CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Alimenteaza-te cu PEPSI MAX si castiga on-line

Concurs cu premii Pepsi

Premii: 150 x invitatie la evenimentul Bucharest City Challenge in valoare de 60 RON (duminica), 150 x invitatie la evenimentul Bucharest City Challenge in valoare de 40 RON (sambata), 100 x mouse tunat PEPSI MAX (pentru categoria “Bronz”).

Intra pe www.pepsi.ro, creeaza-ti un cont de utilizator completand formularul disponibil pe site si obtine cel mai bun timp jucand jocul “PEPSI MAX Bucharest City Challenge” pentru a castiga unul dintre premii.

Perioada promoţiei: 24 iulie - 20 august 2008

Documente conexe

Promotie expirata
Un comentariu Vezi
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

Regulamentul Concursului

„Alimenteaza-te cu PEPSI MAX si castiga on-line”

 

 

Art. 1 Organizatorul si Regulamentul

 

(1) Concursul „Alimenteaza-te cu PEPSI MAX si castiga on-line” (denumit in continuare „Concursul”) este organizat si desfasurat de catre S.C. Quadrant Amroq Beverages S.R.L., o societate comerciala romana, cu sediul social in mun. Bucuresti, sectorul 5, str. Viilor nr. 55, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J40/27211/1994, avand C.U.I. RO 6811508 si contul bancar nr. RO66BUCU013430612511RO01 deschis la Alpha Bank, Sucursala Unirea, reprezentata, in conformitate cu atributiunile statutare ale acestuia, de catre Mircea Stanceanu in calitate de Director Economic, denumita in continuare „Organizatorul”.

(2) Concursul se deruleaza prin intermediul Grafitti BBDO, inmatriculata la nr. J40/8150/1991 in Registrul Comertului, avand CUI 2359460, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Turnescu nr.1A, sector 5, cont  RO22INGB0001000116578914,  Banca  ING BANK (denumita in continuare „Agentia”).

(3) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul”).

(4) Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate prin afisarea, in permanenta pe durata Concursului, pe web site-ul accesibil la adresa www.pepsi.ro.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, cu conditia anuntarii prealabile, cu minimum  24 de ore inainte de data intrarii in vigoare a modificarilor, pe web site-ul accesibil la adresa www.pepsi.ro.

 

 

Art. 2 Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului

 

(1)  Concursul este organizat pe teritoriul Romaniei si se desfasoara in spatiul virtual corespunzator web site-ului accesibil la adresa www.pepsi.ro, denumit in continuare „Site”.

(2)  Concursul incepe la ora 00,00,00, pe data de 24 iulie 2008 si se incheie la ora 23,59,59, pe data de 20 august 2008.

(3)  Dupa data incheierii Concursului, manifestata fizic prin retragerea afisarii Regulamentului pe web site-ul accesibil la adresa www.pepsi.ro, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.

(4)  Premiile descrise la  art.5 lit c) care nu vor putea fi livrate castigatorilor din motive independente de Organizator pana la data de 30 septembrie 2008 nu vor mai fi datorate de Organizator, iar castigatorii respectivi pierd drepturile rezultate din calitatea de castigator.

 

 

Art. 3 Dreptul de participare

 

(1)  La Concurs pot participa toate persoanele fizice (denumite in continuare „Participanti”) care la data de 24 iulie 2008 au implinita varsta de 14 (paisprezece) ani, care au resedinta in Romania si care, pe durata de desfasurare a Concursului, urmeaza procedura descrisa la art. 4. Persoanele minore pot participa doar cu acordul reprezentantilor legali.

(2) Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

(3)  La Concurs nu pot participa angajatii Organizatorului, ai Agentiei, precum si sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.

 

 

Art. 4 Procedura Concursului

 

(1) Participantul trebuie sa se inscrie pe site-ul www.pepsi.ro, printr-un cont de utilizator personal deschis pe acest site, completand formularul disponibil pe site, si sa joace jocul „PEPSI MAX Bucharest City Challenge” constand intr-o cursa cu masini pentru care obtine un timp. O cursa de masini reprezinta parcurgerea traseului intre punctul de start si punctul de finish al circuitului asa cum este semnalizat.

(2) La finalul perioadei de concurs se va face un clasament cu cei mai buni timpi inregistrati de fiecare Participant in cursa de masini „PEPSI MAX Bucharest City Challenge”.

(3) Participantul trebuie sa comunice Organizatorului urmatoarele date cu caracter personal: numele, prenume, varsta (in ani impliniti la data participarii la Concurs), sexul, adresa, e-mail, numarul de telefon de contact.  In situatia in care informatiile completate pe formularul de participare, constand in Anexa nr. 1 a Regulamentului, disponibil pe zisul web site www.pepsi.ro sunt incomplete, participantul este notificat printr-un mesaj afisat pe web site, nefiind inscris in Concurs.

(4) Castigatori ai Concursului vor fi desemnati participantii ai caror timpi, obtinuti la sfarsitul cursei cu masini, au durata cea mai mica, dupa cum urmeaza:

a) Primii 150 de Castigatori clasati primesc premiul din Categoria „Aur”, asa cum este definit la Art.5 alin. (1);

b) Urmatorii 150 de Castigatori clasati primesc premiul din Categoria „Argint”, asa cum este definit la Art.5 alin. (1);

c) Urmatorii 100 de Castigatori clasati primesc premiul din Categoria „Bronz”, asa cum este definit la Art.5 alin. (1).

(5) Castigatorii Concursului vor fi desemnati de catre un program software specializat asigurat de Organizator, care va contoriza timpul obtinut la sfarsitul cursei cu masini al fiecarui participant la jocul „PEPSI MAX Bucharest City Challenge” de pe site.

(6) Castigatorii Concursului vor fi desemnati in data de 21 august 2008 numele acestora fiind facute publice pe site.

 

 

Art. 5 Premiile Concursului

 

(1) Premiile Concursului constau in urmatoarele :

a) Categoria „Aur”: Invitatie la evenimentul Bucharest City Challenge – 150 bucati pentru data de duminica 24 August 2008, fiecare avand valoarea de 60 RON, in total 9.000 RON;

b) Categoria „Argint”: Invitatie la evenimentul Bucharest City Challenge – 150 bucati pentru data de sambata 23 August 2008, fiecare avand valoarea de 40 RON, in total 6.000 RON;

c) Categoria „Bronz”: Mouse tunat PEPSI MAX – 100 bucati, fiecare avand valoarea de 59.5 RON, in total 5.950 RON.

 

(2) Valoarea totala a castigurilor este de 20.950 RON (doua zeci de mii noua sute cinci zeci) RON (cu TVA).

(3) Castigatorii ce obtin premiile descrise la alin 1 lit a) si b) se vor adresa la sediul Graffiti BBDO din, Str. Dr. Turnescu nr.1A, sector 5, Bucuresti, in data de 22 August 2008, orele 10:00 – 19:00, in vederea ridicarii premiilor, in caz contrar premiul fiind considerat anulat iar castigatorii in cauza nu vor mai avea niciun fel de drept cu privire la premiu si nu vor mai putea invoca niciun fel de pretentii de orice natura cu privire la premiu.

 

(4) Castigatorii ce obtin premiile descrise la Alin. 1 lit. c) vor primii premiile prin serviciul de posta/coletarie, in conformitate cu datele cu caracter personal communicate de acesta. Refuzul de a primi premiul conduce la pierderea dreptului castigatorului la premiu.

 

(5) Organizatorul va face publice pe site-ul www.pepsi.ro numele Participantilor castigatori.

 

(6) Organizatorul se angajeaza sa acorde premiile aferente concursului, ulterior verificarii autenticitatii datelor personale puse la dispozitie de castigatori.

           

 

Art. 7 Contravaloarea in bani

 

In cadrul Concursului nu este posibila inlocuirea premiilor oferite cu contravaloarea acestora in bani sau cu alte beneficii.

 

 

Art. 8 Participantii minori ori lipsiti de capacitate juridica

 

In cazul in care cistigatorul premiului este minor sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului prin intermediul parintelui sau tutorelui legal. Acestia din urma vor semna o declaratie, constand in Anexa nr. 2 a Regulamentului, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul respectiv.

 

 

Art. 9 Protectia datelor cu caracter personal

 

(1)  Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la Concurs ni le furnizeaza despre ei insisi.  Refuzul participantului de a furniza datele cu caracter personal solicitate determina neinscrierea acestuia in Concurs.

(2)  Participantii beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care:

- dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

- dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a)  dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b)  dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c)  realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

- dreptul de opozitie: orice persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

(3)   Pentru exercitarea  drepturilor mai sus aratate, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul Graffiti BBDO din, Str. Dr. Turnescu nr.1A, sector 5, Bucuresti, in atentia Elena Hurjui.

(4)  Prin completarea formularului de participare la Concurs participantii isi dau acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului (operatorul de date personale nr. 239). Datele personale colectate in cadrul Concursului nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

Numele, prenumele castigatorilor premiilor, asa cum sunt descrise la Art. 5 alin. (1) cat si premiile atribuite vor fi publicate pe site-ul www.pepsi.ro incepand cu data de 21 august 2008.

(5)  Data estimata a incheierii operatiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal este 30 septembrie 2008. Scopul acestei baze de date consta exclusiv in stabilirea si premierea castigatorului si ulterior, in mod subsecvent, studiul statistic a clientelei Organizatorului si, de asemenea, pentru informarea regulata a acestora cu privire la activitatea Organizatorului, a afiliatilor acestuia, la produsele, serviciile si/sau marcile Organizatorului si afiliatilor acestuia.

 

 

Art. 10 Incetarea inainte de termen a Concursului

 

(1)  Concursul poate inceta inainte de termen in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul Concurs.

(2)     Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si, ca atare, continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.  Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

(3)  Situatiilor avute in vedere la Art. 10 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al instantei competente sau altei autoritati publice competente.

(4)  In situatiile avute in vedere la Art. 10 alin. (1) si (2), Organizatorul nu este mai este tinut la nicio obligatie catre Participantii la Concurs, dupa cum nu este tinut la intoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

 

Art. 11 Limitarea raspunderii organizatorului

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

 

a) Participantii  inscrisi pe website inainte de ora 00,00,00, in data de 24 iulie 2008 si dupa ora 23,59,59, in data de 20 august 2008;

b) Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

c) Formularele de participare incomplete, inexacte sau incorecte;

d) Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs.

 

 

Art. 12 Litigiile si legea aplicabila

 

(1)  Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si participantii la Concurs, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta in conformitate cu dreptul comun.

(2)  Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Grafitti BBDO cu sediul in Str. Dr. Turnescu nr.1A, sector 5, Bucuresti, in atentia  Elena Hurjui, in termen de 2 (doua) saptamani de la data publicarii castigatorilor premiilor pe site-ul www.pepsi.ro. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

(3) Legea aplicabila este legea romana.
Nu avem elemente multimedia.
() in 07 august 2008, 20:28
m-am inscris si eu la acest concurs dar cand am vazut timpii primilor concurenti ... , e foarte ciudat 0:00:00
Ne pare rău dar nu se mai pot înregistra comentarii la această promoţie!

Câştigători la promoţia "Alimenteaza-te cu PEPSI MAX si castiga on-line"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Alimenteaza-te cu PEPSI MAX si castiga on-line

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media