CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Castiga sute de mii de sticle de la Babanu!

Promotie concurs cu premii Babanu

Premii instant: 110.000 x 1 sticla PET de 2 litri de vin Babanu (alb sau rosu, la alegerea ta).

Daca ai peste 18 ani, cumpara vin alb sau rosu Babanu in ambalaj PET de 2 litri cu eticheta promotionala si uita-te sub capac. Daca descoperi mesajul “Ai castigat o sticla de 2L”, suna la 021.272.32.01 si afla cum poti intra in posesia premiului.

Perioada promoţiei: 20 martie - 20 iunie 2009

Promotie expirata
46 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on TwitterREGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Castiga sute de mii de sticle de la Babanu!”

 

Perioada campaniei: 20 Martie 2009 - 20 Iunie 2009

 

 

CAPITOLUL 1. Organizatorul Campaniei Promotionale

 

Organizatorul campaniei promotionale “Castiga sute de mii de sticle de la Babanu!” este S.C. Murfatlar Romania S.A. cu sediul social in localitatea Murfatlar, Str. Murfatlar Nr. 1, Judetul Constanta (numita in prezentul regulament “Organizatorul”).

Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada promotiei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta participantii.

 

Campania promotionala va fi implementata de catre SC United Euro Distributions SRL cu sediul in str. Pecetei 7-9, Bl 2, Pajura, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J 40/4669/1999, CIF RO 11772189

 

 

CAPITOLUL 2. Durata campaniei promotionale

 

Campania promotionala “Castiga sute de mii de sticle de la Babanu!” se desfasoara in perioada: 20 martie 2009 – 20 iunie 2009.

 

 

CAPITOLUL 3. Zona de desfasurare a campaniei

 

Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei si se adreseaza consumatorului final.

Promotia se deruleaza la nivel national, in perioada 20 martie 2009 – 20 iunie 2009.

 

 

CAPITOLUL 4. Marcile si produsele participante

 

Marca participanta la promotie: vin de masa Babanu

Produsul participant la promotie: vin de masa Babanu alb imbuteliat la pet de 2L si vin de masa Babanu rosu imbuteliat la pet de 2L.

 

 

CAPITOLUL 5. Dreptul de participare

Campania promotionala " Castiga sute de mii de sticle de la Babanu!” este deschisa tuturor rezidentilor romani care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 20 martie 2009, inclusiv, care accepta conditiile prezentului Regulament si respecta mecanismul campaniei promotionale.

Nu pot participa la prezenta campanie promotionala angajatii organizatorului si ai societatilor implicate (S.C. Marketing Clan SRL, S.C. Next Advertising S.R.L., S.C. Wee Doo Media S.R.L., ai companiei de marketing Direct More Results Marketing precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), precum si distribuitorii autorizati ai organizatorului).

 

 

CAPITOLUL 6. Mecanismul campaniei promotionale

 

Pentru a participa la prezenta campanie promotionala, participantii trebuie sa achizitioneze, in perioada 20 martie 2009 – 20 iunie 2009 produsele participante la promotie, respectiv vin de masa Babanu alb imbuteliat la pet de 2L si/sau vin de masa Babanu rosu imbuteliat la pet de 2L.

Pentru identificarea premiului, participantul, dupa ce a achizitionat produsele participante, va deschide recipientul (pet-ul) si in interiorul dopului va regasi unul din urmatoarele doua mesaje, si anume:

a. “Ai castigat o sticla de 2L  - mesaj castigator;

b. “Nu te lasa” – mesaj necastigator;

Nota: In cadrul acestei campanii promotionale nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu contravaloarea acestuia in bani sau cu alte beneficii.

 

Detalii despre campania promotionala si despre magazinele de la care se pot ridica premiile pot fi obtinute de catre oricare participant, apeland numarul de infoline 021 272 32 01, numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00-19:00, exceptand sarbatorile legale, numar inscriptionat pe o banda portocalie situata in partea inferioara a etichetei produselor participante.

 

Pentru detalii privind intrarea in posesie a premiului, orice detinator al unui dop ce are inscriptionat in interior mesajul castigator “Ai castigat o sticla de 2L” trebuie sa sune pana la data de 27 iunie 2009 (inclusiv) la numarul 021 272 32 01 inscris pe banda portocalie situata in partea inferioara a etichetei produselor participante si sa-si lase datele personale: nume, prenume, varsta, adresa completa. 

 

 

CAPITOLUL 7. Acordarea premiilor

 

Acordarea premiului se va face pe baza prezentarii si predarii de catre castigator a dopului ce are inscriptionat in interior mesajul castigator “Ai castigat o sticla de 2L” la unul dintre magazinele indicate de operatorul infoline (conform listei agreate de catre Organizator).

 

Acordarea premiilor de orice natura poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptul castigatorilor ca numele, adresa si imaginea acestora sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre societatile implicate in derularea prezentei campanii promotionale, in diverse materiale audio, video si de presa, fara a primi o remuneratie in acest sens.

Nu vor fi acceptate dopurile deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

 

Revendicarea premiilor se poate face pana in data de 27 iunie 2009 (inclusiv). Dopurile ce au inscriptionat in interior mesajul castigator “Ai castigat o sticla de 2L” ce dau dreptul participantului la revendicarea premiului isi pierd valabilitatea dupa aceasta data.

 

Predarea premiilor catre castigatori se va face la magazinul indicat de operatorul infoline, pana la data de 27 iunie 2009 (inclusiv), pe baza cartii de identitate si a dopului ce contine mesajul castigator.. Pentru intrarea in posesie a premiilor, castigatorii vor semna un proces verbal de predare – primire si vor preda dopul ce contine mesajul castigator in cadrul magazinului indicat de operatoul infoline.

Pentru ca un participant sa poata fi desemnat castigator trebuie sa indeplineasca si sa respecte conditiile prezentului Regulament.

Daca, in termen de 90 de zile de la data de 27 iunie 2009, sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

 

CAPITOLUL 8. Premii oferite

 

Premiile oferite in cadrul acestei promotii sunt:

- 110.000 premii constand in: una sticla de vin Babanu alb sau rosu imbuteliate la pet de 2L, acordate in functie de ceea ce castigatorul opteaza sa ridice ca premiu: vin alb sau vin rosu.

 

Valoarea totala a premiilor oferite in aceasta campanie promotionala este de 889.900 Ron (TVA inclus).

 

 

CAPITOLUL 9. Protectia datelor personale

 

Prin inscrierea la promotia “Castiga sute de mii de sticle de la Babanu!”, participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament.

Prin participarea la promotia “Castiga sute de mii de sticle de la Babanu!”, castigatorii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, varsta, adresa completa) sa fie prelucrate de compania S.C. Murfatlar Romania S.A. (notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), pe parcursul campaniei promotionale in scopul: -acordarii premiilor catre castigatori;

 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu respectarea dreptului participantilor, de a opta in scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operatiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus.

Tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, catre S.C. Murfatlar Romania S.A. cu sediul in localitatea Murfatlar, Str. Murfatlar Nr. 1, Judetul Constanta.

La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului S.C. Murfatlar Romania S.A. cu sediul in localitatea Murfatlar, Str. Murfatlar Nr. 1, Judetul Constanta, acesta se obliga:

-           sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

-           sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

-           sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

 

 

CAPITOLUL 10. Responsabilitate

 

Participantii la prezenta campanie promotionala accepta sa se conformeze acestui Regulament.

Acordarea premiilor reprezinta singura obligatie a organizatorului, acesta putand delega orice societate implicata in derularea acesteia sa inmaneze premiile identificate in Cap.8. Modul in care se desfasoara prezenta campanie promotionala este stabilit de organizator si de societatile implicate in derularea prezentei campanii promotionale.

 

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorii nu suna la numarul de infoline 021 272 32 01 dedicat campaniei pentru a se inregistra ca si castigatori si pentru a se interesa cum pot intra in posesia premiului si nu se prezinta la unul dintre magazinele agreate pentru a face dovada castigului si a intra in posesia premiului pana la data de 27 iunie 2009 (inclusiv). Castigatorii nu vor putea sa ofere premiul altei persoane sau sa solicite schimbarea premiului in niciun fel.

Garantia produselor oferite ca premiu se supune conditiilor impuse de producatorul acestuia.

In cazul in care, dupa finalizarea prezentei campanii promotionale, raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.

 

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

 

O data cu primirea premiului, participantul castigator declara in mod liber, expres si neechivoc ca nu are niciun fel de pretentii, de nicio natura si nu va avea nici in viitor, fata de organizator si societatile implicate in derularea prezentei campanii promotionale.

Organizatorul si societatile implicate in derularea prezentei campanii promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra dopurilor ce au inscriptionat mesajul castigator. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra dopurilor nu vor putea influenta principiul conform caruia organizatorul sau orice alta societate implicata in derularea prezentei campanii promotionale va acorda premiul persoanei a carei solicitare a fost prezentata in conformitate cu prevederile Regulamentului.

Organizatorul si celelalte societati implicate in derularea prezentei campanii promotionale nu isi asuma responsabilitatea pentru dopurile deteriorate necorespunzatoare din punct de vedere al continutului, nelizibile.

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator sau societatile implicate in derularea prezentei campanii promotionale si participantul la prezenta campanie se va rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termen sau poate fi prelungit in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau inclusiv la solicitarea organizatorului sau a societatilor implicate in derularea prezentei campanii, din motive independente de vointa acestora.

 

 

SECTIUNEA 11. Incetarea campaniei promotionale

 

Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

 

 

SECTIUNEA 12. Regulamentul campaniei promotionale

 

Regulamentul promotiei “Castiga sute de mii de sticle de la Babanu!” va fi disponibil gratuit pe site-ul www.infopromotii.ro  incepand cu data de 20 martie 2009.

Participarea la aceasta campanie promotionala implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentuluiRegulament.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin nici un alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie doar pe perioada campaniei promotionale. Orice contestatii facute sau sosite dupa data finala a campaniei promotionale (27 iunie 2009), nu vor fi luate in considerare.

S.C. Murfatlar Romania S.A.

Nu avem elemente multimedia.
andreea (tg mures) in 20 martie 2009, 10:45
o super reclama babanu e cel mai tare si cel mai mare
bogdan (bucuresti) in 24 martie 2009, 13:05
Deja ma pot numara printre castigatori. Foarte bun vinul, merge de minune la spritz.
cornel (timisoara) in 31 martie 2009, 20:06
Super reclama, super vin, da am castigat si eu o sticla , m-am dus la supermarket (billa) si s-au uitat aia la mine ca Piturca la Maximilian Nicu. Adica, habar nu aveau ce vreau de la ei, desi sticla castigatoare de la ei am luat-o. Billa din Timisoara. Acuma ,eu ce fac ????I-mi bag picioarele in ea promotie ,sau mai astept sa se trezeasca astia ? Pai daca sa bagat vinu cu promotie in supermarket, nu era normal sa stie si supermarketu. Sau supermarketu " e Prost si se face ca nu stie ???
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 aprilie 2009, 10:40
Salut, Cornel!
Organizatorii ne-au transmis raspunsul pentru tine:

"Draga Cornel, pentru a afla magazinele din orasul tau care elibereaza premile trebuie sa suni la numarul de telefon specificat pe eticheta. Nu toate magazinele care au vinul in stoc si elibereaza premile."
Dan (Bucuresti) in 02 aprilie 2009, 13:31
Atentie! (cenzurat - limbaj abuziv)
Sa va explic: NU fac afirmatii gratuite, ma bazez pe fapte din experienta proprie (dupa modelul "Stan Patitu"). Am cumparat un PET de 2l, de la un magazin din Piata Gorjului, Cartier Militari, Bucuresti. Acasa am vazut ca in capac scrie: "Ai castigat o sticla de 2 L", drept care, ca orice fraier de buna credinta, am sunat la nr. de telefon de pe eticheta (021 272 32 01). Dupa cateva incercari, am reusit sa vorbesc cu o domnisoara amabila, care mi-a spus ce am de facut ca sa pot intra in posesia premiului: "mergeti cu capacul la unul din magazinele participante la promotie si veti primi in schimb o sticla de vin alb sau rosu, la alegere". A urmat si o lista cu magazinele implicate din sectorul 6. Am optat pt. un magazin situat pe str. Valea Lunga nr. 3 (exact langa Biserica), domnisoara si-a notat numele meu, precum si magazinul ales. Am luat dopul in buzunar si m-am dus la magazin, ca tot omu` ce stie ce are de facut. EROARE !! La fata locului am fost tratat cam ca un boschetar ce vrea sa insele vigilenta vanzatoarei (EU = "boschetar" de 49 ani, EA = vanzatoare de 20-25 ani), cerand o sticla de vin de la promotie, dar cu un capac DE ALTA CULOARE decat sticlele pe care le au in magazin ! Sa-mi fie rusine ca vreau asa ceva ! NU EXISTA decat capace aurii pe sticlele de vin, nu si PORTOCALII, cum este al meu! Am intrebat daca trebuie sa vin si cu sticla respectiva, ce mai are inca eticheta si inelul de sigiliu ( tot PORTOCALIU, normal). "Nu ma intereseaza sticla, capacul e de la alta promotie, poate de cola" Deci, NU conteaza sticla CU ETICHETA! Doar culoarea de capac! Vazand ca nu reusesc sa o lamuresc, si fiind satul sa fiu tratat ca un infractor, am plecat acasa, tot cu dopul in buzunar - nu cu sticla in sacosa. Acasa am pus mana pe telefon, am sunat iar la nr. cunoscut, si aceeasi domnisoara m-a informat ca nu are cu ce sa ma ajute, ca trebuie sa ma cert cu cei de la magazin (nu a zis asa textual, dar asta e sensul). Ea nu poate decat sa transmita mai departe situatia si atat ! Deci: tu client fraier, du-te si te cearta cu vanzatoarele stupide si neinformate de producator, care schimba ambalajul cand vrea muschii lui, dar fara sa anunte mai departe!
(cenzurat - limbaj abuziv)
Moderator 1 (Infopromotii) in 02 aprilie 2009, 13:54
Salut, Dan!
Ti-am cenzurat putin mesajul, pentru ca era pe alocuri injurios. Vom lua legatura urgent cu organizatorii si le vom transmite mesajul tau, apoi vom reveni cu un raspuns concret pentru tine. Te tinem la curent.
Moderator 1 (Infopromotii) in 02 aprilie 2009, 14:18
Draga Dan,

Am primit deja raspunsul organizatorilor pentru tine:

"Buna, Dan!

Ne cerem scuze pentru situatia neplacuta in care ai fost pus. Dopurile nomale a sticlelor de Babanu au culoare aurie, insa dopurile participante la promotie sunt de culoare portocalie.

Vom lua legatura cu magazinul respectiv pentru a lamuri situatia, intre timp te rog sa apelezi la alt magazin specificat de operatoarea infoline pentru a intra in posesia premiului."

Iti dorim mult noroc la premii in continuare.
Dan (Bucuresti) in 03 aprilie 2009, 16:05
Multumesc NU !!! NU e normal sa fiu tratat asa PE BANII MEI, NU e normal sa fiu plimbat atat pentru o amarata de sticla de vin !! Ca persoana cu handicap accentuat, am unele probleme de deplasare, NU am de gand sa merg in alt cartier (la mai mult de 30 min cu RATB) doar pt. o sticla de vin. NU am nici o garantie ca acolo nu voi pati la fel !! Scuzele, acceptate sau nu, nu rezolva nimic din problema concreta, asa ca, din politete, le accept (oricum e in van). In acest context, ramane un mare NU !! @Moderator 1: si asta e tot "limbaj abuziv" ? Pt. ceilalti care mai citesc pe aici: nu am folosit cuvinte colocviale/injurii/referiri la "origini" sau altele de acest fel - daca Moderator 1 este corect, va recunoaste ca spun adevarul, daca nu - nu conteaza, ca oricum nu veti mai citi aceste randuri. Calificativul folosit de mine este "gluma proasta" - asta e "limbaj abuziv" ? Atunci ar trebui cenzurat cel putin 75% din ce apare la TV si prin ziare ! Ce ziceti, o facem pe cenzura ? ALO, CNA, ia aminte si invata, ca nu stii sa apreciezi !! PS: Ma astept sa nu apara aceasta replica - dreptul la replica e interzis in RO, nu-i asa ? PPS: "Handicapatii care esti, nu au ce cauta sa reclame, doar nu e decat neste netermenati!!" - cam asta e perceptia generala in RO, de care ma lovesc de aproape junatate de secol, de cand fac umbra pe pamant, de asta sunt atat de "rau" (explicatie data probabil degeaba, nu mai am nici un fel de asteptari bune de la societatea asta, romaneasca). Cu profunda tristete, acelasi Dan Dumitrescu.
Moderator 1 (Infopromotii) in 03 aprilie 2009, 18:40
Draga Dan,
Ai dreptate: nu ai folosit cuvinte care nu sunt incluse in dictionar, dar ai inclus in mesajul cenzurat o serie de apelative jignitoare. Dupa cum vezi, ti-am aprobat integral mesajul recent, pentru ca nu contine injurii in nicio forma.
Noi incurajam dialogul si cred ca esti de acord cu mine ca sintagme ca "gluma proasta", "baiaie de joc" si "tampenie" nu deschid calea dialogului. Aplicam aceeasi cenzura si in cazurile (foarte rare) in care apar mici conflicte intre vizitatori - asta ca sa nu crezi ca luam partea organizatorilor. Pur si simplu, facem tot ce putem pentru ca Infopromotii sa fie un loc al dialogului civilizat, unde se pun intrebari, se publica raspunsuri si toata lumea este corect informata, intr-un mediu de discutii decent si placut.
Ne pare foarte rau ca te lovesti de perceptia nedreapta despre care vorbesti si speram ca lucririle sa se schimbe curand in bine. Pe site-ul nostru, toata lumea poate sa reclame orice in legatura cu promotiile, cu conditia sa se exprime civilizat si politicos.
Iti dorim un weekend minunat si speram sa revenim luni cu vesti de la organizatori pentru tine.
Moderator 1 (Infopromotii) in 03 aprilie 2009, 18:53
Draga Dan,
Am primit deja raspunsul organizatorilor pentru tine:

"Draga Dan!
Nu este nevoie sa te deplasezi in alt cartier sau la alt magazin pentru a obtine premiul. Problema legata de magazinul specificat de tine s-a rezolvat intre timp. Magazinul si vanzatoarea au fost instruiti sa ofere premiile in mod corect pe baza capacului de promotie."

Iti dorim toate cele bune si mult succes la premii.
() in 07 aprilie 2009, 07:46
am patit si eu aceeasi problema ca si Dan din Bucuresti eu insa la un magazin din ploiesti ,magazinul este situat in cartier malu rosu zona ofelia si este singurul magazin non-stop din zona va rog sa rezolvati problema daca se poate ,eu am 3 capace nu 1 ,bine nu asta e problema dar vanzatoarea ma tratat la fel ca pe el credea ca vreau sa o pacalesc .....Multumesc
Moderator 1 (Infopromotii) in 07 aprilie 2009, 13:22
Salut, Bogdan!
Am transmis organizatorilor promotiei sesizarea ta si speram sa primim cat de curand un raspuns pentru tine. Spor la premii!
Moderator 1 (Infopromotii) in 13 aprilie 2009, 12:54
Draga Bogdan,
Am primit raspunsul organizatorilor pentru tine:

"Salut Bogdan! Ne cerem scuze pentru atitudinea neadecvata a vanzatoarei din magazinul specificat de tine. Pentru a evita alte probleme si pentru ca tu sa poti beneficia de premiul castigat, te rog sa iei din nou legatura cu infoline-ul nostru pentru a fi redirectionat spre alt magazin din apropierea ta. In cel mai scurt timp posibil vom rezolva si problema cu locatia mentionata de tine. Iti dorim o Saptamana Mare cat mai frumoasa si Sarbatori fericite!"
() in 13 aprilie 2009, 22:44
vreau sa stiu unde pot merge cu capacul castigator. eu sunt din braila si nu stiu care sunt magazinele care participa la conscurs!
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 aprilie 2009, 12:04
Draga Georgiana, iata raspunsul organizatorilor:
"Buna Georgiana! Printr-un apel la numarul de telefon 021.272.32.01 (numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00-19:00, exceptand sarbatorile legale) poti afla magazinele din orasul tau care ofera premiul. Multumim si iti dorim succes in continuare!"
Dan (Bucuresti) in 16 aprilie 2009, 14:57
Am fost aseara la magazinul de care am zis mai inainte. ACEIASI vanzatoare, ACELASI capac, ACELASI client (adica eu), dar ... alta vanzare ! Deci se poate ! Dar numai daca faci scandal !? De data asta a fost amabila, nu a comentat nimic, a completat ea fisa cu datele pe care i le-am dat, am semnat si am luat sticla. Totul a decurs normal. De ce nu a fost asa de la inceput ? CONCLUZIE 1: lucrurile se rezolva normal pe aici DACA dai spaga sau DACA faci scandal; CONCLUZIE 2: incepe sa-mi fie rusine ca sunt roman :(
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 aprilie 2009, 10:17
Draga Dan,
Ne bucuram foarte mult ca ti-ai primit premiul si ne pare rau ca ai avut ghinion la prima incercare. Cred ca este firesc sa faci o sesizare cand lucrurile nu merg asa cum ar trebui si este la fel de firesc ca organizatorii sa ia toate masurile pentru a remedia situatia urgent, asa cum au facut-o in acest caz. Probabil ca nu le-a fost usor sa instruiasca atatea magazine participante si atatia vanzatori.
Paste fericit si mult succes la premii in continuare!
mihai (targoviste) in 23 aprilie 2009, 11:35
Da,sant si eu un pacalit cu aceasta promotie .Am selectat 3 (trei)magazine din cele comunicate la telefon.Si mare bucurie: firma GABINATA nu am gasit-o la adresa mentionata;firmele NIRVANA si LORENZO m-au tratat cu indeferenta spunand ca nu au nici ocunostinta de asa ceva.Pacat ca S.C.MURFATLAR S.A.isi face o astfel de ,,reclama".Oare trebuie sa rascolesc tot orasul ca sa ma simt umilit?
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 aprilie 2009, 14:44
Salut, Mihai! Vom transmite organizatorilor sesizarea ta referitoare la magazinele respective si suntem siguri ca situatia se va remedia in cel mai scurt timp posibil. Pastreaza capacul castigator. Revenim cat de curand cu informatii pentru tine.
mihai (targoviste) in 24 aprilie 2009, 08:34
Si la Minion acelasi raspuns.M- am linistit.Este urat.
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 aprilie 2009, 10:19
Draga Mihai,
Ii anuntam imediat pe organizatori si despre Minion.
petru (iasi) in 24 aprilie 2009, 16:01
am castigat si eu o sticla la promotie, cred ca e numai reclama ,sticla cu vin-NU.in iasi nu gasesc nici un magazin care sa-mi schimbe capacu!nu gasesc nicaieri o lista cu magazinele care participa la promotie RUSINE asta e bataie de joc nu promotie
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 aprilie 2009, 16:59
Draga Mihai,
Asa cum te-am anuntat, vei fi contactat telefonic de catre organizatori pentru mai multe detalii; o delegatie a organizatorilor se va deplasa in aceasta dupa-amiaza la Targoviste pentru a verifica situatia din magazine.

Salut, Petru! Pentru a afla care sunt magazinele participante, nu trebuie sa te plimbi prin tot orasul, ci sa suni la infoline 021.272.32.01, conform indicatiilor din rezumatul nostru despre mecanismul promotiei (sus, langa sageata rosie din dreapta imaginii Babanu) si din regulament. Vei afla care sunt magazinele participante din orasul tau situate cel mai aproape de tine.
Daca intampini probleme in a-ti ridica premiul cuvenit de la unul dintre magazinele indicate, te rugam sa ne anunti cat poti de repede, iar noi ii vom informa urgent pe organizatori, care vor lua toate masurile pentru remedierea situatiei.
Te asiguram ca aceasta promotie nu este o bataie de joc si iti recomandam sa citesti ce scrie macar in rezumatele intocmite de noi inainte de a publica acuzatii nefondate si cuvinte injurioase. Contam pe decenta ta si speram sa nu se mai repete. Altfel, vom fi nevoiti sa iti suspendam contul de membru.
Moderator 1 (Infopromotii) in 24 aprilie 2009, 17:51
Mesaj din partea organizatorilor pentru Mihai din Targoviste:

"Draga Mihai,
Iti multumim pentru informatia legata de magazinele cu prolema din orasul tau.
Astazi a fost o delegatie de la Murfatlar Romania in Targoviste si a verificat situatia cu magazinele indicate de tine.
Te asiguram ca problemele se vor rezolva, iar intre timp te invitam sa vizitezi magazinul Diana dau Creon Impex din orasul tau pentru a-ti revendica premiul."

Iti dorim mult succes la premii in continuare.
mihai (targoviste) in 25 aprilie 2009, 09:21
Deci exista greseli.Este bine ca va respectati.Am rezolvat.Va multumesc.
Emil (Baicoi) in 25 aprilie 2009, 12:51
sunt din Baicoie pe langa Ploiesti si am castigat si eu dar de unde ridic sticla??
Moderator 1 (Infopromotii) in 25 aprilie 2009, 15:25
Salut, Emil!
Asa cum scrie si sus, in rezumatul promotiei, in regulament si in mai multe dintre raspunsurile noastre anterioare, vei afla care este cel mai apropiat magazin de unde iti poti ridica premiul sunand la infoline 021.272.32.01 (in zilele lucratoare, intre orele 09:00-19:00).
Daca intampini probleme, te rugam sa ne anunti.
Spor la premii in continuare si weekend placut!
Moderator 1 (Infopromotii) in 25 aprilie 2009, 16:09
Draga Mihai,
Organizatorii au grija ca fiecare caz sa se rezolve. Aceste greseli aparute nu depind nici de compania Murfatlar, nici de alte companii implicate in derularea promotiei, ci de personalul magazinelelor care s-au inscris in promotie.
Noi, echipa Infopromotii, ne bucuram ca te-am putut ajuta si o facem de fiecare data cand aveti nevoie de noi.
Spor la premii tuturor!
costel (iasi) in 25 aprilie 2009, 16:54
Buna ziua, sunt si eu un consumator de "Babanu", si am gasit si eu un dop castigator la promotia cu acelasi nume. La fel am patit si eu cand am mers sa ridic asa zisul premiu de la un anume supermarket, nu dau nume , dar cred ca multe premii intra in buzunarele altora nu a castigatorilor,parerea mea.Si imi pare rau ca imi placea babanu, dar dupa ce am citit ce scrie aici nu stiu daca sa mai cumpar.Seriozitatea face mult
Moderator 1 (Infopromotii) in 25 aprilie 2009, 21:43
Costel,
daca ai fi citit ce scrie aici ai fi vazut ca atunci cand ceva nu a mers, fiecare caz a fost rezolvat si toata lumea si-a primit premiul. Daca nu ne spui care este supermarketul, nu putem sa ii rugam pe organizatori sa verifice si sa rezolve situatia. Nici macar nu stim daca acel magazin ti-a fost indicat la infoline sau nu (alte magazine decat cele indicate la infoline nu participa la promotie).
Alexandru (Rosiorii de vede) in 11 mai 2009, 22:14
Degeaba se supara unii "castigatori" ca au fost pacaliti si pusi pe cheltuieli suplimentare ca au fost si alte promotii de la care nu a ridicat nimeni premii dar firma respectiva si-a acoperit niste "gauri"! La cat costa telefoane si nervi/transport/timp nu stiu dac merita sa alerg prin tot Bucurestiul pentru 2 dopuri castigatoare. Cu Babanu este o promotie care s-a sfarsit inainte de a incepe! De ce trebuie sa sunam cand se pot afisa pe site locatii obligate sa dea premiile!
Moderator 1 (Infopromotii) in 11 mai 2009, 23:19
Salut, Alexandru!
Costurile pe care le mentionezi nu difera decat prin pretul unui apel telefonic fata de publicarea pe site a listei magazinelor.
Pe de alta parte, aceasta promotie este destinata unui public mai larg decat acela care are la dispozitie un computer cu conexiune la internet.
In plus, organizatorii au avut grija sa fie rezolvate toate problemele intampinate de participanti pana acum, asa incat este putin probabil sa trebuiasca sa strabati toata capitala pentru a-ti primi premiile. Contravaloarea acestora este cu siguranta mai mare decat cheltuielile pe care le-ai putea face - exceptand situatia in care te deplasezi numai cu taxiul :-)
Am transmis organizatorilor mesajul tau, asa cum facem intotdeauna.
Iti dorim mult succes la premii in continuare si mai gandeste-te: poate ca merita sa suni la infoline.
Andrei Bela (Petrosani) in 18 mai 2009, 11:18
Andrei.ma numar si eu printre castigatorii acestei promotii cam deocheate.am sunat si eu la infoline si mi s-a zis de cele doua locatii unde pot sa ami ridic sticla de vin dar ma las pagubas tocmai la mamadracului an capatul orasului este maga.cu pricina.vin si eu cu antrebare?de ce nu pot sa ami ridic castigul de la magazinul din apropiere unde locuiesc?am sa degust alt soi de vin cu promotia babanu...........?
Moderator 1 (Infopromotii) in 18 mai 2009, 13:42
Salut, Andrei!
Nu toate magazinele participa la promotie. De aceea trebuie sa suni la infoline ca sa afli care anume ofera premiile.
De ce spui ca aceasta promotie este "cam deocheata"?
KTO (CONSTANTA) in 25 mai 2009, 20:17
IN CONSTANTA...? UNDE INTREBI,AAAA , NU LA NOI SE DAU BONUSURILE DIN PROMOTIE...!POATE I-MI SPUNETI DVS UNDE .
Moderator 1 (Infopromotii) in 26 mai 2009, 10:52
Salut, KTO!
Pentru a afla care sunt magazinele din orasul tau care ofera premii in cadrul acestei campanii trebuie sa suni la 021.272.32.01.
cornel (focsani) in 08 iunie 2009, 16:55
am trei capace, aceleasi probleme... pacat.
Moderator 1 (Infopromotii) in 09 iunie 2009, 11:33
Salut, Cornel! Din cate stim, daca apelezi la infoline, nu ar trebui sa intampini probleme. Ce s-a intamplat, de fapt?
emil-ioan (iasi) in 13 iunie 2009, 01:17
De ce pentru 2-3sticle trebuie sa umbli atata?Am 3 capace si cand am fost la unul din cele 3 magazine din Iasi,mi-a zis o vanzatoare ca s-au terminat sticlele pentru promotie si sa caut la celelalte magazine,dar ar trebui sa stiu ca sunt alte persoane care au 10-12 capace si nu crede ca mai am sanse sa imi primesc premiul.DANA BUCHE din IASI
daniel (Miroslava) in 16 iunie 2009, 11:36
Salut! Am si eu trei capace de Babanu si am incercat sa sun la numarul afisat dar e tot timpul ocupat. Ar trebui sa afisati lista cu magazinele pe site. In Iasi care sunt magazinele?
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 iunie 2009, 16:21
Pentru Dana Buche (Iasi) si Daniel (Miroslava): am transmis organizatorilor intrebarile voastre si speram sa primim in curand raspunsuri pentru voi.
alex (iasi) in 16 iunie 2009, 17:48
Buna ziua domnul moderator si partinitor :),ce sa spun...aceasi poveste,un capac 2 magazine in iasi...am ales ala din mircea,mi s a spus ca nu mai au sticle de dat pt promotie,am inteles,am sunat la nr de telefon pt a ma pune in legatura cu un agent de vanzari si nici un semn...a trecut o saptamana de atunci,deci si prin urmare (cenzurat - limbaj nepotrivit) oferta si punct. Oricum incercatzi sa o dregetzi,va rugatzi sa se faca 20 iunie si sa se termine oferta,toate cele bune.
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 iunie 2009, 10:19
Alex, cred ca esti mai nou pe site-ul nostru.
Nu stiu ce ti s-a parut partinitor in mesajul meu de mai sus, prin care instiintam alti membri ca i-am anuntat pe organizatori despre sesizarile lor si ca speram sa revenim cat de curand cu un raspuns pentru ei. Infopromotii este un site independent. Incercam sa rezolvam fiecare problema sesizata de voi, apeland direct la organizatori si semnaland-o, astfel incat totul sa mearga bine.
Pe site-ul nostru, toti se exprima politicos si nu se fac acuzatii nefondate, care nu pot duce decat la conflicte. Daca nu iti place ceva, spune ce anume si de ce. Nu cred ca am lasat vreo clipa impresia ca neglijam participantii la aceasta promotie. Asa ca nu putem decat sa contam pe decenta ta sa pastrezi un limbaj si un ton civilizat in mesajele tale, care sa corespunda termenilor si conditiilor site-ului nostru. Daca doresti neaparat sa publici calomnii si acuzatii nefondate, vei gasi alte site-uri mai potrivite pentru asa ceva.
Ii vom anunta pe organizatori imediat si despre problema semnalata de tine si speram sa revenim cat de curand cu un raspuns de la ei.
Moderator 1 (Infopromotii) in 18 iunie 2009, 17:47
Salutare tuturor! Am primit raspunsul organizatorilor pentru voi:

"Buna ziua!
In cursul saptamanii viitoare, toate persoanele care nu au reusit sa-si revendice premiul de la magazine vor fi contactate de catre un agent pentru a face predarea premiilor.
Problemele cu magazinele enumerate de dumneavoastra au fost consemnate, urmand ca acestea sa se rezolve in cel mai scurt timp posibil."
alex (iasi) in 18 iunie 2009, 21:41
Haha,exact ce spuneam,se asteapta ziua de 20 iunie ca pe mana cereasca,sa fim seriosi.traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul vorba lui Mircea Badea si bine o mai spune.Sa fitzi iubitzi,si pana la urma nici nu e asa bun vinul Babanul dar e vorba de principiu.O seara cat mai frumoasa. Domnul moderator,imi cer scuze daca v am ofensat cumva,intentia mea a fost vadit adresata catre concursul de la vinul babanul,si cum se pune dumneavoastra suntetzi o victima colaterala in intentia mea furibunda de a mi obtine premiul cel mare,hahaha.ciau si inca o data scuze domnul moderator
daniel (Miroslava) in 20 iunie 2009, 13:15
Buna ziua, Am adunat 5 capace de la babanu, am fost la toate magazinele participante si nici una nu mai are marfa . Ce fac? Promotia trece!Cine imi da sticlele?
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Castiga sute de mii de sticle de la Babanu!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Castiga sute de mii de sticle de la Babanu!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media