CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Back to School - Volare

Back to School - Volare

Premii prin tragere la sorti: 1 x excursie pentru toata familia! avand o valoare de maxim 9900 RON (TVA inclusa); 14 x tableta, fiecare tableta avand o valoare de 450 RON (TVA inclusa); 98 x kit scolar (ghiozdan + rechizite: caiete, penar complet, set geometrie, set carioci) cu o valoarea unitara de 180 RON (TVA inclusa).

Cumpara din magazinele participante minim un (1) produs Prosop Volare Ultra 2+1 role si oricare altul din cele sase sortimente de Hartie igienica Volare Deluxe precizate la art. 4.1. si trimite prin SMS la numarul 1869 (tarif normal valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom) numele magazinului si numarul bonului de casa (de ex. CORA 12345). Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 01 septembrie - 12 octombrie 2015

Promotie expirata
12 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"Back to School - Volare"
1 septembrie - 12 octombrie 2015

Art. 1. Organizatorul
1.1. Organizatorul campaniei promotionale "Back to School - Volare" (denumita in ceea ce urmeaza "Campania") este COMCEH S.A., avand sediul in Calarasi, str. Bucuresti, nr. 358, jud. Calarasi, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J51/3/1991, Cod Unic de Inregistrare 1921968, avand contul nr. RO39BACX0000000030936310, deschis la Unicredit Tiriac Bank - Sucursala CDG Bucuresti, reprezentata legal prin Carlo Ferrero, in calitate de Administrator (denumita in ceea ce urmeaza "Organizatorul").
1.2. Campania va fi desfasurata prin TOUCH COMMUNICATIONS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6196/2015, cod unic de inregistrare 34551632, cont nr. RO78INGB0000999905051558, deschis ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti ING Office Aviatiei, inregistrata în registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr de inregistrare 16218 / 01.07.2015, reprezentata prin Dl. Vladimir Grigore, in calitate de Director General, denumita in continuare "Agentie"
1.3. Participantii la Campanie vor respecta termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (denumit in continuare "Regulamentul")
1.4. Pentru aducerea la cunostiinta a participantilor, Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.infopromotii.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta participantii in mod oficial prin publicarea cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabila.

Art. 2. Durata si locul de desfasurare al Campaniei
2.1. Campania va incepe la data de 1 septembrie 2015 si se va incheia pe 12 octombrie 2015.
2.2. Campania este organizata si se desfasoara in urmatoarele magazine unde se comercializeaza produsele participante in Campanie conform art. 4:

CORA - toate cele 11 locatii la nivel national
AUCHAN - toate cele 33 locatii la nivel national
BILLA - top 10 locatii detaliate in tabelul de mai jos

Magazin Billa

Adresa

Barbu Vacarescu

Str.Barbu Vacarescu nr.154-158

Bacau

soseaua Stefan cel Mare nr.28a

Drumul Taberei

str.Brasov nr.23A

Titan

str.Postavarul nr.24-52

Dorobanti

Calea Dorobantilor nr.31-33

Cluj

Calea Floresti nr.56

Promenada

Bd.Floreasca nr.246b

Iasi

str.Arcu nr.29

Ploiesti

str.Libertatii nr.4

Timisoara

Bd.Liviu Rebreanu 145-147


KAUFLAND - toate cele 103 locatii la nivel national
MAGAZINE DIN PIATA TRADITIONALA - 66 de magazine detaliate in tabelul de mai jos

Nr.

Denumire client

localitate

1

Elan-Trio Srl

Odorheiu Secuiesc

2

Elan-Trio Srl

Odorheiu Secuiesc

3

Elan-Trio Srl

Odorheiu Secuiesc

4

Elan-Trio Srl

Miercurea Ciuc

5

Elan-Trio Srl

Miercurea Ciuc

6

Elan-Trio Srl

Sfantu Gheorghe

7

Elan-Trio Srl

Tg. Mures

8

Dacia Sa.

Alba Iulia

9

Dacia Sa.

Alba Iulia

10

Dacia Sa.

Alba Iulia

11

Dacia Sa.

Alba Iulia

12

Dacia Sa.

Alba Iulia

13

Dacia Sa.

Alba Iulia

14

Dacia Sa.

Alba Iulia

15

Dacia Sa.

Alba Iulia

16

FYPS  MAGAZIN M 2

Piatra Neamt

17

FYPS  MAGAZIN M 3

Piatra Neamt

18

FYPS  MAGAZIN M 4

Piatra Neamt

19

FYPS  MAGAZIN M 5

Piatra Neamt

20

FYPS  MAGAZIN M 6

Piatra Neamt

21

FYPS  MAGAZIN M 7

Piatra Neamt

22

FYPS  MAGAZIN M 9 SAVINESTI

Piatra Neamt

23

FYPS  MAGAZIN M10

Piatra Neamt

24

FYPS  MAGAZIN M11

Piatra Neamt

25

FYPS  MAGAZIN M12

Piatra Neamt

26

FYPS  MAGAZIN M15

Piatra Neamt

27

FYPS  MAGAZIN M16

Piatra Neamt

28

ACORD MAGAZIN 11

Piatra Neamt

29

ACORD MAGAZIN PIATA

Piatra Neamt

30

ACORD MAGAZIN 3

Bacau

31

ACORD MAGAZIN !

Bacau

32

Sc Com Arni 94 Srl

Buzau

33

Sc Com Arni 94 Srl

Buzau

34

Comind Supermarket Ialomita

Slobozia

35

Comind Supermarket Ialomita

Slobozia

36

MESPUR SRL

Constanta

37

DAILY BETTER SRL

Constanta

38

ADIVIN 95 SRL

Constanta

39

DONGA SRL

Constanta

40

CETATE 700

TIMISOARA

41

MAXAGRO CENTER

GATAIA(jud TM)

42

LELIA COMPRIMEX

ARAD

43

GIANI&MICHAEL FAMILY

ARAD

44

MAVIOS

CLUJ-NAPOCA

45

TERESY

CLUJ-NAPOCA

46

TERESY

CLUJ-NAPOCA

47

TERESY

CLUJ-NAPOCA

48

TERESY

CLUJ-NAPOCA

49

AGROPAN

GHERLA(jud CJ)

50

AGROPAN

GHERLA(jud CJ)

51

TREI G RETAIL EXPRESS

ORADEA

52

TREI G RETAIL EXPRESS

ORADEA

53

TREI G RETAIL EXPRESS

ORADEA

54

TREI G RETAIL EXPRESS

ORADEA

55

TREI G EXPRESS

ORADEA

56

TREI G EXPRESS

ORADEA

57

NOVAEURO SUPERMARKET SRL

ORADEA

58

NOVAEURO  TRANSCOM SRL

ORADEA

59

NOVAEURO MAX SRL

ORADEA

60

NOVAEURO MAX SRL

ORADEA

61

VARODIMEX SRL - ATLANTIS

BISTRITA

62

VARODIMEX SRL - ATLANTIS

BISTRITA

63

VARODIMEX SRL - ATLANTIS

BISTRITA

64

VARODIMEX SRL - ATLANTIS

BISTRITA

65

VARODIMEX SRL - ATLANTIS

BISTRITA

66

VARODIMEX SRL - ATLANTIS

BISTRITA


2.3. Toate magazinele participante sunt semnalizate cu materiale promotionale de informare a consumatorilor plasate in magazin privind Campania.
2.4. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori necastigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de catre Organizator.

Art. 3. Drept de participare
3.1. Pot participa la Campanie doar persoanele fizice cu varsta de 18 ani implinita pana la data de 1 septembrie 2015 (inclusiv) avand domiciliul sau resedinta in Romania.
3.2. Nu au dreptul de participare la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si angajatii locatiilor participante de la art. 2.2. sau persoanele care isi desfasoara activitatea in aceste locatii, precum si sotul/sotia rudele de gradul I si II ale acestora.
3.3. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta termenilor si conditiilor acesteia.
3.4. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la Campanie presupune acceptul expres liber exprimat al castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor scris, persoana lor, numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator, pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocia cu marca acestuia "Volare", insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a leza imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor imagini se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru participanti. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, ce va fi inmanata Agentiei.
3.5. In cazul in care un castigator este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de 18 ani de la data inceperii Campaniei, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a-l premiului cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

Art. 4. Produse participante
4.1. La aceasta Campanie participa urmatoarele produse ale Organizatorului marca Volare, comercializate in acele magazine participante la Campanie:

·    Prosop Volare Ultra 2+1 role
·    Hârtie igienica Volare Deluxe Pure White
·    Hârtie igienica Volare Deluxe Cheerful Peach
·    Hârtie igienica Volare Deluxe Relaxing Lavender
·    Hârtie igienica Volare Deluxe Sensual Vanilla
·    Hârtie igienica Volare Deluxe Serene Rose
·    Hârtie igienica Volare Deluxe Ocean Fresh

4.2. In sensul celor de mai sus, tinand seama de comunicarea perioadei Campaniei, prin prezentul Regulament cat si a materialelor promotionale utilizate in promovarea acestei Campanii, se considera ca orice consumator mediu, informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre incheierea Campaniei dupa data de 12 octombrie 2015, iar orice decizie de a achizitiona produsele Volare ce au participat in aceasta Campanie fiind consecinta propriei analize cu privire exclusiv la produs si conditiile comerciale aferente.

Art. 5. Mecanica promotionala
5.1. Consumatorul care achizitioneaza din magazinele participante minim un (1) produs, din Prosop Volare Ultra 2+1 role si oricare din cele sase sortimente de Hartie igienica Volare Deluxe prcizate la art. 4.1., in oricare dintre aceste locatii participante, consumatorul are dreptul de a participa la Campanie.
5.2. Pentru a participa la prezenta Campanie, Cumparatorul trebuie sa trimita, in perioada de desfasurare a Campaniei, prin SMS la numarul 1869 (numar cu tarif normal valabil in retelele Vodafone, Orange, Telekom) numele magazinului si numarul bonului de casa (de ex. CORA 12345). Fiecare consumator participant va primi, dupa caz, unul din cele 4 mesaje de raspuns:
 a) In situatia in care inregistrarea este corecta: "Felicitari si succes la tragerea la sorti! Pastreaza bonul fiscal pentru validare".
 b) In cazul in care inregistrarea este eronata: "Inregistrarea ta este gresita. Introdu numarul bonului fiscal si magazinul de unde ai efectuat cumparaturile!"
 c) In cazul in care s-au depasit numarul maxim de inregistrari (10) de pe acelasi cont: "Atentie, ai depasit numarul maxim de inscrieri admise pentru un participant! "
 d) In cazul in care un participant a inscris acelasi numar de bon de 2 sau mai multe: "Atentie, ai inscris deja acest numar de bon fiscal!"
5.3. Toti participanti care s-au inscris in Campanie, achizitionand produsele participante precizate la art. 4.1. in perioada si din magazine precizate la art. 2 vor intra in tragerea la sorti pentru unul dintre premiile mentionate la art. 8.1.
5.4. Obligatia corectitudinii datelor inscrise apartine in totalitate participantilor. Un participant poate participa in baza unui singur bon o singura data si respectiv castiga un singur premiu pe categorie (3 categorii), indiferent de numarul de produse participante ce se regasesc pe pe un bon de casa sau factura fiscala cat si indiferent de numarul de bonuri inscrise in Campanie. Datele de participare trebuie completate corect si complet astfel incat pe baza acestora sa se poata realiza identificarea si contactarea participantului, in cazul in care acesta este desemnat castigator prin tragerea la sorti.
5.5. Toate premiile Campaniei trebuie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului, in caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizator si/sau Agentie.
5.6. Un participant poate castiga 1 (un) premiu pe categorie (din cele 3 categorii existente) indiferent de numarul de inscrieri in concurs.
5.7. Organizatorul si/sau Agentia sunt indeptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

Art. 6. Tragerea la sorti
6.1. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatoriilor se va efectua astfel:
- 1. La doua saptamani de la inceperea campaniei in maxim (5) cinci zile dupa data de 14 septembrie (la aceasta extragere vor participa toate inscrierile realizate pana la data de 14 septembrie inclusiv) si se vor extragere premii saptamanale si premii zilnice.
- 2. La patru saptamani de la inceperea campaniei in maxim (5) cinci zile dupa data de 28 septembrie (la aceasta extragere vor participa toate inscrierile realizate pana la data de 28 septembrie inclusiv) si se vor extragere premii saptamanale si premii zilnice.
- 3. La sase saptamani de la inceperea campaniei in maxim (5) cinci zile dupa data de 12 octombrie (la aceasta extragere vor participa toate inscrierile realizate pana la data de 12 octombrie inclusiv) si se vor extragere premii saptamanale, premii zilnice si marele premiu al campaniei.
6.2. Tragerea la sorti se va realiza in prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai companiilor implicate in organizarea Campaniei: un (1) reprezentant Organizator si un (1) reprezentant Agentie.
6.3. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage urmatorii castigatori:
- 1 castigator al Excursiei pentru toata familia pentru toti participantii (Magazinele din Piata Traditionala si cei din Cora, Auchan, Billa, Kaufland )
- 48 de castigatori pentru participantii din Magazinele din Piata Traditionala: 6 tablete si 42 de kit-uri scolare
- 64 castigatori pentru participantii din Cora, Auchan, Billa si Kaufland: 8 tablete si 56 de kit-uri scolare
- si cate 2 rezerve pentru fiecare premiu dintre toti participantii inscrisi in Campanie.
6.4. Tragerea la sorti in aceasta Campanie se va realiza prin utilizarea unui program (soft) cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date ce contine numar telefon, magazin si numarul bonului.

Art. 7. Conditii de validare
7.1. Pentru ca un participant in Campanie sa fie validat ca si castigator acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;
- sa fi achizitionat produsele participante in perioada precizata la art. 2.1. in mod corespunzator;
- sa poata sa fie contactat la numarul de telefon mobil cu care s-a inregistrat in Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la data desemnarii sale ca si castigator;
- in momentul contactarii telefonice sa declare nume, prenume, data nasterii, adresa completa;
- sa expedieze intr-un termen de 5 zile lucratoare prin posta ori prin fax sau email la adresa postala a agentiei respectiv numarul ori adresa de email indicat(a) de Imputernicit in momentul contactarii telefonice, o copie a Cartii de Identitate si o copie lizibila a bonlui fiscal comunicat in Campanie continand produsele participante.
7.2. In cazul in care vreunul dintre participantii desemnati castigatori nu respecta conditiile stabilite in cadrul prezentului articol ori refuza prezentarea dovezii detinerii bonului fiscal Agentia va decide invalidarea.
7.3. Se va apela la participantii desemnati cu titlul de rezerve in cazul in care, din motive independente de vointa Organizatorului acestia nu pot lua legatura cu participantul extras castigator in termenul stabilit in prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectarii a cel putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament.
7.4. Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in caz contrar acele premii nerevendicate ori invalidate ori care nu s-au putut livra in termen de 30 de zile de la expedierea acestora din cauza imposibilitati de a contacta destinatarul pentru livrarea premiului/premiilor sau din cauza nerespectarii termenilor si conditiilor din prezentul Regulament, nu mai sunt datorate de catre Organizator.
7.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea eventualele situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal.
7.6. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal sau in cazul in care bonul fiscal este ilizibil.

Art. 8. Premiile
8.1. Premiile acordate in cadrul Campaniei sunt:
- Marele Premiu: 1 excursie pentru toata familia! avand o valoare de maxim 9900 ron (TVA inclusa);
- 14 Tablete, fiecare tableta avand o valoare de 450 RON (TVA inclusa);
- 98 kit scolar format din ghiozdan + rechizite: caiete, penar complet, set geometrie, set carioci, fiecare set avand o valoarea unitara de 180 RON (TVA inclusa). Valoare totala a premiilor Campaniei este 33 840 RON (TVA inclusa).
8.2. Orice servicii optionale suplimentare care nu sunt incluse in acest pachet de servicii turistice vor fi suportate direct de catre castigator, reprezentand cheltuielile acestuia. Pentru toate detaliile legate de data si conditiile calatoriei, castigatorul va fi contactat de catre Agentie.
8.3. Castigatorul poate beneficia de pachetul turistic in perioada 1 noiembrie 2015 - 1 Noiembrie 2016, conform disponibilitatii de transport si cazare indicate de Agentie. Detaliile legate de intervalele de timp si conditiile finale ale calatoriei se vor stabili strict in functie de disponibilitatile pachetelor turistice ale agentiei de turism.
8.4. Toate premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris la Art. 5 si vor fi predate numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament.
8.5. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.
8.6. Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.
8.7. Organizatorul si/sau Agentia nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea câstigatorilor în posesia premiilor.
8.8. Premiile vor fi expediate prin curier in termen maxim de 30 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor iar predarea se va face doar in baza carti de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de primire al premiului. In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea nerespectarii termenilor mentionati anterior.
8.9. Riscul livrarii si obligatia de respectare a termenelor apartine Agentia care va depune toate diligentele pentru indeplinirea obligatiilor asumate de catre compania de curierat.
8.10. Organizatorul si/sau Agentia nu isi asuma nicio raspundere pentru eventualele reclamatii cu privire la calitatea serviciilor oferite prin pachetul turistic. Orice anulare sau modificare a datelor de calatorie rezervate de catre castigatori intra sub incidenta masurilor si penalizarilor stabilite de agentia de turism.

Art. 9. Încetarea înainte de termen a Campaniei
9.1. Campania poate înceta înainte de termen, în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
9.2. Situatiilor avute în vedere la art. 10, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

Art. 10. Litigiile si legea aplicabila
10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si/sau Agentie, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
10.2. Organizatorul si/sau Agentie sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
10.3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul si/sau Agentie au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 11. Taxe
Agentia se obliga sa retina si sa vireze la bugetul de stat impozitul pe venit datorat de castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, suplimentar fata de premiile nete obtinute conform prezentului regulament, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 12. Responsabilitate
12.1. Organizatorul si/sau Agentia este indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, a marcii Volare sau a companiei Comceh sau a magazinelor implicate.
12.2. Organizatorul si/sau Agentia nu isi asuma responsabilitatea pentru:
- datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii retelelor operatorilor de Internet si telefonie sau ca urmare a functionarii deficitare ori nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware)
- situatiile in care anumiti participanti nu pot trimite SMS daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul si/sau Agentia il poate in mod rezonabil exercita. Daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Agentia nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit;
- SMS-urile de raspuns nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului si/sau a Agentiei;
- corectitudinea datelor inregistrate de participanti prin SMS;
- eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon inscrise in Campanie.
12.3. Organizatorul si/sau Agentia nu isi asuma raspunderea pentru participanti care se inscriu in afara perioadei de desfasurare a campaniei sau care nu timit toate datele obligatorii.

Art. 13. Protectia datelor personale
13.1. Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.
13.2. Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001.
13.3. Completarea procesului verbal reprezinta acordul expres al castigatorilor ca datele lor sa fie pastrate si prelucrate de catre Agentie. Scopurile prelucrarii acestor date sunt: desemnarea castigatorilor Campaniei, pastrarea datelor in departamentul contabil al Operatorului in vederea raportarii anuale catre Administratia Financiara.
13.4. Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor. Organizator COMCEH S.A. Prin TOUCH COMMUNICATIONS.

Organizator: COMCEH S.A.,
Prin
TOUCH COMMUNICATIONS
Nu avem elemente multimedia.
STEFAN ADRIAN (BUCURESTI) in 07 septembrie 2015, 20:55
Prosopul de hartie de care este ? In regulament se spune Volare Classic 3+1, iar in fotografie apare Volare Ultra 2+1. Deci ce fel de prosop de hartie trebuie sa achizitionez ?
Moderator 2 (Infopromotii) in 09 septembrie 2015, 10:30
Buna ziua, Stefan,

Iata raspunsul organizatorilor la mesajul tau:
"Multumim pentru feed-back. Produsul participant este unul singur: Volare Ultra 2+1. Daca ati achizitionat acest produs si inca un pachet de 10 role hartie igienica Volare (unul din cele 6 sortimente) va puteti inscrie in campanie. Asteptam inscrierea dvs. Mult succes!"
irina (targu neamt) in 24 septembrie 2015, 10:49
Stiti cumva unde sunt afisati primii castigatori sau daca a fost vreo tragere la sorti facuta?
Alin (Iasi) in 06 octombrie 2015, 19:03
Magazinele Carrefour nu participa?
Viorica (Husi) in 08 octombrie 2015, 18:21
Buna ziua, s-a facut prima extragere? Multumesc
irina (targu neamt) in 14 octombrie 2015, 10:52
O lista cu primii castigatori unde putem vedea?
Claudia (Cluj-Napoca) in 19 octombrie 2015, 22:00
Cand se afiseaza castigatorii?
Elena (Busteni) in 23 octombrie 2015, 22:21
Cand afisati castigatorii.????
Gabriella (Odorheiu Secuiesc) in 04 noiembrie 2015, 07:56
Cand afisati castigatorii?
Viorica (Husi) in 10 noiembrie 2015, 13:10
Si....norocosii sunt:.....? suspans :)
irina (targu neamt) in 11 noiembrie 2015, 09:25
Si totusi, o lista cu castigatorii nu va da organizatorii concursului? Intrebam aici de ceva vreme cine sunt norocosii.
Anca (Cluj Napoca) in 04 ianuarie 2016, 12:11
Chiar asa! Castigatori, nimic? Totusi, cred ca ar fi normal sa vedem câstigatorii de vreme ce unii înca îsi pastreaza bonurile.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Back to School - Volare"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Back to School - Volare

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media