CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Baileys Event (Bucuresti Mall Vitan)

promotie concurs cu premii Baileys

Premii instant: 1000 x perna decorativa; 2000 x cana Baileys. Premii prin tragere la sorti: 15 x voucher la centrul de frumusete MIKO din Bucuresti.

Daca ai peste 18 ani, vino la standul promotiei Baileys din Bucuresti Mall Vitan. La cumpararea oricarui produs Baileys participant, primesti pe loc o cana cadou. Pentru oricare 2 produse Baileys cumparate, primesti pe loc o perna decorativa. Participa la degustarile de cocktailuri, incearca sa ghicesti ingredientele si completeaza cuponul pentru tragerea la sorti.

Perioada promoţiei: 15 noiembrie - 23 decembrie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENT OFICIAL AL
CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Baileys Event”
15 Noiembrie 2007 – 23 Decembrie 2007
PREAMBUL


Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea unei activitati publicitare initiata de catre Organizator, care se adreseaza potentialilor participanti si totodata, reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati.


CAPITOLUL I
ORGANIZATORUL CAMPANIEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI


Art. 1 Campania publicitara „Baileys Event” denumita in continuare "Campania" si/sau "Promotia") este organizata si desfasurata de catre S.C. Sollers PPD SRL cu sediul social in Bucuresti, Sos. Kisseleff nr. 11-13, Corp A, Sector 1, J/40/706/2007, C.I.F. RO 206022965, IBAN RO66INGB0001008174908910, reprezenta legal de Nearchos Papacharalampous, avand numar de operator de date cu caracter personal 6304, denumita in continuare "Organizator"

Art. 2 Aceasta Campanie se desfasoara cu sprijinul si prin intermediul agentiei de publicitate S.C. Ogilvy Action Romania S.R.L., cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr. 86, Sector 1, Bucuresti, avand Cod de Inregistrare Fiscala in Scopuri de TVA RO 12121138. Astfel, agentia de publicitate, prin reprezentantii sai, va coordona unele activitati logistice legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, exceptand activitatile de prelucrare de date cu caracter personal care vor fi realizate de catre Organizator, personal sau prin imputernicit

Art. 3 Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei (denumit in continuare " Regulamentul Oficial" sau " Regulamentul").

Art. 4 Regulamentul Oficial este intocmit si va fi adus la cunostinta publicului prin publicarea acestuia pe site-ul www.infopromotii.ro incepand cu data de 15 Noiembrie si pana la sfarsitul acesteia. Deasemenea Regulamentul este disponibil gratuit oricarui solicitant si la sediul Organizatorului.

Art. 5 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament Oficial este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/ completa si/sau schimba Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.


CAPITOLUL II
ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Art. 6 Campania se desfasoara in incinta Mall Vitan Bucuresti .


CAPITOLUL III
DURATA CAMPANIEI

Art. 7 Campania va fi lansata la data de 15 Noiembrie 2007 si va dura pana la data de 23 Decembrie 2007.


CAPITOLUL IV
MARCILE CE FAC OBIECTUL CAMPANIEI


Art. 8 Aceasta Campanie are ca scop promovarea produselor alocoolice comercializate de Organizator sub denumirea Baileys Irish Cream 0.7L, Baileys Irish Cream Gift/ Carton 0.7 L, Baileys Irish Cream Gift/ Tin 0.7L, Baileys Irish Cream Gift/Glasses 0.7 L


CAPITOLUL V
PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE


Art. 9 Participerea la aceasta Campanie presupune asumarea intocmai a prevederilor prezentului Regulament.

Art. 10 Campania se desfasoara in cadrul locatiei prevazuta de Capitolul II al prezentului Regulament si este deschisa tuturor presoanelor fizice care, au implinit varsta de 18 ani pana la data lansarii Campaniei Promotionale, respectiv 15 Noiembrie 2007.

Art.11 Este strict interzisa participarea la prezenta campanie a urmatoarelor categorii de persoane:
- angajatii sau colaboratorii Organizatorului precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie);
- angajatii si colaboratorii agentiei de publicitate OgilvyAction Romania S.R.L., implicati in desfasurarea unor activitati privind desfasurarea Campaniei, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie) proprietarii, centrelor comerciale in cadrul carora se desfasoara Campania;
- persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei si care nu au dreptul de a cumpara bauturi alcoolice;

CAPITOLUL VI
PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI

Art. 12 Premiile oferite in cadrul Campaniei sunt urmatoarele:
- 15 vouchere la Centru de Frumusete MIKO din Bucuresti in valoare individuala de 330 lei, avand o valoare totala de 4 950 lei, cu toate taxele si impozitele incluse;
- un numar de 2 000 de cani in valoare de 4,95 lei, in valoare totala de 9 900 lei cu toate taxele si impozitele incluse;
- 1 000 de perne decorative Baileys, in valoare de 9,9 lei bucata, si in valoare totala de 9 900 cu toate taxele si impozitele incluse,

Art. 13 Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 24 800 lei. cu toate taxele si impozitele incluse. Valoarea premiilor a fost calculata la un curs de schimb euro/lei de 3.3 lei pentru 1 euro.

Art 14 Premiile acordate nu vor putea fi inlocuite cu valoarea lor in bani sau cu vreun serviciu sau produs si se vor acorda in limita cantitatilor stipulate la Art. 12. ale Regulamentului.


CAPITOLUL VII
MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR, TRAGEREA LA SORTI, VALIDAREA CASTIGATORILOR.

Art. 15 In locatiile unde se va desfasura Promotia exista un perimetru special, avand un punct de vanzare al produselor ce fac obiectul Campaniei si un spatiu dedicat degustarii produselor.

Art. 16 Acesta Campanie cuprinde 2 mecanisme de acordare a premiilor in functie de produsul promovat si de natura premiilor acordate dupa cum urmeaza:

Art. 17 Mecanismul nr. 1- ce ofera premii instant:
- perioada de desfasurare a acestui mecanism al promotiei este intre 15. XI.2007 – 23.XII.2007, de luni pana joi in intervalul orar 17.00 – 21.00, si de vineri pana duminica in intervalul 16.00 – 20.00;
- pentru cumpararea unei sticle Baileys Irish Cream 0.7L, Baileys Irish Cream Gift/ Carton 0.7L, Baileys Irish Cream Gift/ Tin 0.7L, Baileys Irish Cream Gift/Glasses 0.7L, achizitionate din spatiile special amenjate, participantii la Promotie primesc pe loc, fara tragere la sorti, o cana Baileys in valoare de 4,95 lei, cu toate taxele si impozitele incluse;
- pentru cumpararea a oricaror 2 sticle de Baileys Irish Cream 0.7L, Baileys Irish Cream Gift/ Carton 0.7L, Baileys Irish Cream Gift/ Tin 0.7L, Baileys Irish Cream Gift/Glasses 0.7L (in orice combinatie), achizitionate din spatiile special amenjate participantii la Promotie primesc pe loc, fara tragere la sorti, o o perna Baileys in in valoare de 9,9 lei lei TVA inclus;

Art. 18 Mecanismul nr. 2 – ce ofera premii prin tragere la sorti:
- perioada de desfasurare a acestui mecanism al promotitiei este intre 16.XI.2007 - 16.XII.2007 la Mall Vitan Bucuresti in de luni pana joi in intervalul orar 17.00 – 21.00, si de vineri pana duminica in intervalul 16.00 – 20.00
- in perimetrul special un reprezentant al Organizatorului va oferi gratuit spre degustare, un coktail ce contine cel putin unul din produsele comercializate de catre acesta;
- pentru a participa la tragerea la sorti participantii completeaza integral Talonul de participare incercand sa afle care sunt componentele cocktailului. Forma si continutul Talonului sunt prevazute prin Anexele prezentului Regulament;
- taloanele participantilor la Promotie vor fi introduse in urna speciala si vor participa la tragerile la sorti prevazute prin prezentul Regulament;
- in urma tragerilor la sorti participantii pot castiga un premiu constand intr-un voucher la Centrul de Frumusete Miko.

Art. 19 Premiile oferite participantilor desemnati prin tragere la sorti constau in cate 3 vouchere pentru fiecare extregere la Centrul de Frumusete Miko , insumand astfel un total de 15 vouchere .

Art. 20 Tragerile la sorti se vor desfasura dupa urmatorul program:
- cupoanele participantilor la Promotie din datele de 15 - 18 Noiembrie participa la tragerea la sorti din data de 20 Noiembrie.
- cupoanele participantilor la Promotie din datele de 19 - 25 Noiembrie participa la tragerea la sorti ce va avea loc la data de 27 Noiembrie.
- cupoanele participantilor la Promotie din datele de 26 Noiembrie - 2 Decembrie participa la tragerea la sorti din la data de 4 Decembrie.
- cupoanele participantilor la Promotie din datele de 3 - 9 Decembrie participa la tragerea la sorti din la data de 11 Decembrie.
- cupoanele participantilor la Promotie din datele de 10 - 16 Decembrie participa la tragerea la sorti din data de 18 Decembrie.

Art. 21 in urma fiecarei trageri la sorti vor rezulta un numar de trei castigatori si trei rezerve.

Art. 22 Un participant nu poate castiga decat un voucher in urma fiecarei extrageri, astfel nu poate exista un castigator care sa obtina decat cel mult 5 vouchere din totalul de 15 acordate ca premii decatre Organizator .

Art. 23 In cazul in care in urma unei extrgeri rezulta un participant care a castigat mai mult de un voucher, castigator va fi desemnat castigator prima rezerva extrasa din urna, rezerva ale caror date vor fi consemnate prin procesul-verbal de extragere astfel cum este stipulat la art 24 al prezentului Regulament.

Art.24 In urma celor 5 trageri la sorti se vor intocmi procese-verbale care vor consemna castigatorii rezulati in urma tragerii la sorti si vor consemna totodata si un numar de trei rezerve pentru fiecare extragere.

Art.25 La tragerea la sorti vor fi prezenti un reprezentat al Organizatorului, un reprezentant al S.C. OgilvyAction Romania S.R.L., un martor si un jurist care va autentifica procesul verbal.

Art.26 Castigatorii vor fi contactati in vederea validarii castigurilor obtinute. Contactarea si validarea se vor realiza in termen de maxim 48 de ore de la data extragerii. Daca in acest termen castigatorul nu poate fi contactat castigatori sau dupa caz castigator vor fi desemnati dintre rezervele fiecarei extrageri.

Art.27 Pentru ca un participant sa fie validat drept castigator si, prin urmare, sa-si poata ridica premiul, trebuie sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: talonul sa fie completat lizibil, corect si integral cu datele personale si sa contina in descrierea coctail-ului minim cuvantul “Baileys”; titularul talonului sa poata prezenta un act de identitate ale carui date sa corespunda celor inscrise pe talonul de participare.

Art.28 Castigatorii premiilor accepta sa semneze la solicitarea Organizatorului, in momentul ridicarii premiilor, un proces verbal de predare - primire, care va reprezenta dovada faptului ca Organizatorul a acordat premiul respectiv, indeplinindu-si astfel obligatia prevazuta prin prezentul Regulament Oficial.


CAPITOLUL VIII
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Art. 29 Prin inscrierea la Campanie , participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Oficial si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze numai conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Art. 30 Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677 / 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter paronal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:
- dreptul de acces la date potrivit caruia price persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.
- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia price persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Art. 31 Orice persoana care a completat si semnat cuponul oferit de catre Organizator conformprezentului Regulament, isi poate exercita oricare din drepturile prevazute mai sus (si in special dreptul de opozitie ) printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresata direct Organizatorului, la adresa acestuia.


CAPITOLUL IX
INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI


Art. 32 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei precizate la Art. 3.1 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie .

Art. 33 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite la Art. 7 ori poate fi suspendata in baza deciziei Organizatorului cu conditia ca acesta sa anunte in prealabil o astfel de situatie.


CAPITOLUL X
SANCTIUNI


Art. 34 Orice incalcare a prevederilor prezentului Regulament Oficial din partea participantilor la prezenta atrage in mod automat excluderea acestora din cadrul Promotiei si anularea taloanelor de participare completate cu numele acestora.


CAPITOLUL XI
LITIGII


Art. 35 Eventulalele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, litigile se vor solutiona de catre instrantele judecatoresti competente, legea aplicabila fiind legea romana.


CAPITOLUL XII
REGULAMENTUL OFICIAL, PREVEDERI FINALE


Art. 36 Regulamentul Oficial este disponibil gratuit oricariu participant prin publicarea acestuia pe siteul www.infopromotii.ro, precum si la sediul Organizatiorului.

Art. 37 Prin participarea la aceasta Campanie, participantii se declara de acord sa respecte toate prevederile, termenele si conditiile prezentului Regulamant Oficial

Art. 38 Organizatorul deleaga agentia de publicitate OgilvyAction Romania S.R.L. c a un imputernicit al acesteia sa indeplineasca toate formalitatile in vederea autentificarii prezentului Regulamant de catre un notar public

Art. 39 Preimiile constanad in vouchere la centrulde frumusete Miko se pot valorifica in cadrul unei singure vizite , in sediul indicat de catre reprezentantii centrului de frumusete Miko in momentul confirmarii pragramarii;

Art. 40 Castigatorii care nu au consumat valoarea integala a voucher-ului nu pot cere contravaloarea in bani a serviciilor neconsumate.

Art. 41 Castigatorii voucherelor se vor programa personal la Centrul de Frumusete Miko, pentru a beneficia de serviciile Centrului. Organizatorul sau reprezentantii sai nu pot fi tinuti responsabili de datele si orele la care castigatorii isi vor face programare sau de orele propuse pentru programare de catre Centrul de Frumusete Miko.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Baileys Event (Bucuresti Mall Vitan)"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Baileys Event (Bucuresti Mall Vitan)

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media