CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Bancpost Exchange - "Schimba-ti perspectiva cu o noua masina"

Promotie Bancpost

Premii prin tragere la sorti: 1 x autoturism Peugeot Partner; 3 x televizor LCD.

Efectueaza minim o tranzactie de schimb valutar in valoare de cel putin 200 euro in una dintre unitatile Bancpost si completeaza talonul de concurs, cu sprijinul ofiterului bancar.

Perioada promoţiei: 01 iulie - 30 septembrie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

01 iulie 2007 - 30 septembrie 2007

Bancpost Exchange - "Schimba-ti perspectiva cu o noua masina

 

 

Art.1. Organizatorul si desfasurarea Promotiei

1.1. Organizatorul promotiei "Bancpost Exchange - Schimba-ti perspectiva cu o noua masina" este compania Bancpost S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6-6A, Tronson B si C, etajele 3-8, sector 3, inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 767. Promotia se organizeaza prin Agentia Scala JWT, cu sediul in Bucuresti, str. Trotusului nr. 39, sector 1.

 

1.2. Aceasta promotie se adreseaza utilizatorilor de servicii de schimb valutar oferite de Bancpost S.A. in unitatile sale.

 

1.3. Perioada desfasurarii promotiei este 01.07.2007-30.09.2007. Promotia este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

 

 

Art. 2. Dreptul de participare 

2.1. In vederea participarii la promotia "Bancpost Exchange - Schimba-ti perspectiva cu o noua masina", trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

A.         Participantii trebuie sa fie persoane fizice romane cu domiciliul in Romania in varsta de peste 18 ani, care efectueaza in perioada de derulare a promotiei minimum o tranzactie de schimb valutar care depaseste sau este egala cu minimum 200 EUR (sau echivalent), intr-una dintre unitatile Bancpost, certificata de ofiterul bancar pe talonul de concurs. Talonul va cuprinde datele de identificare ale participantului la promotie.

 

B.         Vor participa la promotie titularii tuturor taloanelor de concurs, completate si certificate in perioada 01 iulie 2007- 30 septembrie 2007.

 

C. In cazul participarii cu mai multe taloane, castigatorului nu i se poate acorda decat un singur premiu. In acest caz, al doilea talon este anulat iar premiul va fi acordat urmatorului participant "de rezerva" al carui talon este scos din urna.

 

D. In cazul in care unul dintre participanti schimba mai mult de 200E (sau echivalent) are dreptul de a solicita operatorului de la ghiseul de schimb  valutar pana la un numar de taloane egal cu valoarea absoluta a impartirii sumei totale (transformate in EURO) la 200.

 

2.2.   Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, ai companiilor colaboratoare pe acest proiect, precum si membrii familiilor acestora, pana la gradul IV inclusiv.

 

2.3. Participarea la promotie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.


Art. 3.  Mecanismul promotiei

3.1.       Inscrierea in promotie:

3.1.1.  Participantii trebuie sa efectueze, in perioada campaniei, cel putin o tranzactie de schimb valutar care sa fie egala sau sa depaseasca suma de 200 EUR (sau echivalent).

3.1.2.  Participantii vor completa un talon promotional cu datele personale de identificare: nume, prenume, adresa completa, telefon mobil/telefon fix.

3.1.3.  Participantii vor solicita ofiterilor bancari validarea taloanelor si le vor introduce personal in urne.

3.1.4.  Completand talonul si depunandu-l in urnele special amenajate in unitatile bancare, acestia vor participa la trageri la sorti pentru premii constand in 3 Televizoare LCD si un autoturism Peugeot Partner. 

3.2 Procedura tragerii la sorti:

3.2.1. Tragerea la sorti pentru acordarea premiilor vor avea loc astfel:

Pe data de 10.10.2007 va avea loc tragerea la sorti, ce se va realiza din toate taloanele acumulate in perioada 01.07.2007-30.09.2007, desemnandu-se castigatorii celor 3 Televizoare LCD si premiul cel mare, un autoturism marca Peugeot Partner XR 1,6 HDI, 1560cc, aer conditionat manual, ABS, radio CD, pack plus, airbag sofer. Tragerea se va efectua din urna, in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai companiilor implicate, si va fi asistata de catre un notar public.

3.2.2. Orice participant la tragerea la sorti care doreste sa fie prezent la aceasta, are dreptul de a face acest lucru apeland Bancpost S.A. la Telverde 0800.110.200 cu zece zile inaintea de data tragerii la sorti si comunicand intentia de a fi prezent.

3.2.3.  Premiile promotiei " Bancpost Exchange - Schimba-ti perspectiva cu o noua masina " constau in 3 Televizoare LCD, fiecare in valoare de 900 EURO (in total 8.836RON) si 1 automobil Peugeot Partner in valoare de 12.268 EURO (respectiv 45.698 RON).

3.2.4.  Pentru fiecare premiu va fi extras un castigator si cate 5 "castigatori de rezerva".

3.2.5.  Drepturile asupra premiilor sunt netransferabile, iar castigatorii nu au posibilitatea primirii contravalorii in bani sau in alte obiecte a premiilor castigate si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

3.3 .  Contactarea castigatorilor 

3.3.1. Castigatorii extrasi vor fi contactati de organizator pe telefonul fix si/sau pe telefonul mobil, in decurs de 3 zile lucratoare de la data efectuarii extragerii. Organizatorul nu-si asuma raspunderea in cazul in care acest termen nu va putea fi respectat din motive independente de el.

3.3.2. Castigatorul va fi apelat de 3 ori si organizatorul va depune toate eforturile pentru a intra in legatura cu acesta. Daca in urma acestor incercari, castigatorul nu poate fi contactat, atunci vor fi apelate in ordine rezervele extrase. De asemenea, in cazul in care castigatorul contactat refuza premiul atribuit prin tragere la sorti, vor fi apelate in ordine rezervele extrase.

3.3.3.  Pentru validarea participarii la promotie si pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

A. Sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania si sa completeze datele personale pe talon.

B. Sa confirme prin semnatura acordul pentru participarea in campanie, in acest scop comunicand datele sale de identificare.

C. Sa ceara ofiterului bancar, confirmarea pe talon a tranzactiei/tranzactiilor efectuate.

D. Sa introduca talonul completat in urna aflata in unitatea bancara.

3.3.4. Premiile care nu vor putea fi acordate in urma tragerii la sorti (castigatorii neputand fi contactati sau validati conform art. 3.3.3) vor ramane la dispozitia organizatorului.


Art. 4. Premiile

4.1.   Valoarea totala neta a premiilor este de 54.534 RON, corespunzatoare valorii premiilor promotiei, descrise la Art. 3.2.3.

4.2.   Numele castigatorilor promotiei vor fi publicate pe site-ul oficial Bancpost (www.bancpost.ro), site-ul www.infopromotii.ro, in Ziarul Jurnalul National la data de 15 octombrie 2007. 

 

Art. 5. Acordarea si atribuirea premiilor

Premiile vor fi ridicate de catre castigatori de la sediul unitatilor Bancpost unde s-au efectuat tranzactiile, in baza comunicarilor primite din partea acestora, in termen de 20 zile lucratoare. Ridicarea marelui premiu (data si locul) va fi stabilita de comun acord cu organizatorul promotiei. Daca un castigator va aduce la cunostinta organizatorului imposibilitatea motivata de a-si ridica premiul in termenul stabilit, va fi decis de comun acord un nou termen de prezentare pentru ridicarea premiului. 

 

Art. 6. Taxe si impozite 

Agentia Organizatorului se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. Toate taxele legale se vor reflecta in declaratiile fiscale ale Scala JWT si vor fi facturate Bancpost S.A., impreuna cu valoarea premiilor acordate in cadrul promotiei.

 

Art. 7. Regulamentul promotiei 

7.1. Regulamentul poate fi obtinut in mod gratuit, in urma solicitarii facute la Telverde 0800 110 200, de luni pana vineri, intre 9:00 - 21:00, pe toata durata promotiei si este de asemenea disponibil, gratuit, pe site-urile www.bancpost.ro si www.infopromotii.ro si in toate sucursalele Bancpost participante la promotie. 

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.bancpost.ro si www.infopromotii.ro.

 

Art. 8. Protectia datelor personale 

8.1. Prin depunerea talonului de participare semnat, participantii sunt de acord cu includerea in prezenta campanie promotionala si, respectiv ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de compania Bancpost in scopul inmanarii premiilor acestei promotii. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al Bancpost.

8.2. Avand in vedere ca in momentul depunerii taloanelor participantii si-au dat acordul in scris, inclusiv in vederea desfasurarii de activitati promotionale, acestia beneficiaza de drepturile expres prevazute de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, inclusiv dar fara a se limita la:

-           dreptul de acces la date (de a obtine la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt prelucrate de Bancpost S.A.);

- dreptul de interventie asupra datelor (dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea datelor cu caracter  personal in date anonime, in situatia in care prelucrarea nu este conforma Legii nr. 677/2001);

- dreptul de opozitie (dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, legate de situatia sa particulara, ca datele care il  vizeaza sa faca obiectul prelucrarii, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu va mai viza datele in cauza). 

 

Art. 9. Diverse

9.1. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, adresa si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara ca organizatorul sa aiba nici o obligatie suplimentara, de plata sau de orice alta natura, fata de acestia.

 9.2. Prezenta promotie poate inceta inainte de 30.09.2007 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta promotie, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.bancpost.ro si www.infopromotii.ro.
Nu avem elemente multimedia.
Ne pare rău dar nu se mai pot înregistra comentarii la această promoţie!

Câştigători la promoţia "Bancpost Exchange - "Schimba-ti perspectiva cu o noua masina""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Bancpost Exchange - "Schimba-ti perspectiva cu o noua masina"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media