CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Castiga cu Delikat casa la care ai visat

Promotie concurs cu premii Delikat

Marele premiu: o casa de vis, la alegerea ta, in valoare de 200.000 RON. Premii zilnice: 56 x cupon valoric de 600 RON pentru cumparaturi de la METRO (cate un premiu pe zi).

Cumpara cel putin unul dintre produsele Delikat participante si trimite prin SMS la 1859 codul unic din 12 cifre sau trimite ambalajul prin posta, intr-un plic cu datele tale personale (nume, prenume, nr. de telefon) la OP5 CP55 Bucuresti. La participarea prin SMS, pastreaza ambalajul pentru validare.

Perioada promoţiei: 17 martie - 31 mai 2008

Promotie expirata
63 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

NOTA: Conform actului aditional atasat, organizatorii au prelungit perioada de desfasurare a promotiei pana la data de 31 mai 2008.


REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Castiga cu Delikat casa la care ai visat”

 

 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

1.1.      Organizator al campaniei promotionale “Castiga cu Delikat casa la care ai visat” (Campania) este S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr.2220,  numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2.      Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 17 martie - 11 mai 2008, prin intermediul S.C netWing International SRL, cu sediul in B-dul Constructorilor, nr.20 A, Cladirea IPROMET, et.4, sector 6, Bucuresti (numita in continuare “Agentia”).

 

 

 

2.1.      La aceasta Campanie participa produsele comercializate sub marca Delikat, marca inregistrata apartinand Unilever (numite in continuare “produse participante”) si anume urmatoarele game: Delikat Gaina (gramaje: 75g, 250g si 400g), Delikat Legume (gramaje 1kg, 75g, 250g, 500g) In total sunt 7 produse diferite care participa la Campanie.

2.2.      Produsele participante la Campanie vor avea inscriptionat pe ambalaj un cod unic numeric format din 12 caractere (numit in cele ce urmeaza „codul unic”).

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1.      La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de minim 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, a angajatilor oficiului postal prin intermediul caruia se desfasoara prezenta Campanie, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

3.2.      Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.3.      Participantii trebuie sa pastreze ambalajele produselor participante (numai in cazul inscrierilor prin SMS) astfel incat, in cazul extragerii lor ca si potentiali castigatori, sa poata fi validati conform procedurii descrise in SECTIUNEA 6 din prezentul regulament oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

 

4.1. Inscrierea in Campanie.

Consumatorii care indeplinesc conditiile prevazute la Sectiunea 3 de mai sus se pot inscrie in Campanie in mai multe moduri si prin mai multe canale, ce vor fi prezentate in continuare. Aceste canale de inscriere pot fi folosite de participanti in ordinea si dupa preferintele personale. Ultima zi de inscriere in Campanie in oricare din aceste moduri este 11mai 2008.

 

Mecanisme de inscriere:

4.1.1    Prin SMS-uri trimise la numarul 1859

4.1.1.1.            Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 17 martie - 11 mai 2008 inclusiv, cel putin un produs participant la Campanie si sa se inscrie in Campanie trimitand codul unic descoperit pe ambalajul produsului participant.

4.1.1.2.            Inscrierea in Campanie se face prin trimiterea prin mesaj tip SMS (numit in continuare „SMS”) la numarul de telefon 1859 (numar de telefon cu tariful normal de 0.05 Euro + TVA in retelele Cosmote, Orange si Vodafone si 0.06 USD + TVA in reteaua Zapp) in intervalul 17 martie - 11 mai 2008, inclusiv, ora 23.59 (data si ora limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie la numarul  de telefon 1859), a unui mesaj de participare care sa cuprinda codul unic descoperit pe ambalajul unui produs participant.

4.1.1.3.            Fiecare cod unic descoperit pe ambalajul unui produs participant poate fi inscris la aceasta Campanie promotionala de mai multe ori, indiferent de canalul prin care se face inscrierea, cu conditia ca inscrierile prin SMS sa se efectueze de pe numere de telefon diferite.

4.1.1.4.            Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

           sa contina un cod numeric unic format din 12 caractere, descoperit pe ambalajul unui produs participant;

           codul sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon mobil; daca un cod este inscris numai prin SMS de pe numere diferite de telefon va fi validat de tot atatea ori cate trimiteri se vor efectua; daca un cod este trimis de pe mai multe numere de telefon prin SMS si va fi trimis si prin plic la OP 5 CP 55 Bucuresti, iar in plic, pe langa ambalajul cu codul unic al unui produs participant, expediatorul precizeaza un numar de telefon distinct de cele deja inscrise pana la acel moment, aceasta inscriere va fi consemnata ca fiind valida si distincta de celelalte, in caz contrar, adica in cazul in care numarul de telefon precizat de expeditor corespunde cu un numar de telefon deja existent in baza de date de pe care s-a trimis acelasi cod prin SMS, atunci inscrierea va fi consemnata o singura data;

           codul numeric unic sa fie primit la numarul 1859 in perioada 17 martie - 11 mai 2008 ora 23.59 (inclusiv).

4.1.1.5.            Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1859 participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

           daca mesajul nu indeplineste conditiile prevazute la art. 4.1.1.4, respectiv nu contine un cod unic corect si/sau complet, sau contine un cod de bare al unui produs participant in loc de codul unic, atunci raspunsul va fi: „Codul trimis este incorect. Te rugam sa trimiti codul unic descoperit pe ambalajul produsului participant. Regulamentul este disponibil la Infoline 021/4078070.”

           daca mesajul contine un cod unic corect, dar care a mai fost inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon mobil, atunci raspunsul va fi: „Acest cod unic a fost deja inscris in Campanie de pe acest numar. Va rugam sa trimiteti un alt cod unic. Regulamentul este disponibil la Infoline 021/4078070”

           daca mesajul contine un cod unic corect, care nu a mai fost inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon mobil, atunci mesajul receptionat va fi: „Felicitari! Codul dvs. a fost inscris cu succes! Pastrati ambalajul promotional cu codul unic! Regulamentul este disponibil la Infoline 021/4078070.”

4.1.1.6.            La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la numarul de telefon 1859 si care nu cuprind informatiile solicitate conform art.4.1.1.2 de mai sus, in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe ambalajul produsului participant, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

4.1.1.7.            Organizatorii Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a.         pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1859, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b.         pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.1.1.5. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorilor;

c.         daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat, indiferent de motiv. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie cu unul dintre mesajele de raspuns mentionate la art.4.1.1.5 de mai sus;

d.         daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

e.         pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.   

4.1.1.8.            Dupa data limita de primire a mesajelor (11 mai 2008, ora 23:59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

 

 

4.1.2.   Prin plicuri trimise la OP 5 CP 55 Bucuresti

4.1.2.1.            Orice persoana fizica care indeplineste conditiile stipulate in cadrul Sectiunii 3 se poate inscrie in Campanie in perioada 17 martie - 11 mai 2008 inclusiv (data limita de primire a plicurilor de participare la OP 5 CP 55 Bucuresti) prin trimiterea intr-un plic la OP 5 CP 55 Bucuresti a ambalajului unui produs participant, care sa aiba inscriptionat codul unic de participare la Campanie.

4.1.2.2.            De asemenea, plicul va contine, pe langa ambalajul produsului participant, numele si prenumele expeditorului, precum si un numar de telefon la care poate fi contactat in cazul in care va fi extras ca si potential castigator, asa cum se explica mai jos la Sectiunea 6.

4.1.2.3.            Pentru ca un plic sa fie considerat valid acesta trebuie sa indeplinesca cumultativ urmatoarele conditii:

a.         sa contina minim 1 ambalaj cu un cod unic al unui produs participant;

b.         plicul sa fie primit la OP 5 CP 55 Bucuresti, in perioada 17 martie - 11 mai 2008 inclusiv, data limita de primire a plicurilor  la casuta postala mentionata.

c.         plicul sa contina urmatoarele informatii: nume, prenume, numar de telefon.

4.1.2.4.            La tragerea la sorti a castigatorilor, asa cum este ea explicata la Sectiunea 6, vor participa toate plicurile primite la OP 5 CP 55 Bucuresti in perioada Campaniei, respectiv in intervalul 17 martie - 11 mai 2008 inclusiv, care contin cel putin un ambalaj cu cod valid al unui produs participant, precum si numele, prenumele si telefonul expeditorului. In cazul in care in plic sunt continute mai multe ambalaje de produse participante, participantul respecitv va fi inscris in Campanie cu fiecare produs in parte, respectandu-se totodata, prevederile art.4.1.1.4 de mai sus.

4.1.2.5.            Organizatorul si Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru plicurile expediate de participanti pe alta adresa, precum si pentru cele expediate la OP 5 CP 55 Bucuresti, in afara termenului mentionat la art.4.1.2.1 de mai sus, care nu au ajuns la destinatie sau au fost primite/trimise dupa expirarea termenului acordat, pentru plicurile incomplete sau care cotin o fotocopie a ambalajului cu codul unic sau un alt ambalaj in loc de cel aferent unui produs participant, care nu contin numele, prenumele si/sau numarul de telefon al expeditorului, sau care contin un numar de telefon invalid, nealocat etc. Participantii nu vor primi confirmare de primire din partea Organizatorilor pentru plicurile expediate la OP 5 CP 55 Bucuresti.

4.1.2.6.            Data limita de primire a plicurilor la OP 5 CP 55 Bucuresti este 11 mai 2008, inclusiv.

4.2.      In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator inscris prin SMS reclama Organizatorului sau Agentiei, in orice modalitate, invalidarea preliminara a codului sau unic de participare descoperit pe ambalajul unui produs participant, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul sau a mai fost inscris in Campanie de pe acelasi numar de telefon, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara.

4.2.1.   Organizatorul si/sau Agentia ii vor solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia, sa comunice in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, codul unic descoperit pe ambalajul produsului participant achizitionat revendicat, si daca este posibil chiar sa prezinte Organizatorului si/sau Agentiei, prin orice alta modalitate pe care consumatorul o va considera utila si eficienta pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei, ambalajul produsului pe care a fost descoperit codul unic revendicat.

4.2.2.   In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a fost inscris gresit de catre consumator (de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care codul unic este scris incorect, este expediat codul de bare in locul codului unic descoperit pe ambalaj etc), reprezentantul Organizatorului si/sau al Agentiei ii vor atrage atentia consumatorului in privinta acestui aspect si ii vor consilia in vederea inscrierii corecte in Campanie.

4.2.3.   In cazul in care consumatorul reclama situatia in care, prin mesajul de invalidare, i s-a comunicat ca de la acel numar de telefon a mai fost inscris in Campanie codul unic, reprezentantul Organizatorului si/sau al Agentiei ii vor confirma data efectuarii inscrierii si ii vor comunica ca se mai pot face inscrieri valide in Campanie cu acel cod unic de pe alte numere de telefon sau prin plic expediat la OP 5 CP 55 Bucuresti pana la data de 11 mai 2008 (inclusiv – data limita de primire a plicurile la casuta postala).

4.2.4.   In cazul in care consumatorul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art.4.2.1 - art.4.2.3, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerilor permit aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerile ce urmeaza.

4.2.5.   In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea ultimei extrageri, iar intervalul de timp dintre reclamatie si ultima extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul si/sau Agentia ii vor comunica consumatorului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii ambalajului cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

4.2.6.   In cazul in care codul unic reclamat de catre un consumator inscris prin SMS a fost inscris anterior in Campanie prin posta, ambalajul corespunzator acelui cod aflandu-se in posesia Organizatorului, atunci participantului respectiv i se va comunica situatia de fapt, iar in cazul in care nu este el expeditorul plicului trimis prin posta, acesta va fi invalidat.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

 

5.1.      In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda in total 57 premii, in valoare comerciala totala de 233.600 RON reprezentand:

           56 premii zilnice, (cate 7 premii zilnice pentru fiecare din cele 8 saptamani ale Campaniei), acordatate prin trageri la sorti, asa cum sunt detaliate la Sectiunea 6 de mai jos, constand cupoane valorice utilizabile in reteaua magazinelor METRO de pe teritoriul Romaniei, in valoare de 600 RON fiecare (TVA inclus). Fiecare cupon valoric este nominal, securizat si individualizat prin stampila Organizatorului si codul numeric unic inscris pe fata sa, in baza caruia castigatorul isi poate achizitiona, in perioada mentionata pe cuponul valoric (respectiv de la data atribuirii pe baza de proces-verbal si pana la data de 31 iulie 2008) si in limita valorica de 600 RON (cu TVA inclus), produsele existente in momentul achizitiei din magazinul METRO in care castigatorul alege sa valorifice cuponul. Valoarea totala comerciala a premiilor zilnice este de 33.600 RON (TVA inclus). Procedura de acordare a premiilor zilnice si de validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

           un premiu final (Marele Premiu), acordat la sfarsitul Campanie, prin tragerea la sorti din data de 26 mai 2008, constand in:

-           suma de maximum 200.000 RON, ce va fi atribuita castigatorului exclusiv pentru achizitionarea, in termen de 2 luni de la validarea sa finala (realizata conform Sectiunii 6 de mai jos) a unei case de vis, intr-o localitate aleasa de el, de pe teritoriul Romaniei, sau, la expirarea acestui interval, castigatorul poate opta, numai in conditiile prevazute de art. 6.2.10 de mai jos, pentru incasarea sumei de bani, respectiv pentru incasarea sumei 200.000 RON. Castigatorul are posibilitatea de a-si alege casa de vis ce urmeaza a fi achizitionata oriunde pe teritoriul Romaniei, fie personal, fie prin intermediul unei agentii imobiliare aleasa de acesta, casa identificandu-se prin pozitionare, localitate, structura, adresa, suprafata etc.

-           suma de maximum 10.000 RON, reprezentand contravaloarea onorariului notarial aferent intocmirii actelor de vanzare-cumparare intre proprietarul casei si castigator si eventual comisionul unei agentii imobiliare (in cazul in care imobilul casa este achizitionat prin intermediul unei agentii imobiliare) calculat ca procent din valoarea casei achzitionate drept premiu, perceput pentru identificarea casei dorita de catre castigator si indeplinirea tuturor fomalitatilor legale in vederea achizitionarii acesteia de castigator. Contravaloarea efectiva a onorariului notarial si a comisionului agentiei imobiliare se va calcula in functie de valoarea efectiva a casei achizitionata drept premiu pentru castigator, si va fi achitata de catre Organizator – prin intermediul Agentiei.

           In cazul in care castigatorul va opta, in conditiile art.6.2.10 de mai jos, pentru incasarea sumei de 200.000 RON, valoarea Marelui Premiu este reprezentata numai de suma de 200.000 RON, nemaiincluzandu-se si contravaloarea comisionului agentiei imobiliare (daca este cazul) si a onorariului notarial.

           In cazul in care castigatorul va opta pentru achiztionarea unei case de vis, valoarea totala a Marelui premiu este alcatuita din valoarea de 200.000 RON, valoarea onorariului notarial si, evenual (daca este cazul) valoarea comisionului agentiei imobiliare.

5.2.      Valoarea concreta a Marelui premiu va fi stabilita numai la momentul atribuirii acestuia, in functie de optiunea castigatorului si de impobilul achiztionat, si este compusa din valoarea comerciala a acestuia, la care se adauga valoarea impozitului ce va fi retinut la sursa. Taxele si impozitele aferente Marelui premiu al acestei Campanii vor fi calculate si suportate de catre Organizator cu respectarea prevederilor legislative in vigoare.

5.3.      Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii (cu exceptia Marelui Premiu care poate fi atribuit si, prin contravaloare, in bani) si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

5.4.      Fiecarui Castigator validat ii va fi acordat premiul corepunzator variantei de castig.

 

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

Toate codurile unice valide primite in perioada Campaniei prin cele doua modalitati de incriere (SMS-uri trimise la numarul de telefon 1859 sau plicuri trimise la OP 5 CP 55 Bucuresti) vor fi centralizate intr-o baza de date comuna, electronica, din care se vor efectua trageri la sorti asistate de calculator in prezenta unei comisii formate dintr-un reprezentant al Organizatorului, reprezentanti ai Agentiei si un notar public, dupa cum urmneaza:

 

6.1.      Procedura de acordare a premiilor zilnice constand in cupoane valorice utilizabile in reteaua magazinelor METRO:

6.1.1.   Saptamanal, in ziua de luni, in perioada de desfasurare a Campaniei (cu exceptia ultimei extrageri), va avea loc cate o extragere a celor sapte premii zilnice (cate un cupon valoric pentru fiecare zi a saptamanii anterioare efectuarii extragerii-numite in continuare premii zilnice), mentionate la art.5.1 pct.1 de mai sus (in total avand loc 8 de extrageri).

6.1.2.   Fiecare extragere va fi asistata de calculator si va fi efectuata din baza de date comuna, creata in cadrul Campaniei pana in ziua precedenta extragerii (de exemplu la extragerea din data de 24 martie 2008 vor participa inscrierile facute in Campanie prin cele doua canale in perioada 17 – 23 martie 2008, ora 23:59 inclusiv; la tragerea la sorti din data de 31 martie 2008 vor participa inscrierile facute in Campanie prin cele doua canale in perioada 17– 30 martie 2008 ora 23.59 inclusiv), si va contine toate inscrierile valide prin SMS-uri trimise la numarul 1859 si toate incrierile valide prin plicuri trimise la OP 5 CP 55 Bucuresti.

6.1.3.   Prima extragere a premiilor zilnice va avea loc luni, 24 martie 2008 si la ea vor participa inscrierile facute in Campanie in 17 – 23 martie 2008, ora 23.59 inclusiv, in cazul inscrierilor prin SMS si data inscrisa pe plic in cazul expedierilor catre CP 55 OP 5. Ultima extragere a premiilor zilnice va avea loc pe data de 26 mai 2008, iar la ea vor participa inscrierile facute in Campanie in perioada 17 martie - 11 mai 2008, ora 23.59 inclusiv, in cazul inscrierilor prin SMS si 11 mai 2008, data inscrisa pe plic in cazul expedierilor catre CP 55 OP 5.

6.1.4.   Un cod unic (indiferent ca este inscris prin SMS si/sau plic de participare) o data extras in cadrul unei extrageri saptamanale va fi eliminat din baza de date si nu va mai fi reintrodus in baza de date pentru a participa la extragerile ulterioare.

6.1.5.   Potentialii castigatori ai premiilor zilnice vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorilor, pe numarul de telefon de la care s-au inscris in Campanie sau pe care l-au comunicat in plicul in care au trimis un ambalaj al unui produs participant pentru a fi validati. Daca un cod unic extras a fost inscris de pe mai multe numere de telefon, vor fi apelati toti potentialii castigatori, urmand procedura urmatoare: daca acest cod a fost inscris si prin SMS si prin plic trimis la OP 5 CP 55 Bucuresti, primul va fi contactat potentialul castigator care s-a inscris in Campanie prin plic. Daca acest prim potential castigator contactat nu a putut fi validat conform procedurii de validare de la art. 6.1.6 - 6.1.9 din Regulamentul Oficial, se va trece la contactarea telefonica a celorlalte numere de telefon,  de pe care a fost inscris codul unic respecitv, in ordinea cronologica a inscrierii lor, pana la individualizarea celui care face dovada participarii la Campanie si expedierii ambalajului promotional cu codul care a fost extras castigator. In cazul in care nici unul dintre potentialii castigatori contactati telefonic nu poate fi validat conform prezentului Regulament, atunci premiul respectiv se va reporta pentru ultima extragere din data de 26 mai 2008 cand, pe langa ultimile 7 premii zilnice si Marele Premiu, vor fi extrase si toate premiile reportate datorate neindeplinirii conditiilor de validare a potentialilor castigatori. In cazul in care nici la ultima extragere potentialul castigator nu indeplineste cumulativ conditiile de validare, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului. In situatia in care cod unic extras a fost inscris doar prin SMS, vor fi contactati pe rand potentialii castigatori, in ordinea cronologica a inscrierii lor, pana la individualizarea celui care face dovada detinerii ambalajului promotional cu codul care a fost extras castigator. In cazul in care niciunul din potentialii castigatori nu indeplineste conditiile de validare, premiul se va reporta pentru ultima extragere. Daca nici la ultima extragere potentialul castigator nu indeplineste cumulativ conditiile de validare, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

6.1.6.   Reprezentantul Organizatorilor va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit codul extras potential castigator sau cel comunicat in plicul trimis, identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si codul extras castigator. Comunicarea verbala a codului extras castigator se va solicita numai in cazul celor inscrisi prin SMS. Daca acest cod corespunde cu cel extras castigator, iar in cazul inscrierii prin plicuri numele si prenumele comunicate prin plic corespund cu cele indicate telefonic de catre persoana apelata, acesteia ii vor fi solicitate numele, prenumele (numai in cazul inscrierilor prin SMS), data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor.

6.1.7.   In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras potential castigator.

6.1.8.   Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea oricaror neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel extras castigator si/sau intre numele si prenumele comunicate telefonic si cele expediate prin plicurile de participare (in cazul inscrierilor prin posta), precum si refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale, si/sau constatarea neindeplinirii oricarei alte conditii de participare duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului. In situatia exceptionala in care un participant care s-a inscris cu un cod unic prin SMS a trimis si plicul la CP 55 OP 5 cu ambalajul produsului participant cu acelasi cod unic si, prin urmare nu poate face dovada in acel moment a achizitionarii produsului, atunci se va face validarea sa la ultima extragere, cand va exista o baza completa a tuturor inscrierilor prin plic.

6.1.9.   Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat de 5 ori in cele 3 zile lucratoare (ca de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea sau care a fost comunicat prin plicul de participare la Campanie nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire, este deranjat etc), Organizatorul depunand toate eforturile in acest sens, acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului.

6.1.10. In urma derularii procedurii explicate la art. 6.1.6 de mai sus, fiecare potential castigator va primi din partea Agentiei, in termen de 10 zile de la data contactarii sale telefonice si pe adresa comunicata de catre acesta, un plic care va contine o declaratie prin care se solicita potentialului castigator confirmarea datelor personale comunicate telefonic (inclusiv comunicarea codului numeric personal) si permisiunea expresa si neechivoca de a utiliza datele cu caracter personal comunicate in scopul validarii acestuia ca si castigator, acordarii premiului castigat in cadrul prezentei Campanii si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si, daca bifeaza optiunea “DA”, sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea Organizatorului. Continutul acestei declaratii se contituie in Anexa nr. 1 a prezentului regulament si este considerata parte integranta din acesta. Dupa primirea acestei declaratii, potentialul castigator trebuie sa o completeze, sa o semneze, sa o dateze si sa o trimita la adresa: B-dul Constructorilor, nr.20A, Cladirea Ipromet, et.4, sector 6, cod postal 060512, Bucuresti, impreuna cu ambalajul produsului pe care se gaseste codul unic extras castigator in maxim 10 zile de la data primirii acestei declaratii. Trimiterea ambalajului produsului pe care se gaseste codul unic extras castigator este obligatorie numai in cazul incrierilor prin SMS, in cealalta modalitate de participare, adica a inscrierilor prin plicuri trimise la CP 55 OP 5 Bucuresti, este obligatorie numai trimiterea declaratiei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dupa primirea plicurilor, se va compara codul unic extras castigator si confirmat telefonic de potentialul castigator, cu cel aflat pe ambalajul primit prin posta (numai in cazul incrierilor prin SMS, in cazul inscrierilor prin plicuri trimise la CP 55 OP 5 Bucuresti aceasta comparatie nemaifiind necesara). Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Castigator si va intra in posesia premiului conform art.6.1.12 de mai jos.

6.1.11. In cazul in care, in urma primirii plicului de la potentialul castigator, se observa faptul ca declaratia completata de acesta nu contine toate datele solicitate, sau declaratie este imcompleta, contine date eronate, exista neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele completate in declaratie sau ca ambalajul produsului trimis nu contine codul castigator asa cum s-a specificat la art.6.1.6 de mai sus, precum si in orice alte asemenea situiatii ce determina imposibilitatea validarii finale a castigatorului, potentialul castigator va fi anuntat de catre un reprezentant al Agentiei, i se comunica neconcordantele constatate si se va relua procedura expusa la art. 6.1.10 din prezentul Regulament, Agentia depunand toate eforturile de validare a potentialului castigator aflat intr-o astfel de situatie ipotetica. Daca nici in urma acestei reluari a procedurii de validare potentialul castigator nu va putea fi validat ca urmare a existentei de neconcordante, acesta va fi invalidat. Premiile neacordate ca urmare a neindeplinirii cumulate a conditiilor de validare de catre potentialii castigatori vor fi reportate pentru ultima extragere din data de 26 mai 2008. Daca nici in urma acestei extrageri premiile nu vor putea fi atribuite ca urmare a neindeplinirii cumulate a conditiilor de validare, acestea vor ramane la dispozitia Organizatorului.

6.1.12. In toate cazurile, dupa primirea plicului de la potentialul castigator, in termen de maximum 3 zile lucratoare, acesta va fi contactat de catre un reprezentant al Agentiei pe numarul de telefonon comunicat. Agentia ii va comunica faptul ca a fost validat si ca i se va expedia premiul conform art. 6.1.14 de mai jos in cazul in care declaratia de prelucrare a datelor este corecta si completa, iar ambalajul trimis contine codul castigator, in caz contrar acesta va fi instiintat de reluarea procedurii de validare si de efectele neindeplinirii corespunzatoare a acesteia.

6.1.13. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nicio raspundere pentru plicurile expediate de potentialii castigatori pe alta adresa, precum si pentru cele expediate la OP 5 CP 55 Bucuresti, in afara termenului mentionat la art. 6.1.10 de mai sus, care au ajuns la destinatie dupa expirarea termenului acordat, pentru plicurile incomplete sau care cotin o fotocopie a ambalajului cu codul unic sau un alt ambalaj in loc de cel aferent unui produs participant si care nu contin declaratia de prelucrare a datelor completata in intregime sau contin declaratii ce nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, sau care nu au putut fi refacute in mod corect in urma respectarii procedurii mentionata la art.6.1.10-6.1.12 de mai sus.

6.1.14. Premiile zilnice ale Campaniei vor fi livrate prin curier fiecarui castigator in termen de 10 zile lucratoare de la data validarii sale finale conform art.6.1.10 de mai sus. Organizatorul isi asuma responsabilitatea prin reprezentantul sau, Agentia, sa expedieze premiile zilnice in conditii de siguranta si in ambalaje corespunzatoare, in scopul pastrarii integritatii si calitatii acestora. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nicio raspundere pentru plicurile care ajung la castigatori in conditii degradate ca urmare a viciilor de manipulare datorate curierului. In acest caz, curierul va oferi Organizatorului prin intermediul Agentiei despaguriri, conform prevederilor contractuale dintre acestia.

6.1.15. In cazul in care bunurile achizitionate ca premii in baza cuponului valoric de catre castigator sunt bunuri insotite de certificate calitate/garantie, conform prevederilor legale aplicabile, castigatorul poate solicita garantia corespunzatoare de la magazinul METRO, de unde a  efectuat achizitia acestora.

6.1.16. Castigatorul poate utiliza cuponul valoric pe care sunt inscrise datele sale de identificare doar in cadrul unei singure transe de cumparaturi, respectiv un castigator poate face cumparaturi in baza cuponului valoric respectiv doar intr-o singura transa si nu in mai multe transe. Eventualele diferente in minus dintre valoarea nominala a cuponului valoric si valoarea obiectelor alese de castigator nu se restituie. Eventualele diferente in plus dintre valoarea nominala a cuponului valoric si valoarea obiectelor alese de castigator vor fi suportate de catre castigator. De asemenea, castigatorul este singura persoana care poate valorifica cuponul valoric in cadrul oricarui magazin METRO de pe teritoriul Romaniei, pe baza de BI sau CI, dupa caz. Data limita de valorificare a cupoanelor valorice de catre castigatori este 31 iulie 2008, inclusiv. Cupoanele valorice nevalorificate pana la data inscriptionata pe acestea (31 iulie 2008) si/sau valorificate partial isi pierd valabilitatea si nu mai pot fi utilizate sub nicio forma.

6.1.17. Codurile unice extrase castigatoare conform art. 6.1.1. validate conform articolului 6.1.6 si art 6.1.10 vor fi eliminate din baza de date, participantul ramanand inscris in Campanie pentru castigarea premiilor zilnice si/sau a Marelui Premiu prin intermediul celorlalte coduri unice comunicate (daca acestea exista).

6.1.18. Castigatorii desemnati prin tragere la sorti sunt singurii beneficiari ai premiilor zilnice atribuite, asa cum sunt acestea detaliate la art.5.1. pct.1 de mai sus, si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unei alte persoane.

 

 

6.2.      Procedura de acordare a Marelui Premiu

6.2.1.   In data de 26 mai 2008 va avea loc tragerea la sorti pentru acordarea Marelui Premiu al Campaniei. La aceasta tragere la sorti vor participa toate codurile unice valide trimise prin cele 2 modalitati de inscriere in perioada Campaniei (cu exceptia celor care au fost extrase la tragerile la sorti pentru acordarea premiilor saptamanale ) pana pe data de 11 mai 2008, ora 23.59, inclusiv.

6.2.2.   Potentialialul castigator al Marelui Premiu va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorilor, pe numarul de telefon de la care s-a inscris in Campanie prin SMS sau pe care l-a comunicat in plicul in care a trimis un ambalaj al unui produs participant pentru a fi validat. Daca un cod unic extras a fost inscris de pe mai multe numere de telefon, vor fi apelati toti potentialii castigatori, urmand procedura urmatoare: daca acest cod a fost inscris si prin SMS si prin plic trimis la OP 5 CP 55 Bucuresti, primul va fi contactat potentialul castigator care s-a inscris in Campanie prin plic. Daca acest prim potential castigator contactat nu a putut fi validat conform procedurii de validare de la art. 6.2.3 - 6.2.6 din Regulamentul Oficial, se vor aplica prevederile art 6.2.8 de mai jos. In cazul in care nici la ultima extragere exceptionala potentialul castigator nu indeplineste cumulativ conditiile de validare, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului. In situatia in care cod unic extras a fost inscris doar prin SMS, vor fi contactati pe rand potentiali castigatori, in ordinea cronologica a inscrierii lor, pana la individualizarea celui care face dovada detinerii ambalajului promotional cu codul care a fost extras castigator. In cazul in care niciunul din potentialii castigatori nu indeplineste conditiile de validare, premiul se va reporta pentru ultima extragere exceptionala. Daca nici la ultima extragere exceptionala potentialul castigator nu indeplineste cumulativ conditiile de validare, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

6.2.3.   Reprezentantul Organizatorilor va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit codul extras potential castigator sau cel comunicat in plicul trimis identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie si codul extras castigator. Comunicarea verbala a codului extras castigator se va solicita numai in cazul celor inscrisi prin SMS. Daca acest cod corespunde cu cel extras castigator, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele (in cazul inscrierilor prin SMS), data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiului. In cazul castigatorilor inscrisi prin posta acestora li se va solicita sa confirme participarea la Campanie, si sa mentioneze numele si prenumele trecute pe plicul expediat prin posta. Totodata castigatorului i se va comunica termenul in care trebuie sa se prezinte la sediul Organizatorului pentru a fi validat final.

6.2.4.   In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator.

6.2.5.   Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea oricaror neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel extras castigator si/sau intre numele si prenumele comunicate telefonic si cele expediate prin plicurile de participare (in cazul inscrierilor prin posta), precum si refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea si/sau confirmarea numelui si prenumelui, precum si a datelor sale personale, si/sau constatarea neindeplinirii oricarei alte conditii de participare duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.2.6.   Potential castigator al Marelui Premiu va fi apelat in termen de 3 zile lucratoare de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat de 5 ori in cele 3 zile lucratoare, Organizatorul depunand toate eforturile in acest sens, acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului.In acest caz, se va aplica procedura descrisa la art.6.2.8 de mai jos.

6.2.7.   Potentialul castigator va trebui sa se prezinte  in termen de 10 zile de la data validarii sale preliminare telefonice la sediul Organizatorului din Bucuresti, Unilever South Central Europe, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44,Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, Bucuresti cu documentul sau de identitate si ambalajul cu codul unic aferent produsului participant (in cazul in care potentialul castigator s-a inscris prin SMS), ambele in original, pentru a putea fi validat final. In cazul potentialilor castigatori ce s-au inscris in Campanie prin intermediul plicurilor de participare expediate prin posta, acestia trebuie sa se prezinte la sediul Organizatorului, in termenul mentionat in prezentul articol, numai cu documentul de identitate in original. Se va compara codul unic extras castigator si confirmat telefonic de potentialul castigator cu cel aflat pe ambalajul prezentat personal de potentialul castigator (numai in cazul incrierilor prin SMS, in cazul inscrierilor prin plicuri trimise la CP 55 OP 5 Bucuresti aceasta comparatie nemaifiind necesara). Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Castigator si va intra in posesia Marelui Premiu conform procedurilor descrise de mai jos. Totodata, castigatorul va trebui sa completeze si sa semneze declaratia de prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea validarii sale conform regulamentului, intrarea in posesia premiului castigat si indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

6.2.8.   Refuzul si/sau imposibilitatea potentialului castigator de a prezenta ambalajul cu codul unic desemnat castigator, sau constatarea oricaror neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel prezentat spre validare finala, si/sau intre datele de identificare comunicate telefonic si cele din actul de identitate al castigatorului, precum si constatarea neindeplinirii oricarei alte conditii de participare, conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a mai organiza o tragere la sorti exceptionala pentru acordarea Marelui Premiu al Campaniei dupa expirarea termenului legal de validare a primului potential castigator. Daca nici in urma acestei trageri la sorti Marele Premiu nu va putea fi acordat ca urmare a neindeplinirii cumulate a conditiilor de validate, acesta va ramane la dispozitia Organizatorului.

6.2.9.   Castigatorul va avea la dispozitie pentru cautarea, identificarea, alegerea casei si intocmirea actelor de vanzare – cumparare o perioada de 2 luni calendaristice, incepand cu ziua validarii sale finale sau castigatorul poate sa aleaga din una din variantele de case propuse de Organizator. La momentul intalnirii cu reprezentantul Organizatorului, dupa validarea sa finala, castigatorul va intocmi cu reprezentantul Organizatorului un proces-verbal unde se vor specifica in mod expres conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca casa  cautata.

6.2.10. In cazul in care pe parcursul celor 2 luni, desi castigatorul insotit de un reprezentant al Agentiei au depus toate diligentele in vederea gasirii si achizitionarii unei case (fapt confirmat prin documente justificative prezentate de Agentie Organizatorului), Agentia si castigatorul nu gasesc casa care sa indeplineasca conditiile specificate expres de castigator, atunci la expirarea celor 2 luni castigatorul poate primi in locul casei suma de bani aferenta premiului, respectiv suma de 200.000 RON.

6.2.11.In cazul in care castigatorul opteaza pentru atribuirea in echivalent banesc a premiului castigat, acesta va trebuie sa comunice Organizatorului, prin intermediul Agentiei, datele sale bancare. Datele bancare ce vor fi solicitate Castigatorului se refera la: numele titularului de cont numarul de cont IBAN, denumirea bancii unde este deschis acest cont, precum si sucursala unde este deschis contul. Castigatorul trebuie sa fie in mod obligatoriu titularul contului. In cazul un care Castigatorul nu are un cont bancar, acesta va trebui sa isi deschida unul si va comunica Agentiei la numarul de telefon 021.407.80.70 (numar cu tarif normal in reteaua Romtelecom) in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de 2 luni, datele stipulate mai sus.

6.2.12. Castigatorul desemnat prin tragere la sorti este singurul beneficiar al premiului atribuit, asa cum este acesta detaliat la art.5.1. pct.2 de mai sus, si nu poate ceda drepturile asupra premiului  castigat unei alte persoane.

6.2.13. In cazul in care valoarea casei aleasa de catre castigator este mai mica de 200.000 RON, Organizatorul va plati in numele castigatorului valoarea efectiva a casei, iar diferenta de bani intre valoarea premiului de 200.000 RON si valoarea casei achizitionate va fi virata de catre Organizator intr-un cont bancar ce va fi indicat in scris de catre castigator pe baza de proces-verbal. In cazul in care onorariul notarial si eventualul comision al agentiei imobiliare (daca este cazul) reprezinta o suma mai mica de 10.000 RON (suma destinata de Organizator pentru plata onorariului notarial si a comisionului agentiei imobiliare) castigatorului nu i se va vira in contul bancar diferenta de bani ramasa.

6.2.14. In cazul in care valoarea casei alese de catre castigator este mai mare de 200.000 RON, Organizatorul va plati in numele castigatorului numai valoarea  premiului de 200.000 RON, urmand ca diferenta de valoare intre valoarea efectiva a casei aleasa si suma asigurata de Organizator, sa fie suportata de catre castigator. De asemenea, castigatorul este obligat sa suporte si evetualele diferente de onorariu notarial si comision de agentie, precum si orice alte taxe/costuri, percepute cu orice titlu, determinate de achizitia unei case ce depaseste valoarea premiului, respectiv suma de 200.000 RON. 

6.3.      Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.infopromotii.ro dupa terminarea Campaniei dupa data de 02 iunie 2008.

 

 

SECTUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

7.1.      Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2.      Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorilor, operata de catre S.C. netWing International S.R.L. in vederea efectuarii tragerilor la sorti, validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii, dupa caz si, daca bifeaza optiunea “DA”, sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (posta, SMS) din partea din partea Organizatorului prin agentii desemnati de acesta

7.3.      La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorilor pe adresa Unilever South Central Europe

Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 42-44, Cladire B1-B2, etj 4, Sector 1, Bucuresti (Pentru S.C.       UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L ) o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.4.      Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro in data de 17 martie 2008 si va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/407.80.70 (numar cu tarif normal, in intervalul orar 9:00 – 17:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, cu exceptia intervalului 28 aprilie – 2 mai 2008, cand va functiona un robot telefonic) sau solicitare scrisa la adresa CP 55 OP 5 Bucuresti.

Nu avem elemente multimedia.
Stefania (Cluj Napoca) in 17 martie 2008, 09:50
Salutare, vad ca se reia promotia cu casa. Foarte bine. Dar intrebarea mea este legata de faptul ca probabil in magazine o sa gasim produse cu codul de la vechea promotie. Ce facem, asteptam pana la sfarsitul promotiei ca sa fim siguri ca am cumparat produsul cu codul bun? Ca si data trecuta am incercat de vreo 4 ori sa trimit sms si tot imi dadea ca nu e bun codul. Sa patesc si de data asta la fel? Avand in vedere ca azi incepe promotia....sigur vom gasi doar produse cu vechiul cod. Macar sa ne spuna sa ne uitam dupa data fabricatiei, de exe. produsele fabricate dupa 01.03.2008 contin codul pentru actuala promotie. Va multumesc. Si bafta la toata lumea!
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 martie 2008, 14:06
Salut! Diferenta intre ambalajele promotionale actuale si cele precedente este la coduri: codurile valabile la aceasta promotie sunt formate numai din cifre, spre deosebire de cele invalide, care sunt alfanumerice (formate din litere si cifre).
Mult succes tuturor!
Adelina (botosani) in 17 martie 2008, 15:43
sper sa castig si eu ceva de data asta macar :)) bafta la toti
danut (timisoara) in 17 martie 2008, 19:36
nu inteleg de ce niciodata promotiile nu incep pentru toti cetatenii o data, sunt localitati unde produsele participante la promotie ajung dupa incheierea acesteia, cred ca ar trebui obligate magazinele sa puna pe raft produsele si sa nu le tina in depozite pana trec produsele vechi si de aceasta doleanta ar trebui sa tina cont si producatori, daca vor sa ofere o sansa egala tuturor...
Cipri (IS) in 17 martie 2008, 21:45
o intrebare: vor exista baze de date pt fiecare zi a promotiei sau se vor extrage un nr egal cu nr de zile dar dintr-o singura baza de date?
() in 25 martie 2008, 13:31
SUPER promotie , BRAVO UNILEVER ,dar din pacate in Cluj-Napoca nu am gasit produse participante. Sunt pline rafturile cu cele din promotia veche; Ar trebui sa fie macar cateva pentru cei care stiu de promotie.
Moderator 1 (Infopromotii) in 26 martie 2008, 11:56
IMPORTANT: FERITI-VA DE TENTATIVELE DE FRAUDA PRIN SMS!

Organizatorii promotiei Delikat atrag atentia asupra tentativelor de fraudare prin intermediul mesajelor scurte de tip SMS

In urma sesizarilor primite referitoare la apelurile telefonice in care participanti la campania "Castiga cu Delikat casa la care ai visat" erau informati cu privire la castigarea unor sume de bani, facem urmatoarele precizari:
Participantilor la campania promotionala "Castiga cu Delikat casa la care ai visat" nu li se solicita comunicarea unor coduri de reincarcare prepay pentru a putea intra in posesia premiilor campaniei.
Persoanele care solicita aceste coduri de reincarcare nu au nici o legatura cu organizatorul campaniei promotionale.
Recomandam celor contactati sa depuna imediat plangere la sectia de Politie de care apartin, furnizand informatii complete (numarul de telefon de pe care au fost apelati, codurile de reincarcare solicitate, numele apelantului) care sa ajute la identificarea acestor persoane.

In cazul in care exista suspiciuni cu privire la astfel de apeluri, va recomandam sa apelati Infoline 021/407.80.70 (numar cu tarif normal, in intervalul orar 9:00 - 17:00 de Luni pana Vineri pe toata perioada de desfasurare a Campaniei (cu exceptia intervalului 28 aprilie - 2 mai 2008, cand va functiona un robot telefonic) pentru a solicita informatii suplimentare.
Marilena (Bucuresti) in 26 martie 2008, 17:13
aveti grija cu cei care se dau drept organizatori si va solicita sa cumparati cartele pentru a va inscrie in concurs!
Mihaela (Botosani) in 28 martie 2008, 07:31
pentru Adelina (Botosani) te rog daca poti sa-mi spui si mie unde ai gasit produse promotionale, ca eu nu am gasit inca si nu stiu unde sa mai caut.Multumesc mult.
Attila (Cuci) in 29 martie 2008, 15:16
este data 29 martie si inca nu se gasesc in magazine produsele pentru concurs! de data asta organizare slabuta!!! Bafta celor care au gasit produsul, noi mai cautam casaaa!!!
Ionut (Botosani) in 01 aprilie 2008, 14:57
undese pot gasi castigatorii la aceasta promotie???
speranta (bucuresti) in 01 aprilie 2008, 15:15
BUNA! vrea-u sa stiu si eu cand e prima tragere ca inca nu vad in liste castigatori.MULTUMESC
Moderator 1 (Infopromotii) in 02 aprilie 2008, 11:34
Salut, Speranta!
Urmeaza sa primim listele de castigatori de la organizatori. Indata ce le primim, le publicam si le veti gasi in sectiunea de "castigatori". Speram sa va regasiti cu totii numele pe liste!
Moderator 1 (Infopromotii) in 03 aprilie 2008, 11:18
Salut! Tocmai am publicat prima lista de castigatori pentru aceasta promotie. Mult noroc la premii!
claudia (targu secuiesc) in 03 aprilie 2008, 11:30
cum e posibil ca o persoana sa castige de 2 ori la maggi,tot de 2 ori la knorr e vesnic castigator....
tatiana (tg.mures) in 03 aprilie 2008, 22:31
Nu mi se pare corect ca o persoana sa castige de 3 ori... Normal ar fi ca persoana care a castigat o data sa nu mai participe la extragerile zilnice,ci numai la cea finala.
Cipri (IS) in 04 aprilie 2008, 07:08
rectificare pt claudia de 2 ori maggi, de 3 ori knoor , 3 ori delma
I (Constanta) in 04 aprilie 2008, 13:17
Rectificare pentru Cipri (Iasi ) ; 2 ori Maggi, 3 ori Knorr, 4 ori Delma
Cipri (IS) in 04 aprilie 2008, 15:20
rectificare pt I(Constanta) :)) 3 ori maggi 2 x 1000 euro + 1 set , 3ori knorr , chiar 5 daca ne referim si la camp care se terminase cu prima casa , si 4 ori delma , app banuiesc ca nu esti matale dl cocos :)))
vasilica (timisoara) in 04 aprilie 2008, 20:31
la dansul ma gandisem si eu......o fi mancat ceva cand a fost mic,o avea alimentara,sau poate doar noroc chior,dar ce o face cu atata margarina?
irina (targu neamt) in 04 aprilie 2008, 21:31
dl.COCOS va rog spuneti-mi si mie secretul,ca tare mi-ar trebui si mie niste bani...am nunta in iulie si nu am bani de rochie,imi doresc foarte mult sa castig si eu la vreo promotie,am trimis o gramada de coduri si nimic pana acum
Cipri (IS) in 04 aprilie 2008, 23:44
nu stiu cui sa ma adresez... pt dl cocos sau irina tg neamt ....pt irina casa de piatra si pt dl cocos , daca nu are magazin , cu toate ca imi vine greu sa cred ca n-ar avea - poate te ajuta cu margarina :)
irina (targu neamt) in 05 aprilie 2008, 13:24
revenind la promotie abia acum am vazut ambalaje cu promotie dupa 3 saptamani de cand a inceput concursul si am inpresia ca la Constanta se distribuie prima data produsele participante.Cum mai spunea cineva era mai corect sa fie tiparit codul in interiorul ambalajului si atunci nu cred ca mai castiga cineva de 3 ori la aceeasi promotie.Multumesc pentru urari Cipri(iasi)
() in 06 aprilie 2008, 07:18
(cenzurat - limbaj nepoliticos) voi nu vedeti ca numai Cocos cistiga? Cum a cumparat unul 250 produse, asta ii ajunge zece ani.Pur si simplu unii oameni stiu cum sa fie smecheri.
mirela (tirgu secuiesc) in 07 aprilie 2008, 10:29
nu stiu de ce dar am impresia ca este ceva putred de tot in legatura cu aceasta persoana care castiga mai tot timpul si eu particip mereu dar .........asta e oricum sunt sigura ca la un moment dat o sa am satisfactia sa ma lamuresc de ce se intampla toate astea
Cipri (IS) in 07 aprilie 2008, 13:12
nu am nimic cu nimeni , cel mai corect ar fi ca acele coduri promotionale pe viitor sa fie tiparite in interiorul ambalajului...asa chiar daca dl x , y au magazine vor trebui sa le deschida pt a putea participa la promotie si astfel levor vinde la magazin mult mai greu sau chiar deloc ... si sansele vor fi cat de cat egale pt toti... in rest... ce sa va zic? bft
Mihaela (Botosani) in 07 aprilie 2008, 13:30
deci sunt 8 castigatori cu 14 premii...bun!!!!!!!!! Oare chiar nu mai participa nimeni?Nu e corect! Roxana(braila) are acum bonuri in val de 30 mil. si altul care a trimis zeci de coduri, nimic.O fi avut ea noroc,dar ar trebui sa mai castige si altii ca toti sunt consumatori a acestui produs.
Maria (Bucuresti) in 07 aprilie 2008, 20:48
(cenzurat: limbaj nepoliticos) La Maggi ai 3 variante de inscriere ,la knor doar 2,am participat si la promotia dinainte, am luat la tzepe cu codurile nu stiai e 0 sau Q s.a.m.d. Insa la mecanismul promotiei are 4 stele si produsele nici nu sunt in magazine
Moderator 1 (Infopromotii) in 08 aprilie 2008, 11:49
Pentru Maria (Bucuresti).
Nu noi, administratorii site-ului, acordam stelele unei promotii, ci vizitatorii. Site-ul face automat o medie a notelor primite.
Da, exista cenzura pe site si nu publicam comentarii injurioase, nepoliticoase, obscene sau acuzatii nefondate. Poti sa iti exprimi nemultumirea intr-un limbaj civilizat si comentariul tau va fi publicat. Daca ne adresezi o intrebare pe un ton politicos si la obiect, iti vom raspunde cat putem de repede. Toate comentariile primite de la voi in pagina promotiei si pe forum sunt transmise organizatorilor, iar ei stiu deja despre problemele pe care le-ati intampinat la promotia precedenta, ca dovada ca acum codurile sunt perfect lizibile.
Daca nu esti de acord cu termenii si conditiile de utilizare a site-ului, noi nu vrem sa te retinem; vei gasi un alt loc pentru a-ti publica injuriile.
simona (bucuresti) in 11 aprilie 2008, 18:46
mama frate de ce a mancat don'soara Alina (braila) de castiga "fara nr"?! :| (cenzurat: limbaj nepoliticos) vi se pare corect? :|
simona (bucuresti) in 11 aprilie 2008, 18:47
nu m-ar mira daca tot ea ar castiga si casa =)) ar fi ff corect pt toti ceilalti cumparatori =))
Ionut (Botosani) in 12 aprilie 2008, 19:24
nu e bine ca o persoana sa castige mai multe premii la aceeasi promotie,aici problema este ca organizatorii nu au facut cum trebuia regulamentul promotiei,adica o persoana sa castige numai un premiu exemplu promotia Maggi sau altele. Normal ca unul ca Cocos care e pe faza cand apare o promotie e pe faza omul,si repede investeste 1000lei in promotie respectiva,atunci automat omul are sanse f.mari de reusita,si mai ales daca se inscrie in primele zile ale promotiei,deci nu vreau sa-i tin parte acestui Cocos dar cum am zis omul e pe faza si normal ca castiga.Problema e ca acei care organizeaza aceste promotii pe viitor sa intocmeasca regulamentele promotiilor in asa fel incat o persona sa primeasca numai un premiu.Nu vreau sa-i tin parte acestui Cocos care presupun ca e si I(Contanta) sau tiper Roxana dinBuzau...cine joaca castiga asta e.Eu la promotia Magii am trimis peste 150coduri si nu am castigat nici un premiu de 1000euro.Eu daca as fi castigat un premiu de 1000euro,de 200euro as fi cumparat produse Maggi sa mai particip sa mai castig,cred ca si Cocos ar fi facut cel putin asa...
speranta (bucuresti) in 12 aprilie 2008, 22:24
MULTUMESC ptr.raspuns......
Moderator 1 (Infopromotii) in 13 aprilie 2008, 12:56
Speranta, aveai raspunsul in regulamentul promotiei, chiar in aceasta pagina:

6.1.1. Saptamanal, in ziua de luni, in perioada de desfasurare a Campaniei (cu exceptia ultimei extrageri), va avea loc cate o extragere a celor sapte premii zilnice (cate un cupon valoric pentru fiecare zi a saptamanii anterioare efectuarii extragerii-numite in continuare premii zilnice), mentionate la art.5.1 pct.1 de mai sus (in total avand loc 8 de extrageri).

6.1.2. Fiecare extragere va fi asistata de calculator si va fi efectuata din baza de date comuna, creata in cadrul Campaniei pana in ziua precedenta extragerii (de exemplu la extragerea din data de 24 martie 2008 vor participa inscrierile facute in Campanie prin cele doua canale in perioada 17 - 23 martie 2008, ora 23:59 inclusiv; la tragerea la sorti din data de 31 martie 2008 vor participa inscrierile facute in Campanie prin cele doua canale in perioada 17- 30 martie 2008 ora 23.59 inclusiv), si va contine toate inscrierile valide prin SMS-uri trimise la numarul 1859 si toate incrierile valide prin plicuri trimise la OP 5 CP 55 Bucuresti.

6.1.3. Prima extragere a premiilor zilnice va avea loc luni, 24 martie 2008 si la ea vor participa inscrierile facute in Campanie in 17 - 23 martie 2008, ora 23.59 inclusiv, in cazul inscrierilor prin SMS si data inscrisa pe plic in cazul expedierilor catre CP 55 OP 5. Ultima extragere a premiilor zilnice va avea loc pe data de 26 mai 2008, iar la ea vor participa inscrierile facute in Campanie in perioada 17 martie - 11 mai 2008, ora 23.59 inclusiv, in cazul inscrierilor prin SMS si 11 mai 2008, data inscrisa pe plic in cazul expedierilor catre CP 55 OP 5.

Succes tuturor!
irina (targu neamt) in 17 aprilie 2008, 09:43
Si uite asa se lasa omul de participat la concursuri:cand vede ca numai 2 din toata tara castiga.Vroiam sa mai cumpar la salarul urmator 30 de delikaturi da acuma m-am razgandit,n-are nici un rost promotiile is facute doar pentru unii oameni.
Moderator 1 (Infopromotii) in 17 aprilie 2008, 10:27
Irina, este oare o coincidenta de nume sau si tu ai aparut pe listele de castigatori recent? Noi credem ca ai vazut ca toata lumea castiga, dupa cum este norocul fiecaruia.
Mult succes!
irina (targu neamt) in 17 aprilie 2008, 15:23
Premiul castigat a fost un sandwich maker de la delma si nu prin tragere la sorti ci pentru ca am trimis codurile cum am aflat ca se mai poate castiga si altfel,la delikat nu sunt printre castigatori.Raman la parerea ca ar trebui tiparite codurile in interiorul ambalajului.ASTA ERA PENTRU ORGANIZATORII CONCURSURILOR sa le transmite-ti voi poate mai schimba ceva de acum inainte in regulament si organizarea acestora.Nu vreau sa supar pe nimeni,numai ca ne punem si noi niste semne de intrebare.
CLAUDIA (TIRGU NEAMT) in 17 aprilie 2008, 22:53
Sunt de acord cu sora mea, IRINA :)...(sunt aici mai mult sa o sustin)...MULT SUCCES!!!
simona (bucuresti) in 18 aprilie 2008, 22:47
Doamne... cum poa sa castige aceleasi persoane de N ori? pe bune...au pile sau care-i smecheria?ca vreau si eu :D
() in 19 aprilie 2008, 09:43
Serbus. Am trimis codol promotiei prin SMS, cum aflu daca am castigat, o sa fiu sunata sau trebuie sa urmaresc lista castigatorilor ? Astept raspuns
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 aprilie 2008, 12:49
Salut, Aura! Ti-am raspuns la aceeasi intrebare si pe forum. Vei fi contactata. Citeste toate detaliile in regulament, la articolul 6.1.5. Succes!
mirela (Arad) in 24 aprilie 2008, 18:58
buna ,sunt de aceias parere cu ceilalti am impresia de multe ori ca extragerile astea nu sunt corecte, nu mi se pare corect ca o persoana sa castige de 7 ori sau de 4 ori, corect ar fi ca o persoana sa castige numai o data la premii zilnice sau saptamanale,iar cei care au castigat o data sa iasa din competitie si sa intre doar la extragerile finale ,bafta la premii daca au mai ramas..
George (Galati) in 27 aprilie 2008, 13:15
Eu gasesc o explicatie pentru cei care castiga foartedes la promotii. II vad niste patroni de magazine de cartier, care atunci cand se aprovizioneaza cu produse in promotie trimit toate codurile acestora si tin marfa in magazie pana la extragerea zilnica/ saptamanala. Daca au castigat pastreaza ambalajul produsului corespunzator si le pun in vanzare pe celelalte. Iar cand un client cumpara si el si trimite un cod primeste un raspuns de genul: "Ne pare rau codul a fost deja utilizat". Feriti-va sa cumparati de la astfel de magazine produse in promotie...nu se stie niciodata (un sfat prietenesc).
Mihaela (Botosani) in 30 aprilie 2008, 07:54
pt George (Galati) Te rog Geore da-mi voie sa te contrazic .Eu stau deasupra unui astfel de magazin,e mag. socrilor mei si surpriza nu au produse cu promotie la delikat.Eu am cumparat mai multe pachete promotionale de la un supermarket.Stii de ce?!pt ca au deja produse fara promotie in stoc pe care tb sa le vanda sa nu expire pt ca nu le mai schimba nimeni si ies in pierdere.Ai sa intelegi mai bine cand ai sa fii si tu patron de astfel de mag de cartier.Iar daca ai sa fii un patron mai MARE nu o sa te mai intereseze promotiile. Eu sunt vanzatoare de ceva ani si am participat la mai multe promotii cu produse cumparate ,binenteles, si nu am castigat absolut nimic pana acum. Deci depinde de noroc.
florin (bucuresti) in 30 aprilie 2008, 10:17
salut,am castigat un vocher in valoare de 600ron si am fost in magazin, in metro dar nu am putut sa fac cumparaturi ptr ca nu eram trecut in nustiu ce tabel. cum sa fac sa pot face cumparaturi? astept raspuns
banica (alba iulia) in 04 mai 2008, 12:11
Am si eu o rugaminte la organizatori.Pe viitor la urmatoarele campanii le recomand sa puna codul promotie in ambalaj sau sa trebuiasca sa-l razuiesti, trebuie securizat, altfel CASTIGA NUMAI DISTRIBUITORII UNILEVER.
Moderator 1 (Infopromotii) in 05 mai 2008, 11:55
Florin, te rugam sa ne scrii un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al paginii si sa ne spui numele, prenumele si numarul tau de telefon, ca sa-i rugam pe organizatori sa verifice cum stau lucrurile cu tabelul despre care vorbesti. Nu uita sa mentionezi si despre ce magazin Metro este vorba.
Mult succes tuturor!
() in 07 mai 2008, 20:10
cand are loc tragerea la sorti ?castigatorii care au trimis codul prin sms,cand vor fi anuntati si cum? va multumesc!
Moderator 1 (Infopromotii) in 07 mai 2008, 21:16
Salut, Paula!
Castigatorii validati pana acum sunt publicati in sectiunea "Castigatori" din meniul de sus al site-ului. Urmeaza sa primim noi liste de castigatori pentru aceasta promotie cat de curand. Succes!
Moderator 1 (Infopromotii) in 08 mai 2008, 13:01
Salutare tuturor! Tocmai am actualizat lista de castigatori pentru aceasta promotie.
Mult succes!
Tatiana (Brasov) in 10 mai 2008, 21:40
Cum este posibil ( la "promotia Knorr") ca o persoana sa castige de mai multe ori, cateodata chiar in aceeasi zi(ex:Dragomir,Cocos,Ilies etc...).v-ati pierdut credibilitatea.
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 mai 2008, 21:46
Tatiana, exista persoane care participa la unele promotii cu zeci si zeci de coduri. De exemplu, daca trimiti 30 de coduri intr-o zi, nu este nefiresc ca 2 sau 4 dintre ele sa fie castigatoare la tragerea la sorti, nu? S-a mai dezbatut acest subiect pe site-ul nostru, atat la comentarii in paginile altor promotii, cat si pe forum. Sunt persoane care participa intensiv la mai multe promotii si, in consecinta, castiga mai des. Te asiguram ca promotia Knorr se desfasoara in conditii de perfecta legalitate. Mult succes si tie!
adrian (bucuresti) in 11 mai 2008, 11:26
usor cam "delicat" ce face romanul cind nu are bani? schimba 100 de euro sau participa la concursuri promitatoare sau compro.Concluzii:in iarna pe cind eram somer, dar gospodar, am dat bani din buzunar sa cistig din "ce maninc", mai multa experienta la concursuri de acest gen ,unde probabilitatea de cistig este departe cu multe zerouri.Mai, recent la promotia de pina la 11 am trimis codul promotie de pe pachet pe sms de mai multe ori in variantele presupuse a fi corecte in functie de caracterele lizibile sau interpretabile de pe pachet.Surprize, surprize, stupize! cod invalid. Am sunat la nr. info, alte stupize:despre programul de lucru 9-17, de L-V, pe toata durata promotiei, inclusiv 11 care e duminica.care va sa zica de vineri pina duminica inclusiv e relash nu se pot afl informatii despre si de ce nu merge codul(care este) pe pachet si etc... (cenzurat: acuzatii neargumentate)
adrian (bucuresti) in 11 mai 2008, 11:53
"Cine are noroc, are. Cine nu, nu are! bafta. Continuare, azi 11 mai 2008, ora 11,43 am retransmis codul de pe plic,anume 6xx5x6xxxxxx unde 6 pare a fi 5, asa ca am transmis si in versiunea 5 in loc de 6.Raspuns sms:felicitari...deci unde nu e 6 e 5, chiar daca imprimarea cifrelor e clara, e special aleasa?
() in 11 mai 2008, 16:03
cand se va afisa urmatoarea lista de castigatori si cand va fi urmatoarea promotie?
Alina (Arad) in 15 mai 2008, 12:26
am trimis si eu :) sper sa castig ceva. nu prea se vad codurile de pe produse...
platon (constanta) in 15 mai 2008, 14:37
platon lucian constanta.15 mai,14,34.am trimis cred ca vreo 5,6 coduri de promotie.dar nici un raspuns.ce se intimpla?
Moderator 1 (Infopromotii) in 26 mai 2008, 08:42
Draga Maria,
In primul rand, nu ai scris comentarii pe care noi sa nu le fi publicat, ci ne-ai trimis 3 mesaje folosind rubrica de contact. Ti-am raspuns inca de prima data, dar raspunsul ni s-a intors inapoi fiindca nu ti-ai completat corect adresa de e-mail.

In al doilea rand, s-a mai vorbit aici, pe site-ul nostru, despre "marii premianti". Exista persoane care participa cu zeci si chiar sute de ambalaje la o singura promotie. Daca regulamentul prevede ca "mai multe ambalaje trimise, mai multe sanse de castig", inseamna ca o persoana care a trimis, sa zicem, 50 de coduri/ ambalaje are de 50 de ori mai multe sanse de a castiga un premiu decat altcineva care a participat trimitand un singur cod/ ambalaj.

Mai este de asemenea important sa stii ca noi, cei de la Infopromotii, nu suntem organizatorii promotiilor prezentate pe site si nu avem nicio legatura cu modul de acordare a premiilor. Ceea ce facem noi insa este sa ii anuntam pe organizatori despre parerile voastre si sa le cerem sprijinul in cazul in care aveti nelamuriri. Mult succes, Maria!
I (Constanta) in 26 mai 2008, 10:19
Pentru doamna Maria : Faptul ca cineva castiga mai multe premii nu inseamna ca "fura" premiul cuvenit altuia, ci pur si simplu ca a investit mai multi bani, mai mult timp si ,in primul rand, a avut muuuult mai mult noroc decat cel care nu castiga. Asa cum v-a explicat si moderatorul este normal ca cineva care trimite mai multe coduri sa aiba mai multe sanse de castig. Si cand spun multe nu ma refer la zeci, ci la SUTE, chiar MII de coduri - adica SUTE sau MII de produse cumparate.E si normal ca sansele de castig ale acestora sa fie mult mai mari decat ale celui care s-a multumit sa trimita UN COD, sau doar cateva, si se multumeste cu sansele corespunzatoare acestei investitii... De ce sa fim invidiosi pe acesti norocosi, in loc sa ne concentram pe propriul nostru noroc si, eventual, daca vrem neaparat sa castigam, sa procedam ca ei. Investesti mai mult, castigi mai mult. Mai clar decat atat.......Va urez succes!
I (Constanta) in 26 mai 2008, 15:25
Ptr moderatori : cred ca s-a exagerat cu "laudele" aduse de diverse persoane anumitor castigatori. Inteleg ca cineva se mai poate supara pe altii ca sa mai uite de propriul (ne)noroc, dar limita a fost de mult depasita...Inteleg si ca "in Romania" este foarte dificil sa accepti si sa respecti succesul altuia, de orice fel ar fi acesta, si ca anumite repere de natura emotionala sunt scoase ostentativ "la inaintare" in contexte care nu au nici o legatura cu echitatea sau anumite statute profesionale invocate, dar cred ca dumneavoastra (moderatorii) nu ar trebui sa mai permiteti ca aceste persoane sa fie terfelite si puse la zid in mod constant pentru motivul ca ...AU NOROC!!!! Am vazut ca sunteti extrem de grijulii cu excesele, de aceea cred ca ar fi bine sa nu mai permiteti opinii defaimatoare la adresa castigatorilor, oferindu-le acestora respectul cuvenit. Dintr-un mijloc foarte util de informare in domeniu, acest site s-a transformat incet incet intr-o campanie cvasi-permanenta de "evidentiere" a anumitor persoane. Pentru mine, ca vizitator permanent si vechi al acestui site, noul context este extrem de dezagreabil. Le reamintesc cu respect tuturor celor care se concentreza pe norocul altora ca acest site are drept scop PROMOVAREA PROMOTIILOR si schimbul de idei UTILE si INTERESANTE(chiar daca uneori cu tente polemice!) intre pasionatii de promotii, precum si intermedeiarea relatiei dintre noi ca "jucatori" si organizatorii acestor promotii, si nicidecum PUNEREA LA ZID A CASTIGATORILOR. Sper ca dumneavoastra , moderatorii, sa intelegeti exact ce anume am vrut sa spun si sa faceti astfel incat negativismul permanent si invidia sa nu mai fie scoase cu ostentatie in evidenta, iar noi sa putem vizita in continuare acest site cu convingerea ca avem ceva de castigat(la propriu si la figurat),fara a fi bombardati in permanenta cu opinii dezagreabile repetate la nesfarsit. Multumesc. P.S. : Nu ii cunosc pe castigatorii "incriminati",nu am absolut nici o legatura cu ei, dar ii respect si ii admir pentru norocul lor.
Moderator 1 (Infopromotii) in 26 mai 2008, 16:31
Maria,
te-ai intrebat cum se intampla ca unii dintre participanti castiga mai des decat altii si ti-am explicat cu rabdare si cu calm, atat noi, moderatorii site-ului, cat si vizitatorul nostru I din Constanta. Daca acum cand stii cum stau lucrurile, vrei sa continui sa faci acuzatii la adresa vizitatorilor nostri sau a participantilor si organizatorilor acestei promotii, nu mai poti conta pe sprijinul nostru, pentru ca ti-am oferit toate explicatiile. In schimb, vom fi nevoiti sa iti suspendam contul de membru.

I (Constanta),
Cred ca nu se poate spune ca pe site-ul nostru a fost "terfelit" cineva. Maria este suparata si a atins limita maxima pentru acest subiect. Daca o va depasi, depinde numai de ea, iar noi vom lua masurile necesare.
I (Constanta) in 26 mai 2008, 17:51
Ptr moderator : e adevarat ca am folosit un cuvant nepotrivit(terfelit). La fel de adevarat este, insa, ca un comentariu de genul acesta (citez):"M-AM CAM SATURAT DE ;;;COCOS ILLIES , SAU DRAGOMIR!! NU m-as mira sa-l gasim pe ;;;COCOS GH, , si la mama anului, de la alt concurs!"(topica si punctuatia incluse in citat) reprezinta o lipsa flagranta de respect fata de persoanele in cauza. Limbajul este agresiv si acest lucru nu poate fi contestat. Multumesc pentru raspuns si bafta tuturor!
Cipri (IS) in 28 mai 2008, 10:37
pt maria (baia_mare) : Iti recomand cu caldura sa scrii ,daca o vei mai face pe viitor cursiv , fara a mai folosi o gramada de semne de punctuatie fara nici un rost , altfel comentariile vor fi greu de citit si si mai greu de inteles .
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Castiga cu Delikat casa la care ai visat"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Castiga cu Delikat casa la care ai visat

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media