CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Carlsberg Trade Euro 2008

Promotie cu premii Carlsberg

Premii instant: 53 x minifrigider; 1171 x geanta sport; 1224 x minge. Premii prin tragere la sorti: 29 x excursie pentru o persoana si un bilet VIP la un meci din grupele Euro 2008.

Daca esti reprezentantul legal al unei unitati de alimentatie publica sau al unui magazin, achizitioneaza orice mix de produse participante si vei primi un talon razuibil. Descopera codul unic format din 6 cifre si trimite-l prin SMS la 1861.

Perioada promoţiei: 21 ianuarie - 01 mai 2008

Promotie expirata
6 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„CARLSBERG TRADE EURO 2008”

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL  CAMPANIEI

 

1.1.       Organizatorul campaniei promotionale „Carlsberg Trade Euro 2008” (numita in cele ce urmeaza “Campania”), desfasurata in perioada 21 Ianuarie – 1 Mai ora 23:59 , este compania S.C. CARLSROM Beverage CO S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii, nr.27, bl. 15, Sc. 2, Et 1, Ap. 24, sector 5, numita in cele ce urmeaza „Organizator”.

1.2.       Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul”).

1.3.       Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului in mod gratuit oricarei persoane interesate avand drept de participare, prin publicarea acestuia pe www.infopromotii.ro, www.carlsberg.ro (pe acest site, incepand cu data de 15.03.2008), cat si la Infoline 021.209.54.50 (tarif normal, de luni pana vineri intre orele 09:00-18:00).

1.4.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a praticipantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia.

 

 

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

 

2.1.       Produsele participante la Campanie sunt marca Carlsberg, in formele de ambalare de mai jos.

 

1 unitate reprezinta:

           naveta de sticle Carlsberg de 0.5 L sau

           un bax de 24 de sticle Carlsberg de 0.33 L sau

           un bax de 24 de doze Carlsberg  de 0.5 L sau

           un bax de 24 de doze Carlsberg de 0.33 L

 

3 unitati reprezinta:

           un butoi Carlsberg de 30 L

 

2.2.       Pentru a se inscrie in promotie, reprezentantul legal al unitatii de alimentatie publica participante va trebui sa achizitioneze in mod obligatoriu si printr-o singura factura urmatorul „Mix de Produse” dupa cum urmeaza:

 

           21 ianuarie – 2 martie –2 unitati din produsele participante la promotie

           3 martie -6 aprilie –3 unitati din produsele participante la promotie

           7 aprilie -1 mai –4 unitati din produsele participante la promotie

 

           Nu intra in promotie produsele participante la promotie care desi ar putea forma un Mix de Produse au fost achizitionate pe facturi separate.

 

           Nu vor putea participa la promotie mix-urile de produse achizitionate in afara perioadei promotiei.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI

 

3.1        La aceasta Campanie pot participa reprezentantii legali ai unitatilor de alimentatie publica din segmentele de mai jos:

           ON TRADE (restaurant, club, cafenea, discoteca, bar, fast food/cofetarie, bufet/bodega, hotel);

           OFF TRADE (supermarket traditional, babacanie mare, bacanie mica, chiosc).

 

Dovada ca sunt reprezentanti legali ai acestor unitati de alimentatie publica se va face prin prezentarea actelor care atesta calitatea de administrator/asociat/actionar la unitatea respectiva, aflata in baza de date a clientilor S.C. CARLSROM Beverage CO S.R.L.

 

     Urmatoarele tipuri de agenti comerciali nu pot participa la program:

           KA (Cash&Carry, Discount Store, Hipermarket, Supermarket Modern, Benzinarie);

           En Gross;

           Unitatile de alimentatie publica care beneficiaza de alte conditii contractuale speciale, acordate de catre CARLSROM.

 

3.2        Toti participantii la aceasta promotie trebuie sa aiba virsta de 18 ani impliniti pina la data inceperii promotiei -  21 Ianuarie 2008 si sa fie rezidenti in Romania. 

 

3.3        Unitatile de alimentatie publica participante la Campania promotionala trebuie sa nu figureze cu debit in baza de date financiara a Organizatorului la data de 21 Ianuarie 2008.

 

3.4        Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

4.1.       Dupa achizitia mix-ului promotional minim confom 2.2., unitatile de alimentatie publica vor primi de la reprezentantul Organizatorului (Agentul de Vanzari) talonul razuibil  care contine codul unic. Numarul de carduri razuibile nu este limitat, fiind acordat in urma fiecarei achizitii.

 

4.2.       Fiecare cod unic de 6 cifre descoperit prin razuirea talonului primit la achizitionarea unui Mix promotional poate fi inregistrat o singura data in promotia Carlsberg Trade Euro 2008. Cumpararea mai multor mix-uri promotionale inseamna descoperirea mai multor coduri unice, care permit participarea la promotie de mai multe ori.

 

4.3.       Reprezentantii legali ai unitatilor de alimentatie publica trebuie sa trimita codul unic din 6 (sase cifre)  prin SMS la numarul de telefon 1861 (numar cu tarif normal deschis in Vodafone, Orange, Zapp si Cosmote). Acesta  va primi un mesaj SMS care ii va comunica fie ca este castigator al unui premiu instant, fie ca a fost inscris in tragerile la sorti saptamanale pentru un bilet la meciurile din grupele Euro 2008, fie ca nu este codul corect (in cazul erorilor de tastare pe telefon).

 

4.4.       Pentru fiecare SMS trimis, participantul va suporta costul acestuia (tarif stabilit de retelele de telefonie mobila din care este trimis SMS-ul).

 

4.5.       Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa contina un cod unic acoperit pe cardul razuibil oferit in urma achizitionarii mixului de produse;

- codul unic de pe cardul razuibil sa nu fi mai fost inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon sau de pe alt numar de telefon si

- codul unic sa fie primit la numarul 1861 in perioada 21 ianuarie 2008 – 1 mai 2008  ora 23:59

 

Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie, in functie de indeplinirea cumulativa a celor trei conditii mai sus mentionate. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1861 Organizatorul va trimite prin SMS participantului unul din urmatoarele raspunsuri:

 

a.         daca mesajul nu este trimis in forma corecta (nu indeplineste conditiile prevazute la art.4.2. si art.4.3 de mai sus, contine un cod unic incorect, incomplet, atunci raspunsul va fi: „Cod incorect .Va rugam sa trimiteti codul unic de 6 cifre de pe talon”.

 

b.         daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar codul unic respectiv a mai fost trimis anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon mobil sau de pe un numar diferit, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a mai fost inscris in Promotia Carlsberg Trade Euro 2008.Trimteti un alt cod unic de 6 cifre de pe un alt talon “

 

c.         daca mesajul a fost trimis in forma corecta, indeplinind conditiile prevazute de art.4.3 de mai sus, si codul unic nu a mai fost trimis anterior de pe acelasi numar de telefon sau de pe alt numar de telefon mobil, atunci mesajul receptionat va fi: „ Ati fost inscris in promotia Carlsberg Trade Euro 2008 pentru a participa la tragerea la sorti pentru bilete in grupele Euro.Pastrati codul pentru validare”

           

d.         daca mesajul a fost trimis in forma corecta, indeplinid conditiile prevazute de art.4.3 de mai sus si codul unic nu a mai fost trimis anterior de pe acelasi numar de telefon sau de pe alt numar de telefon mobil, iar codul este castigator al unui premiu instant, atunci mesajul receptionat va fi: „Felicitari!Ati castigat (denumire premiu instant) .Pentru a primi premiul sunati la numarul 021.209.54.50 in cel mult 72 de ore. Pastrati codul pentru validare.”

 

e.         La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr.de telefon 1861 care nu cuprind informatiile solicitate conform art.4.1. si art.4.3. de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte/inexacte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe talonul  participant, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

 

4.6.       Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea:

 

a.         pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1861, precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

 

b.         pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.3. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

 

c.         daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

 

d.         daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

 

e.         pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens sau pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de telefonie fixa.   

 

4.7.       Dupa data limita de primire a mesajelor (1 mai 2008 ora 23:59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

 

4.8.       In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama Organizatorului, in orice modalitate, invalidarea preliminara a codului sau de participare descoperit pe cardul razuibil, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul sau a mai fost inscris in Campanie anterior de pe alt numar de telefon sau chiar de pe acelasi numar, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:

 

4.8.1.    Organizatorul ii va solicita participantului care formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a talonului pe care a fost descoperit codul unic revendicat. Participantul poate face dovada detinerii codului unic revendicat prin expedierea talonului, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, prin prezentare personala cu acest talon la sediul Organizatorului sau la vreun punct de lucru al acestora.

 

4.8.2.    In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt participant, pentru a se putea face validarea participantului ce a primit in realitate si in mod corect talonul si a facut inscrierea in Campanie corect, Organizatorul il va contacta si pe participantul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea prin SMS si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt ii vor solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a talonului pe care a fost descoperit codul unic inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara – fata de situatia de fapt existenta. Participiantul poate face dovada detinerii codului unic inscris prin expedierea talonului prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, prin prezentare personala cu aceast talon la sediul Organizatorului  sau la vreun punct de lucru al acestora comunicate telefonic, sau prin orice alta modalitate pe care participantul o va considera utila si eficienta pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerile la sorti saptamanale.

 

4.8.3.    In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati la art.4.8.1 si art.4.8.2 de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea dovezii detinerii talonului cu codul castigator descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel de face dovada efectiva a detinerii talonului cu codul castigator.

 

4.8.4.    In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art.4.8.1 si art.4.8.2, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerilor permite aceasta prelungire), participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerile ce urmeaza.

 

4.8.5.    In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea ultimei extrageri, iar intervalul de timp dintre reclamatie si ultima extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii talonului castigator, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE

 

5.1.       In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda urmatoarele premii:

           2448 premii instant inscriptionate cu marca „Carlsberg”, impartite dupa cum urmeaza:

- Minifrigider - 53 bucati

- Geanta sport – 1171 bucati ;

- Minge – 1224 bucati.

           29 de premii acordate prin tragere la sorti ce constau intr-o excursie pentru o persoana si un bilet VIP la un meci din grupele  Euro 2008 (transport cu avionul , transfer de la aeroport la hotel, cazare minim 3 stele, mic dejuns inclus si ospitalitate Carlsberg).

 

Valoarea totala a fiecarui premiu consta in valoarea comerciala a acestuia si valoarea impozitului datorat pentru premiu, ce va fi retinut la sursa si achitat de catre Organizator.

 

5.2.       Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 446.321  lei fara TVA.

 

5.3.       Premiile instant acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In cazul in care dupa finalizarea Campaniei raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.

 

5.4.       Pentru premiile oferite prin tragere la sorti, Organizatorul nu ofera premii compensatorii, in cazul in care unul dintre castigatorii excursiei nu poate sa se deplaseze, din motive obiective in perioada desfasurarii Campaniei, acesta poate transmite premiul catre alta persoana, cu obligatia de a anunta acest fapt Organizatorului in termen de 3 zile de la validarea castigatorilor. 

 

5.5.       Persoana desemnata sa ridice premiul obtinut prin tragere la sorti trebuie sa aiba minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, 21 Ianuarie.

 

5.6.       Premiile (atat cele instant cat si cele oferite prin tragere la sorti) vor fi livrare in mod gratuit la adresa mentionata in momentul inscrierii, de catre un reprezentant al Organizatorului, in baza unui proces verbal de predare-primire si a acordului semnat si stampilat in moment intrarii in Campania promotionala.

 

 

SECTIUNEA 6. CONDITII DE VALIDITATE PENTRU INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

 

6.1.       Pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator si pentru a primi premiul castigat prin tragere la sorti trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 

           Sa se fi inscris in campania promotionala conform art 3, sa prezinte talonul cu codul castigator, acordul de intrare in promotie – pentru premiile instant, iar pentru premiile oferite prin tragere la sorti trebuie sa mai prezinte si o copie a facturii care atesta achizitionare mixului promotional.

 

           Sa fi indeplinit conditiile de participare asa cum sunt ele mentionate in acest regulament.

 

           Unitatile de alimentatie publica participante la Campania promotionala nu trebuie sa figureze cu debit in baza de date financiara a Organizatorului  la data de 21 Ianuarie 2008.

 

6.2.       In cazul in care nu se respecta conditiile de plata, Organizatorul poate anula dreptul unitatii de alimentatie publica  de a participa la tragerea la sorti, chiar daca celelalte conditii de participare sunt indeplinite.

 

6.3.       Participantul trebuie sa aiba varsta de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.

 

 

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

7.1 Premii instant: 2448

 

a.         Premiile instant (art. 5.1.) se vor acorda dupa urmatorul algoritm: pentru fiecare zi a promotiei se extrag aleatoriu 24 momente orare castigatoare ale unui premiu instant. Fiecarui moment orar i se va aloca unul din premiile instant. Premiul se va acorda primei inscrieri valide (primului mesaj cu cod corect) primite in promotie dupa fiecare moment orar (indiferent de faptul ca pana la primirea acestei inscrieri au mai trecut sau nu alte momente orare castigatoare).

 

b.         Dupa castigarea premiului instant, pentru a intra in posesia lui, participantul trebuie sa sune de luni pana vineri intre orele 09-18 la numarul 021.209.54.50 (numar Romtelecom cu tarif normal) pentru a-si lasa datele necesare expedierii premiului. Acest apel telefonic trebuie sa aiba loc in maxim 72 de ore de la validare – in caz contrar premiul se anuleaza       

 

c.         Agentul economic care a castigat este obligat sa inmaneze reprezentantului Organizatorului sau distribuitorului autorizat al acestuia talonul razuibil cu codul castigator, in original.

 

d.         Dupa validarea premiului (vezi sect. 6) un reprezentant al Organizatorului va inmana premiul in maxim 30 de zile de la validarea telefonica a acestuia in urma semnarii unui proces verbal de predare –primire.

 

7.2 Premiile prin tragere la sorti se vor acorda astfel:

 

a.         Tragerile la sorti pentru desemnarea celor 29 de castigatori vor fi efectuate saptamanal, in fiecare marti (pct. b) , in mod electronic, la sediul S.C. MAILERS SERV S.R.L., in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al S.C. MAILERS S.R.L. si un notar.

 

b.         La fiecare extragere saptamanala vor participa inscrierile facute in Campanie in saptamana anterioara extragerii, respectiv in intervalul saptamanal luni ora 00:00 si duminica ora 23:59.

 

Prima extragere va avea loc in data de 29.01.2008. Ultima extragere saptamanala va avea loc in data de 06.05.2008, astfel:

 

• in data de  29 ianuarie penru mesajele intrate in promotie in perioada 21-27 ianuarie –  se vor acorda 2 premii

• in data de  5 februarie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 28 ianuarie -3 februarie –  se vor acorda 2 premii

• in data de  12 februarie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 4-10 februarie –  se vor acorda 2 premii

• in data de 19 februarie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 11-17 februarie – se vor acorda 2 premii

• in data de 26 februarie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 18-24 februarie – se vor acorda 2 premii

• in data de 4 martie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 25 februarie -2 martie  – se vor acorda 2 premii

• in data de 11 martie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 3-9 martie  – se vor acorda 2 premii

• in data de 18 martie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 10-16 martie  – se vor acorda 2 premii

• in data de 25 martie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 17-23martie  – se vor acorda 2 premii

• in data de 1 aprilie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 24 -30 martie – se vor acorda 2 premii

• in data de 8 aprilie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 31 martie -6 aprilie – se vor acorda 2 premii

• in data de 15 aprilie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 7-13 aprilie –  se vor acorda 2 premii

• in data de 22 aprilie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 14-20 aprilie  – se vor acorda 2 premii

• in data de 29 aprilie pentru mesajele intrate in promotie in perioada 21 -27 aprilie  – se vor acorda 2 premii

• in data de 6 mai pentru mesajele intrate in promotie in perioada 28 aprilie -1 mai  – se va acorda 1 premiu 

 

In cadrul fiecarei extrageri, se va extrage o lista de 7 coduri. Astfel incat primele doua coduri extrase vor  fi considerate castigatoare de drept, iar celelalte coduri vor avea rolul de rezerva in cazul imposibilitatii validarii castigatorilor de drept.

 

La ultima extragere din data de 06 mai se va acorda prin tragere la sorti un singur premiu.

 

c.         Orice participant la Campanie nu poate castiga decat un singur premiu constand intr-o excursie, indiferent de numarul taloanelor participante si a telefoanelor utilizate pentru participarea la Campanie. In cazul in care, se constata ca unul dintre castigatori a castigat mai multe premii constand in excursie  se va proceda la acordarea premiului/premiilor constand in excursie care depasesc un premiu participantului/participantilor ce detine/detin codul urmator extras. In cazul in care situatia se repeta, se va urma aceeasi procedura, pana la atribuirea premiului.

 

d.         Castigatorii vor fi contactati telefonic de un reprezentant al Organizatorului in maxim 48 de ore de la extragere in vederea validarii premiului si i se va cere sa prezinte: talonul continand codul castigator, acordul de intrare in promotie, o copie a facturii care atesta achizitionarea mixului promotional si dovada ca este reprezentant legal al societatii comerciale (unitate de alimentatie publica) participante la promotie. In cazul in care, unul dintre castigatori, nu va putea face dovada detinerii codului castigator, acesta va pierde dreptul asupra premiului.

 

e.         In ziua in care sunt extrasi castigatorii precum si in ziua urmatoare, o pesoana va fi sunata de trei ori, in intervalul 10:00 – 18:00, pentru validare. In cazul in care persoana in cauza nu raspunde la telefon, mesajul/nr. de telefon va fi invalidat.

 

f.          Pentru a intra in posesia excursiilor / premiilor oferite prin tragere la sorti, participantii trebuie sa predea Organizatorului toate actele necesare intocmirii actelor de calatorie (cazare, bilet avion, asigurare medicala, ospitalitate) in termen de 3 zile de la validarea castigatorilor.

 

g.         Castigatorul sau persoana desemnata de castigator trebuie sa aiba obligatoriu peste 18 ani

 

h.         Castigatorul nu poate schimba persoana desemnata sa plece in excursie dupa trimiterea deciziei semnate si stampilate catre Organizator.

 

i.          Detaliile excursiei (program, cazare, masa, etc) vor fi comunicate ulterior printr-un material scris inmanat castigatorilor cu o luna inainte de plecare. Castigatorii se obliga sa respecte toate conditiile si informarile primite.

 

j.          In cazul premiilor constand in excursii, castigatorii au obligatia de a detine un act de identitate, iar Organizatorul nu se va implica in nici un mod in formalitatile si plata necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc in mod personal pe castigatorul premiului, exceptand asigurarea de sanatate (obtinere eventuale acorduri, autorizatii, etc), daca aceste documente nu exista sau nu sunt valabile din orice motiv. Toate obligatiile si formalitatile necesare in vederea eliberarii unor asemenea documente sunt in sarcina castigatorilor. Dupa inmanarea tuturor documentelor aferente excursiilor la meciurile din grupele Euro 2008, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatorul acestui premiu inceteaza.

 

k.         De asemenea Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru urmatoarele tipuri de probleme care pot aparea:

           avionul nu pleaca la data si ora specificate sau zborul este anulat, ca urmare a unor probleme ale companiei aeriene sau altor probleme independente de vointa Organizatorului;

           autoritatile nu permit iesirea din tara/intrarea in alt stat a castigatorului;

           castigatorul nu ajunge la hotel la timp, iar cazarea ii este anulata;

           daunele provocate de castigator la hotel, mijloace de transport etc., vor fi suportate integral de acesta, organizatorul neavand nici o raspundere.

 

l.          Existenta sau aparitia pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului de a beneficia de excursie, nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

 

7.3.       In cazul in care agentii sau alti reprezentanti ai Organizatorului constata ca una dintre conditiile de  participare nu este indeplinita, atunci Organizatorul poate anula dreptul clientului de a participa la Campania promotionala.

 

7.4.       Procesul verbal de predare-primire a premiului va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului (inclusiv CNP), premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

 

7.5.       Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.carlsberg.ro.

 

 

SECTIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

8.1.       Prin inscrierea la Campania promotionala „Carlsberg Trade Euro 2008” participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si ca sunt de acord ca in cazul in care vor castiga numele, adresa si imaginea lor (atat ale societatii castigatoare cat si ale reprezentantului legal al acesteia, sau angajatului) sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

8.2.       Participarea la aceasta promotie prezuma cunoasterea prezentului regulament. Participarea la promotie implica acceptul participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania Carlsrom Beverage Co in scopul inmanarii premiilor acestei promotii, cat si a unor potentiale informari ulterioare din partea Carlsrom Beverage Co.

8.3.       Compania Carlsrom Beverage Co va folosi datele lor personale doar pentru propriile activitati de marketing.

 

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorului Campaniei promotionale nu ii revine plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premii, cu exceptia impozitului pe veniturile obtinute din campania promotionala de catre castigatori, impozit pe care organizatorul este obligat sa il plateasca prin retinere la sursa, conform legii.

 

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Campania publicitara va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta participantii.

 

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul campaniei promotionale este disponibil in mod gratuit la orice agent de vanzari al Organizatorului.

Informatii suplimentare puteti obtine pe toata durata campaniei accesand adresa web: www.infopromotii.ro si www.carlsberg.ro (pe acest site, incepand cu data de 15.03.2008) si sunand la numarul de telefon de la Infoline: 021.209.54.50 (costul apelului va fi suportat de catre participant). Prin participarea la aceasta campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Prezentul Regulament a fost autentificat sub numarul 4713 la data 19 Ianuarie 2007 de BNP Maria Magdalena Terovan.

Inceperea Campaniei Promotionale a fost modificata din 15 Ianuarie in data de 21 Ianuarie 2008".

Nu avem elemente multimedia.
raul (oradea) in 07 martie 2008, 11:31
este aiurea k nu pot participa si persoane fizice, pt k defapt cel care bea berea trebuie sa castige, nu cel care o comercializeaza.
Moderator 1 (Infopromotii) in 07 martie 2008, 11:49
Salut, Raul!
Va incepe in curand si sezonul de promotii la bere adresate bautorilor finali :-). Si nu va fi una singura! Succes tuturor!
raul (oradea) in 19 martie 2008, 11:59
da ai avut dreptate. chiar a inceput o promotie si pt noi, bautorii finali. si chiar am castigat si o minge de fotbal carlsberg. si sper sa am norocul sa iau si un bilet vip la euro 2008. in rest promotia e chiar misto. sa aveti bafta!
Moderator 1 (Infopromotii) in 19 martie 2008, 13:10
Felicitari, Raul! Noi iti tinem pumnii si pentru biletul VIP. Speram sa castigi si sa ne povestesti pe forum cum a fost :-)
paul (bucuresti) in 25 aprilie 2008, 15:09
salut , eu am castigat astzi un butoias de 5l de bere , sper sa se tina de cuvant si sa ma informeze cum intru in posesia lui o zi buna
Moderator 1 (Infopromotii) in 25 aprilie 2008, 15:27
Salut, Paul!
Cred ca te referi la o alta promotie Carlsberg, cea destinata consumatorilor finali. Promotia prezentata aici este destinata magazinelor. Felicitari pentru butoias; vei avea cu ce ciocni  de Pasti! Mult succes in continuare!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Carlsberg Trade Euro 2008"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Carlsberg Trade Euro 2008

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media