CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Bancpost si Western Union - "Poti sa faci un transfer de bani care sa iti aduca noroc? Da!"

Promotie cu premii Bancpost si Western Union

Marele Premiu: 1 x vacanta pentru doua persoane la un hotel de 5 stele (all inclusive) de la Nisipurile de Aur.
Premii lunare: 50 x trifoi din aur (200 de premii per total campanie).

Efectueaza cel putin o tranzactie de transfer de bani folosind serviciile Western Union din oricare unitate Bancpost. La prima tranzactie, vei primi un pliant cu doua cupoane. Operatorul Western Union de la unitatea Bancpost in care faci tranzactia va aplica stampila unitatii si codul aferent tranzactiei pe Cupoanele 1 si 2. Completeaza Cuponul 1 integral cu datele tale, semneaza-l, depune-l in urna si vei participa la tragerile la sorti pentru premiile lunare. La a doua tranzactie, prezinta operatorului Western Union din incinta Bancpost Cuponul 2, pentru a fi stampilat si completat cu MTCN-ul celei de a doua tranzactii, completeaza integral datele tale, semneaza-l si introdu-l in urna pentru Marele Premiu.

Perioada promoţiei: 02 martie - 30 iunie 2009

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul promotiei

“Poti sa faci un transfer de bani care sa iti aduca noroc? Da!”

 

 

1. Mecanism de desfasurare.

 

1.1. Organizatorul promotiei “Poti sa faci un transfer de bani care sa iti aduca noroc? Da!” (numita in continuare “Promotia”) este S.C. Doc Comm Advertising S.R.L. (Agentia de publicitate agreata de Western Union), cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor 288, bloc 32, ap. 58, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J40/13784/26.08.2004, CUI 16710403 atribut fiscal RO numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”. Promotia se organizeaza pentru Bancpost S.A.(in calitate de Agent Western Union).

1.2. Promotia se va desfasura in toate unitatile Bancpost in perioada 2 Martie 2009 – 30 Iunie 2009 inclusiv.

1.3. Aceasta promotie se adreseaza persoanelor fizice care beneficiaza de serviciile Western Union in orice unitate operationala Bancpost in perioada 2 Martie 2009 – 30 Iunie 2009. In acest scop, persoanele fizice care beneficiaza de serviciile Western Union in orice locatie Bancpost in perioada 2 Martie 2009 – 30 Iunie 2009 vor primi de la operatorii Western Union® Transfer de Bani din unitatile mentionate mai sus doua cupoane de participare la campanie (cuponul “Cupon 1” respectiv cuponul “Cupon 2”).

1.4. La prima tranzactie realizata clientul primeste cele doua cupoane de participare la promotie pe care operatorul Western Union® Transfer de Bani aplica stampila unitatea operationala Bancpost unde s-a efectuat tranzactia de bani Western Union® Transfer de Bani si completeaza codul unic de control al tranzactie (MTCN).

1.5. Cuponul “Cupon 1” va participa la tragerile la sorti a premiilor constand intr-un trifoi de aur de 14 karate doar daca este completat integral, datat, semnat, stampilat de unitatea operationala Bancpost unde a avut loc tanzactia de bani Western Union® Transfer de Bani si prezinta codul unic de control al tranzactie efectuate (MTCN).

1.6. La a doua tranzactie, efectuata in oricare dintre unitatile participante, in perioada 2 Martie 2009 – 30 Iunie 2009, clientul trebuie sa prezinte operatorului Western Union® Transfer de Bani cuponul “Cupon 2” de participare la campaniei primit la prima tranzactie efectuata, cupon care are completat codul unic de control al tranzactie (MTCN) al primei tranzactii realizate si stampila unitatii Bancpost unde s-a efectuat prima tranzactie de bani Western Union® Transfer de Bani. Operatorul va aplica o noua stampila si va completa codul celei de a doua tranzatii de bani efectuata la solicitarea clientului.

1.7. Cuponul “Cupon 2” va participa la tragerile la sorti pentru premiul constand intr-o vacanta pentru 2 persoane la Nisipurile de Aur doar daca este completat integral, datat, semnat, stampilat de catre unitatea operationala Bancpost unde au avut loc cele 2 (doua) tanzactii de bani Western Union® Transfer de Bani si prezinta cele 2 (doua) coduri unice de control al tranzactie efectuate (MTCN).

1.8. In cazul in care o persoana doreste sa participe la tragerile la sorti a premiilor puse in joc in cadrul acestei Promotii, aceasta trebuie sa solicite la fiecare noua tranzactie completarea codului unic de control al tranzactie efectuate (MTCN) precum si aplicarea stamplei unitatii operationale Bancpost unde a avut loc tranzactia.

1.9. Cupoane de participare la promotie (cuponul “Cupon 1” respectiv cuponul “Cupon 2”) completate integral, datate, semnate si stampilate de catre agentiile unde au avut loc tanzactiile de bani Western Union® Transfer de Bani, vor fi inmanate operatorului Western Union® Transfer de Bani care dupa validare le va introduce in urna.

 

 

2. Premii

 

2.1 In cadrul Promotiei se vor acorda prin tragere la sorti manuala 201 (doua sute unu) premii astfel:

- 200 premii constand fiecare intr-un trifoi de aur de 14 karate. Greutatea estimativa a unui medalion este de 2 grame (abaterea admisa este de ± 5%). Premiile sunt confectionate integral din aur de 14 K si sunt marcate in conditiile legii.

- 1 premiu constand intr-o vacanta pentru 2 persoane la Nisipurile de Aur, 8 zile (7 nopti), hotel de 5 stele, all inclusive, transport cu autocarul Bucuresti- Nisipurile de Aur (tur-retur), in perioada 24 August 2009 - 31 August 2009.

2.2 Valoarea aproximativa a premiilor cuprinde valoarea comerciala a acestora la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa. Valoarea aproximativa totala a premiilor Promotiei este de 9.980 EURO.

 

 

3. Participanti

 

La Promotie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul stabil in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Western Union® Transfer de Bani si Bancpost si ai celorlalte societati implicate in mod direct in organizarea si desfasurarea Promotiei (inclusiv ai Agentiei) si a sotilor si a rudelor de gradul intai ale acestora.

 

 

4. Acordarea premiilor

 

4.1. Tragerile la sorti pentru premiile Promotiei se vor efectua în fiecare zi de 15, in lunile aprilie, mai, iunie si iulie 2009 la sediul Bancpost din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, Sector 2, Bucuresti, in prezenta unei comisii formate dintr-un notar public, un reprezentant al Bancpost si un reprezentant al Doc Comm Advertising.

4.2. Premiile constand intr-un trifoi de aur de 14 karate se vor acorda in cadrul a 4 extrageri manuale, astfel:

• extragerea 1 va avea loc la data de 15 aprilie 2009; la extragere participa toate cupoanele „Cupon 1” completate intergral, datate, semnate si stampilate colectate in toate unitatile operationale Bancpost participante la Promotie, pana 31 martie 2009 inclusiv;

• extragerea 2 va avea loc la data de 15 mai 2009; la extragere participa toate cupoanele „Cupon 1” completate intergral, datate, semnate si stampilate colectate in toate unitatile operationale Bancpost participante la Promotie, pana 30 aprilie 2009 inclusiv;

• extragerea 3 va avea loc la data de 15 iunie 2009; la extragere participa toate cupoanele „Cupon 1” completate intergral, datate, semnate si stampilate colectate in toate unitatile operationale Bancpost participante la Promotie, pana 31 mai 2009 inclusiv;

• extragerea 4 va avea loc la data de 15 iulie 2009; la extragere participa toate cupoanele „Cupon 1” completate intergral, datate, semnate si stampilate colectate in toate unitatile operationale Bancpost participante la Promotie, pana 30 iunie 2009 inclusiv;

4.3. In cadrul tragerii la sorti pentru premiile ce constau intr-un trifoi de aur de 14 karate se vor extrage 50 taloane castigatoare respectiv 20 taloane-rezerva. Persoanele care au completat taloanele-rezerva vor fi contactate in ordinea extragerii, doar in cazul in care una din persoanele care au completat taloanele declarate castigatoare nu pot fi contactate telefonic in termenul mentionat la punctul 4.8. din prezentul regulament sau in cazul in care una din persoanele declarate castigatoare refuza primirea premiului castigat.

4.4. Extragerea pentru acordarea marelui premi ce consta intr-o vacanta pentru 2 persoane la Nisipurile de Aur, 7 zile (6 nopti) va avea loc in data de 15 iulie 2009. La tragerea la sorti vor participa toate cupoanele “Cupon 2” completate intregal, datate, semnate si stampilate, colectate in unitatile operationale Bancpost in intervalul 2 Martie 2009 – 30 Iunie 2009 inclusiv.

4.5. In cadrul tragerii la sorti pentru acordarea marelui premiu ce consta intr-o vacanta pentru 2 persoane la Nisipurile de Aur, 7 zile (6 nopti) se va extrage 1 talon castigator si respectiv 2 taloane-rezerva. Persoanele care au completat taloanele rezerva vor fi contactate in ordinea extragerii, doar in cazul in care una din persoanele care au completat taloanele declarate castigatoare nu pot fi contactate telefonic in termenul mentionat la punctul 4.8. din prezentul regulament sau in cazul in care persoana declarata castigatoare refuza primirea premiului castigat.

4.6. Dupa extragerea unui cupon si verificarea îndeplinirii conditiilor de participare, acesta va fi declarat castigator. În cazul in care conditiile de participare nu sunt indeplinite (lipsa din cupon a oricarei informatii solicitate la art. 4.1. de mai sus ori nerespectarea oricarei alte conditii impuse de prezentul Regulament), va fi selectionat alt cupon (alte cupoane), pana la desemnarea castigatorilor.

4.7. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cupoanele care sunt primite de operatorii bancari Bancpost Western Union® Transfer de Bani dupa data limita a promotiei, 30 Iunie 2009, si nici pentru cupoanele al caror continut nu respecta in totalitate conditiile prevazute de prezentul Regulament, cele continand informatii ilizibile sau gresite, cupoanele pierdute sau trimise pe alta adresa, cupoanele ce contin fotocopii sau falsificari acestea neputand participa la tragerea la sorti a premiului.

4.8. Potentialii castigatorii desemnati in cadrul tragerilor la sorti vor fi contactati telefonic in termen de 5 zile lucratoare de la data efectuarii tragerii la sorti, de catre un reprezentant al Organizatorului, care ii va comunica castigatorului modalitatea prin care va intra in poseseia acestuia.

4.9. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazul in care nu poate contacta castigatorul din motive independente de Organizator (numarul de telefon este scris gresit pe cupon, adresa este scrisa gresit sau incomplet, numarul de telefon nu este apelabil, etc).

4.10. Premiile constand intr-un trifoi de aur de 14 karate, vor fi livrate castigatorilor prin ridicare de la sediul Bancpost la care a facut ultima operatiune de transfer de bani intr-un termen de maximum 30 de zile de la validarea finala (telefonica) a acestora.

4.11. Castigatorii premiilor constand in excursii au la dispozitie un termen de 5 zile de la data contactarii si anuntarii lor ca si castigatori, pentru a se transmite prin fax, posta sau curier Organizatorului o copie a actului de identitate in vederea validarii finale

4.12. In termen de 10 zile de la validarea finala a castigatorului, Organizatorul, va inmana castigatorului toate documentele necesare în vederea acordarii premiului (bilet de autocar, voucher cazare).

4.13. Organizatorul nu se va implica în nici un mod in formalitatile si plata necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc in mod personal pe castigatorii premiilor sau pe beneficiari si pe însotitorii acestora (pasaport, asigurare de sanatate, acorduri, autorizatii, etc), daca aceste documente nu exista sau nu sunt valabile din orice motiv. Toate obligatiile si formalitatile necesare in vederea eliberarii unor asemenea documente sunt în sarcina castigatorilor.

4.14. Dupa inmanarea tuturor documentelor aferente excursiei castigate, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatorul acestei categorii de premii inceteaza.

4.15. Existenta sau aparitia pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului sau insotitorului acestuia de a beneficia de excursie nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

4.16. Procesul verbal de atribuire a premiului constand in vacanta pentru 2 persoane la Nisipurile de Aur va fi semnat de castigator si reprezentantul Organizatorului si completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa completa si CNP.

4.17. In cazul in care castigatorul premiului constand in vacanta pentru 2 persoane la Nisipurile de Aur nu poate fi contactat la telefon (nu raspunde, numar nealocat, telefon inchis) sau este contactat dar nu se prezinta in locatia si la termenul mentionat la art.4.11. de mai sus, sau acesta nu prezinta documentele solicitate de catre Organizator, sau se constata existenta unor neconcordante intre datele completate in talonul validat drept castigator si cele prezentate reprezentantului Organizatorului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul recurgand la efectuarea verificarii taloanelor-rezerva si contactarii participantilor care au completat taloanele-rezerva extrase pentru premiul respectiv, in vederea desemnarii altui potential castigator. In cazul in care nici una din persoanele inscrise prin taloanele-rezerva nu poate fi contactata in termen de 2 zile lucratoare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

4.18. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane si nu poate solicita contravaloarea premiului in bani

4.19. Dupa inmanarea premiilor catre castigatori in baza procesului verbal de predareprimire, orice obligatie a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

4.20. Numele castigatorilor si premiile castigate vor fi publicare pe site-urile www.transferdebani.ro, www.bancpost.ro si www.infopromotii.ro.

 

 

5. Clauze Diverse

 

5.1. Participarea la aceasta promotie implica cunoasterea si acceptarea prezentului Regulament.

5.2. Prin comunicarea datelor personale (nume si prenume, adresa, data nasterii, numarul de telefon) datarea si semnarea cuponului, participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate într-o baza de date proprietatea Organizatorului,de catre SC Mailers Serv SRL, avand numarul de operator 148/2002, in scopul realizarii propriului obiect de activitate, pentru expedierea pe adresa specificata de materiale promotionale de la compania Western Union.

5.3. La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura participantilor dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite o cerere pe adresa: Doc Comm Advertising, Calea Mosilor nr 288, bl.32, ap.58 întocmita în forma scrisa, datata si semnata.

5.4. Fiecare participant exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:

(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 si conditiile in care pot fi exercitate;

(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu participantul sunt sau nu prelucrate de catre aceasta. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Organizator, la adresa mentionate mai sus, in care se vor comunica datele personale (inclusiv un numar de telefon) si careia i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;

(iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Organizator, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate;

(iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se va adresa o cerere catre Organizator, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia sa particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate.

(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

(vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, i-au fost incalcate.

5.5. Regulamentul Campaniei este publicat pe site-urile www.transferdebani.ro, www.bancpost.ro si www.infopromotii.ro si este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in oricare dintre unitatile operationale Bancpost participante la promotie.Organizatorul îsi rezerva dreptul prelungirii Promotiei, printr-un act aditional la prezentul Regulament, cu anuntarea printr-un mijloc de informare publica (pe site-urile www.transferdebani.ro, www.bancpost.ro, www.infopromotii.ro) a perioadei de promotie precum si a conditiilor în care are loc continuarea acesteia.

 

 

6. Diverse

 

6.1. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor fi desemnati castigatori ai premiilor prezentei promotii, numele si valoarea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca Organizatorul sa aiba nicio obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia.

6.2. Organizatorul nu este raspunzatoar pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul. este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571/ 2003.

6.3. Campania promotionala poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

6.4. Eventualele litigii intre Organizator. si participantii la campania promotionala se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.

6.5. Organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament prin intocmirea unui Act aditional, urmand ca modificarile sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil pe site-urile www.transferdebani.ro, www.bancpost.ro si www.infopromotii.ro.

Prezentul document a fost redactat si semnat astazi, 27.02.2009 in patru exemplare originale, dintre care trei au fost inmanate partii.

Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Bancpost si Western Union - "Poti sa faci un transfer de bani care sa iti aduca noroc? Da!""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Bancpost si Western Union - "Poti sa faci un transfer de bani care sa iti aduca noroc? Da!"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media