CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Azuga pune premii la bere!

Azuga pune premii la bere

4.500 x tricou.

Cumparatorii de bere Azuga din locatiile selectate din judetele Suceava si Botosani vor primi, la achizitie, un card razuibil.

Perioada promoţiei: 15 august - 15 septembrie 2012

Promotie expirata
Niciun comentariu
(necesită autentificare)
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter
Regulamentul Oficial al campaniei promotionale
„Azuga pune premii la bere!”
15.08.2012 – 15.09.2012

Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale
(1) Campania „Azuga pune premii la bere!”, denumita în continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul social în Calea Victoriei nr. 145, sector 1, et. 4-5, Bucuresti, România, având C.U.I. 199095, J40/20456/2005, denumita în continuare "Organizator".
(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”).
(3) Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricarei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, pe website-ul: www.infopromotii.ro.
(4) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmând a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 2 - Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei
Campania este organizata si se desfasoara în perioada 15.08.2012 – 15.09.2012, in judetele Suceava si Botosani.

Art. 3 - Produsele participante
Produsul participant în Campanie este sticla 0,5L Azuga. 

Art. 4 - Dreptul de participare
1) La Campanie poate participa orice persoana fizica în vârsta de peste 18 ani, care prin participarea la aceasta campanie accepta integral si liber consimtit prevederile prezentului regulament si care a cumparat o sticla de Azuga 0.5l si a primit un card razuibil .

(2) La campanie nu pot participa angajatii Ursus Breweries, precum si rudele de gradul întâi ale
acestora.

Art. 5 - Mecanismul Campaniei
(1) Pentru persoanele fizice în vârsta de peste 18 ani, cumparatori în locatii ON Trade (bar, carciuma), campania se va desfasura astfel:
• La campanie vor participa 200 de locatii din judetele Suceava si Botosani;
• Locatiile participante la campanie vor detine scratch carduri pe durata Campaniei promotionale si in limita stocurilor disponibile;
• La cumpararea unei sticle de  Azuga de 0,5 l cumparatorul primeste un scratch card. Razuindu-l, va afla daca a castigat sau nu un tricou Azuga

(2) Dupa data încetarii Campaniei, produsele participante în modul în care acestea sunt identificate la Art. 3 din prezentul Regulament, îsi pierd aceasta calitate de produse participante, Organizatorul nemaiavând nici o responsabilitate si neasumându-si nicio obligatie în legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
(3) Câstigatorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau alte produse.
(4) Toate premiile oferite trebuie sa fie revendicate în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, în caz contrar acestea nemaifiind datorate de catre Organizatori.

Art. 6 – Câstigurile
(1) Premiile oferite în cadrul campaniei constau în tricouri si sunt în numar de 4500  bucati.
(2) Premiile se acorda conform conditiilor descrise în Art. 5.
(3) Valoarea totala estimata a premiilor este de 34.650 RON (TVA inclus).
(4) Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului, nici nu se poate schimba premiul cu alte produse.
(5) Premiul se acorda pe loc posesorului unui scratch-card castigator în baza unui proces verbal de predare-primire, semnat de ambele parti. Câstigatorul va trebui sa îsi declare numele, prenumele, precum si numarul de telefon la care poate fi contactat.

Art. 7 - Încetarea înainte de termen a Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de termen, în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
(2) Situatiilor avute în vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
(3) În situatiile avute în vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica în modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 8 - Litigiile si legea aplicabila
(1) Eventualele litigii aparute între Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, în conformitate cu dreptul comun.
(2) Legea aplicabila este legea româna.

Art. 9 - Taxe
(1) Valoarea individuala a premiilor este mai mica de 600 de RON, deci premiile nu fac subiectul impozitului pe venit conform legilor în vigoare.

Art. 10 - Responsabilitate
(1) Organizatorul îsi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (15.09.2012), exclusiv în cazul în care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa organizatorului (în cazul în care premiile acordate în cadrul acestei promotii se vor termina înainte de data de final a promotiei, campania va înceta, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului în magazinele participante înainte de achizitionarea produselor)

Art. 11 - Date personale
(1) Prin participarea la campania promotionala ,,Azuga pune premii la bere”,  participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului oficial si îsi exprima acordul în privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului URSUS Breweries SRL, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 5865, în scopul participarii la acesta campanie, anuntarii câstigatorilor si acordarii premiilor. Dupa terminarea campaniei promotionale, datele personale ale participantilor vor fi distruse.
(2) Participantilor la campania promotionala „Azuga pune premii la bere” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în special urmatoarele drepturi:
-    dreptul de acces la date;
-    dreptul de interventie asupra datelor;
-    dreptul de opozitie
-    dreptul la informare
-    dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
-    dreptul de a solicita stergerea datelor.

Aceste drepturi pot fi exercitate dupa cum urmeaza:
La cererea participantilor, adresata în scris pe adresa S.C. URSUS BREWERIES S.A., Calea Victoriei nr. 145, sector 1, et. 4-5, Bucuresti. Cererile vor fi solutionate de catre Operator, caruia îi revine aceasta obligatie potrivit legii, S.C. URSUS BREWERIES S.A având numai calitatea de intermediar între operator si participant, având responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 privind protectia datelor personale venite din partea participantilor pentru a le aduce la cunostinta operatorului. S.C. URSUS BREWERIES S.A are de asemenea responsabilitatea de a trimite raspunsurile formulate de operator catre participantii care au formulat astfel de cereri.

Organizatorul se obliga:
·    sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
·    sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
·    sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
·    Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti

Art. 12 - Contact organizator campanie promotionala
(1)    Pentru sugestii sau reclamatii organizatorul campaniei promotionale poate fi contactat între orele 09.00-18.00 la numarul de telefon 0731.790.047– numar cu tarif normal.

Art. 13 - Exemplarele Regulamentului oficial
(1) Regulamentul oficial a fost redactat si semnat în forma autentica în 2 (doua) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 2 (doua) exemplare originale.
Nu avem elemente multimedia.
(necesita autentificare)
Datele tale vor aparea în comentariu astfel:

Comentariul tău a fost trimis

Comentariul va fi publicat după ce verificăm să corespundă Termenilor şi condiţiilor

Sus Forum Câştigători

Câştigători la promoţia "Azuga pune premii la bere!"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Azuga pune premii la bere!

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media