CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

CASTIGA 1 AN PE PLANETA DE CIOCOLATA

Castiga 1 an pe planeta de ciocolata

Premii instant: 14 x "1 an de ciocolata" (mix de 365 de produse de ciocolata: 120 x SNICKERS 50g, 24 x M&M's arahide 45g, 93 x TWIX 51g, 80 x MARS 47g, 48 x BOUNTY 57g).

Cumpara din Carrefour cel putin doua produse participante pe un singur bon fiscal si trimite numarul bonului si data achizitiei prin SMS la 1822 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote). Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 30 ianuarie - 12 februarie 2014

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII IN RETEAUA CARREFOUR
“CASTIGA 1 AN PE PLANETA DE CIOCOLATA”
organizata de S.C. Mars Romania S.R.L.
(perioada: 30 ianuarie – 12 februarie 2014)


Art. 1 - Organizatorul

1.1.    Organizatorul campaniei promotionale cu premii in reteaua Carrefour “CASTIGA 1 AN PE PLANETA DE CIOCOLATA” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. Mars Romania S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5983/1994, CIF RO5427470, avand numar de operator de date personale 98.
1.2.    Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3.    Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei
2.1.    Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2.    Promotia va incepe pe data de 30 ianuarie 2014, ora 00:00:01 si va dura pana la 12 februarie 2014, ora 23:59:59, numai in reteaua de magazine Carrefour regasita in Anexa 1.

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei
3.1.    Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
·    telefonic, la linia telefonica 021 407 71 52 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
·    in scris, printr-o solicitare scrisa trimisa la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1
·    online, pe site-ul www.infopromotii.ro
3.2.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.infopromotii.ro. 

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1.    Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de minim 12 ani la data inceperii promotiei.
4.2.    Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
·    angajatii companiei Mars Romania S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia
·    angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 - Produsele participante
5.1.    Prin Produse Participante se va intelege ca urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania participa la Promotie:

Denumire

Gramaj

BOUNTY

57 G

BOUNTY TRIO

85 G

BOUNTY MINI

198 G

M&M'S CU ARAHIDE

45 G

M&M'S CU CIOCOLATA

45 G

M&M'S CU ARAHIDE

200 G

M&M'S CU CIOCOLATA

200 G

M&M'S CU ARAHIDE

100 G

M&M'S CU CIOCOLATA

100 G

M&M'S CU ARAHIDE

90 G

M&M'S CU CIOCOLATA

90 G

MARS

47 G

MARS KINGSIZE

69 G

MARS 4pack

180 G

MARS MINI

180 G

SNICKERS SUPER KSIZE

75 G

SNICKERS 4pack

200 G

SNICKERS

50 G

SNICKERS MINI

180 G

TWIX EXTRA

75 G

TWIX

51 G

TWIX 4pack

200 G

TWIX MINI

200 G5.2.    Produsele participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 - Premiile Promotiei
6.1.    In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii:

Natura premiului

Cantitate/ zi

Cantitate totala

Total valoare neta

 

[buc / zi]

[buc]

[RON cu TVA]

1 an de ciocolata constand intr-un mix de 365 produse de ciocolata

1

14

586,82


1 an de ciocolata constand intr-un mix de 365 produse de ciocolata reprezinta: 120 buc SNICKERS 50g, 24 buc M&M's arahide 45g, 93 buc TWIX 51g, 80 buc MARS 47g si 48 BOUNTY 57g.
6.2.    Valoarea neta totala a premiilor ce pot fi oferite in cadrul Promotiei este de 8215,48 RON cu TVA inclus.
6.3.    Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate fi inlocuit cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.   

Art. 7 - Mecanismul desfasurarii Promotiei
7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1)    Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)    Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea a unuia sau mai multor numere de bon fiscal ce atesta achizitia de Produsele Participante cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
(3)    Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos;
7.2.    Modalitatile de inscriere in Promotie
7.2.1.     Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 30 ianuarie 2014 (ora 00:00:01) si pana la data de 12 februarie 2014 (ora 23:59:59).
7.2.2.     Promotia se va desfasura numai in reteaua de magazine Carrefour regasita in Anexa 1. Participantii se pot inscrie in promotie trimitand un numar de bon fiscal emis de unul din magazinele Carrefour participante la promotie.
7.2.3.    Participantii vor trimite numerele de bon fiscal prin sms la numarul 1822 (tarif normal in retelele Orange, Vodafone si Cosmote) impreuna cu data la care au fost achizitionate produsele participante. 
7.2.4.     Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data de pe un singur Cont (numere de telefon). In cazul in care acelasi Numar de bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator de doua sau mai multe ori, acesta va fi luat in considerare pentru inregistrare aferenta primei inscrierii, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Numarului de bon fiscal.
7.2.5.    Un Participant poate inscrie in concurs maxim 5 numere de bon fiscal distincte intr-o zi calendaristica.
7.2.6.     Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
(1)    Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei
(2)    Daca Participantii transmit Numere de bon fiscale care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior
(3)    Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.6, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Numerelor de bon.
(4)    Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
7.2.7.     Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin Numere de bon fiscal eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Contul ce i-a fost generat, in sensul ca acele Numere de bon fiscale transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare. Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului la numarului de telefon 021 407 71 52 (tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 18.00 (cu exceptia zilelor libere legale). In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Numerelor de bon unice expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Numerelor de bon, a numarului de telefon care a fost folosit, precum si informatii privind ambalajul produselor participante de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei va debloca Contul intr-un interval de maxim 4 zile de la incheierea apelului telefonic.
Numerele  de bon fiscal valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei.
7.2.8.    Conditii de participare in cadrul concursului promotional prin expedierea unui SMS la 1822:
(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpare dintr-un magazin Carrefour participant la Promotie cel putin doua produse participante la promotie pe un singur bon fiscal
b. sa identifice numarul de bon fiscal de pe bonul fiscal ce dovedeste achizitia a cel putin 2 produse participante
c.  sa trimita intre 30 ianuarie si 12 februarie 2014 un SMS la numarul 1822 (tarif normal valabil in retelele Orange / Vodafone / Cosmote) cu numarul de bon fiscal si data la care acesta a fost emis
(2) Participantul va primi un SMS de raspuns cu unul din urmatoarele mesaje:
(a)    Daca acest numar de bon fiscal este corect si trimis in perioada 30 ianuarie – 12 februarie 2014:
Multumim pentru inscrierea in promotie!
(b)    Daca un  numar de bon fiscal introdus este incorect si trimis in perioada 30 ianuarie– 12 februarie 2014, Participantul va primi mesajul:
Numar de bon fiscal  nu este corect. Te rugam sa retrimiti numarul de bon fiscal impreuna cu data acestuia.
(c)    Daca se incearca introducerea in promotie a aceluiasi numar de bon fiscal de mai multe ori, Participantul va primi urmatorul mesaj:
Ai mai folosit acest numar de bon fiscal. Te rugam sa introduci un numar de bon fiscal care nu a mai fost folosit.
(d)  Daca un Participant introduce consecutiv 10 Numere de bon fiscale gresite/introduse anterior, accesul la promotie ii va fi blocat si va primi urmatorul mesaj:
Din pacate, contul tau a fost blocat pentru ca ai introdus prea multe Numere de bon fiscale incorecte. Apeleaza infoline 021 407 71 52 pentru deblocare.
(e) Daca un participant castiga un premiu instant va primi urmatorul mesaj:
Felicitari! Ai castigat ciocolata pentru un an! Vei fi contactat de organizatorii promotiei. Pastreaza pentru validare bonul fiscal castigator.
(f) Daca un Participant introduce 5 Numere de bon fiscale in aceeasi zi calendaristica va primi urmatorul mesaj:
Ai introdus deja 5 numere de bon astazi. Pastreaza bonul fiscal si retrimite-l maine.

7.3. Desemnarea castigatorilor
7.3.1    Premii instant (zilnice) descrise la Art 6.1. se vor acorda dupa cum urmeaza:
7.3.1.1    Pentru fiecare premiu instant (zilnic) se va desemna anterior inceperii Promotiei in mod aleator cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment castigator (un numar intreg intre 1 si 5). Momentele castigatoare vor fi extrase din intervalul corespunzator perioadei Promotiei si, respectiv, din intervalul orar 08:00 – 22:00.
7.3.1.2    Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public.
7.3.1.3    Va fi desemnat castigator Participantul care introduce in promotie un numar de bon fiscal valid dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 3. Va castiga Participantul care a introdus al 3-lea dupa momentul hh:mm in Contul sau un Numar de bon fiscal valid).
7.3.1.4    Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un numar de bon fiscal valid in promotie si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, numarul de ordine aferent celui de-al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului pentru momentul castigator antecendent (de ex: daca un moment castigator este ora 10:00 cu numar de ordine 3 si urmatorul este 12:07 cu numar de ordine 2 iar intre cele 2 momente nu au fost introduse Numere de bon fiscale valide, al treilea numar de bon fiscal valid introdus dupa 12:07 (care reprezinta si al treilea numar de bon fiscal introdus dupa ora 10:00) va fi desemnat castigator pentru ora 10:00, iar al doilea numar de bon fiscal valid trimis dupa desemnarea castigatorului pentru primul moment castigator va fi desemnat castigator pentr ora 12:07).
7.3.1.5    Un Participant poate castiga cel mult un premiu instant (zilnic) pe toata perioada desfasurarii promotiei.
7.4. Validarea castigurilor.  Publicarea castigatorilor. 
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui bon fiscal continand orice numar de bon fiscal introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1)    Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)    Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
(3)    Participantul va asigura integritatea bonului fiscal pe care este inscris Numarul de bon fiscal folosit la inscriere si il va pastra, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod, precum si pierderea va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului.
(4)    Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin telefon (la numarul de telefon folosit la inscriere),  in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 5 zile lucratoare de la momentul norocos castigator. In cazul in care prin aceasta metoda castigatorul nu poate fi contactat, va mai primi un SMS in a 6-a zi lucratoare dupa momentele precizate mai sus, in care i se va aduce la cunostinta ca pentru a intra in posesia premiului, trebuie sa contacteze organizatorul in maxim 24 ore de la ora trimiterii SMS-ului. In cazul in care nu se primeste nici un raspuns in termen de 24 ore de la trimiterea SMS-ului, castigatorul este invalidat si premiul respectiv anulat.
(5)    Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 5 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:
-    nume si prenume
-    adresa de livrare.
Pentru a intra in posesia premiilor, ei vor trimite prin email:
-    copie dupa bonul fiscal care contine numarul de bon fiscal desemnat castigator in cadrul momentelor norocoase 
-    copie dupa buletin (in cazul in care va fi desemnat castigator un minor va trimite copie dupa certificatul de nastere/buletin si copie dupa buletinul parintelui, tutorelui sau reprezentantului legal).
7.4.2  Validarea se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care premiul nu poate fi validat, premiul va ramane in posesia organizatorului.
7.4.3. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.infopromotii.ro, in termen de 30 zile lucratoare de data incheierii procesului de validare a castigurilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.4.2. de mai sus.

7.5. Intrarea in posesia premiilor 
7.5.1. Premiile constand vor fi livrate castigatorilor prin intermediul unui curier privat, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, dar nu mai tarziu de 40 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.infopromotii.ro, (sectiunea “Castigatori”)
7.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 8 -  Taxe si impozite
8.1.    Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Numar de bon fiscalul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 - Limitarea raspunderii
9.1.  Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2.  Organizatorii Campaniei promotionale cu premii in reteaua Carrefour „CASTIGA 1 AN PE PLANETA DE CIOCOLATA” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3.  Bonurile fiscale castigatoare devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate Castigatorilor.
9.4.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia comisiei Organizatorului este definitiva.
9.5.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 12 februarie 2014 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
9.6.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1.    produse deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2.    inregistrarile facute pe un alt nr scurt in afara de 1822, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
3.    inregistrarile ce contin un numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal care atesta achizitia a cel putin 2 produse participante
4.    inregistrarile trimise in afara perioadei promotiei mentionate mai sus;
5.    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat Numere de bon fiscalele;
6.    Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal. Conform prezentului regulament, premiile vor fi acordate primului participant care a introdus numar de bon fiscalul prin sms la numarul 1822;
7.    Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie
8.    Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personal, numar de bon fiscalului inscris;
9.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit
10.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
11.    Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al concursului sau a altor schimbari legate de implementarea concursului. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile concursului sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante.

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale
10.1    Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Mars Romania S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a S.C. Mars Romania S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Mars Romania S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 98 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.
10.2    Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, o data pe an, in mod gratuit, S.C. Mars Romania S.R.L. va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Mars Romania S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
10.3     Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
10.4    Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
10.5     La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, sector 1, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
10.6    Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.
10.7    Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora
11.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
11.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.3.    Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.   

Art. 12 - Litigii
12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
12.2    Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 13 - Alte Clauze
13.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
13.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
13.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "CASTIGA 1 AN PE PLANETA DE CIOCOLATA"

Ultima actualizare: 22 apr. 2014
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: CASTIGA 1 AN PE PLANETA DE CIOCOLATA

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media