CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Carolina Herrerra - "212 VIP"

Carolina Herrerra 212 VIP

Premii instant, in limita stocului disponibil: Clutch Bag. Premii prin jurizare: 20 x invitatie pentru 2 persoane la lansarea 212 VIP Men din Fratelli.

Cumpara din orice magazin Sephora cel putin un produs participant si vino cu bonul la magazinul Sephora din Mall Vitan (Bucuresti) in week-end-ul 30-31 iulie pentru o sedinta foto.

Perioada promoţiei: 01 iulie - 31 iulie 2011

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul Oficial al campaniei  promotionale
“212 VIP”


Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale
(1) Campania“212 VIP”denumita în continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre S.C. SARANTIS ROMANIA S.A., cu sediul social în Sos. de Centura, nr. 13A, Com. Chiajna, jud. Ilfov, având C.U.I. RO 8601391, J23/1059/2001, reprezentata prin Constantin Tudorache, în calitate de Director Executiv, denumita în continuare "Organizator". Campania se desfasoara pentru si in numele SARANTIS ROMANIA S.A. cu sediul in Soseaua de Centura 13 A, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr J23/1059/2001, cod unic de inregistrare RO 8601391, cont RO44ABNA4100264100034866, deschis la RBS BANK
(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”). 
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricarei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia pe site-ul www.infopromotii.ro
(4) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmând a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

Art. 2 - Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei
(1) Campania este organizata si se desfasoara în reteaua de magazine Sephora, respectiv:
-    FEERIA
-    TOMIS
-    TOM CARREFOUR
-    BUCURESTI MALL
-    MAGHERU
-    IASI FELICIA
-    CLUJ POLUS
-    COTROCENI
-    PLAZA MALL
-    BANEASA
-    ARAD  ATRIUM
-    CLUJ IULIUS  MALL
-    ORHIDEEA
-    ARAD – ARMONIA
-    BUCURESTI – LIBERTY
-    SUCEAVA – IULIUS
-    PITESTI
-    COTROCENI
-    BUCURESTI – MILITARI
-    BUCURESTI – GRAND ARENA
-    SUN PLAZA
-    STAR BRASOV

(2) Campania va fi lansata la data de 01 iulie 2011 si va înceta la data de 31 iulie 2011.
 În situatia în care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica în modalitatile prevazute la Art. 1, alin. (3). 
(3) Pe durata campaniei, în magazinele Sephora la achizitionarea unui produs inclus in campanie, respectiv apa de parfum de 50 ml sau 80 ml 212 VIP Carolina Herrerra, clientul va primi un cadou instant un Clutch Bag, in limita stocului disponibil.

Art. 3 - Mecanismul Campaniei
Campania promotionala“212 VIP”se va desfasura dupa urmatorul mecanism.

(1) Clientul care va cumpara o apa de parfum de 50 ml sau 80 ml 212 VIP Carolina Herrerra va primi la casa de marcat un premiu instant, un Clutch bag, in limita stocului disponibil. Daca va pastra bonul fiscal care face dovada achizitionarii produsului participant la promotie, poate reveni cu acesta in magazinul Sephora din Mall Vitan Bucuresti in weekendul 30-31 iulie pentru a participa la o sedinta foto. Participarea la sedinta foto implica obligatia clientului de a furniza datele personale ( Nume Prenume, Telefon si e-mail), pentru a putea fi contactat ulterior pentru ridicarea premiului. In cazul in care consumatorul achizitioneaza mai multe ape de parfum 212 VIP in luna Iulie, nu i se va permite sa participe decat o singura data la sedinta foto.
De asemenea, la achizitionarea mai multor ape de parfum 212 VIP in luna Iulie clientul va primi cate un premiu instant pentru fiecare apa de parfum 212 VIP cumparata.

Premiile oferite participantilor la campanie sunt:

-    20 de invitatii de 2 persoane pentru lansarea 212 VIP Men din Fratelli.

Clientii castigatori sunt alesi in urma unei selectii foto realizata de un reprezentant al organizatorului, un reprezentant Sephora si cate un reprezentant al revistelor unde a fost comunicata promotia (Viva, Cosmopolitan, Beau Monde si The One). Comisia se va intruni la o data ulterioara incheierii promotiei, in luna august, iar castigatorii vor fi anuntati telefonic sau prin e-mail cu cel tarziu o saptamana inainte de eveniment pentru a putea participa la petrecerea de lansare. Invitatiile vor fi trimise prin e-mail la adresa data de participantul castigator la realizarea sedintei foto.
 (2) Dupa data încetarii Campaniei, produsele participante în modul în care acestea sunt identificate la Art. 4 din prezentul Regulament, îsi pierd aceasta calitate de produse participante, Organizatorul nemaiavând nici o responsabilitate si neasumându-si nici o obligatie în legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
(3) Toate produsele oferite trebuie sa fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.

Art. 4 - Produsele participante
(1)    Produsele participante în Campanie în cadrul concursului sunt urmatoarele:

          - apa de parfum de 50 ml sau 80 ml 212 VIP Carolina Herrerra

Art. 5 - Dreptul de participare
(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica în vârsta de peste 18 ani sau persoana juridica (denumita în continuare „Participant”) care îndeplineste urmatoarele criterii:
i) a cumparat, în perioada stipulata la art. 2 alin 2, o apa de parfum de 50 ml sau 80 ml 212 VIP Carolina Herrerra din magazinele participante la promotie.
ii) prin participarea la aceasta campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.
(2)    La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul întai ale acestora.

Art. 6 - Anuntarea si acordarea premiilor
(1)    premiile care vor fi oferite în urma selectiei foto sunt:

-    20 de invitatii de 2 persoane pentru lansarea 212 VIP Men din Fratelli.

(2) Comisia compusa dintr-un  reprezentant al organizatorului, un reprezentant Sephora si cate un reprezentant al revistelor unde a fost comunicata promotia se va intruni la o data ulterioara incheierii promotiei, in luna august, iar castigatorii vor fi anuntati telefonic sau prin e-mail cu cel tarziu o saptamana inainte de eveniment pentru a putea participa la petrecerea de lansare.
(3) Câstigatorii care nu pot fi contactati în 14 zile de la data selectiei prin care au fost desemnati câstigatori vor pierde dreptul asupra premiului, care va fi acordat rezervei imediat urmatoare. Atat rezervele, cat si castigatorii desemnati initial carora nu li se poate inmana in timp util invitatia din motive independente de organizator (date personale incomplete, indisponibilitatea clientului la data si ora evenimentului etc) pierd dreptul de participare la eveniment.
(4) Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea în aceasta campanie promotionala implica acordul participantilor ca în cazul în care vor iesi câstigatori, numele si orasul de resedinta al câstigatorului sa poata fi facute publice potrivit legii si utilizate de catre organizator în mod gratuit.
(5) Fiecare participant poate câstiga un singur premiu. Premiul pentru care a fost extras prima data, este premiul ce va fi câstigat de respectivul participant la promotie. Daca un participant este extras si a doua oara, a doua extragere va fi anulata, si se va extrage urmatorul participant pentru acel premiu.

Art. 7 - Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen, în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
(2) Situatiilor avute în vedere la art. 6, alin. (3) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) În situatiile avute în vedere la art. 6, alin. (3), Organizatorul nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 8 - Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta din municipiul Bucuresti în conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabila este legea romana.

Art. 9 - Taxe
(1) Premiile peste 600 de Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor în vigoare, iar impozitul pe venit datorat de câstigatori va fi retinut de catre Organizator din valoarea totala a premiului.

Art. 10 - Responsabilitate
(1) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (31 iulie 2011), exclusiv în cazul în care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa organizatorului.

Art. 11 - Date personale
(1) Prin participarea la campania promotionala “212 VIP”participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului. Baza de date continand adresele si datele personale ale participantilor la activare vor fi operate prin intermediul SC Sarantis Romania S.A. inscrisa in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr 4971 reprezentata prin dl Constantin Tudorache in calitate de Director Executiv.
(2) Participantilor la campania promotionala “212 VIP”le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special urmatoarele drepturi:
§    dreptul de acces la date;
§    dreptul de interventie asupra datelor;
§    dreptul de opozitie;
§    dreptul la informare;
§    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
§    dreptul de a solicta stergerea datelor.
 Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:
 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea, rectificarea, blocarea, actualizarea sau transformarea datelor personale in date anonime in conformitate cu prevederile legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Organizator.
Participantii pot intrerupe oricand comunicarea, trimitand o cerere scrisa, adresata Organizatorului, prin care sa solicite acest lucru.
   
Art. 12 - Exemplarele Regulamentului oficial
 (1) Regulamentul oficial a fost redactat în 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Carolina Herrerra - "212 VIP""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Carolina Herrerra - "212 VIP"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media