CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

BIC Time

Concurs cu premii BIC Time

Premii prin tragere la sorti: 3 x weekend pentru 2 persoane la Poiana Brasov, cu cazare si pensiune completa la hotel Heraldic Club (5 stele).

Cumpara de la oricare magazin Cora cel putin un produs BIC din gama pentru barbierit si trimite un SMS la 1854 cu textul “BIC TIME”. Pastreaza bonul de casa sau factura fiscala pentru validare.

Perioada promoţiei: 03 ianuarie - 18 ianuarie 2010

Promotie expirata
Un comentariu Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“BIC® Time”

Perioada de desfasurare a campaniei este 3 Ianuarie 2010 – 18 Ianuarie 2010

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale „BIC® Time” ("Campania") este BIC® ROMANIA MARKETING & DISTRIBUTION SRL. Organizatorul, societate cu personalitate juridica româna, cu sediul sediul social în Bucuresti, Sos Bucuresti – Ploiesti nr 73-81, Victoria Park, Cladirea 2, Etaj 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/16366/94, Cod Unic de Inregistrare R 6151649 , avand Cod IBAN nr. RO97BRDE450SV14121324500, deschis la Banca BRD sector 4, reprezentata de Dl. Mark Van der Weerden – Director General. Organizatorul campaniei este înregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 5352.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul promotiei va fi publicat pe perioada desfasurarii promotiei pe site-ul www.infopromotii.ro si in magazinele Cora participante în promotie. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Organizatorului si la infoline 021 / 312 61 50, apel cu tarif normal. Infoline-ul este disponibil de luni pâna vineri, între orele 09:00 – 17:00, cu exceptia sarbatorilor legale, în perioada 3 Ianuarie 2010– 18 Ianuarie 2010

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica / completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a praticipantilor cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.infopromotii.ro.  

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

 

Campania este organizata si se desfasoara numai in magazinele Cora din Romania.

 

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania va începe la 3 Ianuarie 2010 ora 00:00:00 si se va încheia la 18 Ianuarie 2010 ora 23:59:59.

Participarea la promotie dupa data de 18 Ianuarie 2010 nu se va mai lua în considerare. Revendicarea premiilor se poate face pâna pe 31 ianuarie 2010.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu resedinta în România, cu varsta peste 18 ani, care achizitioneaza cel putin 1 produs BIC® din gama de barbierit. Inscrierea si participarea la promotie se face o singura data pentru fiecare achizitie de produse probata prin existenta unui bon fiscal pentru acea achizitie.

Participarea la concurs este interzisa tuturor persoanelor care nu îndeplinesc conditiile mentionate mai sus, precum si reprezentantilor si angajatilor companiilor Organizatorului sau ai oricarei companii controlata de acesta, care îl controleaza pe acesta sau participa la controlarea acestuia. De asemenea, participarea este interzisa oricarei persoane implicate în crearea, implementarea, gestionarea sau monitorizarea campaniei precum si membrilor familiilor acestora (fie ei ascendenti sau descendenti).

 

Prin participarea la aceasta Promotie, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la promotie se considera acceptarea automata a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei BIC® Romania Marketing & Distribution SRL si a primirii oricaror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului, pe întreg parcursul promotiei. Scopul constituirii bazei de date este desemnarea castigatorului campaniei.

Regulamentul este disponibil pe website-ul www.infopromotii.ro sau va fi trimis gratuit, oricui solicita o copie a regulamentului la infoline 021 / 312 61 50  între orele 9:00 a.m. - 17:00 p.m., de luni pâna vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pana la 18 Ianuarie 2010.

 

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a solicita participantilor sa furnizeze dovada eligibilitatii lor de participa la campanie.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude orice participant, în orice moment si fara preaviz daca acel participant a încalcat prevederile prezentului regulament sau daca nu corespunde criteriilor de eligibilitate specificate mai sus.

 

 

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

La aceasta campanie promotionala participa toate produsele BIC® din gama de produse de barbierit.

 

Lista de produse poate fi modificata sau completata de organizator cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Eventualele modificari vor intra în vigoare numai dupa ce vor fi aduse la cunostiinta publicului pe site-ul www.infopromotii.ro.

 

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

 

În cadrul acestei campanii, Organizatorul ofera 3 premii.

Premiile vor consta intr-un weekend in Poiana Brasov dupa cum urmeaza:

Cazare la hotel Heraldic Club 5* (www.heraldic-club.ro), 2 persoane, 2 nopti, de vineri pana duminica, pensiune completa, intrare cu cina iesire cu dejun.

Valoarea fiecarui premiu este de 360 euro. Acordarea premiilor se va face face la sfarsitul promotiei printr-o tragere la sorti conform procedurii descrise în Sectiunea 8 de mai jos.

Valoarea totala a premiilor este de aproximativ 1080 euro (fara TVA) si se va calcula in lei la cursul BNR: EUR/RON: 1EUR = 4,2373 RON

Nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor. Câstigatorii nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilor premiilor.

 

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

Campania este adresata persoanelor care achizitioneaza cel putin 1 produs participant in promotie.

Participantul la promotie va primi la achizitionarea produsului un bon fiscal sau o factura fiscala. Inscrierea si participarea la promotie se face o singura data pentru fiecare bon fiscal sau factura fiscala.

Participantul va trimite prin SMS la numarul 1854, valabil în retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Cosmote, un mesaj text SMS cu „BIC TIME"

Pentru fiecare SMS trimis, participantul va plati tariful normal perceput de operatorii de telefonie mobila Vodafone, Orange si Cosmote pentru transmiterea de mesaje text SMS.

Factura fiscala/bonul fiscal obtinut in urma achizitionarii produsului participant la promotie va fi pastrata pentru validare în cazul în care participantul la Campanie va fi declarat câstigator prin tragere la sorti.

Pentru a putea participa la promotie cu mai multe mesaje, participantul este obligat sa achizitioneze de mai multe ori, pe bonuri de casa/ facturi fiscale diferite, produsele incluse in campanie conform prezentului regulament. Pentru fiecare achizitie de produse trebuie sa trimita prin SMS textul “BIC Time”.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat câstigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

Mesajul trimis de catre participant este considerat valid daca îndeplineste simultan urmatoarele conditii:

  1. mesajul este trimis in perioada campaniei          
  2. mesajul contine textul „BIC Time”

 

În momentul în care un participant la Campanie a trimis un mesaj valid va intra automat în tragerea la sorti, conform procedurii prezentate în Sectiunea 8 de mai jos. Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor

Mesajele care nu sunt valide nu pot fi desemnate câstigatoare ale premiilor alocate prin tragere la sorti.

Pentru fiecare mesaj trimis, participantul va primi unul dintre urmatoarele mesaje de raspuns prin SMS, astfel:

-              daca mesajul trimis nu este valid: “Ne pare rau! Mesaj incorect. Trimite prin SMS mesajul corect, fara alte caractere, conform regulamentului”

-              daca mesajul este valid consumatorul va primi un mesaj text SMS, astfel: „BIC te felicita! Participi la tragerea la sorti a promotiei "BIC Time"! Pastreaza bonul sau factura pentru validare.”

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute sunând la Info line 021 / 312 61 50 între orele 9:00 a.m. - 17:00 p.m., de luni pâna vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pana la 18 Ianuarie 2010.

 

 

SECTIUNEA 8. ALOCAREA PREMIILOR SI TRAGERILE LA SORTI

 

La sfarsitul campaniei, participantilor la Campanie care au trimis mesaje valide li se vor acorda premiile prin tragere la sorti.

Tragerea la sorti se va efectua electronic si va avea loc dupa cum urmeaza:

-           pe 20 ianurie 2010  pentru mesajele valide trimise din 3 Ianuarie 2010 ora 00:00:00 pâna pe data de 18 Ianuarie 2010 ora 23:59:59;

 

La tragerea la sorti va fi extras, în prezenta unui avocat, din baza de date cu participantii în promotie care au trimis mesaje valide, 3 mesaje valide, corespunzator celor 3 premii acordate. Participantii care au trimis acelu mesaje vor fi declarati potentiali castigatori ai premiilor, urmand a fi validati conform Sectiunii 9 din prezentul regulament. La tragerea la sorti se vor extrage in plus fata de mesajele castigatoare si cate inca 2 mesaje valide, care vor constitui mesaje de rezerva, în cazul în care participantii care au fost declarat potentiali castigatori ai premiilor nu vor fi validati conform procedurii descrise în Sectiunea 9 de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 9. VALIDAREA  SI ACORDAREA PREMIILOR

 

Pentru a fi validat drept câstigator, fiecare participant la Campanie, care a trimis un mesaj valid, desemnat câstigator prin mecanismul de tragere la sorti trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 

A.        Sa indeplineasca conditiile descrise în Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

 

B.         Sa raspunda la telefon cand va fi contactat de catre organizator sau reprezentantii acestuia, pentru

-              validarea telefonica a numarului de telefon folosit pentru trimiterea SMS-ului;

-              validarea telefonica a bonului / facturii de achizitie a produselor promotionale. Bonul / Factura de achizitie trebuie sa fie datata in perioada campaniei promotionale si anterioara inregistrarii SMS-ului in sistem

-              declararea datelor personale: Nume, Prenume, Adresa Postala, si adresa de e-mail (optional). Pentru validarea castigatorului se va solicita o copie dupa actul de identitate (seria si numarul acestuia) pentru validarea premiului si indeplinirea procedurilor legale pentru punerea castigatorului in posesia premiului.

Convorbirile telefonice nu vor fi înregistrate.

 

C.        Sa prezinte, la cererea Organizatorului, factura fiscala/bonul fiscal (copie sau original) care probeaza achizitia produselor promotionale. În sensul prezentului articol, prin a prezenta Organizatorului bonul sau factura fiscala se întelege orice modalitate aleasa de Organizator de a se convinge ca persoana care revendica premiul este în posesia efectiva a facturii fiscale de achizitie a produselor promotionale.

 

D.        Bonul / factura fiscala trebuie sa fie in original, întreaga si lizibila; Bonul/ Factura de achizitie trebuie sa fie datata in perioada campaniei promotionale

 

E.         Sa prezinte, la cererea Organizatorului actul de identitate in original si / sau copie (legalizata), în vederea întocmirii procesului verbal si a celorlalte acte necesare ca premiul sa intre în posesia deplina si legala a câstigatorului

 

În sensul prezentului Regulament, participantul care îndeplineste toate conditiile de mai sus este validat drept câstigator, indiferent daca este sau nu titularul numarului de telefon mobil folosit pentru trimiterea SMS-ului de înscriere în Campanie.

 

La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Procesul verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

 

Participantul la Campanie, desemnat câstigator în urma tragerii la sorti, care refuza sau se afla în imposibilitatea de a îndeplini cel putin una dintre conditiile prezentate mai sus, îsi pierde în mod automat calitatea de câstigator si nu poate intra în posesia premiului.

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este în incapacitate fizica de a se deplasa, atunci este necesara existenta unei procuri semnata si autentificata la un Notar de catre câstigator, procura ce da dreptul persoanei împuternicite de a primi premiul respectiv, inclusiv semnarea unei declaratii prin care exonereaza Organizatorul de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului, precum si de plata de despagubiri sau reclamatii de orice natura în legatura cu acesta.

Orice alte cheltuieli generate de excursia, de punerea in posesia premiului ori de orice alta natura intra in grija exclusiva a castigatorului.

De asemenea Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventuale probleme care pot apare in legatura cu premiul, cum ar fi ca exemplu dar fara sa se rezume la:

-           castigatorul nu ajunge la hotel la timp, iar cazarea ii este anulata

-           in eventualitatea in care sunt provocate daune de catre castigator la hotel, acestea vor fi suportate integral de acesta, organizatorul neavand nici o raspundere.

In cazul in care exista sau apare pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului de a beneficia de excursie, acest fapt nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

În cazul în care câstigatorul premiului nu îndeplineste conditiile de validare, organizatorul va contacta câstigatorul rezerva extras la tragerea la sorti.

Daca dupa epuizarea listei cu câstigatori si rezervele acestora nu se valideaza un câstigator eligibil, premiul ramâne in proprietatea organizatorului.

Castigatorul vor fi comunicat dupa tragerea la sorti pe site-ul www.infopromotii.ro timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul www.infopromotii.ro vor fi: nume, prenume, oras, premiu acordat.

 

 

SECTIUNEA 10. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE

 

Organizatorul, precum si alte persoane implicate în Campanie nu îsi asuma nici o raspundere pentru eventualele greseli de tipar de pe comunicarile publicitare.

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor / facturilor fiscale, de instrainarea acestora si de prezentarea documentelor de validare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde premiul pe baza unor astfel de documente care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi in responsabilitatea organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta promotie.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

 

 

SECTIUNEA 11. ANGAJAMENTE

 

Prin transmiterea unei mesaj SMS în cadrul participarii la Campania "BIC® TIME” participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora.

Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele câstigatorilor si premiul câstigat de acestia. Aceste informatii vor fi publicate pe site-ul promotiei: www.infopromotii.ro.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protectia datelor personale. Participantul la promotie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14) si dreptul la opozitie (art. 15).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, înaintând o solicitare în scris, trimisa Organizatorului prin posta, la adresa specificata în prezentul regulament (costurile de expediere vor fi rambursate la cerere, la tariful standard, non urgent), confirmarea faptului ca datele care ii  privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677 / 2001. 

Scopurile constituirii si administrarii bazei de date sunt: desemnarea câstigatorului prezentei promotii.

Participantilor la promotie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a promotiei (contravaloarea SMS-urilor trimise la numarul 1854, sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea consultarii paginii promotiei si a Regulamentului Oficial de Desfasurare al Promotiei.

 

 

SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Predarea bonului / facturii fiscale de catre castigator unor persoane neautorizate de catre Organizator, exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie fata de participantii respectivi.

Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si / sau obligatie.

Mesajele / revendicarile receptionate înainte sau dupa perioada mentionata în regulament in Sectiunea 8 nu se iau în considerare.

Ordinea receptionarii mesajelor este data de data calendaristica si ora (minute, secunde) a receptionarii mesajelor, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru pierderile sau întârzierile mesajelor SMS, generate de retelele de telefonie mobila (Vodafone, Orange sau Cosmote) sau de oricare alte defectiuni tehnice care nu sunt provocate de catre Organizator sau pentru mesajele SMS trimise la alt numar decat 1854.

Organizatorul nu îsi asuma raspunderea pentru situatiile în care mai multe persoane revendica acelasi mesaj valid.

Organizatorul nu îsi asuma nici o raspundere si nu va fi parte în cazurile referitoare la pretentii asupra drepturilor de proprietate asupra bonului / facturii fiscale care a fost declarat câstigator în urma tragerii la sorti.

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in campanie care, prin comportament fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei.

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra acestora nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul campaniei va acorda premiul primei persoane care s-a prezentat pentru revendicarea premiului cu bonul / factura fiscala care atesta realizarea achizitiei, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. In baza unui bon / factura fiscala se va acorda un singur premiu.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a întretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necâsigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 31 ianuarie 2010, inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Produsele participante la promotie care nu vor fi vandute pana la data de 18 ianuarie 2010  inclusiv, vor ramane in continuare pe piata pana la epuizarea stocurilor, fara nici o obligatie din partea Organizatorului legata de participarea in promotie sau acordarea premiilor pentru produsele cumparate dupa aceasta data.

 

 

SECTIUNEA 13. TEMEIUL LEGAL

 

Campania promotionala “BIC® TIME” este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

 

 

SECTIUNEA 14. TAXE

 

Organizatorul Campaniei va fi responsabil pentru calcularea, retinerea si virarea impozitului pe venitul din premii, conform Capitolului VIII al Titlului III din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003. Impozitul de 16% datorat conform art. 77 alin. 1 din Codul Fiscal se va aplica asupra venitului net, determinat ca diferenta între venitul din premii si suma reprezentând venit neimpozabil, fiind impozit final.

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiului, toate cheltuielile legale aferente acestuia revin proprietarului.

 

 

SECTIUNEA 15. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / câstigatorilor la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Participantul la promotie, în calitate de persoana vizata, are conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

 

 

SECTIUNEA 16. ANUNTAREA CÂSTIGATORILOR PREMIILOR

 

În conformitate cu legislatia în vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele si prenumele câstigatorilor, orasul si câstigurile acordate la tragerea la sorti din cadrul acestei Campanii. Lista câstigatorilor va fi publicata pe site-ul www.infopromotii.ro timp de doua saptamani.

 

 

SECTIUNEA 17. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, împiedica sau întârzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi impiedicata sau întârziata, conform art.1082 si 1083 C.civ.

Organizatorul daca invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la promotie, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

 

SECTIUNEA 18. LITIGII

 

In cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor competente române de la sediul Organizatorului.

Prezentul regulament este guvernat de legislatia româneasca.

În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramâne în vigoare.

 

 

SECTIUNEA 19. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale "BIC® TIME” va fi publicat pe site-ul www.infopromotii.ro si va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la Info line 021 / 312 61 50  de luni pana vineri intre orele 9:00 – 17:00 (exclusiv in sarbatorile legale).

Participarea la aceasta promotie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

 

BIC® ROMANIA MARKETING & DISTRIBUTION SRL

prin imputernicit

Nu avem elemente multimedia.
CLEMENTINA (Branistea) in 09 ianuarie 2010, 15:24
Stimati organizatori, Daca concursul BIC se adreseaza tuturor persoanelor,de ce se desfasoara doar in magazinele CORA?Eu folosesc cu incredere produse BIC,dar din pacate nu pot participa la acest concurs pt ca,stau la mii de km distanta de un magazin CORA.Cu multumiri,Clementina!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "BIC Time"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Nume câştigător Localitate Judeţ/Sector Premiu Extragere Validare
Stanca Mariana Bucuresti Bucureşti weekend de 2 persone la Poiana Brasov 20 ian. 2010 validat
Patuleanu Adriana Claudia Bucuresti Bucureşti weekend de 2 persone la Poiana Brasov 20 ian. 2010 validat
Al treilea castigator a fost invalidat - - Nu se acorda 20 ian. 2010 Nici castigatorul extras, nici rezervele nu au putut fi validati cf. regulamentului

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: BIC Time

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media