CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Ariel - Curatenie de cinci stele chiar si in apa rece sau banii inapoi

Promotie Ariel

Contravaloarea pachetului de Ariel Automat Compact cumparat (conform bonului fiscal).

Cumpara orice pachet de Ariel Automat Compact participant la promotie. Daca rezultatele spalarii nu te multumesc pe deplin, Ariel îsi da banii înapoi.

Perioada promoţiei: 01 februarie - 31 martie 2007

Documente conexe

Promotie expirata
Niciun comentariu
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul oficial al Campaniei promotionale pentru

Ariel – Curatenie de 5 (cinci) stele chiar si in apa rece sau banii inapoi

 

 

Art. 1 Organizatorii si regulamentul oficial al Campaniei promotionale

 

(1) Campania promotionala “Ariel – Curatenie de cinci stele chiar si in apa rece sau banii inapoi” denumita in continuare “Campania” este organizata si condusa de S.C. Clock Advertising S.R.L., imputernicita conform legii numarul 677/2001, cu sediul central in Brasov, strada 13 Decembrie, numarul 19, C.U.I. R 14669120, reprezentata de domnul Eduard Kungl, in calitate de Administrator, denumita in continuare “Organizatorul”; campania este organizata pentru si in numele companiei Procter&Gamble Marketing S.R.L. Romania.

 

(2) Participantii in Campania promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestui Regulament oficial al Campaniei (numite de acum inainte “Regulamentul oficial”).

 

(3) Regulamentul oficial este disponibil gratuit tuturor celor interesati, in orice moment in timpul Campaniei; Regulamentul este publicat la urmatoarele adrese de internet: www.pgbalkans.com si/sau www.infopromotii.ro. Orice persoana interesata poate solicita regulile la numarul de telefon indicat in prezentul regulament.

 

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial; completarile si/sau modificarile aduse Regulamentului vor fi facute publice prin mijloacele specificate in art. 1, paragraful (3).

 

 

Art. 2 Teritoriul, logistica si durata Campaniei

 

(1) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

 

(2) Campania va fi lansata la 1 februarie 2007 si se va termina la 31 martie 2007. In cazul in care Organizatorul decide sa reduca sau sa extinda durata campaniei, acest lucru trebuie facut public prin mijloacele specificate in art. 1, paragraful (3).

 

(3) Dupa terminarea Campaniei, produsele participante, identificate in art. 3 din acest Regulament, isi vor pierde statutul, iar Organizatorul nu va avea nici o responsabilitate si nu isi va asuma alte obligatii legate de orice fel de circumstante care ar putea duce clientii la concluzia ca aceasta Campanie este inca in desfasurare si este actuala.

 

(4) Toate cheltuielile stipulate si prezentate in mecanismul Campaniei trebuie revendicate in conformitate cu prevederile acestuia, existente in art. 5, paragraful 4, si pana la data de 31 martie (data postei), in caz contrar nu vor mai fi datorate de catre Organizator.

 

 

Art. 3 Produsele participante

 

(1) Produsele care participa in aceasta campanie sunt:

 

- Ariel Automat Compact 400 g, 1 kg, 2 kg, 2.2kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg,

- Ariel Automat Compact Mountain Spring: 400 g, 1 kg,  2kg, 2.2kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg,

- Ariel Automat Compact Color: 2 kg, 2.2kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg,

- Ariel Automat Compact Lenor Touch: 350 g, 1.7 kg, 3.5 kg, 5.3 kg,

- Ariel Automat Compact Lenor Touch Aromatherapy: 350g, 1.7 kg, 3.5 kg.

 

 

Art. 4 Dreptul de participare

 

(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica cu varsta peste 18 ani (denumita in continuare „Participant”) care:

i)  a cumparat in perioada stipulata in art. 2, paragraful 2, un pachet de Ariel Compact stipulat in art. 3, paragraful 1

ii) a trimis pana la data de 31 martie 2007 (data postei) pe adresa Organizatorului (OP 1 CP 70 Bucuresti) cu confirmare de primire:

- un pachet de Ariel cu cel putin 1/2 din continut (cantitatea maxima consumata nu trebuie sa fie mai mare de 1/2)

- chitanta originala sau bonul fiscal, care sa certifice pretul si data la care a fost cumparat pachetul de Ariel Automat Compact.

- o scrisoare cu datele de indentificare: nume, prenume, adresa si numarul de telefon si motivul de nemultumire (tipul de pete care nu a fost curatat, vechimea petei, conditiile de spalare)

- articolul spalat cu Ariel care are pete vizibile. Articolul va fi evaluat de un reprezentant P&G si va fi returnat participantului dupa evaluare prin posta.

iii) luand parte de bunavoie in intreaga campanie accepta prevederile acestui regulament.

iv) prin participarea in aceasta campanie si-a dat acordul pentru includerea datelor personale in baza de date privitoare la Participantii in campania “Ariel – Curatenie de cinci stele chiar si in apa rece sau banii inapoi”

v) a respectat conditiile de spalare mentionate in Anexa 1.

 

 

Art. 5 Mecanismul campaniei

 

(1) Pentru a putea lua parte in aceasta campanie, participantii trebuie sa fi cumparat oricare dintre pachetele de Ariel Automat Compact stipulate in art. 3, paragraful 1.

 

(2) Participantului – consumator ii vor fi garantate de catre Organizator, in concordanta cu regulile stabilite in acest Regulament:

            - returnarea sumei cheltuite pentru cumpararea oricarui pachet din gama Ariel Compact (stipulate in art. 3) conform pretului specificat pe chitanta/bonul fiscal ce insoteste pachetul cumparat pe perioada Campaniei, impreuna cu

            - costurile postale pentru un pachet cu greutatea identica cu cea a pachetului trimis de participant in conformitate cu prezentele reguli, dar care sa nu depaseasca valoarea taxei practicate de Posta Romana pentru acest tip de expediere, conform listei valide de preturi din ziua expedierii.

 

(3) Aceste sume specificate in art. 5 (2) mentionat anterior vor fi garantate in cazul in care consumatorul nu va fi multumit de rezultatul procesului eliminarii petelor cu detergentul Ariel Compact, respectand conditiile specificate in Anexa 1 al prezentului regulament.

 

(4) Pentru a-i fi returnata contravaloarea in RON pentru produsul Ariel cumparat pe care participantul il considera nesatisfacator, acesta trebuie sa indeplineasca toate conditiile specificate mai jos si sa trimita intr-un pachet prin Posta Romana, la OP 1 CP 70 Bucuresti, urmatoarele:

- cel putin 1/2 din pachetul de Ariel Compact, daca cel mult 1/2 din pachetul de Ariel Compact a fost utilizat de catre participant si s-a dovedit a nu fi eficient; daca pachetul contine mai putin de 1/2 din catitatea sa initiala, acesta va fi declarat nevalabil si expeditorul nu are dreptul sa primeasca de la Organizator contravaloarea in RON a pachetului cumparat si a costurilor postale;

- chitanta originala/bonul fiscal care dovedeste cumpararea respectivului pachet;

- o scrisoare care sa contina detaliile/conditiile procesului de spalare al hainelor si motivul nemultumirii explicat, impreuna cu o declaratie sub propria semnatura ca ceea ce a declarat este adevarat. Scrisoarea trebuie sa mai contina si datele de identificare: nume, prenume, adresa si numar de telefon.

- articolul spalat cu Ariel care contine pete vizibile, pentru a fi evaluat de un reprezentant al P&G. Dupa evaluare, articolul va fi returnat participantului prin posta.

- pachetul trebuie trimis la OP 1 CP 70 Bucuresti pana la data de 31 martie 2007 (data postei) cu confirmare de primire

 

(5) Orice persoana interesata poate apela serviciul Infoline la numarul de telefon 021/207.00.05 (linie telefonica cu tarif normal) de luni pana vineri, intre orele 9:00-18:00, pentru a cere detalii legate de regulament. Serviciul telefonic este disponibil fara operatori, de luni pana vineri, intre orele 18:00 – 8:59, sambata si duminica 24 ore/zi.

 

 

Art. 6 Returnarea contravalorii

 

(1) Unui participant ii poate fi returnata doar o singura data contravaloarea in RON a pachetului Ariel pe care acesta l-a cumparat si utilizat in perioada campaniei si pentru care participantul poate demonstra ca detergentul Ariel Compact continut nu a fost eficient, in conformitate cu Anexa 1 a contractului.

 

(2) Contravaloarea in RON acoperind costul pachetului de detergent si taxele postale, precum si articolul spalat cu Ariel Automat Compact si trimis de participant spre evaluare, ii vor fi trimise participantului in maximum 15 zile de la data primirii pachetului, prin mandat postal, cu confirmare de primire, la adresa specificata; suma returnata va fi suportata de catre Organizator.

 

 

Art. 7 Informatii personale

 

(1) Prin participarea la aceasta campanie, Participantii confirma luarea la cunostinta a prevederilor Regulamentului oficial si isi exprima acordul privind prevederile sale.

 

(2) Participantilor in aceasta campanie le sunt garantate toate drepturile stipulate in legea numarul 677/2001, privitoare la protectia persoanei si  procesarea datelor personale.

 

(3) Prin participarea in aceasta Campanie, Participantii sunt de acord cu includerea lor in baza de date a Organizatorului, baza de date care va fi organizata pe durata Campaniei.

 

(4) Scopul bazei de date este acela de organizare a campaniei promotionale “Ariel – Curatenie de cinci stele chiar si in apa rece sau banii inapoi”. Datele personale vor fi arhivate din motive statistice si contabile.

 

(5) Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele personale ale participantilor in alte scopuri decat cele prezentate mai sus si sa nu dezvaluie datele personale ale participantilor unei terte parti.

 

(6) Orice participant are dreptul de a cere, in scris, prin intermediul unei scrisori adresate Organizatorului, excluderea din baza de date a acestuia; Organizatorul se obliga sa inceteze procesarea datelor personale ale petitionarului.

 

 

Art. 8 Incetarea Campaniei inaintea termenului oficial

 

(1) Campania poate inceta inaintea termenului oficial  in caz de forta majora, precum si in cazul in care Organizatorul  nu mai poate continua Campania, in conditiile prevazute la art 2.2.

 

(2) Situatiilor prezentate in art. 8, paragraful (1) li se adauga si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale unei alte autoritati publice competente.

 

(3) In situatiile specificate in art. 8, paragrafele (1) si (2), Organizatorul isi inceteaza obligatiile fata de participanti, privind returnarea unei sume banesti. Incetarea Campaniei inaintea termenului oficial trebuie facuta publica prin mijloacele specificate in art. 1, paragraful (3).

 

 

Art. 9 Litigiile si legea aplicabila

 

(1) In cazul aparitiei unor litigii intre Organizator si Participanti, acestea pot fi solutionate fie pe cale amiabila, fie, in cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi solutionate de curtiile de justitie competente din municipiul Bucuresti, in conformitate cu legea civila.

 

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

 

Art. 10 Responsabilitati

 

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de incetare a Campaniei inainte de data mentionata (31 martie 2007) .

In aceste conditii, Organizatorul se obliga:

sa faca publica terminarea Companiei cu cel putin 10 zile lucratoare in avans (prin orice mijloace mass-media sau site-uri pe Internet prezentate in art. 1, paragraful 3)

dupa publicarea acestui anunt, participantii-cumparatori vor putea sa trimita pachete Organizatorului numai pana la data anuntata de Organizator, in cazul in care campania se termina inaintea datei mentionate (31 martie 2007)

 

(2) Scrisorile primite impreuna cu pachetul pe adresa CP 1 OP 70 Bucuresti nu vor fi retunate si vor fi considerate proprietatea Organizatorului, care nu isi asuma responsabilitatea pentru:

pachetele trimise dupa data de 31 martie 2007

pachetele pierdute sau care au suferit deteriorari datorita Postei Romane sau oricarui alt serviciu de curierat

pachetele deteriorate sau inadecvate datorita continutului

pachetele trimise la adresa gresita

 

(3) In cazul aparitiei unei dispute legate de validitatea unui plic/pachet participant, decizia Organizatorului va fi definitiva.

 

(4) Organizatorul are dreptul de a nu valida acele plicuri/pachete care contin informatii false sau informatii neconforme cu realitatea, cu adrese ilizibile si care nu indeplinesc conditiile de validare stipulate in art. 5, toate paragrafele.

 

(5) Toale contestatiile legale vor fi luate in considerare daca acestea sunt trimise pana la data de 15 aprilie 2007.

 

 

Art. 11 Copiile Regulamentului oficial

           

Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, dintre care 3 (trei) exemplare oficiale au fost inmanate Organizatorului.
Nu avem elemente multimedia.
Ne pare rău dar nu se mai pot înregistra comentarii la această promoţie!

Câştigători la promoţia "Ariel - Curatenie de cinci stele chiar si in apa rece sau banii inapoi"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Ariel - Curatenie de cinci stele chiar si in apa rece sau banii inapoi

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media