CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Blue Air - "Zboara cu jumatatea ta"

Promotie concurs cu premii Blue Air

Premii prin tragere la sorti: 3 x bilet de avion pentru doua persoane, orice destinatie disponibila, in valoare de 800 euro (toate taxele incluse).

Intra pe pagina de concurs a site-ului www.blueairweb.com si joaca-te online, acumuland cat mai multe puncte, conform regulilor. Daca la finalul jocului obtii cel putin 8.000 de puncte, primesti pe e-mail un link catre formularul electronic pe care trebuie sa-l completezi pentru a participa la tragerea la sorti.

Perioada promoţiei: 01 februarie - 26 februarie 2010

Promotie expirata
30 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

IMPORTANT:
Organizatorii ne-au oferit pentru noi instructiuni suplimentare, astfel incat sa va puteti inscrie cu succes. Gasiti in sectiunea de comentarii, semnalate cu rosu, toate etapele pe care trebuie sa le parcurgeti.REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Zboara cu jumatatea ta”

 

 

SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE

 

1.1Organizatorul campaniei promotionale “Zboara cu jumatatea ta” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., cu sediul in Bucuresti, str Sevastopol, nr. 24, Sector 1, Romania, J40//1162/2004, CIF RO16091846, inregistrata in Registrul General al Notificarilor la ANSPDCP sub nr. 13628, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul.

 

1.2Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

 

1.3Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 01 – 26 februarie 2010, prin intermediul S.C. netWing International S.R.L, cu sediul in Bd. Constructorilor, nr.20A, Cladirea IPROMET, sector 6, Bucuresti, in calitate de Imputernicit al Organizatorului.

 

 

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

2.1.La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cetatean roman, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data de start a Campaniei. Exceptie fac angajatii Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).

 

2.2.Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

3.1.Pentru a participa la aceasta Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de participare descrise la SECTIUNEA 2 de mai sus trebuie sa acceseze site-ul www.blueairweb.com unde are la dispozitie un joc online, joc ce consta in pilotarea unui avion Blue Air cu ajutorul tastaturii, colectand pe parcurs diferitele obiecte care vor duce la cresterea sau scaderea punctajului total  cumulat.

 

3.2.Astfel, obiectele care duc la cresterea punctajului sunt:

 • Inimioare: +100 puncte;
 • Inel: +250 puncte ;
 • Buchet: +10 puncte ;
 • Ursulet: +25 puncte ;
 • Cadou: +50 puncte.

 

3.3.Obiectele care duc la scaderea punctajului sunt:

 • Inimioara franta: -100 puncte;
 • Sad face: - 250 puncte.

 

3.4.Toate persoanele care doresc sa participe la aceasta Campanie isi vor introduce inainte de demararea jocului adresa de e-mail. Jocul va fi finalizat in momentul in care se va termina combustibilul cu care este prevazut avionul Blue Air. Participantii care au reusit sa obtina un punctaj final de minim 8000 de puncte in momentul terminarii combustibilului vor intra in tragerea la sorti pentru castigarea premiilor prezentei Campanii, asa cum sunt ele descrise la SECTIUNEA 4. PREMIILE de mai jos. In acest sens, acestia vor primi pe adresa de e-mail inscrisa un link catre un formular electronic in care vor trebui sa completeze urmatoarele date:

 • Nume;
 • Prenume;
 • Data nasterii ;
 • Telefon fix/mobil.

 

3.5.Pentru tragerea la sorti in vederea castigarii premiilor Campaniei vor fi considerati eligibili doar acei participanti care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • reusesc sa obtina un punctaj final de minim 8000 de puncte in momentul terminarii combustibilului;
 • completeaza integral si cu datele corecte formularul electronic.

 

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE

 

4.1.In masura indeplinirii conditiilor sus-mentionate, participantii pot castiga, prin tragere la sorti organizata la sediul S.C. netWing International S.R.L, cele 3 premii constand in 3 bilete de avion dus-intors (pentru 2 persoane: castigator si insotitor), valabile timp de un an din momentul validarii castigatorilor, pentru orice destinatie disponibila, cu toate taxele incluse, in valoare unitara de 800 euro.

 

4.2.Valoarea totala comerciala a premiilor prezentei Campanii este de 2400 euro. Valoarea impozitului pe premii (conform prevederilor Codului Fiscal, aplicat premiilor a caror valoare depaseste 600 RON) va fi suportata de catre Organizator si nu este inclusa in valoarea totala a premiilor.

 

4.3.Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lui in bani. In cazul refuzului Castigatorului de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament,  acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

4.4.Procedura de tragere la sorti, de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 din cadrul acestui Regulament.

 

 

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

5.1.Toti participantii care indeplinesc dreptul de participare de la Sectiunea 2 si respecta mecanismul promotiei descris la Sectiunea 3 din prezentul Regulament vor fi centralizate intr-o baza de date electronica din care se vor efectua tragerea la sorti asistata de calculator in prezenta unei comisii formate din reprezentanti al Organizatorului si ai S.C. netWing International S.R.L. Organizatorul va transmite catre S.C. netWing International S.R.L baza de date corespunzatoare in vederea efectuarii tragerii la sorti. Tragerea la sorti va avea loc in data de 03.03.2010 si vor fi extrasi 3 castigatori si cate 2 rezerve pentru fiecare castigator in parte.

 

5.2.Castigatorii vor fi instiintati telefonic de catre un reprezentant al Imputernicitului Organizatorului despre rezultat in maxim 5 zile lucratoare de la data efectuarii extragerilor pe numarul de telefon inscris in formularul disponibil in momentul efectuarii achitizitiei online. Daca un castigator nu raspunde la numarul de telefon inscris in perioada mentionata mai sus, Organizatorul depunand toate eforturile necesare in acest sens, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului si se va apela la rezervele extrase care vor fi supuse aceleasi proceduri de validare. In conditiile in care nici rezervele extrase nu pot fi validate conform conditiilor prezentului regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

 

5.3.La momentul contactarii lor telefonice conform art.5.2 de mai sus, castigatoriilor premiilor Campaniei li se solicita sa confirme participarea la Campanie si totodata vor primi informatii cu privire la premiul castigat, modalitatea si procedura ce trebuie respectata pentru a putea fi validati final si pentru a intra in posesia premiului. De asemenea, li se vor solicita numele, prenumele, data nasterii, adresa completa si adresa de e-mail/nr de fax, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiilor.

 

5.4.Pentru a fi validat final si a i se atribui premiul castigat in cadrul Campanie, fiecare castigator va primi din partea Organizatorului pe adresa de e-mail comunicata in momentul contactarii telefonice, in termen de 24 ore de la data validarii lor telefonice conform art.5.3 de mai sus, o declaratie de acord prelucrare date personale (Anexa 1 a Regulamentului) pe care castigatorul trebuie sa o completeze cu datele sale personale necesare pentru validarea finala si atribuirea premiului, sa o semneze si sa o expedieze in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii pe adresa de e-mail de pe care a primit declaratia sau la numarul de fax 021.208.86.16 (numar aflat in gestiunea Organizatorului).

 

5.5.De asemenea, pentru validarea finala a castigatorilor, Organizatorul vor verifica daca datele inscrise in declaratia de acord coincid cu cele comunicate telefonic, conform art. 5.3 de mai sus, precum si cu cele inscrise in formularul electronic de participare. In cazul in care se constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic, cele din declaratie si cele din formularul electronic sau se constata ca respectivul castigator nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament sau castigatorul nu expediaza declaratia pe adresa de e-mail sau la numarul de fax mai sus mentionate sau le expediaza pe alte adrese si/sau numere de fax, sau cu nesocotirea termenului mentionat la art.5.4 de mai sus, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului fara nicio despagubire din partea Organizatorului si se va apela la rezervele extrase care vor fi supuse aceleasi proceduri de validare. In conditiile in care nici rezervele extrase nu pot fi validate conform conditiilor prezentului regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

 

5.6.Premiile vor fi acordate astfel: castigatorii validati vor fi contactati de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a li se emite biletele pe destinatia disponibila aleasa si in perioada solicitata. Astfel, ulterior, castigatorii vor trimite un e-mail catre daniela.prisecaru@blue-air.ro si mihaela.macrea@blue-air.ro cu datele necesare realizarii rezervarii biletelor.

 

5.7.Castigatorii desemnati prin tragere la sorti sunt singurii beneficiari ai premiulor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.

 

5.8.Toate premiile vor fi acordate castigatorilor in termen de 30 de zile de la data terminarii Campaniei.

 

5.9.Numele tuturor castigatorilor Campaniei “Zboara cu jumatatea ta”, precum si premiile castigate de acestia, vor fi facute publice pe site-ul www.blueairweb.com dupa data de 13 martie 2010, dar nu mai tarziu de 20 martie 2010.

 

5.10.Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de validare si acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant si depusa personal sau expediata prin posta, in termen de maxim o luna calendaristica de la data incheierii promotiei, pe adresa: S.C. Blue Air Transport Aerian S.A.,  str Sevastopol, nr.24, Sector 1, Bucuresti – in atentia Departamentui de Marketing. Contestatia se va solutiona, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primire. In cazul in care contestatorul va fi nemultumit de decizie, se va incerca rezolvare contestatiei pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

SECTIUNEA 6. DISPOZITII FINALE

 

6.1.Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

6.2.Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii tragerilor la sorti, validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si, daca bifeaza optiunea “DA”, sa primeasca materiale informative prin orice mijloace de comunicare (e-mail, SMS) din partea din partea Organizatorului prin agentii desemnati de acesta

 

6.3.La cererea expresa a acestora, Organizatorul le va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a se adresa instantei, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii Campaniei vor trimite Organizatorilor pe adresa S.C. Blue Air Transport Aerian S.A., str. Sevastopol, nr.24, Sector 1, Bucuresti o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

6.4.Organizatoul de obliga sa calcuzeze si sa vireze bugetului de stat impozitul pentru veniturile constand in premii obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codul Fiscal aprobat prin legea 571/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

6.5.Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

 

6.6.Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site-urile www.blueairweb.com si in data de 01 februarie 2010 si va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 0212088686 (numar cu tarif normal, 24/7, pe toata perioada de desfasurare a Campaniei).

Nu avem elemente multimedia.
() in 11 februarie 2010, 21:16
Care este perioada in care imi pot alege destinatia? si daca imi aleg de ex Barcelona, pana la ce data pot folosi biletele? Daca vreau la vara sa il folosesc se poate?
Andrei (Bucuresti) in 12 februarie 2010, 09:38
Am jucat acest joc si dupa ce l-am terminat îmi spunea sa completez formularul primit pe e-mail.Problema este ca pe mail nu primesc nici un formular,am verificat si la spam dar aceeasi situatie.Mentionez ca am facut lucrul acesta de doua ori si la fel!
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 februarie 2010, 11:44
Draga Radita, conform regulamentului, biletele sunt "valabile timp de un an din momentul validarii castigatorilor". Adaugam ca nu sunt transmisibile.

Salut, Andrei! Vom semnala chiar acum organizatorilor mesajul tau si ii vom ruga sa verifice. Te tinem la curent.
Andrei (Bucuresti) in 12 februarie 2010, 12:15
Radita,am impresia ca pui unele întrebari doar asa,sa te afili în treaba,am urmarit comentariile tale si mai sunt ca acesta.Daca CITEAI regimentul promotiei vedea bine ca:"cele 3 premii constand in 3 bilete de avion dus-intors (pentru 2 persoane: castigator si insotitor), valabile timp de un an din momentul validarii castigatorilor, pentru orice destinatie disponibila, cu toate taxele incluse, in valoare unitara de 800 euro."Ce ar fi ca fiecare membru al acestui sit sa puna cate o întrebare penibila ca asta?A si eu zic,ca mai întîi cîstiga tu premiul si abia dupa aceea spune-ne noua ca ai merge la Barcelona.Parerea mea!
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 februarie 2010, 12:43
Ramona, i-am rugat pe organizatori sa verifice aplicatia si urmeaza sa primim lamuriri.
Esti un membru mai vechi al site-ului nostru si ma asteptam sa stii ca nu incurajam deloc acuzatiile nefondate. Sigur ca este o promotie serioasa si corecta! Vom afla in curand ce s-a intamplat. Va tinem la curent, ca de obicei.

Andrei, noi nu consideram intrebarea Raditei penibila; suntem aici pentru a va ajuta cu toate detaliile de care aveti nevoie. Penibile sunt acele comentarii care nu vad decat conspiratii galactice si fraude (nu e cazul acestei promotii). Nu trebuie sa fii malitios la adresa celorlalti membri; unii poate n-au timp sa caute informatiile in regulament sau sunt prea grabiti.
() in 12 februarie 2010, 13:06
Andrei nu are rost sa ma contrazic cu tine, pentru ca aici discutam doar neclaritati legate de concurs. E problema mea daca nu am inteles acest lucru, te rog sa-ti vezi de treaba, numai face tu ancheta asupra comentariilor mele. Imi pare rau ca sunt off topic, dar trebuie o explicatie si pentru Andrei, dupa cum a zis si moderatorul nu este o intrebare penibila!
Pacurici (Constanta) in 12 februarie 2010, 13:06
Si Mosul zboara cu Blue Air - email validation .Aici si acuma se poate juca...!!??! CINE sunt Castigatorii?Unde ii vedem? Sau Ramona --Bucuresti -- are dreptate?Sper ca nu!
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 februarie 2010, 15:14
Dragii nostri, am primit raspunsul organizatorilor pentru voi:

"Dragi participanti,

Ne cerem scuze pentru neplaceri: in primele zile de campanie, din cauza unei defectiuni tehnice, o parte dintre mesajele de e-mail adresate participantilor care au reusit sa obtina minimum 8.000 de puncte la joc nu au ajuns la destinatari. Indata ce am luat cunostinta despre aceasta eroare, am trimis cate un nou mesaj tuturor concurentilor care atinsesera numarul minim de puncte si care nu completasera formularul online.

Daca nu ati primit nici primul, nici cel de-al doilea mesaj, sunt doua explicatii: fie adresa de e-mail cu care v-ati inregistrat este gresita sau invalida (caz in care va rugam sa o verificati), fie setarile serverului vostru ne resping mesajul, considerandu-l spam (caz in care va rugam sa verificati folderele Spam sau Bulk). Daca nici astfel nu il puteti accesa in maximum 24 de ore de la obtinerea punctajului de calificare, va rugam sa scrieti un mesaj folosind rubrica de contact din meniul de jos al site-ului www.infopromotii.ro, mentionand numele promotiei noastre si adresa de e-mail cu care v-ati inregistrat la joc, iar echipa Infopromotii va va oferi indrumarile necesare si vom retrimite mesajul la adresa indicata de fiecare dintre voi.

Va dorim tuturor mult succes.
Echipa Blue Air."
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 februarie 2010, 16:23
Ramona, sistemul functioneaza.

Daca exista exceptii, asteptam mesajele voastre conform indicatiilor de mai sus. Spor la premii!
() in 12 februarie 2010, 16:52
Am respectat ce a zis moderatorul acestui site si nu merge nu primesc inca nimic, pacat ca si perioada de desfasurare e destul de scurta a concursului ! mai asteptam poate merge !
Moderator 1 (Infopromotii) in 12 februarie 2010, 19:19
Radita, asteptam mesajul tau conform celor de mai sus, pe formularul de contact. Vei primi indicatii de la noi, iar luni, mesajul de la organizatori.
Viorica (Husi) in 13 februarie 2010, 11:14
Frumos concurs, dar din pacate, chiar daca se pare ca s-a rezolvat cu linkul, eu tot nu am primit mailul; mentionez ca am jucat si acumulat punctele ieri, deci sunt 24 de ore. Bafta tuturor.
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 februarie 2010, 17:57
Viorica, e3lena si Ramona: am stabilit impreuna cu organizatorii cum va putem ajuta. Trimiteti-ne mesajul solicitat conform indicatiilor de mai sus (mesajul cu bold) si vom face tot posibilul sa primiti formularul in decursul zilei de maine (luni, 15 februarie).
alexandrina (falticeni) in 15 februarie 2010, 19:56
este al doilea mesaj pe care il trimit sa va anunt ca si eu am jucat de vreo 5 ori am facut ultima data aprox. 14200 puncte si nu am primit nici un formular
bogdan (bucuresti) in 15 februarie 2010, 22:28
Si eu am terminat jocul de cateva ori cu punctaj peste 8000 iar in mail nimic.Poate o sa primesc cand se va termina concursul :)).
() in 16 februarie 2010, 10:06
La mine nu functioneaza sistemul si am urmat instructiunile moderatorului...la voi functioneaza????
Moderator 1 (Infopromotii) in 16 februarie 2010, 10:45
Alexandrina, noi nu am primit niciun mesaj de la tine pe formularul de contact, cel putin nu sub numele si de pe adresa din contul tau de membru.

Bogdan, nici de la tine nu am primit mesaj ca sa-ti trimitem instructiunile.

Radita, am descoperit ca tu ne-ai trimis mesajul sub "pseudonimul" Dan. Ii vom ruga pe organizatori sa verifice.
() in 16 februarie 2010, 16:41
Da acela este pseudonimul, haideti verificati sa vedem daca functioneaza!
() in 17 februarie 2010, 14:56
Nu mergeeeeeeeee, numai raspundeti??
bogdan (bucuresti) in 17 februarie 2010, 17:54
acum un minut am terminat cu scor 9800 si astept mailul, nu stiu ce mesaj trebuie sa primiti de la mine daca eu nu primesc nimic in mail.cred ca ar fi bine sa verificati mai cu atentie siteul de concurs pa ca nu functioneaza.
Anca (Suceava) in 17 februarie 2010, 18:03
Ma alatur celor care nu au primit acel formular pe mail. Tocmai am trimis mesaj prin rubrica "contact". Multumesc moderatorului infopromotii.ro pentru intermediere. Anca
c (ploiesti) in 17 februarie 2010, 21:18
Buna seara, am intrat la respectivul concurs ,dar cred ca e doar de amuzament sau pentru distractie ca nu am primit nici un mesaj pentru inregistrare , vad ca mai sunt mesaje care confirma ceea ce am scris mai devreme,deci avea timp de remedierea problemei,dar ea se repeta.
alexandrina (falticeni) in 18 februarie 2010, 06:09
si acum cateva momente am jucat si am obtinut un punctaj de 16555 puncte si nu primesc nici un formular cu toate ca e dimineata si nu cred ca e trafic mare pe net.
() in 21 februarie 2010, 09:41
Buna ziua, am si eu o intrebare daca un utilizator joaca de 10 ori pe numele lui ...are 10 sanse la castig la extragere ???
Moderator 1 (Infopromotii) in 22 februarie 2010, 11:04
Salut, Dan-Marius! Am transmis organizatorilor intrebarea ta si speram sa primim in curand un raspuns pentru tine.
() in 22 februarie 2010, 11:19
Am jucat de mai multe ori nu am primit nici un formular !!!!!
Moderator 1 (Infopromotii) in 22 februarie 2010, 18:42

IMPORTANT - instructiuni pentru inscrierea in joc


Dragi vizitatori,

Organizatorii ne-au trimis indrumari pentru voi:

1. porniti browserul si:
- daca folositi Mozilla Firefox, accesati Tools > Clear recent history, apasati pe sageata Details, selectati din lista Cache si apoi apasati pe Clear Now
- daca folositi Internet Explorer, accesati Tools > Delete Browsing History, selectati din lista Temporary Internet Files si apoi apasati Delete
2. accesati pagina jocului, adica:
http://blueairweb.com/Oferte-Speciale/Zboara-cu-Jumatatea-ta.ro

3. apasati simultan tastele CTRL si F5; ca sa fiti siguri puteti apasa chiar de mai multe ori

4. inchideti browserul

5. redeschideti browserul, accesati
http://blueairweb.com/Oferte-Speciale/Zboara-cu-Jumatatea-ta.ro
si jucati din nou.

Organizatorii au facut teste si s-a dovedit ca urmand acesti pasi, daca atingeti minimum 8.000 de puncte la joc, veti primi pe adresa de e-mail cu care v-ati inscris formularul de participare.

Va dorim succes.
() in 22 februarie 2010, 19:17
Ati primit raspuns la intrebarea mea?
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 februarie 2010, 10:05
Salut, Dan-Marius! Inca n-am primit raspuns. Le-am transmis inca o data organizatorilor mesajul tau si speram sa primim lamuriri in curand.
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 februarie 2010, 11:15
Am primit raspunsul organizatorilor la intrebarea lui Dan-Marius, care ar putea sa va intereseze pe toti:

"Toti cei care joaca de mai multe ori si au peste 8000 de puncte sunt inscrisi de mai multe ori in baza de date, deci au si mai multe sanse de castig."

Spor la joaca, succes la premii!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Blue Air - "Zboara cu jumatatea ta""

Ultima actualizare: 18 mar. 2010
Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Blue Air - "Zboara cu jumatatea ta"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media