CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo

promotie concurs Toyota

Premii prin tragere la sorti: 5 x iPod Nano, 10 x tricou + minge anti-stres.

Viziteaza site-ul www.aygo.ro, completeaza integral formularul de inscriere si raspunde la intrebarea “Cum ti-ar placea sa fie masinuta ta de oras?” pentru a te inscrie in concurs.

Perioada promoţiei: 30 mai - 25 iulie 2008

Promotie expirata
6 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al promotiei Toyota "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo"

30 mai 2008 - 25 iulie 2008

 

 

Articolul 1.Organizatorul campaniei

 

Organizatorul promotiei Toyota "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo"este Toyota Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 30, Sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1687/2000, C.U.I. RO12723443, avand IBAN RO95BUCU043581352511RO01, deschis la Alpha BANK - Dorobanti ("Organizatorul"), inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 3331, cu sprijinul SC HIT MAIL ROMANIA SRL, cu sediul in Str. Pictor Iser nr. 19, Bucuresti, tel. 224.40.20, fax. 224.57.31, CUI 13351917, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000.

 

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicare pe site-ul www.aygo.ro fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe intreaga durata a Concursului.

 

Campania promotionala se va derula sub imperiul prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei, dar nu inainte de a anunta modificarea pe site-ul www.aygo.ro,

 

 

Articolul 2.Drept de participare

 

Pot participa la campania promotionala doar persoanele fizice, cetateni romani cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 30 mai 2008 si care sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Nu au dreptul de participare la aceasta campanie angajatii Toyota Romania si a partenerilor agreati, angajatii Hit Mail Romania, precum si sotii/sotiile si rudele de gradul I ale acestora.

 

Participarea la acest concurs nu implica cumpararea unuia sau a mai multor autovehicule marca Toyota.

 

 

Articolul 3.Durata promotiei si aria de desfasurare

 

Campania promotionala se desfasoara in perioada 30 mai - 25 iulie 2008, inclusiv, si este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, (adica vor participa doar acele persoane care au domiciliul/resedinta pe teritoriul Romaniei).

 

 

Articolul 4. Mecanismul campaniei promotionale

 

Pentru a participa la promotia "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo" doritorii trebuie sa intre pe pagina www.aygo.ro, sa completeze formularul de inscriere si sa raspunda la intrebarea "Cum ti-ar placea sa fie masinuta ta de oras?".

 

Incrierile se fac in perioada 30 mai - 25 iulie 2008.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unei inscrieri in consursul "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo" pe motiv de neconcordanta cu tema campaniei sau daca se considera ca raspunsul respectiv prejudiciaza imaginea organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la raspunsuri care incalca prevederile legale si/sau bunele moravuri, normele de convietuire publica etc). In acest caz, organizatorul va aduce la cunostinta participantului ca inregistrarea lui nu a fost validata deci nu s-a inscris in promotia "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo", prin intermediul unui e-mail trimis la adresa de contact lasata de catre participant in formularul de inscriere. In cazul in care inscrierea este considerata valida participantul primeste un mail de confirmare din partea Organizorului, ca este inscris in pomotie

 

In cazul in care o persoana se inscrie in campania "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo" cu mai multe raspunsuri, acesata va fi instiintat ca nu se poate inscrie decat o singura data in cadrul campaniei.

 

In cadrul campaniei se vor acorda prin tragere la sorti, 5 iPod-uri Nano si 10 premii constand in cate 1 tricou si 1 minge anti-stres. Premiile nu se pot schimba si nu se poate plati valoarea lor in bani.

 

O persoana poate castiga un singur premiu.

 

 

Articolul 5. Conditii de validare

 

Pentru ca participarea la concurs sa fie valida, trebuie indeplinite de catre participanti, simultan, urmatoarele conditii:

 

    * Sa indeplineasca conditiile de participare de la art. 2

    * Sa se inscrie in concurs conform art.4

    * Sa completeze toate datele personale si de contact solicitate prin prezentul regulament.

    * Sa dea un raspuns valid, adica in concordanta cu tema campaniei si care sa nu incalce ordinea publica, bunele moravuri si normele de convietuire sociala dar nici sa aduca atingere demnitatii umane si dreptului la propria imagine conform Deciziei nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizualului, responsabilitatea revenind indubitabil celor care au incarcat respectivele materiale.

 

 

Articolul 6. Desemnarea castigatorilor si acordarea premiilor

 

In cadrul campaniei "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo" se vor acorda prin tragere la sorti 5 premii, fiecare constand intr-un iPod Nano 4 GB, in valoare de 564 RON cu TVA inclus si 10 premii, fiecare constand intr-un tricou si o minge anti-stres, in valoare de 30 RON cu TVA inclus. Tragerea la sorti va avea loc pe data de 30 iulie 2008 si se va efectua din toate intrarile valide, primite in intervalul 30 mai 2008 - 25 iulie 2008. Aceasta se va desfasura in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea promotiei si va fi asistata de un notar public. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 3 rezerve pentru premiile constand in iPod si 5 rezerve pentru premiile constand in tricou si minge anti-stres.

 

Valoarea totala a premiilor este de 3120 RON cu TVA inclus.

 

Numele castigatorilor vor fi postate pe site-ul www.aygo.ro.

 

Castigatorii vor fi contactati de catre Organizator in termen de 48 de ore de la extragerea castigatorilor (telefonic sau prin e-mail), pe baza datelor furnizate in momentul inscrierii de catre organizator.

 

In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 5 zile de la anuntarea acestuia, din motive independente de Organizator, sau castigatorul se dovedeste a fi minor, premiul se acorda urmatoarei rezerve..

 

Premiile constand in Ipod Nano, vor fi expediate prin curier privat in termen de 20 de zile lucratoare, iar premiile constand in tricouri si mingii vor fi expediate prin posta cu confirmare de primire in termen de 30 de zile de la anuntarea castigatorilor. Premiile vor fi expediate prin intermediul firmei Hit mail Romania.

 

 

Articolul 7.Taxe si impozite

 

Organizatorul se obliga, suplimentar fata de premiile nete mentionate in prezentul Regulament, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premii obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

 

Articolul 8. Angajamente

 

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promotie implica acceptul castigatorilor ca numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizatori, in diverse materiale audiovideo si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate .

 

 

Articolul 9. Litigii

 

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

Articolul 10.Regulamentul Promotiei "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo"

 

Regulamentul campaniei promotionale "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo" va fi disponibil gratuit pe pagina web www.aygo.ro. Prin participarea la promotia "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo" participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui Regulament.

 

 

Articolul 11. Intreruperea concursului

 

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a organizatorului, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie, dar nu inainte de a anunta publicul printr-un anunt pe www.aygo.ro.

 

 

Articolul 12.Prelucrarea datelor personale

 

Prin completarea formularului de inscriere de pe site-ul www.aygo.ro participantii isi exprima acordul ca datele lor personale trecute in formular, al carui model este anexat la prezentul regulament (nume, prenume, adresa, data nasterii, e-mail, numar telefon fix sau mobil), sa fie prelucrate, in cadrul campaniei.

 

Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu art. 12-18 din legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

 

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Toyota Romania SRL trimitand o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa Toyota Romania SRL, Bd. Pipera Tunari nr.1, Voluntari, jud. Ilfov.

 

Toyota Romania (Organizatorul) se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct si agentiei de publicitate care implementeaza promotia. La cererea participantilor, adresata in scris la adresa Organizatorului, Toyota Romania se obliga:

 

    * sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

    * sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

    * sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

 

Articolul 13. Diverse

 

Toate raspunsurile incarcate pe site-ul www.aygo.ro devin proprietatea Organizatorului si pot fi folosite fara vreo notificare, termen, conditie sau pretentie din partea autorului, de catre Organizator, asa cum considera necesar sau potrivit, avand in vedere si dispozitiile legale in vigoare.

Nu avem elemente multimedia.
Cipri (IS) in 12 iunie 2008, 17:47
1.pt moderatori " In cadrul campaniei se vor acorda prin tragere la sorti, 5 iPod-uri Nano si 10 premii constand in cate 1 tricou si 1 minge anti-stres. " - in rezumat apare " 5 x iPod Nano, 10 x tricou, 1 x minge anti-stres." >lipsesc din rezumat celelalte 9 mingi anti - stres 2.pt organizatori : la un asa nume cum e Toyota multi fani s-ar fi asteptat la mai mult , oricum daca eram in locul dvs as fi acordat masinuta din posterul promotiei . De o mica perioada am observat un fenomen care sincer nu isi are locul : exista promotii in care pe afis apar masini si in realitate premiile sunt "niste maruntisuri" . Va dau un sfat prietenesc ,asta pt toti organizatorii : imaginati-va un copil care vede un pachet mare sub brad , abia asteapta sa il deschida dupa o asteptare il deschide cu lacrimi in ochi de fericire gandindu-se ca sub acel ambalaj se gaseste PC-ul mult dorit si ce fata face cand observa ca in acea cutie mare e o macheta de ambarcatiune din betisoare folosite de inghetata - asta pentru ca tatal sau e mare pasionat de nave -dar copilul nu are nici o tangenta cu acest domeniu . Concluzia : Impachetati orice premiu in ambalajul propriu! Va promit , daca la urmatoarele promotii o sa aveti pe afis exact premiile care se pot castiga numarul de participanti va fi cel putin dublu .
Moderator 1 (Infopromotii) in 13 iunie 2008, 11:08
Salut, Cipri!
Iti multumim pentru sesizare; am facut rectificarea la rezumatul despre mecanismul promotiei.
Cu privire la masina din imagine, nu ai dreptate. Daca ar fi fost o promotie initiata de o marca de detergent, nu te-ai fi mirat sa vezi in centrul afisului pachetul de detergent, nu-i asa? Acesta este un concurs pentru Toyota Aygo, deci este firesc sa apara imaginea masinii.
Nu trebuie intodeauna sa apara premiile in centrul afisului. La Danone, de exemplu, te-ai fi asteptat sa castigi un pahar urias de iaurt, din care sa iasa un omulet simpatic? Sau la promotia MOL, sa castigi globul terestru?
I (Constanta) in 13 iunie 2008, 15:40
Salutare, Citez din regulament :"Valoarea totala a premiilor este de 3120 RON cu TVA inclus" Sincer...singurul comentariu neredundant ar fi...NO COMMENT. Nu ma pot abtine, totusi, sa adaug ca am observat in ultima vreme o adevarata competitie intre diverse companii , competitie care pare a avea drept premiu onorific : CINE DA CELE MAI MICI SAU JALNICE PREMII. Chiar cu riscul de a primi din nou acuzatia de "carcoteala", imi argumentez observatia : din perspectiva impactului pe care o promotie cu premii ridicole o are in mintea celor carora le este adresata (la nivel constient, dar in special subconstient),sansele ca efectul bumerang sa intre in actiune este enorm. Nu intru in detalii. Cred ca specialistii in domeniu (pe care cu siguranta organizatorii acestor promotii ii au)vor ajunge la aceste concluzii in momentul in care vor realiza focus group-urile de rigoare. Succes!
Moderator 1 (Infopromotii) in 13 iunie 2008, 16:02
Salut, I.!
Sa nu uitam totusi ca in cazul Totota Aygo, nu este o promotie obisnuita: nu ai nicio obligatie de cumparare. Trebuie doar sa raspunzi la o intrebare, care sa-i ajute pe organizatori sa-ti cunoasca preferintele in materie de masini de oras, pentru a putea veni in intampinarea lor. Ei nu castiga nimic material, pentru ca nu iti solicita sa cumperi ceva.
Ma bucur ca ti-ai asumat riscurile de a fi numit "carcotas" :-)
() in 14 iunie 2008, 10:42
E bine sa vezi opinii argumentate, chiar si contra, pentru ca intelegem mai bine " marea promotie ". Ma asteptam sa citesc un comentariu despre diferenta de cost dintre pretul studiului de marketing ( desi e 1 singura intrebare, si cam subtire si aia ) si costul total al premiilor... Oricum, pe langa profitul ramas companiei, se include si o campanie de imagine; dar cam gratuita / subtire ca substanta. De ce sa dea o masina premiu, daca ei cred ca au facut o " masinuta " grozava de oras. Studiind piata " masinutelor de oras " ( ce ma distreaza termenul asta ) poti scoate concluzii mai bune decat acest concurs - 1 intrebare.
Moderator 2 (Infopromotii) in 02 iulie 2008, 14:43
Dragi vizitatori,

Dupa numarul celor care s-au inscris deja si feedback-urile primite, concursul Toyota Aygo a starnit cu siguranta interesul. Este parte a campaniei on-line care promoveaza seria speciala Aygo Live si posibilitatea de a testa masina in showroom-urile Toyota. Initiativa de fata nu indeplineste conditiile unui research, este mai mult o modalitate de a fi conectati la parerile celor care au un oarece interes pentru un produs auto.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Castiga premii memorabile cu Toyota Aygo

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media