CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Castiga cu Delma (in magazinele Real)

Promotie Delma

Premii oferite prin tragere la sorti: 60 x prajitor de paine marca Philips; 10 x robot de bucatarie marca Philips; 50 x serviciu de masa din portelan.

Cumpara din oricare magazin Real cel putin un produs Delma, completeaza integral talonul primit de la promoteri si introdu-l in urna speciala de la standul Delma. Pastreaza bonul de casa pentru validare.

Perioada promoţiei: 11 octombrie - 21 octombrie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul campaniei promotionale

“Castiga cu Delma”

 

 

1. Desfasurarea campaniei.

 

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Castiga cu Delma” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in mun. Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, inregistrata la A.N.S.P.D.C.P cu notificarea nr.2220, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2. La aceasta Campanie participa toate produsele marca Delma, marca inregistrata apartinand Unilever, comercializate in mod individual.

1.3. Campania se va desfasura in perioada 11 octombrie 2007 – 21 octombrie 2007, in magazinele Real din tara (numite in cele ce urmeaza “magazinele participante”), prin intermediul S.C. BrandsOn Marketing SRL, cu sediul in Bucuresti, str. G-ral Av. Andrei Popovici nr. 10, numita in continuare “Agentia”.

1.4. Conditia de participare la Campanie o constituie cumpararea, in intervalul 11 octombrie 2007 – 21 octombrie 2007 inclusiv, a oricarui produs participant, in conditiile stabilite prin prezentul Regulament. Premiile Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti.

1.5. Consumatorii care achizitioneaza cel putin un produs participant, in perioada si conditiile prevazute la art. 1.4. de mai sus, pot participa la tragerea la sorti a premiului Campaniei, prin introducerea in urna aflata in fiecare magazin participant, dupa casele de marcat, a talonului primit de la promoterii din magazin si completat cu datele mentionate la pct.2 de mai jos.

1.6. Completarea talonului si introducerea sa in urna, indiferent de data in care a fost achizitionat produsul participant (aceasta data de achizitionare a produsului participant trebuie sa fie in intervalul 11 octombrie 2007 – 21 octombrie 2007 - mentionata pe bonul/bonurile fiscale) se va face doar in prezenta promoterilor in magazinele participante in zilele de Joi-Duminica din perioada Campaniei 11 octombrie 2007 – 21 octombrie 2007 inclusiv, in intervalul orar mentionat in materialele promotionale din magazinele participante, si numai dupa ce talonul a fost verificat de promoteri. Dupa completarea fiecarui talon, promoterul va mentiona pe verso-ul bonului/bonurilor de casa prezentat/prezentate de participant numarul de taloane completate in baza acelui bon, data completarii si va semna.

1.7. In cazul in care un consumator va achizitiona pe acelasi bon de casa sau pe baza mai multor bonuri de casa diferite, dar cu aceeasi data, mai multe produse participante, acesta va primi cate un talon de participare la Campanie pentru fiecare produs participant achizitionat.

1.8. Orice incercare de fraudare a conditiilor de participare la Campanie  (de exemplu, dar fara a se limita la, completarea de taloane fara a indeplini conditiile de participare la Campanie, sustragerea de taloane de participare in vederea completarii lor de catre participant cu rea credinta, completarea mai multor taloane cu acelasi bon fiscal,  cu incalcarea conditiilor de participare etc.) duce la invalidarea talonului extras drept castigator, pierderea dreptului de atribuire a premiului, eliminarea din Campanie a participantului in cauza si eliminarea din urne a tuturor taloanelor participantului respectiv.

1.9. In cazul in care orice incercare de frauda este descoperita pe perioada desfasurarii Campaniei sau cu ocazia efectuarii extragerilor mentionate la art.5 de mai jos de catre Organizator sau reprezentantii Agentiei, in orice modalitate, sau este reclamata acestora in orice modalitate de vreun tert pe perioada Campaniei sau cu ocazia efectuarii tragerii la sorti, atunci Organizatorul si/sau reprezentantul Agentiei va putea verifica existenta in urna a tuturor taloanelor inscrise in Campanie de catre participantul reclamat pentru fraudarea Campaniei, si ii va putea solicita acestuia, spre validarea preliminara a inscrierii in Campanie, prezentarea in original pe orice cale (personal, prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau in orice alta modalitate pe care participantul o considera posibila si utila pentru solutionarea reclamatiei/validarea sa preliminara – inclusiv fax)  in cel mult  48 ore de la data contactarii sale telefonice, pe numarul de telefon mentionat de talonul de participare, a bonului/bonurilor de casa mentionat/mentionate in taloanele gasite in urna. In cazul in care participantul reclamat nu prezinta bonul/bonurile fiscale in baza carora a achizitionat produsele participante, refuza sa le prezinta sau nu se prezinta in termenul agreat cu Organizatorul si/sau Agentia in vederea validarii sale preliminare (in cazul in care s-a agreat telefonic prezentarea personala a participantului), acesta va fi invalidat, iar taloanele sale vor fi eliminate din urna.

 

 

2. Conditii de validitate a taloanelor

 

Sunt valide taloanele semnate, datate, in care fiecare participant a bifat campul corespunzator acordului dat pentru utilizarea datelor sale personale si completate cu urmatoarele date:

- nume si prenume;

- adresa completa;

- numarul de telefon;

- varsta;

- seria si data bonului de casa ce atesta cumpararea a cel putin unui produs participant in conditiile prezentului Regulament.

 

 

3. Participanti

 

Poate participa la Campanie orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante in conditiile prezentului Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Campaniei (inclusiv angajatii magazinelor participante), precum si membrii familiilor acestora (soti/sotii si rudele de gradul intai ale acestora).

 

 

4. Premiile Campaniei

 

4.1. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda in total, prin trageri la sorti, organizate conform art.5 de mai jos, urmatoarele premii

- 60 prajitoare de paine, marca Phillips model hd 2566, in valoare de  47,16 RON fiecare;

- 10 roboti de bucatarie marca  Phillips model hr 7605, in valoare de  124,96 RON fiecare si

- 50 servicii de portelan alcatuite din  6 cani, 6 farfurii adanci, 6 farfurii plate si un platou de portelan in valoare de  100,1 RON fiecare.

4.2. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 9.084,2 RON.

4.3. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani; in cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuz intelegandu-se orice manifestare expresa si echivoca ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care vreunul dintre castigatori refuza preluarea premiului de la reprezentantul Agentiei, refuza semnarea procesului-verbal de predare-primire etc), asa cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a organiza o noua tragere  la sorti.

4.4. Mai multe produse participante cumparate, mai multe taloane completate - mai multe sanse de castig.

 

 

5. Procedura tragerii la sorti

 

5.1. Premiile Campaniei vor fi atribuite prin trageri la sorti, ce se va organiza in cadrul fiecarui magazin participanti in datele de 14 octombrie 2007 si 21 octombrie 2007. Fiecare tragere la sorti se va organiza in fiecare magazin participant, la ora 15.00, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al magazinului participanti respectiv, un reprezentant al Agentiei si un cumparator ales aleatoriu din cei aflati in magazin la ora extragerii. In cadrul fiecarei extrageri se vor acorda urmatoarele premii 30 prajitoare de paine, marca Phillips model hd 2566, 5 roboti de bucatarie marca  Phillips model hr 7605 si 25 servicii de portelan alcatuite din  6 cani, 6 farfurii adanci, 6 farfurii plate si un platou de portelan.

5.2. La tragerea la sorti din data de 14 octombrie 2007 vor participa toate taloanele introduse in urnele din fiecare magazin participant in perioada 11 octombrie 2007 – 14 octombrie 2007, ora  15:00 inclusiv. La tragerea la sorti din din data de 21 octombrie 2007 vor participa toate taloanele introduse in urnele din magazinele participante in perioada 11 octombrie 2007 – 21 octombrie 2007, ora  15.00 inclusiv, cu exceptia celor ce au fost extrase la tragereile la sorti din data de 14 octombrie 2007. Dupa efectuarea extragerii din data de 14 octombrie 2007 taloanele din urna nu vor fi inlaturate, in asa fel incat la extragerea din data de 21 octombrie 2007 sa participe toate taloanele introduse in intervalul  11 octombrie 2007  – 21 octombrie 2007, ora  15.00 inclusiv.

5.3. Dupa extragera unui talon si verificarea îndeplinirii conditiilor de participare, inclusiv a cumpararii produselor in conditiile mentionate in prezentul Regulament, talonul va fi declarat castigator. În cazul în care conditiile de participare nu sunt îndeplinite (lipsa de pe talon a oricarei informatii solicitate la punctul 2 de mai sus “Conditii de validitate a taloanelor” sau achizitionarea altor produse ori nerespectarea oricarei alte conditii impuse de prezentul Regulament) va fi selectionat alt talon (alte taloane), pâna la desemnarea castigatorului. Un talon extras nu va mai fi reintrodus in urna pentru a participa la extragerile ulterioare.

5.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele necompletate cu datele precizate la art.2 de mai sus, ca si pentru cele ilizibile. De asemenea, nu se vor accepta ca valide fotocopii sau falsificari ale talonului de participare la Campanie.

5.5. Castigatorii premiilor vor fi anuntati telefonic in termen de 48 de ore de la data efectuarii fiecarei extrageri in parte, cu privire la premiile castigate, locul si termenul in care trebuie sa se prezinte in vederea atribuirii acestora.

5.6. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat telefonic conform art.5.5 de mai sus in ziua efectuarii extragerii sale ca potential castigator (ca de exemplu in situatiile in care nu raspunde la numarul respectiv, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, organizatorul rezervandu-si dreptul de a organiza o noua tragere la sorti. Potentialul castigator va fi apelat de 10 ori in intervalul celor 48 de ore, din momentul in care a fost extras. Odata contactat, potentialul castigator are la dispozitie 24 ore pentru a comunica toate datele necesare validarii.

5.7. Castigatorii premiilor Campaniei nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unei alte persoane.

5.8. Castigatorii premiilor Campaniei au la dispozitie un termen de 3 zile de la data contactarii lor telefonice conform art.5.5 si art.5.6 de mai sus, pentru a se prezenta la locul stabilit de comun acord cu reprezentantii Organizatorului, cu actul de identitate si bonul de casa ce atesta achizitionarea produselor participante, ambele in original, in vederea validarii finale si atribuirii premiului.

5.9. Neprezentarea castigatorului in termenul stabilit in baza art.5.8 de mai sus, neprezentarea documentului de identitate si/sau a bonului/bonurilor de casa sau constatarea oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al castigatorului si/sau cele din bonul/bonurile de casa si cele inscrise in talonul de participare extras drept castigator, duce la pierderea de catre acesta a dreptului de a mai intra in posesia premiului, fara nici o compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a mai organiza o noua tragere la sorti.

5.10. In cazul in care castigatorul desemnat la a doua extragere nu se prezinta in termenul mentionat la art.5.8 de mai sus, nu prezinta documentul de identitate sau bonul/bonurile de casa in original sau se constata existenta oricaror neconcordante intre datele din documentul de identitate al castigatorului si/sau cele din bonul/bonurile de casa si cele inscrise in talonul de participare extras drept castigator, acesta va pierde dreptul de a mai intra in posesia premiului, fara nicio compensare din partea Organizatorului. Aparitia vreuneia din aceste situatii da dreptul Organizatorului de a nu mai atribui premiul respectiv.

5.11. Premiile Campaniei se vor atribui castigatorilor de catre reprezentanti autorizati ai Organizatorului, dupa verificarea documentelor mentionate la art.5.8. de mai sus, pe baza de proces-verbal semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului. Premiile vor fi predate castigatorilor impreuna cu certificatele de garantie/calitate corespunzatoare emise de catre producator.

5.12. Organizatorul va afisa la sediul fiecarui magazin participant, in termen de 48 de ore de la data validarii finale, numele castigatorilor si premiile castigate.

 

 

6. Clauze Diverse

 

6.1. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prezentului Regulament.

6.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile mentionate prin prezentul Regulament,  persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale astfel comunicate sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata si prelucrata de S.C. Brandson Marketing SRL, in scopul organizarii tragerii la sorti, validarii castigatorilor si atribuirii premiilor Campaniei.

6.3. La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M.Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normele emise in aplicarea acestei legi. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor  înainta USCE pe adresa Bucuresti, str.Fabrica de Glucoza nr.2-4, sector 2, o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata.

6.4. Regulamentul de participare autentificat este disponibil in copie, in mod gratuit, oricarui solicitant. Orice solicitare in acest scop poate fi facuta, in perioada Campaniei, la nr. de telefon 021/30.34.800, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-17, in fiecare magazin participant sau pe adresa Bucuresti, str.Fabrica de Glucoza nr.2-4, sector 2, cu mentiunea pentru Campania “Castiga cu Delma” sau pe site-ul www.infopromotii.ro.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Castiga cu Delma (in magazinele Real)"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Castiga cu Delma (in magazinele Real)

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media