CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

BIC Music

Promotie concurs cu premii BIC Music

Premii lunare (total campanie): 6 premii 1, constand fiecare intr-un MP3 player Samsung YP P3 de 8GB; 6 premii 2, constand fiecare intr-un MP3 player Samsung YP Q2 de 8GB; 12 premii 3 si 4, constand fiecare intr-un mini MP3 player Samsung YP-S2 de 2GB.

Completeaza integral si corect formularul de inregistrare de pe www.mybiclighter.com si parcurge toate cele 10 niveluri ale jocului, obtinand un timp cat mai bun. In fiecare luna vor fi premiati primii 4 participanti cu cele mai bune rezultate.

Perioada promoţiei: 01 iulie - 31 decembrie 2009

Documente conexe

Promotie expirata
35 comentarii Vezi
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

NOTA: pentru mai multe detalii despre posibilitatea de participare, consultati actul aditional publicat la rubrica "documente conexe" de mai sus.


REGULAMENT COMPETITIE BIC MUSIC

 

 

Articolul 1       Organizator/ Perioada Competitiei

 

Compania BIC Romania Marketing & Distribution SRL – denumita in continuare Organizator, este înregistrata la Registrul Comertului, cu numarul J/40/16366/94, având codul de înregistrare fiscala R 6151649 si are sediul în Bucuresti, Sos Bucuresti – Ploiesti nr 73-81, Victoria Park, Cladirea 2, Etaj 3, sector 1. Organizatorul organizeaza o competitie  libera  (cu intrare libera, fara obligatia de a cumpara) cu titlul “BIC Music” accesibila la urmatoarea  urmatoarea adresa de website: www.mybiclighter.com.

Competitia este promovata pe website-ul www.mybiclighter.com, prin intermediul standurilor si afiselor in magazine si pe www.infopromotii.ro

Competitia se va derula timp de sase luni si va avea loc în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2009 miezul noptii inclusiv.

 

 

Articolul 2       Accesul la Competitie

 

Participarea la Competitie este deschisa pentru: 

- O singura intrare per gospodarie (o gospodarie este definita ca toate persoanele care locuiesc sub acelasi acoperis  – acelasi nume, aceeasi adresa) ;

- Participarea la Competitie este deschisa tuturor cetatenilor romani, care au domiciliul in Romania si varsta peste 18 ani. Minorii pot participa numai cu acordul unui parinte/tutore. Daca participa un minor se presupune ca a primit incuviintarea necesara.

 

Organizatorul are dreptul de a descalifica orice minor care nu poate dovedi ca a primit permisiunea de participare.

 

Nu este permis accesul oricarei persoane care nu îndeplineste conditiile de mai sus, cât si reprezentantilor corporatiei si angajatilor Organizatorului sau ai oricarei societati pe care o controleaza, care îl controleaza sau care se afla sub control comun cu acesta sau orice persoana care este implicata în implementarea competitiei si orice membri ai familiilor respective (ascendenti sau descendenti).

 

Organizatorul îsi rezerva dreptul sa solicite participantilor sa faca dovada eligibilitatii lor pentru a participa la competitie. Persoanele care nu îndeplinesc aceste conditii sau care refuza sa-si  dovedeasca eligibilitatea de a participa, vor fi automat excluse din competitie si nu vor fi eligibile sa solicite vreun premiu.

 

Trebuie sa se remarce ca o persoana este identificata cu numele, prenumele, data nasterii, adresa postala si adresa e-mail pe care le furnizeaza. În cazul unei dispute, singurele date furnizate de participant în momentul înregistrarii si înregistrate pe website vor fi considerate autentice.

 

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a întreprinde cercetari necesare în mod rezonabil în cadrul aplicatiei acestui articol.

 

Orice înregistrare inexacta, incompleta, eronata sau falsificata sau orice înregistrare care contravine prezentelor reguli nu va fi luata în considerare si va face participarea neavenita. Aceeasi sanctiune va fi aplicata în cazul mai multor înregistrari.

 

Înregistrarea la competitie se poate face numai electronic. În aceasta privinta înregistrarile prin  telefon, fax, posta sau e-mail nu pot fi acceptate sau luate în consideratie.

 

 

Articolul 3       Principiul Competitiei « BIC Music »

 

Pentru înregistrare în aceasta competitie, toate partile interesate vor avea nevoie de acces la o conexiune de internet si la o adresa de e-mail. 

 

Aceasta competitie are acces liber (nu este necesara achizitia). Orice persoana care îndeplineste conditiile mentionate mai sus poate accesa website-ul www.mybiclighter.com pentru a participa.

 

Mecanismul Competitiei:

 

Participantul poate accesa website-ul www.mybiclighter.com de la 1 iulie 2009 pâna în 31 decembrie 2009 miezul noptii.

 

Participantul trebuie sa completeze un formular de înregistrare cu urmatoarele detalii:

-         Nume

-         Prenume 

-         Data nasterii

-         Adresa de e-mail

-         Confirmarea adresei de e-mail

-         Parola

-         Confirmarea parolei

-         Adresa

-         Orasul

-         Codul postal

-         Alegerea rezidentei dintr-o lista de tari (Meniu Drop-down),

-         Citirea si acceptarea acestor reguli.

 

Imaginile brichetei din colectia Music Series sunt prezentate pe o pagina si fiecarei brichete i se asociaza un sunet diferit. La începutul jocului, calculatorul va reda o secventa de sunete si în acelasi timp vor fi afisate imagini muzicale ale brichetei. Participantul trebuie atunci sa reproduca corect aceeasi secventa în ordinea corecta cât mai repede posibil. În total exista zece (10) niveluri, fiecare nivel superior este caracterizat de o secventa mai lunga si un ritm mai rapid decât nivelul precedent. Odata ce sunetele au fost identificate corect, jucatorul poate accesa apoi nivelul urmator. În fiecare luna va exista un set nou de secvente. Acestea vor fi depuse la administratorul mentionat în articolul 10 din acest regulament.

 

Câstigatori lunari:

O serie de 4 câstigatori va fi stabilita în fiecare luna. Acesti câstigatori vor fi cei 4 (patru) jucatori care au completat formularul de înregistrare si au obtinut cele mai bune rezultate.

Performanta participantilor va fi clasificata pe baza urmatoarelor:

-         participantul trebuie sa atinga cel mai inalt nivel al jocului;

-         clasificarea participantilor care au atins cel mai inalt nivel depinde de rapiditatea acestora in reproducerea diferitelor secvente de sunet (timpul total acumulat pentru toate nivelurile).

 

Lista câstigatorilor:

La sfârsitul fiecarei luni va fi publicata o lista a câstigatorilor  pe web-site-ul www.mybiclighter.com. Câstigatorii autorizeaza organizatorul acestui website sa utilizeze numele, prenumele, tara, orasul si codul postal al acestora. Utilizarea acestor detalii nu va îndreptati participantul sa solicite orice alt drept decât premiul (în cazul în care este câstigator) alocat acestuia.

 

 

Articolul 4       Descrierea premiilor

 

Castigatorilor le vor fi alocate urmatoarele 24 de premii dupa cum urmeaza:

 

Premii Lunare:

-           Premiile lunare 1: MP3 player Samsung YP P3

            Caracteristici

                        - Dimensiuni: (WxHxD) 52.7 X 102 X 9.9 mm

                        - Memorie: 8 GB

             Pret unitar : 770 RON  (TVA inclus)

 

-           Premiile  lunare 2: MP3 player Samsung YP Q2

             Caracteristici:

                        - Dimensiuni: (WxHxD) 49 X 101 X 9.9 mm

                        - 8 GB

Pret unitar: 426 RON (TVA inclus)

 

-           Premiile lunare 3-4: Mini MP3 player Samsung YP-S2

            Caracteristici:

            - Dimensiuni: (WxHxD) 41.2 X 42.4 X 16.7 mm

            - Memorie: 2 GB

         Pret unitar: 172 RON (TVA inclus)

 

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul acestui concurs este de 9,240 RON (TVA inclus).

 

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prevederilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori (unde este cazul) in conformitate cu legea 571/ 2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

 

Articolul 5       Alocarea premiilor

 

În fiecare luna câstigatorii vor fi contactati prin e-mail pentru a li se verifica detaliile.

 

Detaliile introduse la înregistrare trebuie sa fie identice cu cele care vor fi folosite pentru trimiterea premiului.

 

Daca câstigatorul nu raspunde la e-mail în 4 (patru) saptamâni, premiul acestuia nu va fi acordat.

 

Câstigatorii nu pot solicita echivalentul în numerar sau o înlocuire a premiului în schimbul premiului primit.

 

Daca un premiu este returnat prin curier, din orice motiv, sau un câstigator nu a solicitat un premiu trimis prin livrare înregistrata, câstigatorul nu poate sa-l solicite, iar premiul va fi retras si nu va fi reutilizat.

 

Organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru emailuri de notificare ce nu pot fi trimise. Organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru emailuri de la participanti ce nu pot fi primite.

Castigatorul este responsabil pentru trimiterea corecta si completa a adresei de domiciliu. Organizatorul nu poate raspunde de expedierea incorecta a premiului, nici pentru probleme si/ sau daune aparute în timpul transportului sau expedierii premiului. În acest caz, reclamatiile câstigatorului vor fi trimise direct la transportator si nu va fi facuta nicio reclamatie contra Organizatorului.

In cazul in care Organizatorul se afla in imposibilitatea de a oferi premiul, datorita unor terti si din motive pe care Organizatorul nu le poate controla (lipsa stoc, incetarea productiei, etc), acesta îsi rezerva dreptul de a înlocui premiile stabilite cu premii alternative cu aceeasi valoare. Câstigatorii sunt de acord ca Organizatorul nu poate raspunde pentru aceasta substituire.

 

Câstigatorii îsi vor primi premiile în 6 (sase) saptamâni dupa ce acestia îsi confirma adresa.

Orice premii care nu sunt acordate, datorita unei lipse a participantilor sau câstigatorilor, vor fi retinute si ne-reutilizate.

 

 

Articolul 6       Proprietatea Intelectuala

 

Reproducerea, reprezentarea sau utilizarea tuturor sau unei parti din elementele competitiei (grafice, etc.) si a website-ului competitiei sunt strict interzise. Toate marcile simple, abstracte si semi-abstracte si denumirile produselor mentionate sunt înregistrate de proprietarii respectivi.

 

Utilizarea completa a acestor elemente, indiferent de mijloacele de utilizare, trebuie sa respecte legile de protectie a proprietatii intelectuale. 

 

 

Articolul 7       Date personale

 

Pentru a participa la Competitie, participantii trebuie sa-si prezinte datele personale (numele, prenumele, data nasterii, adresa si e-mailul). Aceste date vor fi înregistrate si salvate într-un fisier electronic pe perioada necesara organizarii competitiei. Prelucrarea acestor date este necesara pentru a lua în consideratie participarea la competitie, pentru a stabili câstigatorii, pentru a aloca si trimite premiile. Aceste date vor fi utilizate de Organizator si pot fi transmise furnizorilor de servicii numai pentru scopul acestei competitii. Datele personale nu vor fi utilizate pentru scop de marketing direct. Furnizorii de servicii pot fi acele persoane juridice responsabile cu expedirea premiilor campaniei catre castigatori si pentru acest scop le pot fi dezvaluite datele personale, dar numai ale castigatorilor si numai cele necesare expedierii premiului (nume, prenume si adresa).

 

In conformitate cu prevederile legii numarul 677/2001 referitoare la protectia vietii private si la prelucrarea datelor cu caracter personal participantii au dreptul sa acceseze, sa rectifice sau sa-si stearga datele cu caracter personal.

 

Participantilor care au completat datele personale, nu li se va permite sa participe la promotie daca nu au bifat ca sunt de acord cu prelucrarea datelor lor in scopurile precizate pt aceasta campanie si nu au bifat ca au citit si cunosc regulamentul campaniei.

 

Ei îsi pot exercita drepturile facând o solicitare în scris trimisa prin posta Organizatorului la adresa mentionata în Articolul 10 din acest regulament (costurile postale vor fi rambursate la cerere la cursul neurgent standard)

 

 

Articolul 8       Responsabilitate

 

Organizatorul îsi rezerva dreptul de a anula, modifica, scurta sau prelungi prezentul concurs in cazul in care o impun circumstantele independente de controlul sau, in consecinta Organizatorul neasumandu-si nicio raspundere.

 

Organizatorul nu are nicio responsabilitate în caz de incident tehnic care împiedica participantul sa se conecteze la website sau care atrage dupa sine pierderea, întârzierea, trimiterea la o adresa incorecta sau înregistrarea incompleta a datelor în e-mail-ul participantului.

 

Organizatorul nu are nicio responsabilitate în legatura cu informarea incorecta sau inexacta care ar putea fi cauzata fie de utilizatori website sau de orice echipament sau program conectat cu organizarea acestei competitii.

 

Organizatorul îsi mai declina orice responsabilitate în cazul în care website-ul ar putea sa fie indisponibil pe perioada competitiei sau în cazul în care adresele comunicate de participanti urmau sa fie distruse din motive neimputabile acestuia. 

Organizatorul îsi declina orice responsabilitate în cazul unui incident legat de utilizarea echipamentului de calcul al participantului, accesul la internet sau orice alt incident tehnic.

 

Participarea la competitie implica cunoasterea si acceptarea caracteristicilor si limitelor internetului, în special cu privire la performanta tehnica, timpul de raspuns pentru consultare, cautare sau transfer de informatii, riscuri de întrerupere si mai general, riscurile inerente în orice conexiune si transmisie pe internet, absenta protectiei anumitor date contra eventualei utilizari inadecvate si riscului de virusare care ar putea circula pe retea.

 

Fiecare participant are obligatia sa ia masuri corespunzatoare pentru a-si proteja propriile date si/ sau software-ul stocate pe calculatorul lor contra oricarui atac sau violare. 

 

În acelasi fel, Organizatorul nu poate fi raspunzator daca, ca urmare a incidentului care afecteaza liniile telefonice, participantii au fost înlaturati sau participarea lor nu a fost luata în consideratie. 

 

 

Articolul 9       Descalificarea participantilor

 

Organizatorul îsi rezerva dreptul în orice moment, si fara notificare, sa descalifice orice persoana (fie permanent fie temporar) care nu se comporta cinstit cu privire la aceasta competitie si derularea acesteia sau afecteaza bunul mers al competitiei prin înselaciune.

 

Organizatorul poate de asemenea anula înregistrarea sau înregistrarile oricarui jucator care nu a respectat aceste Reguli. Anularea poate avea loc în orice moment fara notificare. Organizatorul este îndrituit de asemenea sa anuleze orice formular de înregistrare care prezinta erori evidente cu privire la identitatea participantului. Anularea poate avea loc în orice moment fara notificare.

 

 

Articolul 10     Acceptare – Garantarea – Modificarea Regulamentului

 

Prin participarea lor, se considera ca concurentii accepta acest regulament si decizia Organizatorului vizavi de orice contestatie care poate surveni referitor la interpretarea si aplicarea regulamentului.

 

Regulamentul este disponibil pe website-ul www.mybiclighter.com si www.infopromotii.ro sau va fi trimis gratuit oricarei persoane care solicita o copie a acestui regulament.

Regulamentul poate fi cerut la tel: 021 312 61 50, pe fax: 021 312 61 91 sau in scris la urmatoarea adresa:

 

BIC Romania Marketing & Distribution SRL

Sos Bucuresti – Ploiesti nr 73-81, Victoria Park, Cladirea 2, Etaj 3, sector 1, Bucuresti, România

 

În cazul unor circumstante exceptionale (imposibilitatea acordarii unui premiu din motive ce tin de furnizori externi, etc), Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica partial sau integral regulamentul, în orice moment, urmând ca participantii sa fie informati printr-un anunt pe website.

 

 

Articolul 11     Reclamatii

 

Toate reclamatiile referitoare la competitie trebuie facute în scris în termen de o (1) luna calendaristica de la închiderea sesiunii (lunii) în discutie.

 

Daca detaliile furnizate de participant nu permit acestuia sa fie informat despre câstig, sau sa-si ridice premiul, acesta va pierde statutul de câstigator si nu mai poate face reclamatii.

 

 

Articolul 12     Legislatia aplicabila si contestatii

 

Prezentul regulament este guvernat de legislatia româneasca.

În cazul în care una sau mai multe prevederi ale acestui regulament sunt declarate nule si neavenite sau neexecutorii, celelalte clauze vor ramâne în vigoare.

Se vor întreprinde eforturi pentru solutionarea în afara instantei a oricarei dispute survenite în cadrul concursului.

În caz ca nu se ajunge la nicio întelegere, aceasta va fi înaintata instantei competente în jurisdictia careia se afla sediul Organizatorului, daca aceasta nu contravine unui ordin public existent.

La o luna calendaristica dupa închiderea concursului, nu se vor mai admite contestatii.

Nu avem elemente multimedia.
DANA EMANUELA (TARGOVISTE) in 01 iulie 2009, 09:57
N-am gasit nimic pe site-ul lor.E tzeapa...
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 iulie 2009, 10:45
Nu, nu este teapa! Noi nu publicam decat promotii si concursuri de incredere pe acest site. Am verificat si, intr-adevar, sectiunea in limba romana inca nu a fost deschisa. Site-ul www.mybiclighter.com este administrat din strainatate si se poate intampla ca din cauza diferentei de fus orar sau din alte motive sa mai intarzie putin. I-am anuntat pe organizatori si suntem siguri ca problema va fi remediata in cel mai scurt timp.
() in 01 iulie 2009, 10:53
Draga Moderator, din curiozitate am intrat pe site sa vad si eu cum este aceasta promotie. Surpriza a fost ca am putut sa fac nimic. Primul gand a fost ca am gresit eu ceva asa ca am iesit si am intrat din nou pe site si surpriza: nu mai pot juca luna aceasta! Promotie de succes!!!! Multumesc.
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 iulie 2009, 13:05
Draga Cristina, inca se mai lucreaza la site-ul concursului si versiunea in limba romana nu este inca online. Vei putea juca luna aceasta, indata ce se deschide sectiunea de inscrieri. Succes!
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 iulie 2009, 14:07
Dragi vizitatori, site-ul de concurs este pe deplin functional. Va invitam la joc!
(Atentie - cand dati click pe sectiunea romana cursorul nu devine "manuta", dar aplicatia de inscriere se deschide si functioneaza).
Mult succes!
Moderator 1 (Infopromotii) in 01 iulie 2009, 14:15
Clarificari suplimentare:
Pentru a participa, trebuie sa intrati pe www.mybiclighter.com, sa dati click pe sectiunea "BIC Music Series" si apoi sa dati click pe Romania.
Spor la premii!
willi (brasov) in 01 iulie 2009, 20:09
eu am incercat,si nu am putut face nimic,cica parola tre sa contina o cifra?????????
() in 02 iulie 2009, 22:34
vroiam sa va intreb de cate ori e voie sa joci?sper ca nu doar odata,nu?si mai vreau sa stiu daca arata undeva scorul participantilor.asa mi s-ar parea corect,sa stii pentru ce lupti si daca trebuie sa lupti.
Moderator 1 (Infopromotii) in 06 iulie 2009, 12:19
Willi, parola nu trebuie sa contina in mod obligatoriu o cifra.

Loredana si Constantin - am transmis organizatorilor mesajele voastre si speram sa revenim in curand cu raspunsuri pentru voi.
() in 08 iulie 2009, 22:05
a trecut o saptamana si nu am primit inca nici un raspuns.intre timp, mi-am dat eu seama,decat odata te lasa sa joci,din pacate.numai ca mi-as dori sa afiseze timpurile cele mai bune,sa stim si noi daca speram la o sansa cat de mica.
Moderator 2 (Infopromotii) in 09 iulie 2009, 14:58
Pentru CONSTANTIN (HALCHIU): Imaginile brichetei din colectia Music Series sunt prezentate pe o pagina si fiecarei brichete i se asociaza un sunet diferit. La începutul jocului, calculatorul va reda o secventa de sunete si în acelasi timp vor fi afisate imagini muzicale ale brichetei. Participantul trebuie atunci sa reproduca corect aceeasi secventa în ordinea corecta cât mai repede posibil. În total exista zece (10) niveluri, fiecare nivel superior este caracterizat de o secventa mai lunga si un ritm mai rapid decât nivelul precedent. Odata ce sunetele au fost identificate corect, jucatorul poate accesa apoi nivelul urmator.
Moderator 2 (Infopromotii) in 09 iulie 2009, 15:00
Pentru loredana (dr.tr.severin): aspectele legate de posibilitatea de participare vor fi clarificate in cel mai scurt timp prin act aditional ce va fi postat atat pe www.mybiclighter.com cat si pe www.infopromotii.ro.
Moderator 2 (Infopromotii) in 09 iulie 2009, 15:02
Precizare din partea organizatorilor pentru toti participantii: la sfârsitul fiecarei luni va fi publicata o lista a câstigatorilor pe web-site-ul www.mybiclighter.com.
ionut (braila) in 03 august 2009, 00:11
buna ziua domnule moderator!! putin mai sus ai spus ca: la sfârsitul fiecarei luni va fi publicata o lista a câstigatorilor pe web-site-ul www.mybiclighter.com. intrebarea mea e.... unde sunr afisati castigatorii??? ca am intrat pe 29...30...31-iulie si 01..02..august si tot nu am vazut macar un castigator sau sa vad macar un clasament ceva sa vad si eu unde ma clasez.. pe ce loc.. exista asa ceva?
Moderator 1 (Infopromotii) in 03 august 2009, 12:32
Salut, Ionut! Am transmis organizatorilor intrebarea ta si speram sa primim in curand un raspuns pentru tine. Mult succes la premii tuturor!
() in 03 august 2009, 17:10
si eu vreau sa vad castigatorii...ar fii trebuit deja sa fie afisati,pe 1 si 2/08 am crezut ca e sfarsit de saptamana,insa nici azi nu sunt afisati.va rog sa va sesizati...
() in 04 august 2009, 09:53
de ce nu ne raspunde nimeni la intrebari?si de ce nu se afiseaza castigatorii?eu sper sa fiu si eu printre ei,insa daca nu m-a anuntat nimeni pana acum,inseamna ca sper degeaba...
Moderator 1 (Infopromotii) in 04 august 2009, 12:52
Draga Loredana, am transmis organizatorilor intrebarile voastre si speram sa primim raspunsuri.
() in 04 august 2009, 21:46
multumesc,deja s-au afisat intre timp...din pacate ,nu sunt si eu printre castigatori..poate luna viitoare am mai mult noroc
ionut (braila) in 07 august 2009, 18:36
buna ziua!!! 2 intrebari! prima: o singura data pe luna pot participa? si a2a de unde stiu eu, sau cum imi pot demonstra administratorii acestui concurs, ca nu aleg ei pers. pe care sa le premieze cu intentzie , de vreme ce dupa terminarea unei probe eu nu apar in niciun clasament , niciun top, nu stiu cine e in fata mea, cine e mai bun ca mine etc etc...VREAU SA VAD UN CLASAMENT! MULTUMESC ANTICIPAT!
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 august 2009, 10:38
Salut, Ionut!
Am transmis sugestiile tale organizatorilor si speram sa primim in curand un raspuns pentru tine. Spor la premii!
ionut (braila) in 23 august 2009, 20:59
multumec pt urarea "Spor la premii!" dar se pare ca sugestia mea nu e pe placul administratorilor concursului... cred ca se termina concursul si nu mai primesc eu clarificari.
Moderator 2 (Infopromotii) in 26 august 2009, 12:59
Pentru Ionut (Braila): Ba da, Ionut, primesti :) Iata, mai jos, raspunsul complet al organizatorilor: "Participarea se poate face o singura data pe luna. Din aceeasi gospodarie nu pot participa mai multe persoane. Nu se poate publica un clasament, deoarece acesta poate conduce la fraudarea competitiei dintre participanti.

Mecanismul de desfasurare al competitiei este urmatorul:

pas 1: In fiecare luna primim un extras obtinut automat cu ajutorul softului care contorizaza jocul. Participantii din lista de castigatori astfel obtinuta sunt verificati daca nu au trisat. Dupa ce validam ca totul este in regula, publicam lista castigatorilor.

pas 2: Castigatorii sunt informati prin e-mail ca au castigat si sunt rugati sa confirme tot prin email datele personale, pentru a fi validate.
"
ionut (braila) in 26 august 2009, 20:59
"Nu se poate publica un clasament, deoarece acesta poate conduce la fraudarea competitiei dintre participanti"....si....."Participantii din lista de castigatori astfel obtinuta sunt verificati daca nu au trisat." === in urma acestor enuntzuri pur si simplu ma bufnit rasul!!! o poanta sau un banc mai tare decat primul enuntz.. nu am mai intalnit de multa vreme!! si ambele enuntzuri se contrazic total! pe cine crede ca pacaleste spunand ca afisarea unui clasament duce la fraudarea jocului???!!! DAR NE-PUBLICAREA ACELUI CLASAMENT???? LA CE DUCE???? LA UN JOC CORECT?? NU VOI CREDE ASA CEVA NICIODATA!!! SI O ALTA INTREBARE, DE UNDE STIU EU CA AM PARTICIPAT LA ACEL JOC?? CINE IMI CONFIRMA MIE CA AM PARTICIPAT? VREAU O DOVADA DE UNDE SA REIASA CA AM PARTICIPAT PE LUNA AUGUST SI AM OBTZINUT REZULTATUL X !! DIN CATE AM VAZUT EU.. MAI INATAI SE FAC DOUA PROBE.. APOI JOCUL PROPRIUZIS....OK!! NUMAI CA EU NU AM AJUNS SA FAC DECAT ACELE DOUA PROBE.. UN AL 3-LEA JOC NE-EXSITAND!! DECI.. SI IN IULIE SI-N AGUST AM AVUT PARTE DOAR DE CELE DOUA PROBE.. SI ATAT!!! E CORECT?? NU AM INTELES EU CEVA??
ionut (braila) in 26 august 2009, 21:09
si inca ceva!!! e atat de simplu de inteles.... si anume ca... substituirea clasamentului... duce la ne-fraudarea jocului---zic adm. acelui joc!!! IAR EU ZIC...CUM E POSIBIL SA SE FRAUDEZE ATATA TIMP CAT O SINGURA PERS. ARE DREPTUL DE-A JUCA O SINGURA DATA PE LUNA!!!. A-2-A OARA NU=L MAI PRIMESTE!!!
() in 10 septembrie 2009, 01:12
buna ziua!!ma numesc nastasescu mihai, am jucat la acest concurs si am castigat un mp3 dar in regulament scrie ca o sa primesc un mail de confirmare la care trebuie sa raspund in 3 saptamani dar eu nu am primit nimic.problema ar fi ca daca trec cele 3 sapt si eu nu primesc mesajul nu am cum sa confirm datele si pa premiul.multumesc!!!
Moderator 1 (Infopromotii) in 10 septembrie 2009, 11:03
Salut, Mihai! Am transmis organizatorilor intrebarea ta si speram sa primim in curand un raspuns pentru tine. Spor la premii!
() in 10 septembrie 2009, 17:00
AM PRIMIT MAILUL.MULTUMESC MULT!!!!!
Moderator 1 (Infopromotii) in 14 septembrie 2009, 11:38
Salut, Mihai!
Organizatorii ne-au confirmat ca tu esti castigatorul lunii august si ti-au expediat premiul vineri, 11.09.2009. Felicitari si mult succes in continuare!
bogdan (bucuresti) in 14 septembrie 2009, 15:34
buna ziua!! se poate sa aflu castigatorul marelui premiu la concursul "BIC MAGALIGHTER"? nu este afisat pe site si in regulament scrie ca se va afisa la sfarsitul lunii august.va multumesc!!!
() in 15 septembrie 2009, 14:20
multumesc !! astept sa primesc premiul..
Andrei (Bucuresti) in 02 noiembrie 2009, 21:01
Salut Mihai,imi poti spune si mie in cat timp dupa ce ai comunicat datele tale de contact ai primit premiul acasa?Pentru ca si eu am fost anuntat ca am castigat dar desi au trecut 4 saptamani dupa ce le-am raspuns la mail nu ma primit nici un semn!Multumesc!
Andrei (Bucuresti) in 22 decembrie 2009, 20:18
Am si eu o întrebare pentru moderator: De ce nu afisati castiga acestui concurs?Pentru ca acolo apar cateva nereguli.De exemplu luna trecuta au aparut doi castigatori cu numele de Craciun,unul Dumitru si celalalt Bogdan,ambii din Bucuresti si regimentul spune asa:"Participarea la Competitie este deschisa pentru:o singura intrare per gospodarie(o gospodarie este definita ca toate persoanele care locuiesc sub acelasi acoperis-acelasi NUME si aceeasi adresa)". Din curiozitate m-am uitat si eu pe lista castigatorilor celelalte tari pe teritoriul carora se desfasoara acest concurs si am observat ca din toate cele 21 de tari 17 au exact aceeasi castigatori majoritatea din Franta,si acelasi lucru sa întîmplat si în luna anterioara!Ce parere aveti de acest lucru? Am trimis un mail cu aceste nereguli referitoare la concurs doamnei Mihaela Traistaru(reprezentant BIC care se raspunde de acest concurs)si de 2 saptamîni de cînd am trimis acest mail de fiecare data cînd sun la numarul lor de telefon îmi spune un operator ca Mihaela Traistaru se afla intr-o sedinta,si am sunat de 3-4 ori.Revin cu întrebarea:Ce parere aveti de acest lucru? Daca puteti sa comunicat dv aceste nereguli organizatorilor,poate asa primesc si eu un raspun!Va multumesc!
Moderator 1 (Infopromotii) in 23 decembrie 2009, 13:33
Draga Andrei, nu am publicat lista castigatorilor pentru ca nu am primit-o de la organizatori. Regulamentul prevede ca aceasta va fi publicata pe site-ul concursului. Cu privire la cei doi castigatori cu acelasi nume de familie, probabil ca locuiesc separat, ceea ce nu contravine regulamentului. De ieri, organizatorii si agentiile lor colaboratoare au intrat in vacanta, asa ca nu ii putem contacta acum pentru detalii. Daca mai ai intrebari la care noi nu putem raspunde, revino dupa data de 4 ianuarie si vom face tot posibilul sa te ajutam.
Vacanta placuta, sarbatori fericite si un an nou plin de sanatate, succese pe toate planurile, bucurii si premii din belsug!
bogdan (bucuresti) in 25 decembrie 2009, 03:17
SALUT ANDREI,EU SUNT UNA DIN ACELE DOUA PERSOANE(CRACIUN)IAR DUMITRU CRACIUN ESTE UN VERISOR CARE NU LOCUIESTE LA ACEIASI ADRESA CU MINE,SI IN LUNA ACEEA AM AVUT NOROC AMANDOI. SARBATORI FERICITE !!!!!!
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "BIC Music"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: BIC Music

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media