CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Castiga cu Libresse, cu noile aripioare extra lungi!

Concurs online cu premii Libresse

Premii zilnice prin tragere la sorti: 28 premii x suma de 200 lei (cate 1 premiu in fiecare zi de promotie).

Intra pe www.libresse.ro si parcurge jocul online, apoi completeaza integral si corect formularul de inscriere cu datele tale. Jocurile se schimba saptamanal si poti juca de cate ori doresti, pentru a-ti spori sansele la tragerile la sorti.

Perioada promoţiei: 29 martie - 25 aprilie 2010

Documente conexe

Promotie expirata
4 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“Câstiga cu Libresse, cu noile aripioare extra lungi!”

Campania promotionala pentru consumatori

Perioada campaniei: 29.03.2010 – 25.04.2010SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Câstiga cu Libresse, cu noile aripioare extra lungi!” (denumita în continuare “Campania”) este organizata de SCA Hygiene Products S.R.L., având sediul în România, Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et 5, Sector 1, Bucuresti (denumita în continuare “Organizator”).

Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul în România, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumita în continuare “Agentia”.

Participantii la aceasta campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial al campaniei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant printr-o cerere scrisa, datata si trimisa la sediul agentiei Mercury360 Communications, România, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei nr. 9-9A, în atentia Departamentului de Marketing Direct.


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.


SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania este organizata si se desfasoara în perioada 29.03.2010 ora 00.00.00 – 25.04.2010 ora 23.59.59 inclusiv, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania se desfasoara online pe site-ul www.libresse.ro.


SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu capacitate deplina de exercitiu, cu domiciliul/resedinta în România si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, (denumite în continuare „Participanti”).

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, asociatiile familiale, angajatii SCA Hygiene Products S.R.L., ai agentiei organizatoare a Campaniei si/sau ai companiilor distribuitoare ale SCA Hygiene Products S.R.L., precum si rudele în linie directa si/sau colaterala (pâna la gradul al II-lea inclusiv), sotii/sotiile si afinii acestora.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.


SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Participantii la prezenta Campanie trebuie sa:

1. Sa acceseze, în perioada Campaniei (29.03.2010 ora 00.00.00 – 25.04.2010 ora 23.59.59) site-ul www.libresse.ro. Pentru a câstiga unul dintre premiile oferite prin tragere la sorti, participantii trebuie sa intre pe site si sa realizeze jocul online disponibil în sectiunea speciala si sa respecte regulile jocului; exista 4 jocuri diferite, câte unul pentru fiecare saptamâna de Campanie.

2. Daca participantul a realizat jocul pâna la capat, respectând toate regulile, va trebui sa completeze formularul de înscriere cu datele personale: nume, prenume, e-mail, numar de telefon, data nasterii, adresa completa, cod postal si oras.

Orice participant se poate înscrie si juca de mai multe ori pe zi sau pe saptamâna jocul online disponibil la adresa www.libresse.ro, având mai multe sanse de câstig. În cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate câstiga un singur premiu pe saptamâna. Un participant unic este definit de: nume si prenume, numar de telefon si adresa de email, toate trebuind sa fie unice.

Pentru a putea fi declarate valide, înregistrarile prin site trebuie sa îndeplineasca, cumulativ, în mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:
- trebuie sa fie trimise în perioada derularii Campaniei, 29.03.2010 ora 00.00.00 – 25.04.2010 ora 23.59.59;
- formularul de înscriere trebuie sa fie completat cu urmatoarele informatii obligatorii: nume, prenume, e-mail, numar de telefon, data nasterii, adresa completa, cod postal si oras;

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile acordate în cadrul acestei campanii constau în urmatoarele produse:

Tip premiu Numar premii Valoarea individuala (RON)
Valoarea totala
(RON)
Premii prin tragere la sorti

Premiu în bani – 200 RON
28 200 5600
Total 28 - 5600


  
Valoarea totala a premiilor oferite de catre Organizator în cadrul Campaniei este de 5600 RON cu TVA inclus.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (de conexiune internet).

SECTIUNEA 7. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CÂSTIGATORILOR

Tragerile la sorti vor fi electronice si vor avea loc la sediul Agentiei MERCURY 360, în prezenta unui reprezentant al acesteia, a unui reprezentant SCA Hygiene Products S.R.L. si a unui notar public / avocat.

Premiile se vor acorda prin trageri la sorti saptamânale în functie de perioada în care participantii s-au înscris în Campanie :

• participantii care s-au înscris în perioada 29.03.2010 ora 00.00.00 – 04.04.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 06.04.2010;
• participantii care s-au înscris în perioada 05.04.2010 ora 00.00.00 – 11.04.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 12.04.2010;
• participantii care s-au înscris în saptamâna 12.04.2010 ora 00.00.00 –18.04.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 19.04.2010;
• participantii care s-au înscris în perioada 19.04.2010 ora 00.00.00 – 25.04.2010 ora 23.59.59 participa la tragerea la sorti din data de 26.04.2010.

Se vor extrage câte 2 rezerve pentru fiecare premiu oferit. Se va apela la rezerve în conditiile în care câstigatorul extras nu îndeplineste conditiile de validare sau nu poate fi contactat de catre reprezentantii Organizatorului.
În cadrul prezentei Campanii, un participant unic poate câstiga un singur premiu pe saptamâna, oferit prin tragere la sorti.
Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice persoana poate participa la acest eveniment. Cererea va fi facuta în scris si trimisa la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore înaintea desfasurarii evenimentului respectiv. Lista câstigatorilor aflati în curs de validare si a premiilor câstigate va fi postata pe site-ul www.libresse.ro, în maximum o zi de la data tragerii la sorti. Lista câstigatorilor validati va fi postata pe www.libresse.ro la sfârsitul campaniei.


SECTIUNEA 8. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

1.Anuntarea

Câstigatorii vor fi contactati de catre un Reprezentant al Organizatorului în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data tragerii la sorti, pentru a fi informati în legatura cu premiul câstigat si procedura de validare. Participantul desemnat câstigator va fi apelat la numarul de telefon pe care l-a mentionat în câmpul obligatoriu din formularul de înscriere în Campanie. Reprezentantii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu câstigatorul apelând numarul de mobil de maximum 2 ori, în 2 zile diferite, în intervale orare diferite (în intervalul orar 9.00 – 18.00).

Odata cu anuntarea, Reprezentantii Organizatorului vor colecta datele complete ale câstigatorilor (nume, prenume, e-mail, numar de telefon, data nasterii, adresa completa, cod postal si oras).

Participantii extrasi câstigatori care, din motive independente de vointa Organizatorului, nu pot fi contactati de catre Organizator în conditiile stabilite (au telefonul închis, nu raspund la nici unul dintre cele 2 apeluri sau nu au furnizat numarul de telefon corect) vor fi invalidati si se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase. Procedura de anuntare a rezervelor este aceeasi cu procedura de anuntare a câstigatorilor.

2.Validarea

Procedura de validare consta în trimiterea de catre participanti a unei copii a actului de identitate si comunicarea contului bancar în care doresc sa le fie virati banii, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data anuntarii. Copia actului de identitate si contul bancar pot fi trimise prin una din urmatoarele metode:

- prin fax, la numarul 021.204.65.66. Faxul trebuie sa contina copia actului de identitate, contul bancar, numele Campaniei si numarul de telefon, scrise pe fax de catre participant.

- prin e-mail, la adresa validare@mercury360.ro . Copia actului de identitate trebuie scanata în format .jpg sau .pdf si atasata alaturi de contul bancar, iar subiectul e-mail-ului trebuie sa fie numele Campaniei.

Participantii care nu vor trimite copia actului de identitate si nu vor comunica contul bancar în care doresc sa le fie virati banii, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data anuntarii nu vor fi validati si îsi vor pierde dreptul asupra premiilor. Se va apela la rezerve în ordinea extragerii lor, urmând ca si acestea sa parcurga procesul de validare, fiecare etapa având un numar de zile egal cu cel de validare a câstigatorilor extrasi.

Daca exista un câstigator care are vârsta mai mica de 18 ani, acesta va trimite suplimentar pentru validare o copie scanata dupa declaratia unui parinte/tutore prin care acesta mentioneaza ca este de acord cu validarea si cu acordarea premiului participantului desemnat câstigator. În aceasta situatie, parintele/ tutorele trebuie sa comunice contul bancar în care pot fi virati banii participantului declarat câstigator în urma tragerii la sorti si sa trimita o copie a actului sau de identitate.

3. Acordarea premiilor

Premiile constând în 200 RON fiecare vor fi acordate prin virament bancar în contul câstigatorului, în cazul în care acesta are peste 18 ani, sau în contul unui parinte/ tutore al participantului declarat câstigator, în cazul în care participantul declarat câstigator are sub vârsta de 18 ani.
Organizatorul nu este responsabil si nu va fi considerat raspunzator pentru informatiile incomplete legate de cont, declarate de catre câstigator.
Organizatorul se obliga, ca în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii datelor necesare efectuarii transferului, sa vireze în contul participantului declarat câstigator suma de 200 RON.

Efectuarea transferului de catre Organizator, dovedita prin actele de transfer, se va considera acordarea de drept a premiului. Din momentul efectuarii transferului si a primirii banilor de catre câstigatorul validat, Organizatorul este eliberat de orice alta obligatie fata de câstigator.


SECTIUNEA 9. MINORII

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va trimite suplimentar pentru validare o copie scanata dupa declaratia unui parinte/tutore prin care acesta mentioneaza ca este de acord cu validarea si cu acordarea premiului participantului desemnat câstigator. În aceasta situatie, parintele/ tutorele trebuie sa comunice contul bancar în care pot fi virati banii participantului declarat câstigator în urma tragerii la sorti si sa trimita o copie a actului sau de identitate.


SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre câstigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada înscrierii în cadrul concursul „Câstiga cu Libresse, cu noile aripioare extra lungi!” de pe website-ul www.libresse.ro. În cazul în care Organizatorul constata ca un câstigator nu a îndeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului câstigator.

În cazul în care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatura cu aceasta.
Organizatorul nu îsi asuma responsabilitate pentru pierderile sau întârzierile înscrierilor pe Website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului; formularele de înscriere pe Web incomplete, inexacte sau incorecte; pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreste sa se înscrie în Campanie.

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate masurile necesare în caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs a participantului. În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.


SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

SCA Hygiene Products S.R.L., prelucreaza date cu caracter personal, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în baza notificarii nr. 16117/23.03.2010.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitatile indicate în mod expres prin prezentul Regulament Oficial, consumatorii înscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si câstigatorii premiilor Campaniei îsi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre în baza de date a Organizatorului în vederea validarii, atribuirii premiilor si îndeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care îsi vor da acordul explicit si neechivoc în acest sens.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia împuternicitilor sau a cazurilor în care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia în vigoare.

Numele câstigatorilor validati si premiile câstigate în cadrul Campaniei vor fi publicate, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, pe site-ul www.libresse.ro, în termen de 10 zile lucratoare de la finalizarea campaniei.

Persoanele fizice participante la Campanie au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul de opozitie (art.15). În vederea exercitarii acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SCA Hygiene Products S.R.L., cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et. 5, Sector 1, Bucuresti, în atentia departamentului de Marketing.


SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.


SECTIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua, din motive independente de vointa sa.

*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neînlaturat, petrecut dupa intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial si care împiedica partea sau partile sa-si îndeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,confirmat de Camera de Comert si Industrie a României.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. În cazul în care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din România.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: catre SCA Hygiene Products S.R.L., cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et 5, Sector 1, Bucuresti, în termen de maximum 2 (doua) saptamâni de la data publicarii listei câstigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestatie.


SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant, pe site-ul www.libresse.ro si printr-o solicitare scrisa catre SCA Hygiene Products S.R.L., cu sediul în Str. Ion Câmpineanu, Nr. 11, et. 5, Sector 1, Bucuresti.

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare, pe site-ul www.libresse.ro.
Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007 si a fost semnat în 4 exemplare originale, astazi ___/___/___data autentificarii de catre Notarul Public.
Nu avem elemente multimedia.
selina (timisoara) in 10 aprilie 2010, 16:11
Super tare promotia, folosesc absorbantele libress, felicitari organizatorilor. Sper sa fie pe bune. Succes tuturor celor care participa.
CRISTINA (BUCURESTI) in 14 aprilie 2010, 10:16
vreau sa particip, dar... cand apare cronometrul, unde sunt piesele de puzzle?
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 aprilie 2010, 11:23
Draga Cristina, pentru a participa, trebuie sa intri pe www.libresse.ro si sa apesi butonul "Joaca". Ti se va deschide puzzle-ul, pe care poti sa-l joci de cate ori doresti. La finele fiecarui joc ti se va afisa timpul parcurs si te vei putea inscrie in promotie. Daca timpul obtinut nu este suficient de bun, vei fi instiintata si vei putea sa joci din nou.
Daca mai ai nelamuriri, iti stam la dispozitie. Spor la premii!
Gheorghe (Bucuresti) in 14 aprilie 2010, 13:05
@Cristina: Apesi degeaba butonul "Joaca" daca nu este instalat, in calculator, softul necesar. Nu prea ma pricep, dar cred ca e vorba de Adobe Flash Player 10. Din aceasta cauza nu apar piesele de puzzle.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Castiga cu Libresse, cu noile aripioare extra lungi!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Castiga cu Libresse, cu noile aripioare extra lungi!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media