CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Bucatarul Unisol

Bucatarul Unisol

Premii prin tragere la sorti: 1 x bucatarie complet echipata, in valoare de 10.000 EUR; 6 x sedinta de gatit cu Bucatarul Unisol si cumparaturi in valoare de 1.000 RON; 600 x bax de ulei Unisol.

Cumpara cel putin o sticla de ulei Unisol cu ambalaj promotional si trimite codul unic descoperit sub eticheta (alcatuit din 9 caractere) pe www.bucatarulunisol.ro sau prin SMS la 1728 (tarif normal în retelele Orange, Vodafone si Cosmote).

Perioada promoţiei: 01 mai - 15 iunie 2012

Promotie expirata
3 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Bucatarul Unisol”
organizata de S.C. BUNGE ROMANIA SRL
(perioada: 01 mai – 15 iunie 2012)

Art. 1 – Organizatorul
1.1.    Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Bucatarul Unisol” (denumita in continuare „Promotia”) este S.C. BUNGE ROMANIA SRL, cu sediul in Buzau, Aleea Industriilor nr. 5-7, Buzau, inregistrat la Registrul Comertului sub numarul J10/75/2009, cod unic de inregistrare R 16791351, avand punct de lucru si adresa de corespondenta in Voluntari, sos. Pipera-Tunari nr.2/II, Centrul Pipera II (North Center), etaj 1, jud. Ilfov, tel. 021/305.32.00, fax 021/305.32.02, si avand numar de operator de date personale 11319 .
Concursul este organizat prin intermediul societatii S.C. Cohn&Jansen Advertising SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr.6, sector 2,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4815/2010 avand CUI RO 26904121, contul in banca nr.RO82 RNCB 0000 0600 1256 2939 deschis la Raiffeisen Bank Ag. Domenii, si avand numar de operator de date personale 19153, denumita in cele ce urmeaza „Agentia”.
1.2.    In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Organizator sau Agentie, in calitate de imputernicit.
1.3.    Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.4.    Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a Promotiei
2.1    Promotia este organizata si desfasurata pe întreg teritoriul României.
2.2     Promotia va incepe pe data de 1 mai 2012, ora 00:00:01 si va dura pana la 15 iunie 2012, ora 23:59:59.

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Promotiei
3.1.    Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
·    in format electronic, prin accesarea website-ului www.bucatarulunisol.ro,
·    in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Voluntari, sos. Pipera-Tunari nr.2/II, Centrul Pipera II (North Center), etaj 1, jud. Ilfov.
3.2.    De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate telefonic, la linia telefonica 021.207.00.80  (tarif normal), de luni pana vineri, între orele 09:00 - 17.00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
3.3.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.bucatarulunisol.ro, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1.    Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2.    Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
·    anga­jatii companiei S.C. BUNGE ROMANIA SRL si ai distribuitorilor acesteia
·    angajatii Agentiei
·    angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei,
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie. In plus, la promotie nu pot participa angajatii si rudele angajatiilor companiilor: Cohn and Jansen Advertising.

Art. 5 – Produsele participante
5.1.    Prin Produse Participante se vor intelege urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, pe care sunt aplicate etichete promotionale:
·    Ulei Unisol 1L
·    Ulei Unisol 2L
5.2.    Eticheta promotionala este alcatuita dintr-o fila pe interiorul careia este tiparit codul promotional si este detaliat mecanimsul promotiei. 
5.3.    Eticheta ce contine codul promotional descris mai sus trebuie pastrata, in original, pentru validarea premiilor;
5.4.    Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante, descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.
5.5.     Sticlele de ulei Unisol participante la promotie sunt disponibile in limita stocului existent.

Art. 6 – Premiile Promotiei
6.1.    In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

Categorie Premiu

Descriere premiu

Volum

Valoare neta premiu (fara TVA)

Valoare bruta premiu (cu tva)

Valoare impozit retinut la sursa de catre organizatori

Valoare premiu cu impozit inclus

Valoare totala premii cu TVA

Valoare totala premii cu TVA si impozit inclus

Premii mici

Bax ulei Unisol

600

31.38

38.91

0.00

38.91

23,346.72

23,346.72

Premii medii

Sedinta de gatit cu bucatarul Unisol si cumparaturi in valoare de 1.000 ron

6

806.45

1,000.00

76.00

1,076.00

6,000.00

6,456.00

Marele Premiu

Bucatarie complet echipata

1

35,167.74

43,608.00

8,192.00

51,800.00

43,608.00

51,800.00

 

 

 

 

 

 

 

72,954.72

81,602.72


In fiecare saptamana se vor acorda prin tragere la sorti 100 baxuri de ulei si 1 sedinta de gatit cu bucatarul Unisol si cumparaturi in valoare de maxim 1.000 ron.
Marele premiu consta intr-o bucatarie complet echipata in suma de maxim 10.000 de euro (tva inclus), respectiv 43.608 ron. Marele premiu se acorda prin tragere la sorti, la sfarsitul promotiei, din toate intrarile valide in promotie.
6.2.    Valoarea totala bruta a premiilor acordate in cadrul promotiei este de 81.602.72 RON din care: 72.954.72 RON valoarea produselor (inclusiv TVA) + 8648 RON din care se va plati impozitul pe venit datorat de castigatori.
6.3.    Castigatorul marelui premiu oferit in cadrul acestei campanii prin tragere la sorti are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului, dar nu si schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiului, transmitand o cerere prin fax  la numarul indicat de catre Organizator in momentul contactarii telefonice.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei
7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Promotie
7.1.1. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1)    Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)    Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor Coduri de pe Produsele Participante in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Art. 7.2. de mai jos;
(3)    Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 7.2.1 de mai jos
(4)    Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, apartinand oricareia dintre retelele de telefonie mobila Cosmote, Orange sau Vodafone.

7.1.2     Participarea la tragerea la sorti
(1)    Se vor califica pentru tragerea la sorti acei Participanti care au inscris prin sms la 1728 sau online pe site-ul www.bucatarulunisol.ro cel putin un cod valid.
(2)    Fiecare cod valid trimis prin sms sau online in perioada campaniei reprezinta o sansa la tragerea la sorti. 
(3)    Fiecare participant va trimite un mesaj fie prin sms, fie online cu codul unic format din 9 caractere gasit pe eticheta promotionala, de pe produsul participant achizitionat.

7.2. Modalitatile de inscriere in Promotie
7.2.1    Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 01 mai 2012 (ora 00:00:01) si pana la data de 15 iunie 2012 (ora 23:59:59).
7.2.2    Participantii vor trimite Codurile in oricare dintre urmatoarele doua modalitati:
(1)    Prin expedierea în perioada 1 mai 2012 - 15 iunie 2012, a unui SMS la 1728 (tarif normal în retelele Orange, Vodafone si Cosmote) continând codul unic din interiorul etichetei promotionale.
(2)    Online, prin accesarea  website-ului www.bucatarulunisol.ro, participantii vor accesa site-ul [www.bucatarulunisol.ro in perioada Campaniei si vor introduce codul promotional si numarul de telefon;
7.2.3    Acelasi Cod poate fi transmis o singura data si numai in una dintre modalitatile prevazute la Art 7.2.2 (1) si 7.2.2. (2). In cazul in care acelasi Cod va fi receptionat de catre Organizator pentru doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii Codului.
7.2.4    Un Participant poate inscrie in concurs maxim 10 coduri intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS sau web). Orice alt cod introdus dupa primele 10 intr-o zi calendaristica vor fi luate in considerare daca vor fi transmise ulterior, in perioada de desfasurare a promotiei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
7.2.5    Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:
(1)    Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Promotiei
(2)    Daca Participantii transmit Coduri care sunt fie eronate, incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior.
(3)    Daca Participantii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor sau, dupa caz, indica in formularul online de pe site-ul www.bucatarulunisol.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie mobila indicate la Art 7.1.1.4
(4)    Daca, din motivele mentionate la Art 7.2.7, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii Codurilor.
(5)    Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
7.2.6    Daca un Participant trimite consecutiv 10 (zece) sau mai multe mesaje de inscriere ce contin Coduri eronate, incomplete, informatii si/sau orice alte caracter suplimentar sau care au mai fost trimise anterior, dupa caz, acestuia i se va bloca accesul la Contul ce i-a fost generat, in sensul ca acele coduri transmise ulterior blocarii contului nu vor fi luate in considerare; in functie de modul de introducere a codurilor, participantul va primi un mesaj prin sms sau pe website-ul promotiei, conform articolului 7.2.8.(2) g.
Participantul poate solicita deblocarea contului prin contactarea Organizatorului  la numarul de telefon 021.207.00.80 (tarif normal in reteaua Romtelecom), de luni pana vineri, între orele 10:00 - 17.00 (cu exceptia zilelor libere legale).
In scopul verificarii exactitatii si/sau veridicitatii Codurilor unice expediate de catre Participant, operatorul infoline desemnat de catre Organizator poate solicita Participantului indicarea Codurilor, a numarului de telefon de pe care s-a facut inscrierea sau care a fost indicat pentru inscriere (in cazul in care inscrierea s-a facut online), precum si informatii privind ambalajul produselor participante de natura sa dovedeasca respectarea Regulamentului. In cazul in care Participantul nu poate furniza informatii suficiente pentru lamurirea situatiei inscrierilor pe care le-a efectuat, contul va ramane blocat. In cazul in care, dupa realizarea verificarilor si confirmarea datelor primite de la Participant operatorul infoline decide ca acesta a respectat regulile promotiei, va debloca Contul intr-un interval de maxim 24h de la incheierea apelului telefonic.
Codurile valide transmise dupa blocarea contului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise in contul Participantului doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii contului, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Promotiei.
7.2.7    Inscrierea în campania promotionala:
(1) Ce trebuie sa faca Participantul:
a. sa cumpere cel putin un produs participant la promotie.
b. sa descopere codul unic din interiorul etichetei promotionale
c. sa trimita intre 1 mai si 15 iunie 2012 un SMS la numarul 1728 (tarif normal valabil în retelele Orange / Vodafone / Cosmote) codul unic de pe spatele etichetei promotionale sau sa intre pe www.bucatarulunisol.ro si sa introduca codul unic in perioada  1 mai - 15 iunie 2012.
(2) Participantul va primi un mesaj de raspuns prin sms sau pe site in functie de modalitatea de inscriere a codului cu una din urmatoarele variante:

(a)    Pentru fiecare cod inscris in promotie pana la 1 mai 2012, indiferent de câte coduri trimite, participantul va primi un mesaj cu urmatorul continut:
„Promotia „Bucatarul Unisol” nu a inceput inca. Retrimite codul din 01.05.2012 la acelasi numar sau pe www.bucatarulunisol.ro”
(b)    Pentru codurile promotionale corecte, trimise în perioada 1 mai – 15 iunie 2012
„Cod corect! Bucatarul Unisol te felicita ca gatesti mai usor si abia asteapta sa te premieze. Trimite-i cat mai multe coduri!”
(c)    Daca un cod promotional incorect este expediat în perioada 1 mai - 15 iunie 2012, Participantul va primi unul dintre mesajele cu urmatorul continut (in functie de cate coduri incorecte consecutive a trimis)
Pentru primele 8 coduri incorecte introduse:
„Cod incorect. Tasteaza cu atentie, ai introdus deja X coduri gresite.”
Pentru al 9-lea cod incorect trimis:
 „Cod incorect. Ai introdus al 9-lea cod gresit. Pentru a evita blocarea contului, trimite un cod valid. Sute de premii te asteapta!”
Pentru al 10-lea cod incorect trimis:
„Cod incorect. Ai introdus al 10-lea cod gresit. Contul tau a fost blocat. Pentru a-ti debloca contul, suna la 021 207 0080 (numar cu tarif normal).”
Incepand cu al 11-lea cod incorect trimis:
„Ne pare rau, contul tau este blocat. Suna la 021 207 00 80 (numar cu tarif normal) pentru detalii despre deblocare.”
(d)    Daca un participant incearca sa introduca prin SMS cel de-al 11-lea cod intr-o singura zi, acesta va primi urmatorul mesaj:
„Ai atins limita maxima de 10 de coduri pe zi. Retrimite codul in alta zi!”
(e)    Daca un cod promotional este primit la numarul 1728 de mai multe ori, de pe acelasi numar de telefon sau de pe telefoane diferite (indiferent de maniera de înscriere anterioara a codului în promotie),  participantul va primi unul din mesajele cu urmatorul continut:
„Cod incorect. Acest cod a mai fost introdus in promotie. Trimite-ne un cod valid, sute de premii te asteapta!”
(f)    Daca un Participant trimite un mesaj dupa terminarea promotiei, acesta va primi urmatorul   mesaj:
„Promotia s-a incheiat pe data de 15.06.2012. Ramai alaturi de Unisol pe www.bucatarulunisol.ro si vei gati mai usor dar la fel de gustos!”

 7.3. Desemnarea castigatorilor
(1) Pentru premiile mici si medii vor fi organizate 6 (sase) extrageri la sorti  in cadrul carora se vor acorda 600 de premii constand in baxuri de ulei Unisol si 6 premii medii constand in o sesiune de gatit cu Bucatarul Unisol si cumparaturi in valoare de 1.000 ron.
Extragerile se vor face electronic, in mod aleatoriu, la sediul Agentiei, in prezenta unui notar public, dupa cum urmeaza:
-    in data de 10 mai 2012 din toate inscrierile valide realizate in perioada 1 mai 2012 – 7 mai 2012;
-    in data de 17 mai 2012 din toate inscrierile valide realizate in perioada 1 mai 2012 – 14 mai 2012;
-    in data de 24 mai 2012 din toate inscrierile valide realizate in perioada 1 mai 2012 – 21 mai 2012;
-    in data de 31 mai 2012 din toate inscrierile valide realizate in perioada 1 mai 2012 – 28 mai 2012;
-    in data de 7 iunie 2012 din toate inscrierile valide realizate in perioada 1 mai 2012 – 04 iunie 2012;
-    in data de 19 iunie 2012 din toate inscrierile valide realizate in perioada 1 mai 2012 – 15 iunie 2012;

La fiecare extragere se vor desemna cate 100 de castigatori de baxuri de ulei Unisol si 1 castigator a unei sedinte de gatit cu bucatarul Unisol si cumparaturi in valoarea de 1.000 ron. Pentru castigatorii de baxuri de ulei se vor extrage 25 rezerve, iar pentru sedinta de gatit se vor extrage 5 rezerve.
(2) Pentru premiul mare constand intr-o bucatarie in valoare de maxim 10.000 euro, desemnarea castigatorului se va realiza in cadrul extragerii din data de 19 iunie, din toate codurile valide inscrise in perioada 01 mai – 15 iunie 2012.

Un Participant poate castiga cel mult un premiu din fiecare tip, mic, mediu si mare, pe toata perioada desfasurarii promotiei.
In cazul in care niciuna dintre rezerve nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.
Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea pe website www.bucatarulunisol.ro in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigurilor. Lista finala a castigatorilor promotiei va fi afisata pe site-ul www.bucatarulunisol.ro pana la data de 20.07.2012.

7.4. Anuntarea si validarea castigatorilor
7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise mai sus si corespunzatoare fiecarui tip de premiu in parte, Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
         Organizatorul poate solicita oricarui Participant furnizarea oricarui ambalajul promotional continand orice cod introdus de respectivul participant in promotie.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1)    Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2)    Inscrierea in Promotie a fiecarui cod sa se realizeze numai in una dintre modalitatile de inscriere prevazute la Art. 7.2.2.(1) si 7.2.2.(2) de mai sus;
(3)    Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 7.1 de mai sus;
(4)    Participantul va asigura integritatea etichetei Produsului Participant si va pastra eticheta promotionala pe care este inscris Codul, fiind in mod expres prevazut ca deteriorarea in orice mod sau decuparea codului de pe eticheta promotionala va conduce la invalidarea castigului si, prin urmare, la imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului,
(5)    Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati de catre Agentie prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in promotie, in intervalul orar 09:00 – 18:00, in primele 5 zile lucratoare de la: momentul tragerii la sorti. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat prin telefon, va primi un SMS in a 6-a zi lucratoare dupa momentele precizate mai sus, in care i se va aduce la cunostinta ca pentru a intra in posesia premiului, trebuie sa contacteze organizatorul la numarul de infoline 021.207.00.80 in maxim 24 ore de la ora trimiterii SMS-ului; in SMS-ul trimis participantului  se vor mentiona atat data cat si ora la care acesta a fost trimis. In cazul in care agentia nu primeste nici un raspuns in termen de 24 ore de la trimiterea SMS-ului, se va trece la validarea rezervelor, care va fi facuta dupa acelasi procedeu. 
(6)    Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 5 zile de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza:

a. Castigatorul marelui premiu:
-    Telefonic: Nume, prenume si adresa
-    Prin fax la numarul 021.207.00.28: copia cartii de identitate si copie dupa eticheta promotionala care contine codul desemnat castigator in cadrul tragerii la sorti electronice; datele de cont, banca emitenta respectiv sucursala  in care doreste sa-i fie virati banii, in cazul in care castigatorul validat alege sa primeasca contravaloare in bani a premiului oferit in  cadrul Campaniei.
- Prin curier: va expedia eticheta promotionala originala, la adresa comunicata telefonic de organizator.

b. Castigatorii premiilor medii:
-    Telefonic: Nume, prenume si adresa
-    Prin fax la numarul 021.207.00.28: copia cartii de identitate si copie dupa eticheta promotionala care contine codul desemnat castigator in cadrul tragerii la sorti electronice
-    Prin curier: va expedia eticheta promotionala originala, la adresa comunicata telefonic de organizator..

c. Castigatorii premiilor mici:
-    Telefonic: Nume, prenume si adresa
-    Prin fax la numarul 021.207.00.28: copia cartii de identitate si copie dupa eticheta promotionala care contine codul desemnat castigator in cadrul tragerii la sorti electronice
-    Prin curier: va preda eticheta promotionala originala catre curier in momentul inmanarii premiului de catre acesta si va semna procesul verbal de predare primire a premiului.

7.4.2  Validarea , respectiv invalidarea rezervelor se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4.1. In cazul in care niciuna dintre rezervele nominalizate pentru un tip de premiu nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia organizatorului.

7.5. Intrarea in posesia premiilor 
7.5.1. Premiile mici vor fi expediate castigatorilor de catre Agentie, la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curierat rapid, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost comunicata catre public pe website-ul www.bucatarulunisol.ro, (sectiunea “Castigatori”)
7.5.2 In cazul in care premiile mici nu pot fi livrate de catre curier, acestea raman in posesia Organizatorului.
7.5.4 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre  Organizator.
7.5.5 Premiile medii si mici pot fi predate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale câstigatorului, descrierea premiului primit si valoarea neta a acestuia în Ron, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Odata cu semnarea procesului verbal, Castigatorul va trebui sa inmaneze curierului eticheta promotionala pe care se afla insciptionat codul cu care au castigat. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Art. 8 -  Taxe si impozite
8.1.    Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 – Limitarea raspunderii
9.1    Organizatorii  sunt îndreptatiti sa ia toate masurile necesare în caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
9.2 Organizatorii Campaniei promotionale „Bucatarul Unisol!” nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati în niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cât si în ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant în legatura cu aceasta campanie, exceptie facând cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.
9.3 Etichetele cu codurile câstigatoare (trase la sorti din cele primite prin SMS sau de pe online) devin proprietatea Organizatorului si nu vor fi returnate Câstigatorilor.
9.4 În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari în cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva.
9.5 Eventualele contestatii vor fi luate în considerare pâna la data de 30 iulie 2012 inclusiv.  Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate în considerare.
9.6  Organizatorii nu îsi asuma responsabilitatea pentru:
1.    etichetele deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
2.    lipsa de pe eticheta produselor participante a codului promotional;
3.    SMS-urile trimise la alt numar de telefon decât 1728,  înscrierea online pe un alt site decât www.bucatarulunisol.ro, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
4.    SMS-urile sau înregistrarile online ce contin un cod scris gresit fata de cel de pe eticheta promotionala 
5.    SMS-urile sau înregistrarile online trimise în afara perioadei promotiei, mentionate mai sus;
6.    SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone  sau Cosmote;
7.    SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
8.    Inscrierile on-line care nu contin toate campurile obligatorii (numar telefon mobil si cod valid)
9.    Situatiile în care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
10.    Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, în legatura cu care s-au înregistrat codurile online sau prin email;
11.    Situatiile în care mai multe persoane revendica aceeasi eticheta promotionala; Conform prezentului regulament premiile vor fi acordate primului participant care a introdus codul pe www.bucatarulunisol.ro a trimis SMS-ul respectiv, continând codul promotional desemnat câstigator si poate face dovada achizitionarii produsului;
12.    Existenta in stocurile magazinelor a produselor participante la promotie
13.    Nicio eroare în datele furnizate de catre câstigatori, acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie în cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui câstigator, imposibilitatea înscrierii în promotie datorita ilizibilitatii datelor personale, codului înscris;
14.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câstigator de a intra în posesia premiului dorit
15.    Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
16.    Reclamatiile referitoare la premiul câstigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considere de catre  Organizator;
17.    Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la ambalajul promotional, sau la codul unic (ex: ambalaje fara însemne promotionale, ambalaje fara coduri promotionale imprimate, coduri ilizibil imprimat), generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
18.    Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru faxurile nelizibile, pierdute, tardive, transmise la alt numar decât cel indicat, în cazul câstigatorilor, ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
19.    Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila;
20.    Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
21.    Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
22.    Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3 , Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000.
23.    Situatiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa partial sau integral, la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.
Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întarziere sau deformate în orice alt mod, în urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea competitiei.   Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, în urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), câstigurile obtinute în urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
    Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinta câstigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau în privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei.  Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele,  adresa, si numarul de telefon mobil).

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale
10.1    Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a S.C. Bunge Romania S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori pin imputernicit) in scopuri precum: înmânarea premiilor câstigatorilor, înregistrarea si validarea câstigatorilor Campaniei promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date a S.C. Bunge Romania S.R.L. prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate în viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre. Bunge România S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 11319 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia împuternicitilor sai.
10.2    Prin înscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, în cazul în care vor câstiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite în scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata S.C. Bunge Romania S.R.L., Voluntari, sos. Pipera-Tunari nr.2/II, Centrul Pipera II (North Center), etaj 1, jud. Ilfov va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, S.C Bunge Romania S.R.L. va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
10.3    Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.
10.4    Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:
(a)     Pentru participantii care introduc coduri prin intermediul site-ul promotiei: nume, prenume, data nasterii, numar de telefon mobil
(b)    Pentru castigatorul marelui premiu: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa din cartea identitate, CNP, numar si seria CI;
(c)    Pentru castigatorii premiilor medii: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa din cartea identitate, CNP, numar si seria CI; 
(d)     Pentru castigatorii premiilor mici: nume, prenume, numar de telefon mobil, adresa la care doresc sa le fie livrat premiul
10.5    Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 
- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
10.6    La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul  va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.8.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa Voluntari, sos. Pipera-Tunari nr.2/II, Centrul Pipera II (North Center), etaj 1, jud. Ilfov, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.
10.7    Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.
10.8    Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora
11.1    Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei
11.2    Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.3    Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.   

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor
In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 - Litigii
13.1.    Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
13.2.    Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14 - Alte Clauze
14.1.    Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor
14.2.    Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
14.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.
levente (odorheiu-secuiesc) in 26 mai 2012, 18:09
Buna as vreau sa intreb cund vor fi afisate numele cistigatorilor premii mici la prima saptamana,si daca sint validate faxul pe care am trimis..MULTUMESC......
balica (horgesti) in 29 mai 2012, 16:53
buna...am trimis faxul...dar cand,ne anuntati...astept un raspuns
Moderator 2 (Infopromotii) in 30 mai 2012, 11:53
Dragi participanti,
Iata si raspunsurile organizatorilor:

Pentru Levente (Odorheiu-Secuiesc), Castigatorii sunt publicati pe site-ul bucatarulunisol - http://www.bucatarulunisol.ro/castigatori.html. Pentru castigatorii din sapatamana 1, baxurile de ulei se livreaza saptamana aceasta.

Pentru Balica (Horgesti), Saptamana aceasta veti primi premiul.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Bucatarul Unisol"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Bucatarul Unisol

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media