CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Castiga cu Delikat casa la care ai visat

Promotie Delikat

Marele premiu: 210.000 RON pentru cumpararea unei locuinte. Premii saptamanale: 50 x set de oale Zepter, in valoare de 1000 RON fiecare (cate 5 premii pe saptamana).

Cumpara cel putin unul dintre produsele Delikat participante si inscrie-te in promotie prin una dintre urmatoarele modalitati: A) trimitand codul unic de pe ambalaj prin SMS la 1859 si pastrand ambalajul pentru validare sau B) trimitand ambalajul cu codul unic impreuna cu datele tale personale (nume, prenume, nr. telefon) la OP 5 CP 55 Bucuresti.

Perioada promoţiei: 01 noiembrie 2007 - 15 ianuarie 2008

Documente conexe

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Castiga cu Delikat casa la care ai visat”

 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1.      Organizator al campaniei promotionale “Castiga cu Delikat casa la care ai visat” (Campania) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr.2220, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2.      Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 01 noiembrie 2007 – 15 ianuarie 2008, prin intermediul S.C netWing International SRL, cu sediul in B-dul Constructorilor, nr.20 A, Cladirea IPROMET, et.4, sector 6, Bucuresti (numita in continuare “Agentia”).

 

 

2.1.      La aceasta Campanie participa produsele comercializate sub marca Delikat, marca inregistrata apartinand Unilever (numite in continuare “produse participante”) si anume urmatoarele game: Delikat Gaina (gramaje: 75g, 250g si 400g), Delikat Legume (gramaje 1kg, 75g, 250g, 500g) si Delikat Bors Magic Clasic 20g, Delikat Bors Magic cu Legume (70g), Delikat Bors Magic cu Smantana (40g) si Delikat Bors Magic cu Tarhon (40g).  In total sunt 11 produse diferite care participa la Campanie.

2.2.      Produsele participante la Campanie vor avea inscriptionat pe ambalaj un cod unic alfanumeric format din 11 caractere (numit in cele ce urmeaza „codul unic”).

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.      La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de minim 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, a angajatilor oficiului postal prin intermediul caruia se desfasoara prezenta Campanie, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

3.2.      Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.3.      Participantii trebuie sa pastreze ambalajele produselor participante (numai in cazul inscrierilor prin SMS) astfel incat, in cazul extragerii lor ca si potentiali castigatori, sa poata fi validati conform procedurii descrise in SECTIUNEA 6 din prezentul regulament oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Inscrierea in Campanie.

Consumatorii care indeplinesc conditiile prevazute la Sectiunea 3 de mai sus se pot inscrie in Campanie in mai multe moduri si prin mai multe cai, ce vor fi prezentate in continuare. Aceste cai de inscriere pot fi folosite de participanti in ordinea si dupa preferintele personale. Ultima zi de inscriere in Campanie in oricare din aceste moduri este 15 ianuarie 2008.

 

Mecanisme de inscriere:

4.1.1    Prin SMS-uri trimise la numarul 1859

4.1.1.1.            Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 01 noiembrie 2007 – 15 ianuarie 2008 inclusiv, cel putin un produs participant la Campanie si sa se inscrie in Campanie trimitand codul unic descoperit pe ambalajul produsului participant.

4.1.1.2.            Inscrierea in Campanie se face prin trimiterea prin mesaj tip SMS (numit in continuare „SMS”) la numarul de telefon 1859 (numar de telefon cu tariful de 0.05 Euro + TVA in retelele Cosmote, Orange si Vodafone si 0.06 USD + TVA in reteaua Zapp) in intervalul 01 noiembrie 2007 – 15 ianuarie 2008 inclusiv, ora 23.59 (data si ora limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie la numarul  de telefon 1859), a unui mesaj de participare care sa cuprinda codul unic descoperit pe ambalajul unui produs participant.

4.1.1.3.            Fiecare cod unic descoperit pe ambalajul unui produs participant poate fi inscris la aceasta Campanie promotionala o singura data, indiferent de canalul prin care se face inscrierea, in Campanie, respectiv prin SMS sau plic expediat la OP 5 CP 55 Bucuresti, conform art.4.1.2 de mai jos.

4.1.1.4.            Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

           sa contina un cod alfanumeric unic format din 11 caractere, descoperit pe ambalajul unui produs participant;

           codul sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin SMS, indiferent ca a fost trimis de pe acelasi numar de telefon mobil sau de pe numere diferite, sau plic expediat la OP 5 CP 55 Bucuresti;

           codul alfanumeric unic sa fie primit la numarul 1859 in perioada 01 noiembrie 2007 – 15 ianuarie 2008 (inclusiv).

4.1.1.5.            Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1859 participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

           daca mesajul nu indeplineste conditiile prevazute la art.4.1.1.4. de mai sus, respectiv nu contine un cod unic corect si/sau complet, sau contine un cod de bare al unui produs participant in loc de codul unic, atunci raspunsul va fi: „Codul trimis este incorect. Te rugam sa trimiti codul unic descoperit pe ambalajul produsului participant. Regulamentul este disponibil la Infoline 021/4078070.”

           daca mesajul contine un cod unic corect, dar care a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar sau de pe numere diferite de telefon mobil, sau a fost inscris si prin plic expediat la OP 5 CP 55 Bucuresti; atunci raspunsul va fi: „Acest cod unic a fost deja inscris in Campanie. Va rugam sa trimiteti un alt cod unic. Regulamentul este disponibil la Infoline 021.4078070”

           daca mesajul contine un cod unic corect, care nu a mai fost trimis/inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar sau de pe numere diferite de telefon mobil si nici prin plic expediat la OP 5 CP 55 Bucuresti, atunci mesajul receptionat va fi: „Felicitari! Codul dvs. a fost inscris cu succes! Pastrati ambalajul promotional cu codul unic! Regulamentul este disponibil la Infoline 021.4078070.”

4.1.1.6.            La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la numarul de telefon 1859 si care nu cuprind informatiile solicitate conform art.4.1.1.2 de mai sus, in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe ambalajul produsului participant, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

4.1.1.7.            Organizatorii Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a.         pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1859, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b.         pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.1.1.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;

c.         daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat, indiferent de motiv. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie cu unul dintre mesajele de raspuns mentionate la art.4.1.1.5 de mai sus;

d.         daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

e.         pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.   

4.1.1.8.            Dupa data limita de primire a mesajelor (15 ianuarie 2008, ora 23:59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

 

4.1.2.   Prin plicuri trimise la OP 5 CP 55 Bucuresti

4.1.2.1.            Orice persoana fizica care indeplineste conditiile stipulate in cadrul Sectiunii 3 se poate inscrie in Campanie in perioada 01 noiembrie 2007 – 15 ianuarie 2008 inclusiv (data limita de primire a plicurilor de participare la OP 5 CP 55 Bucuresti) prin trimiterea intr-un plic la OP 5 CP 55 Bucuresti a ambalajului unui produs participant, care sa aiba inscriptionat pe ambalaj codul unic de participare la Campanie.

4.1.2.2.            De asemenea, plicul va contine, pe langa ambalajul produsului participant, numele si prenumele expeditorului, precum si un numar de telefon la care poate fi contactat in cazul in care va fi extras ca si potential castigator, asa cum se explica mai jos la Sectiunea 6.

4.1.2.3.            Pentru ca un plic sa fie considerat valid acesta trebuie sa indeplinesca cumultativ urmatoarele conditii:

a.         sa contina minim 1 ambalaj cu un cod unic al unui produs participant;

b.         Codul unic expediat prin plicul de participare la Campanie sa nu mai fi fost incris anterior in Campanie prin una din cele doua modalitati mentionate in Regulament, respectiv prin SMS trimis la numarul de telefon 1859 sau prin plic expediat la OP 5 CP 55 Bucuresti;

c.         Plicul sa fie primit la OP 5 CP 55 Bucuresti, pana la data de 15.01.2008 inclusiv, data limita de primire a plicurilor  la casuta postala mentionata.

d.         Plicul sa contina urmatoarele informatii: nume, prenume, numar de telefon.

4.1.2.4.            La tragerea la sorti a castigatorilor, asa cum este ea explicata la Sectiunea 6, vor participa toate plicurile primite la OP 5 CP 55 Bucuresti in perioada Campaniei, respectiv in intervalul 01 noiembrie 2007 – 15 ianuarie 2008 inclusiv, care contin cel putin un ambalaj cu cod valid al unui produs participant, precum si numele, prenumele si telefonul expeditorului.

4.1.2.5.            Organizatorul si Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru plicurile expediate de participanti pe alta adresa, precum si pentru cele expediate la OP 5 CP 55 Bucuresti, in afara termenului mentionat la art.4.1.2.1 de mai sus, care nu au ajuns la destinatie sau au fost primite/trimise dupa expirarea termenului acordat, pentru plicurile incomplete sau care cotin o fotocopie a ambalajului cu codul unic sau un alt ambalaj in loc de cel aferent unui produs participant, care nu contin numele, prenumele si/sau numarul de telefon al expeditorului, sau care contin un numar de telefon invalid, nealocat etc. Participantii nu vor primi confirmare de primire din partea Organizatorilor pentru plicurile expediate la OP 5 CP 55 Bucuresti.

4.1.2.6.            Data limita de primire a plicurilor la OP 5 CP 55 Bucuresti este 15.01.2008.

4.2.      In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator inscris prin SMS reclama Organizatorului sau Agentiei, in orice modalitate, invalidarea preliminara a codului sau unic de participare descoperit pe ambalajul unui produs participant, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul sau a mai fost inscris in Campanie anterior prin posta, de pe alt numar de telefon sau chiar de pe acelasi numar, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:

4.2.1.   Organizatorul si/sau Agentia ii vor solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a ambalajului pe care a fost descoperit codul unic revendicat (aplicabil doar in cazul inscrierilor prin SMS). Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic revendicat prin expedierea ambalajului de pe produs prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, prin prezentare personala cu acesa ambalaj la sediul Organizatorului si/sau Agentiei sau la vreun punct de lucru al acestora comunicate telefonic, sau prin orice alta modalitate pe care consumatorul o va considera utila si eficienta pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerile la sorti saptamanale.

4.2.2.   In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator prin SMS, pentru a se putea face validarea consumatorului ce a achizitionat in realitate si in mod corect produsul participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Organizatorul si/sau Agentia il vor contacta si pe consumatorul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea prin SMS si ii vor comunica scopul apelului. Dupa instiintarea consumatorului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, ii vor solicita sa prezinte in termen de 72 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a ambalajului pe care a fost descoperit codul unic inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara – fata de situatia de fapt existenta. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic inscris prin expedierea ambalajului produsului prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, prin prezentare personala cu aceasta eticheta la sediul Organizatorului si/sau Agentiei sau la vreun punct de lucru al acestora comunicate telefonic, sau prin orice alta modalitate pe care consumatorul o va considera utila si eficienta pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerile la sorti saptamanale.

4.2.3.   In cazul in care vreunul dintre consumatorii mentionati la art.4.2.1 si art.4.2.2 de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea dovezii detinerii ambalajului cu codul unic descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe consumatorul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva a detinerii etichetei cu codul unic revendicat/inscris (dupa caz).

4.2.4.   In cazul in care consumatorul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art.4.2.1 si art.4.2.2, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerilor permit aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerile ce urmeaza.

4.2.5.   In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea ultimei extrageri, iar intervalul de timp dintre reclamatie si ultima extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul si/sau Agentia ii vor comunica consumatorului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii ambalajului cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

4.2.6.   In cazul in care codul unic reclamat de catre un consumator inscris prin SMS a fost inscris anterior in Campanie prin posta, ambalajul corespunzator acelui cod aflandu-se in posesia Organizatorului, atunci participantului respectiv i se va comunica situatia de fapt si va fi invalidat.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

5.1.      In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda in total 51 premii, in valoare comerciala totala de 270.000 RON reprezentand:

           50 premii saptamanale, (cate 5 premii pentru fiecare saptamana a Campaniei), acordatate prin trageri la sorti, asa cum sunt detaliate la Sectiunea 6 de mai jos, constand in seturi de oale Zepter in valoare de 1.000 RON fiecare. Valoarea totala comerciala a premiilor saptamanale este de 50.000 RON. Procedura de acordare a premiilor saptamanale si validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

           un premiu final (Marele Premiu), acordat la sfarsitul Campanie, prin tragerea la sorti din data de 25 ianuarie 2008, constand in:

-           suma de maximum 210.000 RON, ce va fi atribuita castigatorului exclusiv pentru achiztionarea, in termen de 2 luni de la validarea sa finala (realizata conform Sectiunii 6 de mai jos) a unei case de vis, intr-o localitate aleasa de el, de pe teritoriul Romaniei, sau, la expirarea acestui interval, castigatorul poate opta, numai in conditiile prevazute de art. 6.2.10 de mai jos, pentru incasarea sumei de bani, respectiv pentru incasarea sumei 210.000 RON. Castigatorul are posibilitatea de a-si alege casa de vis ce urmeaza a fi achizitionata oriunde pe teritoriul Romaniei, fie personal, fie prin intermediul unei agentii imobiliare aleasa de acesta, casa identificandu-se prin pozitionare, localitate, structura, adresa, suprafata etc.

-           suma de maximum 10.000 RON, reprezentand contravaloarea onorariului notarial aferent intocmirii actelor de vanzare-cumparare intre proprietarul casei si castigator si eventual comisionul unei agentii imobiliare (in cazul in care imobilul casa este achizitionat prin intermediul unei agentii imobiliare) calculat ca procent din valoarea casei achzitionate drept premiu, perceput pentru identificarea casei dorita de catre castigator si indeplinirea tuturor fomalitatilor legale in vederea achizitionarii acesteia de castigator. Contravaloarea efectiva a onorariului notarial si a comisionului agentiei imobiliare se va calcula in functie de valoarea efectiva a casei achizitionata drept premiu pentru castigator, si va fi achitata de catre Organizator – prin intermediul Agentiei.

           In cazul in care castigatorul va opta, in conditiile art.6.2.10 de mai jos, pentru incasarea sumei de 210.000 RON, valoarea Marelui Premiu este reprezentata numai de suma de 210.000 RON, nemaiincluzandu-se si contravaloarea comisionului agentiei imobiliare (daca este cazul) si a onorariului notarial.

5.2.      Valoarea fiecarui premiu este compusa din valoarea comerciala a acestuia, la care se adauga valoarea impozitului ce va fi retinut la sursa. Taxele si impozitele aferente premiilor acestei Campanii vor fi calculate si suportate de catre Organizator cu respectarea prevederilor legislative in vigoare.

5.3.      Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii (cu exceptia Marelui Premiu) si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

5.4.      Premiile saptamanale constand in seturi de oale Zepter vor fi inmanate castigatorilor impreuna cu certificatele de garantie corespunzatoare emise de catre producator.

5.5.      Fiecarui Castigator validat ii va fi acordat premiul corepunzator variantei de castig.

 

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

Toate codurile unice valide primite in perioada Campaniei prin cele doua modalitati de incriere (SMS-uri trimise la numarul de telefon 1859 sau plicuri trimise la OP 5 CP 55 Bucuresti) vor fi centralizate intr-o baza de date comuna, electronica, din care se vor efectua trageri la sorti asistate de calculator in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, 3 reprezentanti ai Agentiei si un notar public, dupa cum urmeaza:

 

6.1.      Procedura de acordare a premiilor saptamanale constand in seturi de oale Zepter:

6.1.1.   Saptamanal, in ziua de vineri (cu exceptia primei saptamani de Campanie, 01 noiembrie 2007 – 04 noiembrie 2007, si a ultimei saptamani de Campanie, 14 ianuarie 2008 – 15 ianuarie 2008), in perioada de desfasurare a Campaniei, va avea loc cate o extragere a celor cinci premii saptamanale, mentionate la art.5.1 pct.1 de mai sus (in total avand loc 10 de extrageri)

6.1.2.   Fiecare extragere va fi asistata de calculator si va fi efectuata din baza de date comuna, creata in fiecare saptamana de Campanie pana in ziua precedenta extragerii (de exemplu la extragerea din data de 16 noiembrie 2007 vor participa inscrierile facute in Campanie prin cele doua canale in perioada 09 noiembrie 2007 – 15 noiembrie 2007 ora 23:59 inclusiv; la tragerea la sorti din data de 23 noiembrie 2007 vor participa inscrierile facute in Campanie prin cele doua canale in perioada 16 noiembrie 2007 ora 00.00 – 22 noiembrie 2007 ora 23.59 inclusiv), si va contine toate inscrierile valide prin SMS-uri trimise la numarul 1859 si toate incrierile valide prin plicuri trimise la OP 5 CP 55 Bucuresti.

6.1.3.   Prima extragere a premiilor saptamanale va avea loc vineri, 09 noiembrie 2007 si la ea vor participa inscrierile facute in Campanie in perioada 01 noimebrie 2007 – 08 noiembrie 2007 ora 23.59 inclusiv, in cazul inscrierilor prin SMS si data inscrisa pe plic in cazul expedierilor catre CP 55 OP 5. Ultima extragere a premiilor saptamanale va avea loc pe data de 25 ianuarie 2008, iar la ea vor participa inscrierile facute in Campanie in perioada 04 ianuarie 2008 – 15 ianuarie 2008, ora 23.59 inclusiv, in cazul inscrierilor prin SMS si 15.01.2008, data inscrisa pe plic in cazul expedierilor catre CP 55 OP 5.

6.1.4.   Un mesaj (SMS sau plic de participare) o data extras in cadrul unei extrageri saptamanale va fi eliminat din baza de date si nu va mai fi reintrodus in baza de date pentru a participa la extragerile ulterioare.

6.1.5.   Potentialii castigatori ai premiilor saptamanale vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorilor, pe numarul de telefon de la care s-au inscris in Campanie sau pe care l-au comunicat in plicul in care au trimis un ambalaj al unui produs participant pentru a fi validati.

6.1.6.   Reprezentantul Organizatorilor va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit codul extras potential castigator sau cel comunicat in plicul trimis, identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si codul extras castigator. Comunicarea verbala a codului extras castigator se va solicita numai in cazul celor inscrisi prin SMS. Daca acest cod corespunde cu cel extras castigator, iar in cazul inscrierii prin plicuri numele si prenumele comunicate prin plic corespund cu cele indicate telefonic de catre persoana apelata, acesteia ii vor fi solicitate numele, prenumele (numai in cazul inscrierilor prin SMS), data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor.

6.1.7.   In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras potential castigator.

6.1.8.   Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea oricaror neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel extras castigator si/sau intre numele si prenumele comunicate telefonic si cele expediate prin plicurile de participare (in cazul inscrierilor prin posta), precum si refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale, si/sau constatarea neindeplinirii oricarei alte conditii de participare duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.1.9.   Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat de 5 ori in cele 3 zile lucratoare (ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea sau care a fost comunicat prin plicul de participare la Campanie nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire, este deranjat etc), Organizatorul depunand toate eforturile in acest sens, acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului.

6.1.10. In urma derularii procedurii explicate la art. 6.1.6 de mai sus, fiecare potential castigator va primi din partea Agentiei, in termen de 10 zile de la data contactarii sale telefonice si pe adresa comunicata de catre acesta, un plic autoadresat care va contine o declaratie prin care se solicita potentialului castigator confirmarea datelor personale comunicate telefonic (inclusiv comunicarea codului numeric personal) si permisiunea expresa si neechivoca de a utiliza datele cu caracter personal comunicate in scopul validarii acestuia ca si castigator, acordarii premiului castigat in cadrul prezentei Campanii si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Continutul acestei declaratii se constituie in Anexa nr. 1 a prezentului regulament si este considerata parte integranta din acesta. Dupa primirea acestei declaratii, potentialul castigator trebuie sa o completeze, sa o semneze si sa o dateze si sa o trimita in plicul autoadresat la CP 55 OP 5 Bucuresti, impreuna cu ambalajul produsului pe care se gaseste codul unic extras castigator in maxim 10 zile de la data primirii acestei declaratii. Trimiterea ambalajului produsului pe care se gaseste codul unic extras castigator este obligatorie numai in cazul incrierilor prin SMS, in caz contrar, adica a inscrierilor prin plicuri trimise la CP 55 OP 5 Bucuresti, este obligatorie numai trimiterea declaratiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dupa primirea plicurilor, se va compara codul unic extras castigator si confirmat telefonic de potentialul castigator, cu cel aflat pe ambalajul primit prin posta (numai in cazul incrierilor prin SMS, in cazul inscrierilor prin plicuri trimise la CP 55 OP 5 Bucuresti aceasta comparatie nemaifiind necesara). Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Castigator si va intra in posesia premiului conform art.6.1.12 de mai jos.

6.1.11. In cazul in care, in urma primirii plicului de la potentialul castigator, se observa faptul ca declaratia completata de acesta nu contine toate datele solicitate, sau declaratie este imcompleta, contine date eronate, exista neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele completate in declaratie sau ca ambalajul produsului trimis nu contine codul castigator asa cum s-a specificat la art.6.1.6 de mai sus, precum si in orice alte asemenea situiatii ce determina imposibilitatea validarii finale a castigatorului, potentialul castigator va fi anuntat de catre un reprezentant al Agentiei, i se comunica neconcordantele constatate si se va relua procedura expusa la art. 6.1.10 din prezentul Regulament, Agentia depunand toate eforturile de validare a potentialului castigator aflat intr-o astfel de situatie ipotetica. Daca nici in urma acestei reluari a procedurii de validare potentialul castigator nu va putea fi validat ca urmare a existentei de neconcordante, acesta va fi invalidat.

6.1.12. In toate cazurile, dupa primirea plicului de la potentialul castigator, in termen de maximum 3 zile lucratoare, acesta va fi contactat de catre un reprezentant al Agentiei pe numarul de telefonic comunicat. Agentia ii va comunica faptul ca a fost validat si ca i se va expedia premiul conform art. 6.1.15 de mai jos in cazul in care declaratia de prelucrare a datelor este corecta si completa, iar ambalajul trimis contine codul castigator, in caz contrar acesta va fi instiintat de reluarea procedurii de validare si de efectele neindeplinirii corespunzatoare a acesteia.

6.1.13. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nicio raspundere pentru plicurile expediate de potentialii castigatori pe alta adresa, precum si pentru cele expediate la OP 5 CP 55 Bucuresti, in afara termenului mentionat la art. 6.1.10 de mai sus, care au ajuns la destinatie dupa expirarea termenului acordat, pentru plicurile incomplete sau care cotin o fotocopie a ambalajului cu codul unic sau un alt ambalaj in loc de cel aferent unui produs participant si care nu contin declaratia de prelucrare a datelor completata in intregime sau contin declaratii ce nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, sau care nu au putut fi refacute in mod corect in urma respectarii procedurii mentionata la art.6.10-6.12 de mai sus.

6.1.14. Premiile care nu vor putea fi acordate in urma extragerilor saptamanale ca urmare a neindeplinirii cumulate a conditilor de validare vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.1.15. Premiile Campaniei vor fi livrate prin Posta prin colet postal, cu confirmare de primire si valoare declarata, fiecarui castigator in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii sale finale conform art.6.1.10 de mai sus. Organizatorul isi asuma responsabilitatea prin reprezentantul sau, Agentia, sa expedieze premiile saptamanale in conditii de siguranta si in ambalaje corespunzatoare, cu afisajul FRAGIL, in scopul pastrarii integritatii si calitatii acestora. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nicio raspundere pentru coletele care ajung la castigatori in conditii degradate ca urmare a viciilor de manipulare a Postei Romane. In acest caz, Posta Romana va oferi Organizatorului prin intermediul Agentiei despaguriri, conform tarifelor in vigoare.

6.1.16. Codurile unice extrase castigatoare conform art. 6.1.1. validate conform articolului 6.1.6 si art 6.1.10 vor fi eliminate din baza de date, participantul ramanand inscris in Campanie pentru castigarea premiilor saptamanale si/sau a Marelui Premiu prin intermediul celorlalte coduri unice comunicate (daca acestea exista).

6.1.17. Castigatorii desemnati prin tragere la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor saptamanale atribuite, asa cum sunt acestea detaliate la art.5.1. pct.1 de mai sus, si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unei alte persoane.

 

6.2.      Procedura de acordare a Marelui Premiu

6.2.1.   In data de 25 ianuarie 2008 va avea loc tragerea la sorti pentru acordarea Marelui Premiu al Campaniei. La aceasta tragere la sorti vor participa toate codurile unice valide trimise prin cele 2 modalitati de inscriere in perioada Campaniei (cu exceptia celor care au fost extrase la tragerile la sorti pentru acordarea premiilor saptamanale ) pana pe data de 15 ianuarie 2008 ora 23.59, inclusiv.

6.2.2.   Potentialul castigator al Marelui Premiu va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorilor, pe numarul de telefon de la care s-a inscris in Campanie sau pe care l-a comunicat in plicul in care a trimis un ambalaj al unui produs participant pentru a fi validat.

6.2.3.   Reprezentantul Organizatorilor va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit codul extras potential castigator sau cel comunicat in plicul trimis identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si codul extras castigator. Comunicarea verbala a codului extras castigator se va solicita numai in cazul celor inscrisi prin SMS. Daca acest cod corespunde cu cel extras castigator, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele (in cazul inscrierilor prin SMS), data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiului. In cazul castigatorilor inscrisi prin posta acestora li se va solicita sa confirme participarea la Campanie, si sa mentioneze numele si prenumele trecute pe plicul expediat prin posta. Totodata castigatorului i se va comunica termenul in care trebuie sa se prezinte la sediul Organizatorului pentru a fi validat final.

6.2.4.   In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator.

6.2.5.   Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea oricaror neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel extras castigator si/sau intre numele si prenumele comunicate telefonic si cele expediate prin plicurile de participare (in cazul inscrierilor prin posta), precum si refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea si/sau confirmarea numelui si prenumelui, precum si a datelor sale personale, si/sau constatarea neindeplinirii oricarei alte conditii de participare duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.2.6.   Potential castigator al Marelui Premiu va fi apelat in termen de 3 zile lucratoare de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat de 5 ori in cele 3 zile lucratoare, Organizatorul depunand toate eforturile in acest sens, acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului.In acest caz premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

6.2.7.   Potentialul castigator va trebui sa se prezinte  in termen de 10 zile de la data validarii sale preliminare telefonice la sediul Organizatorului din Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr 2 – 4, sector 2 cu documentul sau de identitate si ambalajul cu codul unic aferenta produslui participant (in cazul in care potentialul castigator s-a inscris prin SMS), ambele in original, pentru a putea fi validat final. In cazul potentialilor castigatori ce s-au inscris in Campanie prin intermediul plicurilor de participare expediate prin posta, acestia trebuie sa se prezinte la sediul Organizatorului, in termenul mentionat in prezentul articol, numai cu documentul de identitate in original. Se va compara codul unic extras castigator si confirmat telefonic de potentialul castigator cu cel aflat pe ambalajul prezentat personal de potentialul castigator (numai in cazul incrierilor prin SMS, in cazul inscrierilor prin plicuri trimise la CP 55 OP 5 Bucuresti aceasta comparatie nemaifiind necesara). Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Castigator si va intra in posesia Marelui Premiu conform procedurilor descrise de mai jos. Totodata, castigatorul va trebui sa completeze si sa semneze declaratia de prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea validarii sale conform regulamentului, intrarea in posesia premiului castigat si indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

6.2.8.   Refuzul si/sau imposibilitatea potentialului castigator de a prezenta ambalajul cu codul unic desemnat castigator, sau constatarea oricaror neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel prezentat spre validare finala, si/sau intre datele de identificare comunicate telefonic si cele din actul de identitate al castigatorului, precum si constatarea neindeplinirii oricarei alte conditii de participare, conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

6.2.9.   Castigatorul va avea la dispozitie pentru cautarea, identificarea, alegerea casei si intocmirea actelor de vanzare – cumparare o perioada de 2 luni calendaristice, incepand cu ziua validarii sale finale sau castigatorul poate sa aleaga din una din variantele de case propuse de Organizator. La momentul intalnirii cu reprezentantul Organizatorului, dupa validarea sa finala, castigatorul va intocmi cu reprezentantul Organizatorului un proces-verbal unde se vor specifica in mod expres conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca casa cautata.

6.2.10. In cazul in care pe parcursul celor 2 luni, desi atat castigatorul insotit de un reprezentant al Agentiei au depus toate diligentele in vederea gasirii si achizitionarii unei case (fapt confirmat prin documente justificative prezentate de Agentie Organizatorului), Agentia si castigatorul nu gasesc casa care sa indeplineasca conditiile specificate expres de castigator, atunci la expirarea celor 2 luni castigatorul poate primi in locul casei suma de bani aferenta premiului, respectiv suma de 210.000 RON.

6.2.11.In cazul in care castigatorul opteaza pentru atribuirea in echivalent banesc a premiului castigat, acesta va trebuie sa comunice Organizatorului, prin intermediul Agentiei, datele sale bancare. Datele bancare ce vor fi solicitate Castigatorului se refera la: numele titularului de cont numarul de cont IBAN, denumirea bancii unde este deschis acest cont, precum si sucursala unde este deschis contul. Castigatorul trebuie sa fie in mod obligatoriu titularul contului. In cazul un care Castigatorul nu are un cont bancar, acesta va trebui sa isi deschida unul si va comunica Agentiei la numarul de telefon 021.407.80.70 (numar cu tarif normal in reteaua Romtelecom) in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de 2 luni, datele stipulate mai sus.

6.2.12. Castigatorul desemnat prin tragere la sorti este singurul beneficiar al premiului atribuit, asa cum este acesta detaliat la art.5.1. pct.2 de mai sus, si nu poate ceda drepturile asupra premiului  castigat unei alte persoane.

6.2.13. In cazul in care valoarea casei aleasa de catre castigator este mai mica de 210.000 RON, Organizatorul va plati in numele castigatorului valoarea efectiva a casei, iar diferenta de bani intre valoarea premiului de 210.000 RON si valoarea casei achizitionate va fi virata de catre Organizator intr-un cont bancar ce va fi indicat in scris de catre castigator pe baza de proces-verbal. In cazul in care onorariul notarial si eventualul comision al agentiei imobiliare (daca este cazul) reprezinta o suma mai mica de 10.000 RON (suma destinata de Organizator pentru plata onorariului notarial si a comisionului agentiei imobiliare) castigatorului nu i se va vira in contul bancar diferenta de bani ramasa.

6.2.14. In cazul in care valoarea casei alese de catre castigator este mai mare de 210.000 RON, Organizatorul va plati in numele castigatorului numai valoarea  premiului de 210.000 RON, urmand ca diferenta de valoare intre valoarea efectiva a casei aleasa si suma asigurata de Organizator, sa fie suportata de catre castigator. De asemenea, castigatorul este obligat sa suporte si evetualele diferente de onorariu notarial si comision de agentie, precum si orice alte taxe/costuri, percepute cu orice titlu, determinate de achizitia unei case ce depaseste valoarea premiului, respectiv suma de 210.000 RON. 

6.3.      Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro dupa terminarea Campaniei dupa data de 10 februarie 2008.

 

 

SECTUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

7.1.      Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2.      Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorilor, operata de catre S.C. netWing International S.R.L. in vederea efectuarii tragerilor la sorti, validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, dupa caz.

7.3.      La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorilor pe adresa Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr 2 – 4, sector 2 (Pentru S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L ) o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.4.      Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro in data de 01 noiembrie 2007 si va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/407.80.70 (numar cu tarif normal, in intervalul orar 9:00 – 17:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia zilelor de 25, 26, 31 decembrie 2007 si 1, 2 ianuarie 2008, cand va functiona un robot telefonic) sau solicitare scrisa la adresa CP 55 OP 5 Bucuresti.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Castiga cu Delikat casa la care ai visat"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Castiga cu Delikat casa la care ai visat

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media