CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Alpha Bank - "Alpha Anniversary"

Promotie concurs cu premii Alpha Anniversary

Premii finale: 15 x pachet constand intr-un voucher de vacanta in valoare de 1.500 EUR + card de debit cu 1.500 EUR bani pentru vacanta. Premii lunare: cate 15 DVD playere portabile Philips in fiecare luna in perioada mai – august; cate 15 camere video Samsung in fiecare luna in perioada septembrie – decembrie.

Deschide-ti un depozit de economii “Alpha Anniversary” in lei, euro sau dolari americani la orice agentie Alpha Bank si participi automat la tragerile la sorti. Vezi lista unitatilor Alpha Bank pe www.alphabank.ro.

Perioada promoţiei: 15 aprilie - 14 decembrie 2009

Promotie expirata
Niciun comentariu
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul tragerii la sorti organizata cu prilejul Promotiei Alpha Anniversary, ce se va desfasura în perioada 15 aprilie – 14 decembrie 2009

 

 

Pe toata perioada de desfasurare a promotiei prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, în oricare dintre sucursalele si agentiile ALPHA BANK ROMANIA S.A. si pe internet, la adresa www.alphabank.ro.

 

 

Durata si organizatorul promotiei

 

Organizatorul promotiei “Alpha Anniversary” este ALPHA BANK ROMANIA S.A., cu sediul în Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 237B, Sector 1.

Perioada de desfasurare a promotiei este 15 aprilie – 14 decembrie 2009.

Promotia este organizata conform prevederilor prezentului regulament, iar acestea sunt obligatorii pentru toti participantii.

 

 

Conditii de participare si modul de desfasurare

 

La promotia “Alpha Anniversary” poate participa orice persoana fizica care achizitioneaza produsul de economisire “Alpha Anniversary” în lei, euro sau dolari americani, respectiv toti clientii sucursaleleor si agentiilor ALPHA BANK ROMANIA S.A. din Bucuresti si din tara, titulari ai cel putin unui depozit “Alpha Anniversary” în lei, euro sau dolari americani, deschis în perioada 15 aprilie – 14 decembrie 2009 si activ în momentul tragerii la sorti.

Titularul unui depozit nu poate fi câstigatorul mai multor premii la tragerea la sorti lunara.

Participa la tragerea la sorti doar clientii ale caror depozite “Alpha Anniversary” sunt active la data tragerilor la sorti lunare.

Nu pot participa la promotie angajatii ALPHA BANK ROMANIA S.A. sau rudele de gradul întâi ale acestora.

Participantii la promotie sunt obligati sa puna la dispozitia organizatorului numarul de telefon la care pot fi contactati în cazul câstigarii premiului.

 

 

Premiile concursului:

 

Premii lunare:

Premiile lunii mai: 15 DVD playere portabile Philips.

Premiile lunii iunie: 15 DVD playere portabile Philips.

Premiile lunii iulie: 15 DVD playere portabile Philips.

Premiile lunii august: 15 DVD playere portabile Philips.

Premiile lunii septembrie: 15 camere video Samsung.

Premiile lunii octombrie: 15 camere video Samsung.

Premiile lunii noiembrie: 15 camere video Samsung

Premiile lunii decembrie: 15 camere video Samsung.

 

Premii anuale:

La tragerea la sorti pentru premiile finale participa toate persoanele fizice care au achizitionat depozitul “Alpha Anniversary” în lei, euro sau dolari americani în perioada 15 aprilie – 14 decembrie 2009 si care au înca depozitul activ la data de 14 decembrie 2009.

Cei 15 câstigatori ai premiilor anuale în valoare de 3.000 de euro fiecare vor primi fiecare câte un premiu-pachet format din:

-                     voucher la agentia de turism GalaxSea Travel în valoare de 1.500 de euro; câstigatorul are dreptul sa îsi configureze vacanta în functie de oferta agentiei de turism;

-                     card de debit cu suma de 1.500 de euro bani de cheltuiala pentru vacanta; cei 1.500 de euro vor fi disponibili pe cardul de debit în echivalent lei la cursul euro-lei din data tragerii la sorti a premiului.

Vouchere-ele pot fi folosite doar la agentia de turism GalaxSea Travel, pâna la 31 decembrie 2010. Agentia GalaxSea Travel, situata în bulevardul Lascar Catargiu nr.11A, Ap. 3, sector 1, Bucuresti, România, cu adresa de internet www.galaxseatravel.ro, va configura vacanta/vacantele câstigatorilor la cererea acestora în limita sumei de 1.500 de euro pentru fiecare câstigator.

 

 

Tragerea la sorti a premiilor si acordarea lor

 

Tragerile la sorti ale premiilor vor avea loc în fiecare luna, dupa cum este prezentat în Regulament, la orele 14:00, la sediul ALPHA BANK ROMANIA S.A., în prezenta unei comisii formate din reprezentantii bancii si notar, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare. Pentru fiecare tragere la sorti vor fi extrasi un numar de 15 câstigatori si 30 de rezerve. Primele 15 pozitii din tabelul extragerii reprezinta câstigatorii, urmatoarele 30 de pozitii reprezinta rezervele.

 

Trageri la sorti:

1. Tragerea la sorti a lunii mai: 22 mai 2009

La aceasta tragere la sorti vor participa toate persoanele fizice, cumparatori ai depozitului “Alpha Anniversary” constituit la Alpha Bank, achizitionat între 15 aprilie 2009 si 18 mai 2009 si activ la data tragerii la sorti.

2. Tragerea la sorti a lunii iunie: 19 iunie 2009

La aceasta tragere la sorti vor participa toate persoanele fizice cumparatori ai depozitului “Alpha Anniversary” constituit la Alpha Bank, achizitionat între 15 aprilie 2009 si 15 iunie 2009 si activ la data tragerii la sorti.

3. Tragerea la sorti a lunii iulie: 17 iulie 2009

La aceasta tragere la sorti vor participa toate persoanele fizice cumparatori ai depozitului “Alpha Anniversary” constituit la Alpha Bank, achizitionat între 15 aprilie 2009 si 13 iulie 2009 si activ la data tragerii la sorti.

4. Tragerea la sorti a lunii august: 14 august 2009

La aceasta tragere la sorti vor participa toate persoanele fizice cumparatori ai depozitului “Alpha Anniversary” constituit la Alpha Bank, achizitionat între 15 aprilie 2009 si 10 august 2009 si activ la data tragerii la sorti.

5. Tragerea la sorti a lunii septembrie: 18 septembrie 2009

La aceasta tragere la sorti vor participa toate persoanele fizice cumparatori ai depozitului “Alpha Anniversary” constituit la Alpha Bank, achizitionat între 15 aprilie 2009 si 14 septembrie 2009 si activ la data tragerii la sorti.

6. Tragerea la sorti a lunii octombrie: 16 octombrie 2009

La aceasta tragere la sorti vor participa toate persoanele fizice cumparatori ai depozitului “Alpha Anniversary” constituit la Alpha Bank, achizitionat între 15 aprilie 2009 si 12 octombrie 2009 si activ la data tragerii la sorti.

7. Tragerea la sorti a lunii noiembrie: 13 noiembrie 2009

La aceasta tragere la sorti vor participa toate persoanele fizice cumparatori ai depozitului “Alpha Anniversary” constituit la Alpha Bank, achizitionat între 15 aprilie 2009 si 9 noiembrie 2009 si activ la data tragerii la sorti.

8. Tragerea la sorti a lunii decembrie: 18 decembrie 2009

La aceasta tragere la sorti vor participa toate persoanele fizice cumparatori ai depozitului “Alpha Anniversary” constituit la Alpha Bank, achizitionat între 15 aprilie 2009 si 14 decembrie 2009 si activ la data tragerii la sorti.

9. Tragere la sorti premii finale: 18 decembrie 2009

La aceasta tragere la sorti vor participa toate persoanele fizice cumparatori ai depozitului “Alpha Anniversary” constituit la Alpha Bank, achizitionat între 15 aprilie 2009 si 14 decembrie 2009 si activ la data tragerii la sorti.

 

La tragerea la sorti vor participa toate persoanele fizice, cumparatori ai depozitului “Alpha Anniversary” constituit la ALPHA BANK ROMANIA S.A., care îndeplinesc conditiile de participare si care au activ depozitul la data fiecarei trageri la sorti. O persoana participanta este înscrisa în promotie pentru fiecare depozit “Alpha Anniversary” activ la data prevazuta pentru tragerile la sorti lunare sau pentru tragerea la sorti finala, achizitionat în perioada 15 aprilie – 14 decembrie 2009.

O persoana fizica desemnata câstigatoare va putea intra în posesia premiului daca îndeplineste urmatoarele conditii:

-                     câstigatorul sa nu fie declarat descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament;

-                     prezentarea câstigatorului la sediul sucursalei sau agentiei ALPHA BANK ROMANIA S.A. de la care a achizitionat depozitul “Alpha Anniversary”, în maximum 7 zile lucratoare de la data tragerii la sorti;

-                     prezentarea de catre câstigator a actului de identitate valabil – buletin sau carte de identitate – în original, pentru ridicarea premiului;

-                     în cazul în care câstigatorul desemnat de drept nu poate fi contactat telefonic conform prezentului regulament, premiul se va acorda persoanei de rezerva. Rezervele vor fi contactate în ordinea extragerii la sorti;

-                     în cazul în care câstigatorul desemnat este una dintre persoanele extrase de rezerva, atunci intervalul de timp în care este asteptat câstigatorul pentru ridicarea premiului este de maxim 4 zile lucratoare de la momentul contactarii lui telefonice de catre organizator; dupa acest interval de timp premiul nu va mai putea fi revendicat de catre câstigator;

-                     daca niciunul dintre câstigatorii trasi la sorti la fiecare dintre extrageri nu se prezinta la sucursala sau agentia organizatorului în intervalul de timp stabilit pentru ridicarea premiului, ALPHA BANK ROMANIA S.A. îsi rezerva dreptul de a refuza acordarea premiului.

 

Câstigatorii vor fi anuntati telefonic de catre organizator prin maximum 3 apeluri telefonice realizate în urmatoarele 3 zile lucratoare consecutive de la momentul desemnarii lor ca si câstigatori.

În cazul în care participantul desemnat câstigator a fost contactat telefonic dar este în imposibilitatea de a primi premiul, nu se prezinta în intervalul de timp stabilit la sucursala sau agentia orgnaizatorului, renunta sau refuza sa primeasca premiul ori este descalificat, ALPHA BANK ROMANIA S.A. îsi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

 

Premiile sunt acordate de catre organizator fiecarui câstigator al promotiei pe baza de proces-verbal de predare-primire încheiat la momentul înmânarii premiului. Organizatorii se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu Legea 571/2003, orice alte obligatii de natura fiscala si/sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

 

Premiile reprezinta valori nete, dupa calcularea, retinerea si plata la bugetul statului de catre Banca a impozitului pe venitul din premii.

 

Numele câstigatorilor vor fi publicate pe pagina de internet a organizatorului, www.alphabank.ro si vor putea fi consultate pâna la data de 30 ianuarie 2010.

 

 

Confidentialitatea datelor

 

ALPHA BANK ROMANIA S.A. se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date precum si a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice.

Acordarea unui premiu poate fi un eveniment public. Participarea la aceasta promotie implica acordul câstigatorului ca numele, adresa si fotografia lui sa poata fi publicate si utilizate de catre organizator în materiale audio, foto si video, în mod gratuit.

 

 

Reclamatii

 

Orice reclamatie sau pretentie referitoare la desfasurarea concursului, modului de desemnare a câstigatorilor si de acordare a premiilor, precum si orice plângere referitoare la concursul organizat în baza prezentului regulament se vor face în scris si vor fi luate în considerare pâna la data de 15 ale lunii urmatoare. Orice contestatie sosita dupa aceasta data nu va fi luata în considerare.

Eventualele litigii aparute între organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti române competente.

Nu avem elemente multimedia.
Ne pare rău dar nu se mai pot înregistra comentarii la această promoţie!

Câştigători la promoţia "Alpha Bank - "Alpha Anniversary""

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Alpha Bank - "Alpha Anniversary"

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media