CONTACT BLOG RSS ABONEAZĂ-TE LOGIN

Alege frumusetea in 7 zile castigatoare. Cu Dove

Promotie Dove

Premii prin tragere la sorti: 13 x laptop MacBook; 13 x geanta marca Furla; 13 x telefon mobil LG Prada; 13 x scaun de masaj cu telecomanda; 13 x sirag de perle naturale; 13 x camera video digitala Sony; 13 x week-end pentru doua persoane la Roma.

Cumpara orice deodorant Dove cu eticheta promotionala si trimite codul unic de 6 cifre prin SMS la 1890. Pastreaza produsul si eticheta.

Perioada promoţiei: 15 iunie - 17 septembrie 2007

Promotie expirata
Niciun comentariu
  Follow InfoPromotii on Facebook Follow InfoPromotii on Twitter

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Alege frumusetea in 7 zile castigatoare. Cu Dove”

 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

1.1.              Organizatorul campaniei promotionale „ Alege frumusetea in 7 zile castigatoare. cu Dove” (numita in cele ce urmeaza “Campania”)  este compania S.C. UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE S.R.L., cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii nr.291, jud. Prahova, Romania, avand notificarea inregistrata la ANSPDCSP sub nr.2220 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

1.2.              Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.              Campania se va desfasura la nivel national, in perioada 15 iunie 2007 – 17 septembrie 2007, prin intermediul S.C. Mailers Serv S.R.L, cu sediul in Bucuresti, sector 2, numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

 


SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE

 

2.1.           Produsele participante la Campanie sunt cele marca Dove Deo (roll on, stick, aerosol si crema) marca inregistrata apartinand Unilever (numite in cele ce urmeaza “produse participante”), comercializate in mod individual, cat si sub forma de pachet. Prin pachet cu produse participante se intelege orice forma de ambalare, alcatuita din produse similare sau diferite, cu pret distinct.

2.2.           Produsele participante la Campanie vor avea aplicata pe ambalajul din fata o eticheta promotionala pe care se afla inscriptionat un cod unic de participare la Campanie de 6 cifre, de forma 123456.

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1              La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 ani, cu domiciliul in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie). 

3.2              Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.3              Participantii trebuie sa pastreze produsul pe care se gaseste eticheta promotionala, conform Regulamentului, in cazul contactarii ca potentiali castigatori sa poata confirma codul unic reprezentantului Agentiei si sa poata expedia Organizatorului ambalajul cu eticheta promotionala pentru validare, conform art. 6 de mai jos.

 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

4.1.           Pentru a participa la aceasta Campanie consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 15 iunie 2007 – 14 septembrie 2007 ora 23:59 (inclusiv) cel putin un produs participant si sa se inscrie in Campanie trimitand codul unic descoperit pe eticheta promotionala de pe produsul participant prin SMS, fiecare cod unic putand fi inscris in Campanie o singura data, indiferent ca este inscris de pe acelasi numar de telefon sau de pe numere diferite.

4.2.           Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de telefon 1890 (numar de telefon cu tarif normal in retelele Vodafone, Orange si Zapp) in intervalul 15 iunie 2007 – 14 septembrie 2007 ora 23:59 (data limita de primire a SMS-urilor de participare la Campanie la numarul  de telefon 1890), a unui mesaj de participare care sa fie expediat in ziua aferenta premiului pentru care se doreste a se face inscrierea si care sa cuprinda codul unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant. Fiecare participant se poate inscrie in Campanie pentru a participa la extragerea unei anumite categorii de premii din cele mentionate la art.5.1 de mai jos intr-o anumita zi a saptamanii, corespondenta dintre premiile si zilele saptamanii in care se poate face inscrie pentru acestea fiind detaliata la art.5.1  de mai jos.

4.3.           Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-                      sa contina un cod unic descoperit pe eticheta promotionala a unui produs participant, sub urmatoarea forma: 123456,

-                      codul unic de pe eticheta sa nu fi mai fost inscris anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon sau de pe alt numar de telefon si

-                      codul unic sa fie primit la numarul 1890 in perioada 15 iunie 2007 – 14 septembrie 2007 ora 23:59

4.4.           Fiecare SMS este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie, in functie de indeplinirea cumulativa a celor trei conditii mai sus mentionate. In acest sens, pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de telefon 1890 participantul va primi din partea Organizatorului,  prin SMS, unul din urmatoarele raspunsuri:

a.      daca mesajul nu este trimis in forma corecta (nu indeplineste conditiile prevazute la art.4.2. si art.4.3 de mai sus, contine un cod unic incorect, incomplet, contine un cod de bare in loc de codul unic, atunci raspunsul va fi: „Cod incorect. Va rugam sa trimiteti codul unic de 6 cifre de pe eticheta Dove Deo. Regulamentul e disponibil gratuit la (021)3054165 sau pe www.dove.com.

b.      daca mesajul a fost trimis in forma corecta, dar codul unic respectiv a mai fost trimis anterior in Campanie de pe acelasi numar de telefon mobil sau de pe un numar diferit, atunci raspunsul va fi: „Acest cod a mai fost inscris in Campanie. Trimite un alt cod unic de 6 cifre de pe eticheta Dove Deo. Regulamentul e disponibil gratuit pe www.dove.com.

c.      daca mesajul a fost trimis in forma corecta, indeplinid conditiile prevazute de art.4.3 de mai sus, si codul unic nu a mai fost trimis anterior de pe acelasi numar de telefon sau de pe alt numar de telefon mobil, atunci mesajul receptionat va fi: „Ati fost inscris in Campania pentru premiul zilei de .....Pastrati ambalajul Dove si codul pentru validare.Regulamentul e disponibil gratuit pe www.dove.com; totodata participantului i se va comunica sa pastreze produsul, eticheta promotionala si codul unic inscris pentru validare in caz ca va fi desemnat castigator si ca poate obtine regulamentul gratuit in copie la numarul de telefon (021)305.41.65 sau sau accesand siteul www.dove.com.

d.      La tragerile la sorti nu vor participa SMS-urile expediate la nr.de telefon 1890 care nu cuprind informatiile solicitate conform art.4.2. si art.4.3. de mai sus sau in care participantii furnizeaza coduri incomplete/incorecte/inexacte, in care se comunica un cod de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe eticheta produsului participant, precum si SMS-urile primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

4.5.           Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a.      pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de telefon 1890 , precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei sau la un alt numar de telefon;

b.      pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art.4.4. de mai sus, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c.      daca  numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;

d.      daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit;

e.      pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens.   

4.6.           Dupa data limita de primire a mesajelor (14 septembrie 2007 ora 23:59), Organizatorul nu este responsabil in legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de telefon al Campaniei.

4.7.           Un cod unic de pe un produs participant confera posibilitatea consumatorilor de a se inscrie o singura data in Campanie, indiferent ca expediaza codul unic de pe acelasi numar de telefon sau de pe numere diferite. De pe un numar de telefon un consumator se poate inscrie in Campanie de maximum 10 ori, fiecare inscriere trebuind a fi facuta cu un cod unic diferit.

Incepand cu a 11-a inscriere, mesajul primit de participant va fi: „Ne pare rau. Te poti inscrie in Campania DoveDeo cu maximum 10 mesaje.”

4.8.           In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator reclama Organizatorului sau Agentiei, in orice modalitate, invalidarea preliminara a codului sau de participare descoperit pe eticheta atasata unui produs participant, indiferent de motivele pe baza carora are loc aceasta invalidare (ca de exemplu codul sau a mai fost inscris in Campanie anterior de pe alt numar de telefon sau chiar de pe acelasi numar, codul unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de validare sau invalidare preliminara:

4.8.1.     Organizatorul si/sau Agentia ii vor solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a etichetei pe care a fost descoperit codul unic revendicat. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic revendicat prin expedierea etichetei de pe produs prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, prin prezentare personala cu aceasta eticheta la sediul Organizatorului si/sau Agentiei sau la vreun punct de lucru al acestora comunicate telefonic, sau prin orice alta modalitate pe care consumatorul o va considera utila si eficienta pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerile la sorti saptamanale.

4.8.2.     In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatie a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt consumator, pentru a se putea face validarea consumatorului ce a achizitionat in realitate si in mod corect produsul participant si a facut inscrierea in Campanie corect, Organizatorul si/sau Agentia il vor contacta si pe consumatorul inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea prin SMS si ii vor comunica scopul apelului. Dupa instiintarea consumatorului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, ii vor solicita sa prezinte in termen de 48 de ore de la data contactarii sale telefonice, dovada detinerii in original a etichetei pe care a fost descoperit codul unic inscris pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara – fata de situatia de fapt existenta. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic inscris prin expedierea etichetei de pe produs prin fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, curier, prin prezentare personala cu aceasta eticheta la sediul Organizatorului si/sau Agentiei sau la vreun punct de lucru al acestora comunicate telefonic, sau prin orice alta modalitate pe care consumatorul o va considera utila si eficienta pentru a se putea face validarea sa preliminara si introducerea codului sau unic descoperit in baza de date a Campaniei in vederea participarii la tragerile la sorti saptamanale.

4.8.3.     In cazul in care vreunul dintre consumatorii mentionati la art.4.8.1 si art.4.8.2 de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta si nemotivat prezentarea dovezii detinerii etichetei cu codul unic descoperit, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe consumatorul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel de face dovada efectiva a detinerii etichetei cu codul unic revendicat/inscris (dupa caz).

4.8.4.     In cazul in care consumatorul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat la art.4.8.1 si art.4.8.2, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerilor permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerile ce urmeaza.

4.8.5.     In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea ultimei extrageri, iar intervalul de timp dintre reclamatie si ultima extragere este mai mic de 48 ore, atunci Organizatorul si/sau Agentia ii vor comunica consumatorului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii etichetei cu codul unic revendicat, orice depasire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

 

 

SETIUNEA 5. PREMIILE

 

5.1.           In cadrul Campaniei se vor acorda, in total 91 de premii, prin trageri la sorti organizate conform SECTUNII 6 de mai jos, constand in:

-                      premiul aferent zilei de luni este unul din cele 13 Laptopuri MacBook alb :Display 13 inch, procesor 2.0GHz Intel Core, memorie 1 GB in valoare de 3.349 RON fiecare;

-                      premiul aferent zilei de marti este una din cele 13 Geanti Furla din material textil cu manere din piele, in valoare de 1.275 RON fiecare;

-                      premiul aferent zilei de miercuri este unul din cele 13 Telefone mobil LG Prada cu functie Touch Screen, internet si MP3 player, in valoare de 2.652 RON fiecare;

-                       premiul aferent zilei de joi este unul din cele 13 Scaune pentru masaj  cu actionare prin telecomanda, in valoare de 4.413 RON fiecare;

-                      premiul aferent zilei de vineri este unul din cele 13 Siraguri de perle naturale cu inchizatoare din aur, in valoare de 3.332 RON fiecare;

-                      premiul aferent zilei de sambata este una din cele 13 Camera video digitala Sony  DVD SONY HANDYCAM DCR-DVD505E cu ecran LCD de 3.5”, in valoare de 3.026 RON fiecare;

-                      premiul aferent zilei de duminica este unul din cele 13 weekend-uri la Roma pentru doua persoane in intervalul 19-20.10.2007, in valoare de 4.420 RON fiecare sejur. Fiecare sejur cuprinde trasport cu avionul pe ruta Bucuresti-Roma, tur si retur, transport de la aeroport la hotel, cazare la hotelul Mecure Roma Delta Colosseosince de 4 stele din Roma cu pensiune completa si 680 RON bani de buzunar.

 

5.2.           Valoarea fiecarui premiu este alcatuita din valoarea mentionata la art.5.1 de mai sus la care se adauga impozitul ce va fi retinut la sursa. Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 347.568 RON.

5.3.           Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiile neacordate in cadrul uneia dintre tragerile la sorti vor fi reportate pentru ultima extragere. In cazul in care dupa finalizarea Campaniei raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.

5.4.           Mai multe produse achizitionate, mai multe coduri unice diferite, si inseamna mai multe sanse de castig.

 

 

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

 

6.1.           Extragerea electronica aleatoare a codurilor unice castigatoare ale premiilor Campaniei va avea loc saptamanal, in fiecare zi de luni, pentru saptamana anterioara. Tragerile la sorti vor avea loc in fiecare zi de luni, la sediul Agentiei, in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Agentiei si unul al Organizatorului, si un notar public.

6.2.           La fiecare extragere saptamanala vor participa inscrierile facuta in Campanie in saptamana anterioara, respectiv in intervalul saptamanal vineri ora 24.00 – joi ora 23.59. Astfel vor avea loc in fiecare zi de luni a saptamanii 7 trageri la sorti din 7 baze de date diferite, cate o baza de date pentru fiecare zi a saptamanii, respectiv pentru a anumita categorie de premii. In urma acestor trageri la sorti se vor acorda 7 premii, conform art.5 alin 1. Prima extragere va avea loc in data de 25.06.2007. Ultima extragere saptamanala va avea loc in data de 17.09.2007.

6.3.           Dupa fiecare extragere baza de date cu coduri pentru extragere se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare sa participe toate intrarile in Campanie, efectuate in intervalul vineri ora 24.00 – joi ora 23.59 anterior extragerii respective.

6.4.           Un consumator nu se poate inscrie in Campanie cu mai mult de 10 coduri unice diferite.

6.5.           Potentialii castigatori ai Campaniei promotionale vor fi contactati, de catre un reprezentant al Organizatorului, pe numarul de telefon de la care s-au inscris in Campanie pentru a fi validati. Reprezentantul Organizatorului va comunica persoanei care va raspunde la numarul de telefon de la care s-a primit codul extras potential castigator identitatea si scopul apelului si ii va solicita sa confirme participarea sa la Campanie, codul extras castigator si suplimentar codul de bare de pe spatele produsului  si tipul de produs. Daca codul unic comunicat telefonic corespunde cu cel extras castigator, iar codul de bare si tipul produsului indicate telefonic corespund cu cele existente in baza de date a Organnizatorului, acestuia ii vor fi solicitate numele, prenumele, data nasterii si adresa completa, dupa obtinerea in prealabil a acordului expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, prelucrata de Agentie, in vederea validarii si atribuirii premiilor.

6.6.           In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras castigator. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului.

6.7.           Fiecare potential castigator va fi apelat in termen de 3 zile de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a fi validat telefonic. In conditiile in care un potential castigator nu poate fi contactat in cele 3 zile (ca de exeplu in situatiile in care nu raspunde la numarul respectiv, numarul nu este alocat, nu se afla in aria de acoperire a serviciului de telefonie mobila etc) acesta va fi invalidat.

6.8.           Premiile care nu vor putea fi acordate in urma extragerilor saptamanale vor ramane la dispozitia Organizatorului conform art.5.3 de mai sus.

6.9.           Pentru a putea fi validati finali, castigatorii validati preliminar telefonic vor expedia in termen de 5 zile de la data validarii telefonice preliminare, pe adresa OP 10 – CP 201, Bucuresti, un plic care sa contina eticheta corespunzatoare codului extras potential castigator. Dupa primirea plicurilor, se va compara codul unic extras castigator si confirmat telefonic de potentialul castigator, cu cel aflat pe eticheta primita prin posta. Daca acestea coincid, atunci potentialul castigator este validat final, este declarat Castigator si va intra in posesia premiului conform art.6.14 de mai jos. Castigatorii validati vor fi contactati telefonic si li se va comunica procedura de intrare in posesia premiilor.

6.10.       Neindeplinirea uneia dintre conditiile descrise la art. 6.9. de mai sus, constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele existente pe eticheta expediata prin posta conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul. Organizatorul si Agentia nu isi asuma nici o raspundere pentru plicurile expediate de potentialii castigatori pe alta adresa, in afara termenului mentionat la art.6.9 de mai sus, care nu au ajuns la destinatie sau au fost trimise dupa expirarea termenului acordat. Castigatorii nu vor primi confirmare de primire din partea Organizatorilor pentru plicurile expediate pe adresa OP 10 – CP 201, Bucuresti.

6.11.       Codurile unice extrase castigatoare conform art. 6.1. si 6.2. validate conform articolului 6.9. vor fi eliminate din baza de date, participantul ramanand inscris in Campanie pentru castigarea premiilor saptamanale prin intermediul celorlalte coduri unice comunicate (daca acestea exista).

6.12.       Castigatorii premiilor Campaniei constand in excursii la Roma trebuie sa se prezinte in termen de 15 zile de la validarea lor finala facuta conform art.6.9 de mai sus, la sediul Organizatorului cu documentul de identitate in original, pentru a comunica datele personale ale sale si ale insotitorului, in vederea achizitionarii documentelor aferente pachetului turistic.

6.13.       Premiile Campaniei vor fi livrate fiecarui castigator prin curier in termen de 30 de zile de la data validarii sale finale si contactarii telefonice conform art.6.9 de mai sus. Atribuirea premiului se va face pe baza de proces-verbal, in care se vor mentiona datele de identificare ale castigatorului, inclusiv codul numeric personal, iar in cazul premiilor constand in excursii la Roma, odata cu procesul-verbal vor fi predate castigatorilor si toate documentele de calatorie aferente.

6.14.       Constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si cele din actul de identitate al castigatorului, conduce automat la pierderea dreptului potentialului castigator de a i se mai atribui premiul, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a reporta premiul pentru ultima extragere. In cazul in care castigatorul in cauza a fost desemnat la ultima extragere, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.

6.15.       Numele castigatorilor Campaniei si premiile castigate vor fi publicate pe site-ul www.dove.com si www.infopromotii.ro in termen de maxim 15 zile de la validarea finala a castigatorilor.

6.16.       Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.17.       In cazul premiilor constand in excursii la Roma, Organizatorul nu se va implica in nici un mod in formalitatile si plata necesare eliberarii documentelor de calatorie care ii privesc in mod personal pe castigatorul premiului sau/si pe insotitorul acestuia, exceptand asigurarea de sanatate (obtinere eventuale acorduri, autorizatii, etc), daca aceste documente nu exista sau nu sunt valabile din orice motiv. Toate obligatiile si formalitatile necesare in vederea eliberarii unor asemenea documente sunt in sarcina castigatorilor. Dupa inmanarea tuturor documentelor aferente excursiilor la Roma, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatorul acestui premiu inceteaza.

6.18.       Existenta sau aparitia pana la data plecarii in excursie a oricarei cauze de impiedicare a castigatorului sau a insotitorului acestuia de a beneficia de excursie, nu naste nici o obligatie de compensare, despagubire sau de alta natura in sarcina Organizatorului.

6.19.       Premiile constand in produse electro-casnice vor fi predate castigatorilor impreuna cu certificatele de garantie si/sau conformitate corespunzatoare emise de catre producator.

 

 

SECTIUNEA 7. REGULAMENTUL OFICIAL

 

7.1.           Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

7.2.           Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre S.C Mailers Serv S.R.L in vederea validarii finale, atribuirii premiilor si indeplinirii a obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

7.3.           La cererea expresa a participantilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Campaniei vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr 2 – 4, sector 2, o cerere intocmita în forma scrisa, datata si semnata.

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin solicitare scrisa pe adresa Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza, nr.2-4, sector 2 si pe site-ul  www.infopromotii.ro.
Nu avem elemente multimedia.
Ne pare rău dar nu se mai pot înregistra comentarii la această promoţie!

Câştigători la promoţia "Alege frumusetea in 7 zile castigatoare. Cu Dove"

Afişează doar câştigătorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Localitate  
     Premiu  
Momentan nu avem câştigători la această promoţie.

Trimite unui prieten (sau mai multora!)În emailul trimis va fi pus automat şi linkul către această pagină.
Aceste informaţii vor apărea în câmpul From:

Emailul a fost trimis.

Iţi mulţumim că ne-ai recomandat!

Ai întrebări despre această promoţie şi vrei să te ajutăm? Scrie-ne şi îţi vom răspunde în cel mai scurt timp!

Numele promoţiei: Alege frumusetea in 7 zile castigatoare. Cu Dove

* Mesajul tău
* Numele tău

* E-mail

Contact |  Blog |  Termeni şi condiţii |  Politica de confidenţialitate |  Sitemap |  Forum sitemap |  Despre noi
© Netstreet Media