CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

BIC MISS SOLEIL

BIC MISS SOLEIL

Premii prin tragere la sorti: 1 x excursie de vis pentru 2 persoane in insula greceasca Santorini sau contravaloarea in bani; 5 x pereche de pantofi Musette; 15 x set lenjerie corp Intimissimi.

Cumpara cel putin un produs BIC Miss Soleil, in orice varianta de ambalaj si inregistreaza-te pe cu numarul bonului/ facturii ce atesta achizitia si numele magazinului din care ai cumparat produsul. Pastreaza bonul pentru validare.

Perioada promoţiei: 04 iunie - 15 august 2015

Documente conexe

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Citeste si Actele aditionale!

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“BIC MISS SOLEIL - NCP”
Perioada campaniei: 4 iunie - 31 iulie 15 august 2015


Art. 1. Organizatorul
SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL, cu sediul in oras Voluntari, Sos Bucuresti Nord, nr 15-23, cladirea HENLEY, et 2, camera 8, jud Ilfov  înregistrata la Registrul Comertului cu nr. J23/2119/22.07.2014, cod fiscal  RO6151649, cont bancar nr. BRD GSG MCC, RO97BRDE450SV14121324500 deschis la BRD, Sector 4, reprezentata legal prin Simona Angelescu , in calitate de  Director General
Campania se va desfasura prin intermediul S.C. QB Promotion Company S.R.L., societate comerciala cu sediul social în Bucuresti, Str. Biserica Floreasca Nr. 6, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/6122/2001, C.U.I. RO 13994270 (“Agentia”).  Agentia este inregistrata în registrul de evidenta al ANSPDCP cu numarul de notificare 21573. Agentia va asigura contactarea si validarea castigatorilor, conform prezentului Regulament, cat si organizarea, desfasurarea si logistica necesara derularii Campaniei promotionale (participare la tragerea la sorti, inmanare premii, administrare platforma online de inscriere, trimitere mesaje, etc...)
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament de participare (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii, astfel cum sunt acestia definiti mai jos.
Campania este organizata de catre Organizator in scopul cresterii notorietatii marcii BIC si a evidentierii avantajelor utilizarii acestor produse.

Art. 2. Temeiul legal
Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata si asa cum a fost ulterior modificata.

Art. 3. Regulamentul oficial
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii declara ca au luat cunostinta de prevederile Regulamentului si a modificarilor acestuia si ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament precum si a modificarilor sale.
Regulamentul oficial al Campaniei  precum si eventualele sale acte aditionale sunt disponibile, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa Agentiei din Bucuresti, Str. Biserica Floreasca, nr. 6, sector 2 in decursul Campaniei de Luni pana Vineri intre orele 09.30 – 17.30 sau la telefon 021 230 55 53. De asemenea vor fi disponibile si pe site-ul www.infopromotii.ro.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe perioada desfasurarii Campaniei sau de a suspenda/ intrerupe/ prelungi/ sista desfasurarea Campaniei fara drept de compensare sau fara plata vreunei despagubiri, de orice fel. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor conform Regulamentului, fara preaviz. Modificarea Regulamentului se realizeaza prin incheierea unui act aditional ce va face parte integranta din Regulament. Orice act aditional la Regulament va fi autentificat de un notar public.
Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre Participanti atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia Participantilor cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea/ intreruperea/ prelungirea/ sistarea regulamentara a Campaniei.

Art. 4. Dreptul de participare
Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani cu domiciliul/ resedinta in Romania si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare, individual,  „Participantul” si, in mod colectiv, „Participantii”).
Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit, precum si orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii Organizatorului, ai Agentiei si/ sau ai companiilor implicate in organizarea Campaniei si ai societatilor care desfasoara servicii de distributie pentru Organizator sau Agentie, precum si rudele in linie directa si/ sau colaterala (pana la gradul al III-lea inclusiv), sotii/ sotiile si afinii acestora.
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Art. 5. Aria de desfasurare
Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele/ spatiile comerciale ce comercializeaza produsele participante, in conditiile respectarii prevederilor prezentului Regulament (denumite in continuare  “Locatiile participante“).

Art. 6. Produse participante
Produsele participante la Campanie sunt produse apartinand marcii BIC brandul Miss Soleil in orice ambalaj, aflate la vanzare in Locatiile participante.
Dupa data incheierii Campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei promotionale.

Art. 7. Mecanismul Campaniei promotionale
Perioada desfasurarii Campaniei este cuprinsa intre 04.06.2015 - 31.07.2015, ora 23:59:59 (denumita in continuare  “Perioada desfasurarii Campaniei“).
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campania promotionala este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
·    Participantul trebuie sa achizitioneze minim un produs din produsele detaliate la art.6 Produse participante;
·    Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4. de mai sus;
·    Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin inregistrarea pe platforma online cu numarul bonului ce atesta achizitia produsului participant la Campania promotionala  si cu numele magazinului din care a achizitionat produsul astfel incat sa respecte conditiile solicitate ce sunt prevazute in prezentul Regulament;
Inscrierea se va face exclusiv in Perioada desfasurarii Campaniei mentionata in Art. 7. al prezentului Regulament.
Participantii se vor putea inscrie in Campania promotionala astfel: prin inregistrarea pe platforma online cu numarul bonului ce atesta achizitia produsului participant la Campania promotionala si cu numele magazinului din care a achizitionat produsul. Participantul va fi considerat inscris in momentul in care primeste mesajul de confirmare a inscrierii pe platforma online.
Un numar de bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data.
Participantii la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal ce atesta achizitia Produselor Participante, in original, pentru validarea ulterioara a premiului.
Premiile Campaniei se vor oferi prin tragere la sorti la finalul acesteia.
De pe acelasi cont pot fi inregistrate maximum 10 (zece) inscrieri valide, continand numere diferite de bonuri/ facturi fiscale, pe toata durata Campaniei.
Daca participantul incearca sa fraudeze participarea la Campania promotionala, prin inscrierea mai multor numere de bon fara a putea face dovada detinerii bonurilor fiscale/ facturilor fiscale respective sau prin falsificarea acestora, Agentia isi rezerva dreptul de a restrictiona definitiv, pe toata durata Campaniei promotionale, toate mesajele trimise de la respectivul numar de telefon.
Mesajul inregistrat de catre un Participant este considerat valid daca indeplineste simultan urmatoarele conditii:
a)    mesajul contine numai numarul bonului ce atesta achizitia produsului participant la Campania promotionala si numele magazinului din care a achizitionat produsul;
b)    numarul de bon fiscal inregistrat sa fie valid, real, neinregistrat anterior de pe acelasi cont;
c)     inregistrarea este receptionata in Perioada desfasurarii Campaniei;
Nu vor fi luate in considerare inscrierile realizate in urmatoarele conditii:
a)    daca acestea sunt receptionate in afara Perioadei desfasurarii Campaniei;
b)    daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.
MESAJELE CAMPANIEI – pentru fiecare inscriere in perioada Campaniei, Participantului i se va afisa un mesaj de raspuns:
a)     In situatia in care inregistrarea este corecta:
"Felicitari si succes la tragerea la sorti! Pastreaza bonul fiscal pentru validare.
b)     In cazul in care inregistrarea este eronata:
" Inregistrarea ta este gresita. Introdu numarul bonului fiscal si magazinul de unde ai efectuat cumparaturile!"
c)     In cazul in care s-au depasit numarul maxim de inregistrari (10) de pe acelasi cont:
"Atentie, ai depasit numarul maxim de inscrieri admise pentru un participant! "
d)     In cazul in care un participant a inscris acelasi numar de bon de 2 sau mai multe:
"Atentie, ai inscris deja acest numar de bon fiscal!"

Unui Participant la Campanie i se poate atribui, prin tragere la sorti, un singur premiu, in cazul in care este validat ca si castigator.
In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in alte conditii decat cele prevazute in prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea premiului si de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 8. Premiile acordate si valorea premiilor
Premiile acordate in cadrul Campaniei sunt :
·    Marele Premiu: 1 excursie de vis pentru 2 persoane in insula greceasca Santorini sau contravaloarea in bani, valorea premiului fiind de 6750 ron + TVA.
o    excursia include: cazare pentru 7 nopti intr-un hotel de minim 3 stele pentru 2 persoane in camera dubla, mic dejun inclus, transport cu avionul, taxele de aeroport, tansfer aeroport -hotel - aeroport
·    5 perechi de pantofi Musette, fiecare pereche de pantofi avand o valoare de 600 RON + TVA ;
o    dupa validare, catigatorii trebuie sa comunice in maxim 3 zile marimea dorita
·    15 seturi lenjerie corp Intimissimi, fiecare set avand o valoarea unitara de 195 RON + TVA ;
o    dupa validare, catigatorii trebuie sa comunice in maxim 3 zile marimea dorita
Valoare totala a premiilor Campaniei este 12 675 RON (fara TVA). La aceasta valoare se adauga impozitul aferent de 1285.88 RON.
In cazul in care castigatorii nu vor comunica in termenele precizate informatiile solicitate mai sus, Agentia va avea dreptul discretionar sa aleaga masura sau marimea corespunzatoare.

Art. 9. Tragerea la sorti si acordarea premiilor
Tragerea la sorti electronica pentru desemnarea castigatorului Campaniei va avea loc la sediul Agentiei din Str. Biserica Floreasca nr. 6, Bucuresti, in data de 11.08.2014.
In cadrul extragerii, fiecarei inscrieri la Campanie i se va atribui un cod unic format din 4 cifre.
Se va extrage mai intai codul unic format din 4 cifre aferent castigatorului marelui premiu constand intr-o excursie pentru 2 persoane in Santorini, ulterior codurile unice formate din 4 cifre aferente castigatorilor celor 5 perechi de pantofi Musette si apoi codurile unice formate din 4 cifre aferente castigatorilor celor 15 seturi de lenjerie de corp Intimissimi si inca 2 rezerve pentru fiecare potential castigator, in total 42 de rezerve. Acestea vor fi luate in considerare cronologic in ordinea extragerii.
Ulterior tragerii la sorti se vor consemna numerele de telefon ale castigatorului, respectiv rezervelor intr-un proces-verbal ce va fi semnat de membrii comisiei formate din reprezentantii Agentiei implicate in desfasurarea Campaniei.
Castigatorii desemnati in urma extragerii vor fi contactati de catre Agentie  prin apel telefonic la numarul de telefon mobil inscris de catre castigatori prin trimiterea sms-ului in Campanie, in intervalul orar 10:00 – 17:00, in primele 3 zile lucratoare de la momentul tragerii la sorti, pentru a i se transmite cum trebuie sa procedeze in continuare pentru a intra in posesia premiului. Agentia va efectua maxim 5 apeluri  telefonice pe zi in vederea contactarii castigatorilor desemnati in cadrul tragerii la sorti.
In cazul in care un Participant nu poate fi contactat la numarul de telefon inscris pe platforma online de inscriere ca si castigator timp de 3 zile lucratoare de la data extragerii lui ca si castigator, din motive independente de vointa Agentiei, acesta va pierde dreptul asupra premiului castigat si se va apela la prima rezerva extrasa in cadrul tragerii la sorti, care va fi anuntata conform aceluiasi procedeu descris mai sus.
Pentru a putea intra in posesia premiului castigat, castigatorii trebuie sa trimita bonul fiscal care atesta cumpararea produselor participante aferent inscrierii sale in Campanie si copie a cartii sale de identitate la adresa de e-mail mentionata telefonic  sau la numarul de fax mentionat telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice a acestuia de catre Agentie. In cazul in care castigatorul nu trimite bonul fiscal care atesta cumpararea produselor participante in perioada Campaniei aferent inscrierii sale in Campanie, o copie dupa cartea de identitate, in termen de 3 zile lucratoare de la data contactarii lui de catre Agentie, acesta va pierde dreptul asupra premiului castigat si se va apela la prima rezerva extrasa in cadrul tragerii la sorti care va fi validata conform aceluiasi procedeu descris mai sus.
In urma validarii castigatorilor, acestia vor trebui sa prezinte Agentiei bonul in original pentru ridicarea premiilor, fie personal, fie prin expedierea acestora prin scrisore recomandata/curier la sediul Agentiei.
Daca un castigator nu poate face dovada existentei fizice a bonului fiscal ce atesta achizitia produsului inscris in Campanie, in original, acestuia ii va fi invalidat castigul, nemaintrand in posesia premiului respectiv.
Agentia isi rezerva dreptul de a verifica orice bon fiscal inscris la un moment dat.
Premiul va fi inmanat participantului fizic la sediul Agentiei din Str. Biserica Floreasca nr 6, sect 2 , Bucuresti sau prin curier/ posta la adresa comunicata de catre castigator.
La predarea premiului se va completa de catre Agentie impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.
Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuza sau care nu indeplinieste conditiile prevazute de Regulament pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.
Orice alte cheltuieli – in afara de impozitul aferent si transportul premiului – generate de punerea in posesia premiului ori de orice alta natura intra in grija exclusiva a castigatorului.
In cazul in care castigatorul premiului nu indeplineste conditiile de validare, Agentia va contacta castigatorul-rezerva extras la tragerea la sorti.
Daca dupa epuizarea listei cu castigatorul si castigatorul-rezerva nu se valideaza un castigator eligibil, premiul ramane in proprietatea Organizatorului.
Agentia se obliga sa faca public numele castigatorilor si premiile acordate pe site-ul (www.infopromotii.ro) sau prin orice alte mijloace corespunzatoare. De asemenea, Agentia, la cererea Organizatorului, are dreptul sa organizeze un eveniment public pentru acordarea premiilor, participarea la prezenta Campanie constituind acordul castigatorilor ca numele acestora sa fie facut public, precum si cu privire la participarea la evenimentul public de acordare a premiilor sau la folosirea numelui in activitati de marketing sau promovare subsecvente Campaniei, fara nicio alta despagubire sau plata in acest sens.

Art. 10. Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare
Bonurile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate în Campanie nu îsi asuma nici o raspundere pentru bonurile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrainate) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu întrunesc toate conditiile prevazute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.
Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale si/sau de înstrainarea acestora.

Art. 11. Raspunderea Organizatorului
Organizatorul nu va raspunde pentru viciile aferente sau pentru caracteristicile premiilor. De asemenea Organizatorul nu va raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a unei utilizari neadecvate a premiilor.
Pierderea sau predarea facturii sau a bonului de casa de catre castigator unor persoane neautorizate exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/sau obligatie fata de participantii respectivi.
Imposibilitatea Participantului castigator de a utiliza premiul din orice motiv exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/ sau obligatie.
In cazul unui eveniment de forta majora, astfel cum este definit de legislatia in vigoare, Agentia, la solicitarea Organizatorului va suspenda sau sista definitiv desfasurarea Campaniei fara a atrage raspunderea acestuia in eventualitatea producerii unor prejudicii Participantilor.
In cazul in care castigatorii nu isi vor ridica premiile in conformitate cu prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere legata de obligatia de a preda premiul sau orice alta obligatie care i-ar incumba potrivit prezentului Regulament.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru :
a)    Mesajele inregistrare inainte de data de 04.06.2015, ora 00:00:00;
b)    Mesajele inregistrate dupa data de 31.07.2015, ora 23:59:59;
c)    Orice alte situatii prevazute in prezentul Regulament.
Agentia are dreptul de a invalida mesajele de participare care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validare.
Agentia isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
Agentia isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
Organizatorul nu raspunde in niciun fel in cazul in care activitatea Agentiei cu privire la desfasurarea Campaniei contravine oricaror prevederi legale sau prejudiciaza drepturile oricaror persoane fizice sau juridice, in aceste cazuri Agentia va suporta integral orice despagubire, amenda sau suma pe care Organizatorul ar fi obligat sa o plateasca. Agentia este singura responsabila pentru orice prejudicii ar fi create ca urmare a activitatii prestate in vederea desfasurarii prezentei Campanii.
Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra ambalajelor promotionale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000.
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.
Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale;
Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonurile fiscale, generate de unele limitari tehnice ale furnizorului acestor materiale;
Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei promotionale sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei promotionale. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).
Castigatorul unui premiu nu va putea sa cedeze premiul sau unei alte persoane, la libera sa alegere.

Art. 12. Responsabilitate
Agentia este responsabila pentru organizarea, desfasurarea si logistica necesara derularii Campaniei promotionale. Organizatorul are dreptul de a controla in orice moment activitatea Agentiei si a invalida deciziile acesteia. In orice caz, Agentia va obtine acordul prealabil al Organizatorului pentru orice actiune sau inactiune care ar putea avea un impact asupra Campaniei.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament. Organizatorul nu raspunde in niciun caz pentru calitatea sau integritatea premiilor sau pentru vicii.
Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/ sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/ anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
In cazul in care Organizatorul sau Agentia constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii contstatate in mod direct sau aduse la cunostina de Agentie. Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs a Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
Organizatorul sau Agentia nu pot fi in niciun caz tinute responsabile pentru nedescoperirea unui fals sau oricarei alte nereguli savarsite de vreunul dintre Participantii la Campanie. Agentia va depune toate diligentele pentru a se asigura ca validarea va respecta prevederile Regulamentului.

Art. 13. Protectia datelor personale
Pe parcursul Campaniei nu se vor colecta date personale, cu exceptia celor cerute de prevederile legale in vigoare referitoare la impozitul pe venitul constand in premii si alte obligatii fiscale ale Organizatorului si a celor necesare desfasurarii Campaniei.
Prin participarea la Campanie, Participantii isi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea participarii la acest concurs si anuntarii castigatorilor in conformitate cu prevederile Regulamentului.
Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Participantilor conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in sensul ca va asigura nivelul de protectie impus de dispozitiile legale, va respecta dreptul la informare, precum si orice alte drepturi recunoscute prin actul normativ mentionat.
In cazul in care un Participant se va opune la furnizarea datelor sale personale, acesta va fi descalificat, fiind considerata respectiva opozitie ca fiind o nerespectarea a conditiilor impuse prin  Regulament.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL , cu sediul in oras Voluntari, Sos Bucuresti Nord, nr 15-23, cladirea HENLEY, et 2, camera 8, jud Ilfov.

Art. 14. Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat, daca este cazul, pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 15. Incetarea Campaniei
Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului de a continua, din motive independente de vointa sa, precum si in celelalte cazuri prevazute in Regulament.
Incetarea Campaniei din orice motiv va fi adusa la cunostinta Participantilor potrivit prezentului Regulament.

Art. 16. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.
Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa catre SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL , cu sediul in oras Voluntari, Sos Bucuresti Nord, nr 15-23, cladirea HENLEY, et 2, camera 8, jud Ilfov, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor validati. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

Prezentul Regulament a fost redactat si semnat, astazi 04.06.2015, data autentificarii lui, în 2 exemplare originale, la BNP Euronot Bucuresti.

Organizator,
SC BIC (ROMANIA) MARKETING & DISTRIBUTION SRL

Agentie,
S.C. QB Promotion Company S.R.L.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "BIC MISS SOLEIL"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: BIC MISS SOLEIL

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media